Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Leona, Ludomiła Czwartek 20. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PLENDIL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Felodipinum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 5 mg; tabletki powlekane o przedłużonym działaniu 10 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - felodipine Substancje czynne: Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg lub 10 mg felodypiny Substancje pomocnicze: Hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy, galusan propylu, krzemian glinowo-sodowy, stearylofumaran sodu, wosk Carnauba, mieszanina tlenków żelaza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Plendil jest antagonistą wapnia, działając selektywnie głównie na muskulaturę gładką naczyń krwionośnych. Zmniejsza opór obwodowych naczyń krwionośnych, w tym również naczyń wieńcowych, działając rozluźniająco na mięśnie gładkie, co powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Dzięki rozluźnieniu naczyń wieńcowych zmniejsza się ryzyko niedotlenienia mięśnia sercowego, a przez to częstotliwość napadów dławicy piersiowej. Preparat wpływa w małym stopniu na rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli oraz przewodu pokarmowego. Plendil działa lekko mo-czopędnie, powodując ucieczkę sodu z ustroju jednak bez utraty potasu. Preparat zaczyna działać w 2 godziny po zażyciu, a efekt jego działania utrzymuje się przez 24 godziny.
Zastosowanie
Zastosowanie
Nadciśnienie tętnicze, stabilna choroba wieńcowa.
Wskazania
Wskazania
* Nadciśnienie tętnicze. * Stabilna choroba niedokrwienna serca.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Plendilu nie wolno podawać w uczuleniu na lek, pacjentom cierpiącym na zwężenie aorty, znacznie zaburzoną funkcję wątroby oraz w ostrej fazie zawału serca. Leku nie podaje się pacjentom z nieleczoną niewydolnością serca oraz zbyt niskim ciśnieniem tętniczym. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Należy modyfikować dawkę Plendilu przy równoczesnym stosowaniu: cyklosporyny, cymetydyny, fenytoiny, itrakonazolu, kar-bamazepiny oraz ketokonazolu Leku nie podaje się dzieciom. Plendil może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania, a zwłaszcza na początku leczenia. Preparat należy stosować ostrożnie u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej, zaburzeniami czynności wątroby, ciężką niewydolnością nerek (GFR poniżej 30 ml/min), niewydolnością serca w następstwie ostrego zawału mięśnia sercowego. Preparat, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia, może spowodować niedociśnienie tętnicze. U osób wrażliwych może to spowodować wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego. Leki zwiększające aktywność izoenzymu CYP 3A4 znacznie zmniejszają stężenie felodypiny w osoczu. Skutkiem tego może być brak działania leczniczego felodypiny i dlatego nie należy jednocześnie stosować leków zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4 i preparatu Plendil. Leki zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4 powodują znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego podawania preparatu Plendil i leków zmniejszających aktywność izoenzymu CYP 3A4. Spożywanie soku grejpfrutowego powoduje znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu, dlatego należy unikać picia soku grejpfrutowego i spożywania grejpfrutów podczas leczenia preparatem Plendil. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności lewej komory serca.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Obrzęk w kostkach. - Bóle i zawroty głowy. - Zaczerwienienie twarzy i napady przypływów gorąca. - Uczucie zmęczenia. - Przyspieszona akcja serca. - Omdlenia w związku z obniżeniem ciśnienia krwi. - Kaszel. <1/1000 - Mdłości i wymioty. - Przerost i obrzęk dziąseł. - Nadważliwość na promienie słoneczne. - Podwyższony poziom cukru w osoczu. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są niewielkie, bądź umiarkowane obrzęki w okolicach kostek. Działanie to zależy od dawki i jest związane z rozszerzeniem tętniczek przedwłośniczkowych. Doświadczenia kliniczne wykazały, że około 2% pacjentów musiało przerwać leczenie preparatem Plendil z powodu tego działania niepożądanego. Zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy i zmęczenie mogą się pojawiać na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki preparatu. Sporadycznie donoszono o przypadkach dezorientacji oraz zaburzeń snu, jednak nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między występowaniem tych objawów a zażywaniem preparatu. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem dziąseł i (lub) ozębnej może dochodzić do przerostu dziąseł. Można temu zapobiec przez stosowanie właściwej higieny jamy ustnej. Niekiedy odpowiednie postępowanie może doprowadzić nawet do cofnięcia się powstałych już zmian przerostowych. Hiperglikemia jest działaniem niepożądanym charakterystycznym dla całej grupy leków blokujących kanały wapniowe, jednak w przypadku felodypiny występuje tylko w pojedynczych przypadkach. Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Układ krążenia: zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, obrzęki w okolicach kostek. * Układ nerwowy: bóle głowy. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Ogólne: uczucie zmęczenia. * Układ krążenia: uczucie kołatania serca, tachykardia. * Układ pokarmowy: nudności, bóle brzucha. Skóra: świąd skóry, wysypka. Układ nerwowy: zawroty głowy, parestezje. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Układ pokarmowy: wymioty. * Skóra: pokrzywka. * Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśni i stawów. * Układ nerwowy: omdlenia w następstwie niedociśnienia tętniczego. * Zaburzenia psychiczne: impotencja i (lub) zaburzenia czynności seksualnych. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów) * Ogólne: gorączka. * Układ krążenia: skurcze dodatkowe, niedociśnienie tętnicze z tachykardią mogące powodować nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń (leucocytoclastic vasculitis). * Układ wydzielania wewnętrznego: hiperglikemia. * Układ pokarmowy: zapalenie i przerost dziąseł. * Skóra: nadwrażliwość na światło, obrzęk warg i języka. * Układ immunologiczny: reakcje nadwrażliwości. * Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. * Układ moczowy: częstomocz.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na felodypinę lub którykolwiek ze składników preparatu. * Niewyrównana niewydolność serca. * Ostry zawał mięśnia sercowego (miesiąc od zawału). * Niestabilna choroba niedokrwienna serca. * Ciąża. * Istotne klinicznie zwężenie zastawki aortalnej. * Wstrząs kardiogenny.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Toksyczność U dziecka 2-letniego obserwowano niezbyt nasilone objawy zatrucia po zastosowaniu dawki 10 mg. Po zastosowaniu dawki 150 do 200 mg u 17-latka i 250 mg u osoby dorosłej wystąpiło zatrucie o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. W porównaniu z innymi lekami z tej grupy w przypadku preparatu Plendil silniej zaznaczony jest wpływ na krążenie obwodowe niż na serce. Objawy W razie zatrucia preparatami o przedłużonym uwalnianiu wystąpienie pierwszych objawów może nastąpić nawet po 12, a niekiedy po 16 godzinach od zażycia, natomiast ciężkie objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku dniach. Najistotniejsze są objawy sercowo-naczyniowe, takie jak bradykardia (czasami tachykardia), obniżenie ciśnienia tętniczego, blok przedsionkowo-komorowy od I do III stopnia, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe, skurcze dodatkowe pochodzenia komorowego, migotanie komór, asystolia. Ponadto mogą wystąpić zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia świadomości, śpiączka, skurcze mięśni, zaburzenia oddychania, obrzęk płuc (nie kardiogenny), bezdech. Możliwe jest wystąpienie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Mogą ponadto wystąpić: kwasica, hipokaliemia, hiperglikemia, hipokalcemia, zaczerwienienie skóry, hipotermia, nudności i wymioty. Postępowanie Należy podać węgiel aktywowany (carbo medicinalis). Jeśli jest to konieczne, należy zastosować płukanie żołądka, nawet po długim czasie od zażycia leku. UWAGA! Przed płukaniem żołądka, w celu zmniejszenia reakcji nerwu błędnego, należy podać dożylnie atropinę (dorośli – 0,25 do 0,5 mg, dzieci – 10 do 20 mikrogramów/kg masy ciała). Należy monitorować zapis EKG. W razie potrzeby należy zastosować oddech kontrolowany. Należy kontrolować stan równowagi kwasowo-zasadowej i stężenie elektrolitów. W przypadkach bradykardii i bloku przewodnictwa należy podać dożylnie atropinę w dawce 0,5 do 1 mg (dzieci – 20 do 50 mikrogramów/kg mc.), dawkę można powtórzyć; lub isoprenalinę, rozpoczynając od 0,05 do 0,1 mikrograma/kg mc./min. Niekiedy może być wskazane zastosowanie elektrycznej stymulacji serca. W razie hipotensji należy podać płyny dożylnie, glukonolaktobionian wapniowy (9 mg Ca/ml) w ilości 20 do 30 ml dożylnie, podany w ciągu 5 minut (dzieci 3 do 5 mg Ca/kg mc.). W razie potrzeby dawkę można powtórzyć we wstrzyknięciu lub wlewie dożylnym. W razie potrzeby należy podać epinefrynę lub dopaminę. U niektórych pacjentów można stosować glukagon. W przypadku zatrzymania krążenia spowodowanego przedawkowaniem felodypiny, konieczne może być kontynuowanie resuscytacji nawet przez kilka godzin. W razie wystąpienia drgawek należy zastosować diazepam. W przypadku wystąpienia innych objawów należy zastosować leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka początkowa dla pacjenta dorosłego wynosi 5 mg raz dziennie, najlepiej wieczorem. Po 2 tygodniach terapii dawkę można w razie potrzeby zwiększyć do 10 mg raz dziennie. Pacjentom w podeszłym wieku i z zaburzoną funkcją wątroby stosuje się zmniejszone dawki leku. Tabletki należy połykać w całości nie rozgryzać i popijać obficie wodą. Tabletki preparatu Plendil należy zażywać raz na dobę, najlepiej rano. Działanie utrzymuje się przez 24 godziny. Tabletki należy popijać wodą, nie wolno ich żuć ani kruszyć. Tabletki można zażywać na czczo lub w trakcie niewielkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów. Dorośli Nadciśnienie tętnicze Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Zazwyczaj dawka 5 mg raz na dobę jest wystarczająca. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć lub włączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Na ogół nie ma potrzeby stosowania dawki większej niż 10 mg raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj od 5 do 10 mg raz na dobę. Stabilna choroba niedokrwienna serca Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Preparat Plendil można stosować z preparatami z grupy β-adrenolityków. Dzieci Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci. Pacjenci z niewydolnością nerek Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na stężenie felodypiny w osoczu. Nie zachodzi zatem konieczność modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność Pacjenci z niewydolnością wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat należy stosować ostrożnie. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu Plendil. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w wieku podeszłym należy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu Plendil.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdo-podobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Ciąża Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w ciąży, ze względu na działanie teratogenne u zwierząt (patrz: punkt 5.3). Leki blokujące kanały wapniowe mogą hamować przedwczesne skurcze macicy, jednak brak jest dowodów na przedłużenie akcji porodowej w przypadku porodów o czasie. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego u matki, może dojść do niedotlenienia płodu. Działanie to jest skutkiem zmniejszenia perfuzji w macicy w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych. Okres karmienia piersią Felodypina przenika do mleka kobiecego. W przypadku stosowania felodypiny w dawkach leczniczych jedynie niewielka ilość felodypiny przenika do mleka. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania felodypiny u kobiet karmiących piersią, aby określić ryzyko dla dziecka. Z tego względu preparat nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, to należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Felodypina jest substratem izoenzymu CYP 3A4. Leki wpływające na aktywność izoenzymu CYP 3A4 mają znaczący wpływ na stężenie felodypiny w osoczu. Leki zwiększające aktywność cytochromu P450 Takie leki, jak karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, ryfampicyna oraz ziele dziurawca, zwiększają metabolizm felodypiny przez indukcję cytochromu P450. Podczas jednoczesnego podawania karbamazepiny, fenytoiny i fenobarbitalu powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla felodypiny zmniejszała się o 93%, a maksymalne stężenie (Cmax) zmniejszało się o 82%. W związku z tym należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu Plendil i substancji zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4. Leki zmniejszające aktywność cytochromu P450 Leki silnie zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4, takie jak itrakonazol, ketokonazol, antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna) oraz inhibitory proteazy HIV, powodują zmniejszenie metabolizmu felodypiny. Podczas podawania itrakonazolu Cmax felodypiny zwiększa się 8-krotnie, a AUC 6-krotnie. Podczas podawania erytromycyny zwiększenie Cmax i AUC było około 2,5-krotne. W związku z tym należy unikać jednoczesnego podawania felodypiny i leków zmniejszających aktywność izoenzymu CYP 3A4. Sok grejpfrutowy hamuje aktywność izoenzymu CYP 3A4. Picie soku grejpfrutowego może powodować nawet dwukrotne zwiększenie Cmax i AUC felodypiny, dlatego nie należy pić soku grejpfrutowego podczas leczenia felodypiną. Jednoczesne stosowanie cyklosporyny i felodypiny powoduje zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu o 150%, a AUC o 60%. Wpływ felodypiny na właściwości farmakokinetyczne cyklosporyny jest nieznaczny. Cymetydyna powoduje zwiększenie Cmax i AUC felodypiny o mniej więcej 55%. Felodypina może zwiększać stężenie takrolimusu. W razie jednoczesnego stosowania obu leków należy monitorować stężenie takrolimusu w osoczu, aby w razie potrzeby dostosować jego dawkowanie.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Podczas stosowania preparatu należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i objawów zmęczenia, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty z kolagenu cellulit dobre produkty z kolagenem wypadające włosy połysk paznokci lifting twarzy lifting skóry kolagen na dekolt cukierki verbena szałwia nowości z zielarni - szałwia gdy boli gardło szałwia zioła w cukierkach - szałwia na odporność - szałwia pastylki amolowe szałwia zielarka szałwia na przeziębienie szałwia zielarnia - aronia na wzmocnienie - aronia zioła - aronia cukierki ziołowe - aronia nowości z zielarni - aronia w zielarniach - aronia przeciw stresowi - aronia produkty z aronii właściwości pokrzywy ziołowe cukierki - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa co dobrego - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa pokrzywa - cukierki na odporność - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - czarny bez właściwości czarnego bzu dla całej rodziny - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez nowości z apteki - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe produkty z głogu zioła w cukierkach - głóg, głogowe produkty z głogu cukierki z ziołami - melisa ziołowe produkty - melisa nowości z apteki - melisa dla sedniorów - melisa właściwości melisy na wzmocnienie - melisa nowości - melisa w zielarniach - melisa w zielarniach - waleriana ziołowe cukierki - waleriana w aptekach - waleriana cukierki walerianowe - cukierki ziołowe cukierki - waleriana cukierki z ziołami - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe nowości z apteki - waleriana dżudo sprint krykiet doskonały dezodorant chodzenie po jaskiniach wspinaczka dezodorant dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook