Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Leona, Ludomiła Czwartek 20. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
POLPRAZOL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Omeprazolum
Forma leku
Forma leku
kapsułki 10 lub 20 mg
Wskazania
Wskazania
* Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka. * Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka. * Refluks żołądkowo-przełykowy: objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga i inne objawy związane z refluksem); refluksowe zapalenie przełyku. * Leczenie czynnościowej dyspepsji. * Zespół Zollingera-Ellisona.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
* W przypadku podejrzenia owrzodzenia żołądka należy przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć złośliwy charakter owrzodzenia. * W sporadycznych przypadkach, u pacjentów długotrwale leczonych omeprazolem może wystąpić zanikowy nieżyt żołądka. * Brak kontrolowanych badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
W czasie leczenia omeprazolem najczęściej występowały: bóle i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zaparcie, wysypka, osłabienie, kaszel i bóle pleców. Rzadko pojawiały się: bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie albo zwolnienie czynności serca, kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, złe samopoczucie, zmęczenie, bezsenność, parestezje, niewielkie podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT) i bilirubiny, świąd i pokrzywka.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik preparatu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli: Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: Choroba wrzodowa dwunastnicy Leczniczo – 20 mg preparatu Polprazol raz na dobę (rano) przez 4 tygodnie. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie leku przez następne 4 tygodnie. W ciężkich przypadkach lub w razie nawrotu choroby dawka może być zwiększona do 40 mg na dobę. W przypadku długotrwałego leczenia pacjentów z nawracającą chorobą wrzodową dwunastnicy zaleca się stosowanie dawki 20 mg na dobę. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy – 10 mg preparatu raz na dobę. W przypadku nawrotu dolegliwości dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę. Choroba wrzodowa żołądka 40 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 do 8 tygodni. Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka Polprazol stosuje się w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekami przeciwbakteryjnymi. Zaleca się następujące schematy dawkowania: W chorobie wrzodowej dwunastnicy * Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni. * Polprazol i klarytromycyna w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 14 dni. * Polprazol i amoksycylina w dawce 500 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 7 dni. * Polprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg (lub tinidazol w dawce 500 mg), dwa razy na dobę przez 7 dni. * Polprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, dwa razy na dobę przez 7 dni. W chorobie wrzodowej żołądka Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni. W przypadku nawrotu dolegliwości u pacjentów, u których nadal występuje zakażenie H. pylori leczenie można powtórzyć lub zastosować inny z wyżej wymienionych schematów leczenia. Refluks żołądkowo-przełykowy W leczeniu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego – 20 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W leczeniu podtrzymującym stosuje się zwykle 10 mg leku jeden raz na dobę, zwiększając dawkę do 20 mg na dobę w razie nawrotów objawów. W refluksowym zapaleniu przełyku – 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 4 do 8 tygodni. W rzadkich przypadkach, gdy po 8 tygodniach leczenia nie obserwuje się oczekiwanej skuteczności, może być konieczne przedłużenie leczenia o kolejne 4 tygodnie. Można również stosować dawkę 40 mg na dobę przez 8 tygodni u pacjentów, u których inne schematy leczenia były nieskuteczne. W leczeniu podtrzymującym stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania omeprazolu w terapii podtrzymującej, trwającej dłużej niż 1 rok, nie zostały ustalone. Leczenie czynnościowej dyspepsji Zazwyczaj stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 2 do 4 tygodni. W niektórych przypadkach dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca. Jeśli po 2 do 4 tygodniach leczenia objawy nie ustępują, należy przeprowadzić szczegółowe badania kliniczne celem wykluczenia choroby organicznej. Zespół Zollingera-Ellisona Początkowo 60 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę. Dawkę i czas leczenia należy ustalić indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Omeprazol był stosowany w dawkach do 120 mg trzy razy na dobę. Preparat w dawkach dobowych większych niż 80 mg, należy stosować w dawkach podzielonych. Stosowanie u dzieci Doświadczenie ze stosowaniem omeprazolu u dzieci jest ograniczone. U dzieci powyżej 4. roku życia z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się stosowanie preparatu w dawce 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała na dobę przez 4 do 12 tygodni. Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę. Zazwyczaj stosuje się 10 mg preparatu u dzieci o masie ciała 10 do 20 kg i 20 mg na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg. Leczenie powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych. W przypadku stosowania preparatu u dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce. Peletki należy przyjmować w całości, nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania leku. Dawkowanie w niewydolności nerek U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania leku. Dawkowanie w niewydolności wątroby W zaburzeniach czynności wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U chorych tych należy odpowiednio dostosować dawkowanie. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę. Sposób stosowania: Kapsułki należy połykać w całości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce (patrz: Dawkowanie u dzieci). Lek należy przyjmować przed jedzeniem. W czasie leczenia preparatem Polprazol można przyjmować środki zobojętniające.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: kategoria C W badaniach przeprowadzonych na ciężarnych szczurach i królikach, otrzymujących preparat w dawkach do 345 razy (szczury) i 172 razy (króliki) większych od dawek stosowanych u ludzi, nie wykazano działania teratogennego. W obydwu grupach zwierząt obserwowano jednak działanie embriotoksyczne (wzrost liczby resorpcji płodów i poronień) oraz opóźnienie rozwoju potomstwa. Sporadycznie występowały wady wrodzone u dzieci urodzonych przez matki, które otrzymywały omeprazol w czasie ciąży. Brak dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet ciężarnych. Dlatego w ciąży omeprazol może być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści ze stosowania preparatu u matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią Brak badań dotyczących przenikania omeprazolu do mleka matek. Preparat podawany szczurom w ostatnim okresie ciąży oraz w czasie laktacji w dawkach 35 do 345 razy większych od dawek stosowanych u ludzi, zmniejszał przyrost masy ciała potomstwa. Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt, leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Omeprazol może opóźniać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny, leków metabolizowanych w procesie utleniania przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Zaleca się monitorowanie pacjentów otrzymujących Polprazol oraz warfarynę lub fenytoinę, gdyż może być konieczna zmiana dawki warfaryny lub fenytoiny. U pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i fenytoinę nie obserwowano zwiększenia stężenia fenytoiny w surowicy. Podobnie u pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i warfarynę nie obserwowano wydłużenia czasu protrombinowego. * Interakcje występują również z niektórymi innymi lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450 (np. disulfiramem, benzodiazepinami). Nie stwierdzono natomiast interakcji z teofiliną i propranololem, które są metabolizowane przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. * Omeprazol zwiększa pH soku żołądkowego i może teoretycznie wpływać na dostępność biologiczną takich leków, jak np. ketokonazol, estry ampiciliny lub sole żelaza. * Podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu i klarytromycyny może zwiększyć się stężenie omeprazolu i klarytromycyny w osoczu. * Nie stwierdzono interakcji z kofeiną, metoprololem, cyklosporyną, lignokainą, chinidyną, estradiolem, amoksycyliną, piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem, środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w czasie stosowania omeprazolu. Ponieważ omeprazol może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zawroty głowy ograniczające sprawność psychofizyczną, należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia takich objawów i wynikającym z tego potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen produkty na gładką skórę na kości kolagen na paznokcie podnoszenia ciężarów piłka ręczna kolagen na zmarszczki wyścigi konne na angine szałwia ziołowe specjały - szałwia cukierki szałwiowe szałwia na ból gardła szałwia zielarnia szałwia na kaszel szałwia na grypę szałwia ziołowe specjały - szałwia aronia - cukierki apteka - aronia cukierki z ziołami - aronia nowości z zielarni - aronia cukierki z ziołami - aronia przeciw stresowi - aronia w zielarniach - aronia ziołowe cukierki - aronia nowości z apteki - pokrzywa zielarnia - pokrzywa oczyszczenie organizmu ziołowe cukierki - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa ładna skóra w aptekach - pokrzywa zielarnia - pokrzywa zioła - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru w zielarniach - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa apteka - czarny bez nowości z apteki - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki dla całej rodziny - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez dla sedniorów - czarny bez ziołowe specjały - głóg, głogowe właściwości głogu ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe właściwości głogu na wzmocnienie - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe zioła - melisa cukierki z ziołami - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe przeciw stresowi - melisa przeciw stresowi - melisa na wzmocnienie - melisa właściwości melisy cukierki z ziołami - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana właściwości waleriany zioła - waleriana cukierki z ziołami - waleriana naturalny dezodorant pchnięcie kulą rzut dyskiem łyżwiarstwo figurowe brydż siatkówka golf maraton
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook