Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Emilii, Lucyny Czwartek 30. Czerwca 2022r
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
POLOPIRYNA C
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Acidum acetylosalicylicum + Acidum ascorbicum
Dostepność leku
Dostepność leku
Bez recepty
Forma leku
Forma leku
tabletki musujące 500 mg; tabletki do rozpuszczania 300 mg
Zawartość
Zawartość
substancje czynne - kwas acetylosalicylowy, kwas askorbinowy, kwas aminooctowy, kwas cytrynowy, wodorowęglan sodowy (C); kwas acetylosalicylowy, węglan wapniowy, kwas cytrynowy (S).
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Polopiryna jest lekiem uśmierzającym ból oraz obniżającym temperaturę ciała. Efekt uśmierzania bólu wynika z tego, że kwas acetylosalicylowy przeciwdziała syntezie pewnych substancji (prostaglandyn), które zwiększają wrażliwość na ból. Obniżanie temperatury jest spowodowane wydzielaniem się ciepła z organizmu pod wpływem Polopiryny. Lek daje również efekt przeciwzapalny. Tabletka działa po upływie 30 minut od jej zażycia. Najwyższy efekt działania leku następuje po 2 godzinach od chwili jego przyjęcia. Zasadnicze działanie leku jest identyczne jak Polopiryny. Dodatki do preparatów ułatwiają rozpuszczanie tabletek w wodzie, a ponadto wpływają na łagodzenie drażniącego efektu kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
Zastosowanie
Zastosowanie
Ból głowy, ból zębów, bóle reumatyczne, gorączka w przeziębieniu i chorobach infekcyjnych. Profilaktycznie jako środek zapobiegający nadmiernej krzepliwości krwi w chorobach krążenia
Wskazania
Wskazania
* Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe i stawowe oraz inne. * Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Osoby cierpiące na hemofilię, zbyt małą liczbę płytek krwi, wrzód żołądka, astmę, poważne schorzenie nerek lub wątroby nie mogą zażywać leku. Polopiryny nie wolno zażywać również pacjentom uczulonym na kwas acetylosalicylowy. Chorzy leczeni środkami przeciwzakrzepowymi powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli kwas acetylosalicylowy stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Polopiryny nie wolno podawać dzieciom i młodzieży poniżej lat 18 w gorączce bez skonsultowania się z lekarzem # Po zastosowaniu leku mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i może się uczynnić choroba wrzodowa. # Kwas acetylosalicylowy może wywołać napad duszności u pacjentów z astmą oskrzelową. # Ponieważ kwas acetylosalicylowy i jego metabolity wydalają się z moczem, istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i z przewlekłą niewydolnością nerek. # Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może wystąpić niedokrwistość z niedoboru żelaza lub działania niepożądane ze strony nerek; należy okresowo kontrolować czynność nerek i hematokryt. # U pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, z układowym liszajem rumieniowatym, ze współistniejącym uszkodzeniem wątroby zwiększa się toksyczność salicylanów; u tych pacjentów należy wykonać próby czynnościowe wątroby. # Lek stosować ostrożnie u pacjentów z hipoprotrombinemią w wywiadzie, niedoborem witaminy K, trombocytopenią, ciężkim uszkodzeniem nerek i leczonych preparatami działającymi przeciwkrzepliwie. # Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym, z uwagi na zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawienia. # Zaleca się odstawienie salicylanów 24 do 48 godzin przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych (patrz: Interakcje). # Ostrożnie stosować w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, dny, skazy moczanowej, nadciśnienia, niewydolności serca, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. # Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ponieważ istnieje większe ryzyko działań niepożądanych na przewód pokarmowy. # U pacjentów powyżej 65 lat należy stosować kwas acetylosalicylowy w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasu. U tych pacjentów częściej występuje podrażnienie błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego. Może się również zmienić farmakokinetyka kwasu acetylosalicylowego. # Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat w przypadkach zakażeń wirusem ospy wietrznej lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye’a.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
W celu uśmierzenia bólu i obniżenia temperatury - dorośli - 1-2 tabletek 3 razy dziennie. Efekt uśmierzenia bólu nie będzie lepszy przy zwiększeniu dawki ponad 2 tabletki. Polopiryny nie należy podawać dłużej niż w ciągu 5 kolejnych dni. Po 5 dniach, jeśli nie nastąpiła poprawa zdrowia, należy skontaktować się z lekarzem. dzieci - Polopiryny nie podaje się dzieciom poniżej 7 lat. Nie należy podawać dzieciom starszym bez zalecenia lekarza. Dawki większe od zalecanych przez lekarza są szkodliwe. 7-14 lat H tabletki 1-3 razy dziennie w ciągu najwyżej 3 kolejnych dni. W chorobach reumatycznych - dawkę ustala lekarz. Dawki stosowane w chorobach reumatycznych są na ogół wyższe aniżeli te które wymieniono. W chorobach krążenia - dawkę ustala lekarz. Dawki stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej są dużo mniejsze aniżeli te które stosuje się w chorobach przeziębieniowych 75 - 150 mg dziennie. 1/100 - Zaburzenia przewodu pokarmowego, kwaśne odbicia, uczucie pieczenia w przełyku (zgaga), mdłości. - Objawy te można złagodzić dzięki zażywaniu Polopiryny rozpuszczonej w wodzie, najlepiej w trakcie posiłków. - Zwiększone ryzyko krwawień. 1/1000 - Poważne krwawienia z przewodu pokarmowego. - Zmniejszona liczba płytek krwi, rozpad czerwonych ciałek krwi u pacjentów, którzy mają dziedziczny brak enzymu dehydrogenazy glukozo- 6-fosforanowej. - Uszkodzenie wątroby, zwłaszcza u pacjentów będących na długotrwałej kuracji Polopiryną. - Uszkodzenie to zanika w momencie zakończenia kuracji. - Polopiryna zwiększa u dzieci ryzyko zachorowania na zespół Reye`a, zwłaszcza w związku z chorobami wirusowymi jak ospa wietrzna oraz influenca. - Zespół Reye`a charakteryzuje się obrzękiem mózgu, uszkodzeniem wątroby oraz zbyt niskim poziomem cukru we krwi. Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: układ pokarmowy: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia, uszkodzenie śluzówki żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej; owrzodzenie żołądka występuje u 15% chorych przewlekle stosujących ten lek; wątroba: ostre, odwracalne uszkodzenie wątroby, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, chorobą reumatyczną lub istniejącym uprzednio uszkodzeniem wątroby), zwiększone stężenie aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny; słuch: szumy uszne, odwracalna utrata słuchu; szum i dzwonienie w uszach są pierwszymi objawami zatrucia salicylanami; nerki: białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek nerkowych; w przypadku przedawkowania: znaczne obniżenie klirensu kreatyniny lub ostra martwica kanalików nerkowych z zaburzeniami czynności nerek; skóra: wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica; krew: trombocytopenia, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe (DIC); układ krążenia: obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (występuje głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu); reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, ciężki nieżyt nosa, łzawienie, ostra niewydolność krążenia obwodowego; nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji oraz u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę; objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili użycia leku; inne: gorączka, zaburzenia widzenia. Kwas askorbowy jest praktycznie nietoksyczny. Niekiedy mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: nudności, wymioty, palenie za mostkiem, skurcze w obrębie jamy brzusznej, znużenie, zaczerwienienie twarzy, bezsenność lub senność. Biegunka może wystąpić po doustnej dawce dobowej większej niż 1 g. Kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. * Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne z takimi objawami, jak: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, ciężki nieżyt nosa, wstrząs. * Astma oskrzelowa z polipami nosa (wywołane lub nasilone przez kwas acetylosalicylowy). * Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. * Ciężka niewydolność wątroby i nerek. * Zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia). * Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu Reye’a.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Pierwszymi objawami zatrucia kwasem acetylosalicylowym są nudności, wymioty, szumy uszne i przyspieszenie oddechu. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka, drgawki, hipertermia. W ciężkich zatruciach występują poważne zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie). Łagodne lub średnio ciężkie objawy toksyczne występują po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce 150-300 mg/kg. Ciężkie objawy zatrucia występują po dawce 300-500 mg/kg. Potencjalnie śmiertelna dawka kwasu acetylosalicylowego jest większa niż 500 mg/kg. Zgon w przebiegu zatrucia kwasem acetylosalicylowym obserwowano po przyjęciu przez osoby dorosłe jednorazowej dawki leku wynoszącej 10-30 g. Opisano również przypadek pacjenta, który przeżył po przyjęciu 130 g kwasu acetylosalicylowego. Leczenie przedawkowania Nie ma specyficznej odtrutki na kwas acetylosalicylowy. W razie zatrucia kwasem acetylosalicylowym należy: * Sprowokować wymioty i płukać żołądek (w celu zmniejszenia wchłaniana leku). Takie postępowanie jest skuteczne w czasie 3-4 godzin po przyjęciu leku, a w razie zatrucia bardzo dużą dawką leku nawet do 10 godzin. * Podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny (w dawce 50-100 g u dorosłych i 30-60 g u dzieci), aby zmniejszyć wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. * W przypadku hipertermii należy obniżyć temperaturę ciała przez utrzymywanie niskiej temperatury otoczenia oraz zastosowanie chłodnych okładów. * Należy ściśle monitorować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i szybko je wyrównywać. * W celu przyspieszenia wydalania kwasu acetylosalicylowego przez nerki oraz w leczeniu kwasicy należy podać dożylnie wodorowęglan sodowy. Należy utrzymywać pH moczu wynoszące 7,0-7,5. * W bardzo ciężkich zatruciach, gdy nie udaje się wyrównać zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej leczeniem zachowawczym oraz w przypadkach współwystępującej niewydolności nerek należy zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. Dializa skutecznie usuwa kwas acetylosalicylowy z organizmu oraz ułatwia wyrównanie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. * W przypadkach wydłużenia się czasu protrombinowego podaje się witaminę K. * Nie należy stosować leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. barbituranów, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy oddechowej i śpiączki. * Pacjentom z zaburzeniami oddechu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, podać tlen. Jeśli to konieczne, wykonać intubację wewnątrztchawiczą i zastosować oddech zastępczy. * W przypadku wstrząsu zastosować typowe postępowanie przeciwwstrząsowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek należy przyjmować w czasie posiłku. Przed użyciem, tabletki rozpuścić w 3/4 szklanki wody. Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek musujących co 3-4 godziny (2 do 4 razy na dobę). Nie należy stosować dawki większej niż 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Podczas ostatnich miesięcy ciąży regularne stosowanie Polopiryny może oddziaływać na płód. Należy więc zasięgnąć porady lekarza w sprawie możliwości stosowania tego leku. W ostatnim tygodniu przed porodem należy odstawić wszelkie leki zawierające kwas acetylosalicylowy. Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie leku na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Ciąża: kategoria C U noworodków, których matki stosowały kwas acetylosalicylowy przed porodem, obserwowano działania niepożądane takie, jak: krwotok podspojówkowy, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki. W innym badaniu obserwowano częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały kwas acetylosalicylowy na tydzień przed porodem. W wyniku stosowania kwasu acetylosalicylowego przez matkę może wystąpić przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, co może być przyczyną nadciśnienia tętniczego u niektórych noworodków. Kwas acetylosalicylowy stosowany przez kobiety ciężarne może opóźniać akcję porodową i wywołać krwawienia. Może nawet dojść do śmierci płodu. Jeśli matka przyjmowała kwas acetylosalicylowy w czasie ostatnich 1-2 tygodni przed porodem, należy obserwować, czy u noworodka nie wystąpią krwawienia. Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w czasie 1 i 2 trymestru ciąży tylko wtedy, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować kwasu acetylosalicylowego podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży (3 trymestr), gdyż lek może powodować wady rozwojowe płodu i komplikacje podczas porodu. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka kobiet karmiących. Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego, chociaż krótkotrwałe stosowanie leku nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego niemowlęcia.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Kwas acetylosalicylowy wypiera lub może być wypierany z wiązań z białkami przez inne leki, które równie silnie wiążą się z białkami (np. doustne leki przeciwzakrzepowe, pochodne sulfonylomocznika, hydantoina, penicylina, sulfonamidy). Kwas acetylosalicylowy poprzez acetylację białek może zmieniać ich wiązanie z innymi lekami np. zacetylowana albumina wykazuje większe powinowactwo do fenylbutazonu. Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie: * heparyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych (po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce większej niż 3 g zwiększa się ryzyko krwawienia podczas równoczesnego stosowania z tymi lekami); * leków trombolitycznych, takich jak streptokinaza, alteplaza; * doustnych leków przeciwcukrzycowych, np. chlorpropamidu, tolbutamidu. Należy oznaczać stężenie glukozy w surowicy krwi u pacjentów z cukrzycą, leczonych równocześnie tymi lekami i w razie potrzeby zmienić dawkowanie. Po zakończeniu leczenia kwasem acetylosalicylowym należy zwiększyć dawkę leku przeciwcukrzycowego; * metotreksatu (zwiększa się stężenie metrotreksatu w surowicy poprzez hamowanie jego wydalania przez nerki). (może wystąpić ciężka pancytopenia); * kwasu walproinowego (mogą się nasilać jego działania niepożądane); * innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (mogą się nasilać działania niepożądane); * innych salicylanów (może wystąpić kumulacja tych leków i zwiększyć się ich toksyczność); * kortykosteroidów (mogą się nasilać ich działania niepożądane). Kwas acetylosalicylowy może osłabiać działanie: * spironolaktonu (nieznacznie zmniejsza się natriuretyczne działanie spironolaktonu oraz wchłanianie jego aktywnego metabolitu – kanrenonu); * leków zwiększających wydalanie z moczem kwasu moczowego np. fenylbutazonu, probenecydu, sulfinpyrazonu. Sulfinpyrazon zmniejsza wydalanie kwasu acetylosalicylowego przez nerki. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. acetazolamidu) może zwiększać stężenie inhibitorów anhydrazy węglanowej w surowicy poprzez kompetycyjne hamowanie ich wydalania w kanalikach nerkowych (mogą się nasilić objawy niepożądane np. wystąpić kwasica metaboliczna). Inhibitory anhydrazy węglanowej mogą również zwiększać toksyczność salicylanów. Środki zobojętniające w dużych dawkach zmniejszają stężenie salicylanów w surowicy krwi poprzez zwiększanie pH moczu i nerkowego wydalania salicylanów. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. Dlatego nie należy stosować równocześnie kwasu acetylosalicylowego i alkoholu. Kwas askorbowy może osłabiać działanie warfaryny. Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków. Kwas askorbowy może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydo-redukcyjnych (silne działanie redukcyjne). Obecność kwasu askorbowego w moczu daje fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń poziomu glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i wyniki fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

dbaj o stawy kłopotliwe rozstępy żużel kolagen na cerę kolagen na stawy kolagen na włosy bolą kości piękna cera ziołowe specjały - szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia dla sedniorów - szałwia przeciw stresowi - szałwia zielarnia - szałwia produkty na odporność - szałwia ziołowe produkty szałwia dla całej rodziny - szałwia nowości z apteki - aronia dla sedniorów - aronia przeciw stresowi - aronia nowości - aronia ziołowe produkty - aronia produkty z aronii cukierki ziołowe - aronia na wzmocnienie - aronia cukierki z ziołami - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa nowości - pokrzywa co dobrego - pokrzywa ładna skóra ziołowe cukierki - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa wzmocnienie organizmu zioła - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir produkty z aloesu i trawy cytrynowej na odporność - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki zioła w cukierkach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki co dobrego - czarny bez na odporność - czarny bez nowości - czarny bez w zielarniach - czarny bez zioła w cukierkach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe produkty na odporność - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe nowości z apteki - melisa przeciw stresowi - melisa dla sedniorów - melisa produkty z melisy ziołowe cukierki - cukierki melisowe cukierki z ziołami - melisa nowości z zielarni - waleriana zioła - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana zielarnia - waleriana produkty z waleriany ziołowe cukierki - waleriana nowości z zielarni - waleriana dżudo dezodorant dla młodzieży toczenie się w plastikowej kuli produkty dla sportowców szermierka judo dezodorant dla każdego toczenie się w plastikowej kuli
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.