Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Eustachego, Filipiny Piątek 20. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
POLPRAZOL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Omeprazolum
Forma leku
Forma leku
kapsułki 10 lub 20 mg
Wskazania
Wskazania
* Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka. * Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka. * Refluks żołądkowo-przełykowy: objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga i inne objawy związane z refluksem); refluksowe zapalenie przełyku. * Leczenie czynnościowej dyspepsji. * Zespół Zollingera-Ellisona.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
* W przypadku podejrzenia owrzodzenia żołądka należy przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć złośliwy charakter owrzodzenia. * W sporadycznych przypadkach, u pacjentów długotrwale leczonych omeprazolem może wystąpić zanikowy nieżyt żołądka. * Brak kontrolowanych badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
W czasie leczenia omeprazolem najczęściej występowały: bóle i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zaparcie, wysypka, osłabienie, kaszel i bóle pleców. Rzadko pojawiały się: bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie albo zwolnienie czynności serca, kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, złe samopoczucie, zmęczenie, bezsenność, parestezje, niewielkie podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT) i bilirubiny, świąd i pokrzywka.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik preparatu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli: Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: Choroba wrzodowa dwunastnicy Leczniczo – 20 mg preparatu Polprazol raz na dobę (rano) przez 4 tygodnie. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie leku przez następne 4 tygodnie. W ciężkich przypadkach lub w razie nawrotu choroby dawka może być zwiększona do 40 mg na dobę. W przypadku długotrwałego leczenia pacjentów z nawracającą chorobą wrzodową dwunastnicy zaleca się stosowanie dawki 20 mg na dobę. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy – 10 mg preparatu raz na dobę. W przypadku nawrotu dolegliwości dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę. Choroba wrzodowa żołądka 40 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 do 8 tygodni. Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka Polprazol stosuje się w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekami przeciwbakteryjnymi. Zaleca się następujące schematy dawkowania: W chorobie wrzodowej dwunastnicy * Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni. * Polprazol i klarytromycyna w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 14 dni. * Polprazol i amoksycylina w dawce 500 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 7 dni. * Polprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg (lub tinidazol w dawce 500 mg), dwa razy na dobę przez 7 dni. * Polprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, dwa razy na dobę przez 7 dni. W chorobie wrzodowej żołądka Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni. W przypadku nawrotu dolegliwości u pacjentów, u których nadal występuje zakażenie H. pylori leczenie można powtórzyć lub zastosować inny z wyżej wymienionych schematów leczenia. Refluks żołądkowo-przełykowy W leczeniu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego – 20 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W leczeniu podtrzymującym stosuje się zwykle 10 mg leku jeden raz na dobę, zwiększając dawkę do 20 mg na dobę w razie nawrotów objawów. W refluksowym zapaleniu przełyku – 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 4 do 8 tygodni. W rzadkich przypadkach, gdy po 8 tygodniach leczenia nie obserwuje się oczekiwanej skuteczności, może być konieczne przedłużenie leczenia o kolejne 4 tygodnie. Można również stosować dawkę 40 mg na dobę przez 8 tygodni u pacjentów, u których inne schematy leczenia były nieskuteczne. W leczeniu podtrzymującym stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania omeprazolu w terapii podtrzymującej, trwającej dłużej niż 1 rok, nie zostały ustalone. Leczenie czynnościowej dyspepsji Zazwyczaj stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 2 do 4 tygodni. W niektórych przypadkach dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca. Jeśli po 2 do 4 tygodniach leczenia objawy nie ustępują, należy przeprowadzić szczegółowe badania kliniczne celem wykluczenia choroby organicznej. Zespół Zollingera-Ellisona Początkowo 60 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę. Dawkę i czas leczenia należy ustalić indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Omeprazol był stosowany w dawkach do 120 mg trzy razy na dobę. Preparat w dawkach dobowych większych niż 80 mg, należy stosować w dawkach podzielonych. Stosowanie u dzieci Doświadczenie ze stosowaniem omeprazolu u dzieci jest ograniczone. U dzieci powyżej 4. roku życia z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się stosowanie preparatu w dawce 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała na dobę przez 4 do 12 tygodni. Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę. Zazwyczaj stosuje się 10 mg preparatu u dzieci o masie ciała 10 do 20 kg i 20 mg na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg. Leczenie powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych. W przypadku stosowania preparatu u dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce. Peletki należy przyjmować w całości, nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania leku. Dawkowanie w niewydolności nerek U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania leku. Dawkowanie w niewydolności wątroby W zaburzeniach czynności wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U chorych tych należy odpowiednio dostosować dawkowanie. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę. Sposób stosowania: Kapsułki należy połykać w całości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce (patrz: Dawkowanie u dzieci). Lek należy przyjmować przed jedzeniem. W czasie leczenia preparatem Polprazol można przyjmować środki zobojętniające.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: kategoria C W badaniach przeprowadzonych na ciężarnych szczurach i królikach, otrzymujących preparat w dawkach do 345 razy (szczury) i 172 razy (króliki) większych od dawek stosowanych u ludzi, nie wykazano działania teratogennego. W obydwu grupach zwierząt obserwowano jednak działanie embriotoksyczne (wzrost liczby resorpcji płodów i poronień) oraz opóźnienie rozwoju potomstwa. Sporadycznie występowały wady wrodzone u dzieci urodzonych przez matki, które otrzymywały omeprazol w czasie ciąży. Brak dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet ciężarnych. Dlatego w ciąży omeprazol może być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści ze stosowania preparatu u matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią Brak badań dotyczących przenikania omeprazolu do mleka matek. Preparat podawany szczurom w ostatnim okresie ciąży oraz w czasie laktacji w dawkach 35 do 345 razy większych od dawek stosowanych u ludzi, zmniejszał przyrost masy ciała potomstwa. Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt, leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Omeprazol może opóźniać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny, leków metabolizowanych w procesie utleniania przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Zaleca się monitorowanie pacjentów otrzymujących Polprazol oraz warfarynę lub fenytoinę, gdyż może być konieczna zmiana dawki warfaryny lub fenytoiny. U pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i fenytoinę nie obserwowano zwiększenia stężenia fenytoiny w surowicy. Podobnie u pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i warfarynę nie obserwowano wydłużenia czasu protrombinowego. * Interakcje występują również z niektórymi innymi lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450 (np. disulfiramem, benzodiazepinami). Nie stwierdzono natomiast interakcji z teofiliną i propranololem, które są metabolizowane przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. * Omeprazol zwiększa pH soku żołądkowego i może teoretycznie wpływać na dostępność biologiczną takich leków, jak np. ketokonazol, estry ampiciliny lub sole żelaza. * Podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu i klarytromycyny może zwiększyć się stężenie omeprazolu i klarytromycyny w osoczu. * Nie stwierdzono interakcji z kofeiną, metoprololem, cyklosporyną, lignokainą, chinidyną, estradiolem, amoksycyliną, piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem, środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w czasie stosowania omeprazolu. Ponieważ omeprazol może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zawroty głowy ograniczające sprawność psychofizyczną, należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia takich objawów i wynikającym z tego potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
szachy trądzik brydż trądzik blizny pływanie bilard gimnastyka produkty na odporność - szałwia nowości z zielarni - szałwia dla sedniorów - szałwia najlepsze na grypę szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia na angine szałwia najlepsze w aptece szałwia cukierki verbena szałwia zioła - aronia właściwości aronii dla całej rodziny - aronia aronia - cukierki nowości - aronia zioła - aronia na wzmocnienie - aronia dla sedniorów - aronia na odporność - pokrzywa ładna cera nowości z apteki - pokrzywa poprawa przemiany materii ziołowe produkty - pokrzywa ładna skóra ziołowe cukierki - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa co dobrego - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej właściwości czarnego bzu zioła w cukierkach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez zielarnia - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez zielarnia - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe nowości z apteki - melisa na wzmocnienie - melisa na wzmocnienie - melisa dla sedniorów - melisa dla całej rodziny - melisa na wzmocnienie - melisa apteka - melisa przeciw stresowi - melisa na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana zioła w cukierkach - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana na odporność - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dla całej rodziny - waleriana nowości z apteki - waleriana bieganie dezodorant górskie spływy kajakowe dla biegaczy żeglarstwo narty wodne wyścigi samochodowe dżudo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook