Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Gabriela, Anastazji Czwartek 27. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PIRAMIL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ramipril
Forma leku
Forma leku
tabletki 1,25; 2,5; 5 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg lub 5 mg ramiprylu.
Sposób działania
Sposób działania
Po podaniu doustnym ramipryl jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i hydrolizowany w wątrobie do postaci czynnej - ramiprylatu. Ramiprylat jest długo działającym inhibitorem ACE, enzymu katalizującego przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II. Podanie ramiprylu prowadzi do zmniejszenia w osoczu krwi stężenia angiotensyny II, zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu i hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron. ACE jest identyczny z kininazą II, jednym z enzymów warunkujących rozkład bradykininy co sprawia, że ACE mają także wpływ na układ kalikreina-kinina-prostaglandyna. Preparat obniża ciśnienie tętnicze krwi poprzez rozszerzenie naczyń obwodowych i zmniejszenie oporu naczyniowego. Ramiprylat osiąga maks. stężenie w osoczu 2-4 h po podaniu tabletki. Wchłanianie waha się pomiędzy 50 a 60%. Wiązanie ramiprylu z białkami wynosi 73%, a ramiprylatu 56%. Ramipryl jest prawie całkowicie metabolizowany i wydalany głównie przez nerki.
Wskazania
Wskazania
* Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego. * Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą sercowo-naczyniową lub cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka. * Zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. * Leczenie objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębkowej. * Leczenie rozpoczynającej się nefropatii cukrzycowej z mikroalbuminurią u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ mogą oni wymagać zmniejszenia dawki lub częstotliwości podawania. Jeżeli w trakcie leczenia poziom kreatyniny przekroczy wartość 265 µmol/l (3 mg%) lub wzrośnie dwukrotnie w stosunku do poziomu przed leczeniem, należy rozważyć konieczność odstawienia leku. Wcześnie rozpoznana i odpowiednio leczona niewydolność nerek jest na ogół odwracalna. U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki leczonych ACE obserwowano wzrost stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy: zmiany te były na ogół przemijające pod odstawieniu leku. Przy współistniejącym nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym istnieje zwiększone ryzyko ciężkiej hipotonii i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, od małych dawek, które należy ostrożnie zwiększać. Ponieważ stosowanie leków moczopędnych wraz z ramiprylem u takich chorych może przyczynić się do występowania wymienionych działań niepożądanych, należy je czasowo odstawić i monitorować czynność nerek w pierwszych tyg. leczenia. Objawową hipotonię rzadko obserwowano u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest większe u pacjentów z obniżoną objętością płynów na skutek leczenia moczopędnego, diety z ograniczeniem soli, stosowania dializ, biegunki lub wymiotów. Znaczną hipotonię podczas stosowania ACE opisywano głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, otrzymujących duże dawki diuretyków pętlowych, z towarzyszącą hiponatremią. Leczenie ramiprylem można ponownie rozpocząć po przywróceniu efektywnej objętości krwi krążącej i normalizacji ciśnienia tętniczego krwi, pod warunkiem ostrożnego dostosowywania dawki. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i kardiomiopatią przerostową, szczególnie z zawężaniem drogi odpływu. Leczenia nie należy rozpoczynać u pacjentów we wczesnej fazie zawału serca powikłanego hipotonią z ciśnieniem skurczowym Ł100 mm Hg oraz pacjentów w stanie wstrząsu kardiogennego. Preparatu nie należy stosować u pacjentów dializowanych przy użyciu błon wysokoprzepuszczalnych (np. AN69) ani poddawanych leczeniu odczulającemu przeciw jadowi owadów błonkoskrzydłych ze względu na zwiększone ryzyko reakcji rzekomo anafilaktycznych. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostały ustalone. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy lub zmęczenia. Indywidualne reakcje mogą powodować upośledzenie zdolności do kierowania pojazdami, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub pracy w warunkach potencjalnie niebezpiecznych. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, zmianie preparatu i jednoczesnym spożyciu alkoholu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działanie niepożądane są zazwyczaj łagodne i przemijające a lek dobrze tolerowany. Układ oddechowy: najczęściej suchy, uporczywy kaszel nasilający się w nocy i w pozycji leżącej, ustępujący po odstawieniu leku, może wystąpić ból gardła, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie oskrzeli. W rzadkich przypadkach opisywany był obrzęk naczynioruchowy w obrębie twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i krtani. Układ krążenia: może wystąpić hipotonia i, bardzo rzadko, u chorych z istotnymi zwężeniami tętnic zawał serca lub przemijające niedokrwienie mózgu, prawdopodobnie w wyniku znacznego niedociśnienia, kołatanie sera, tachykardia. Układ pokarmowy: sporadycznie suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, nudności, rzadko wymioty, biegunka, zaparcia, w pojedynczych przypadkach zapalenie wątroby (miąższowe lub przebiegające z cholestazą), żółtaczka, zapalenie trzustki. Układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, zmiany nastroju, zaburzenia świadomości (dezorientacja), parestezje. Podobnie jak w przypadku innych ACE, opisywano zaburzenia smaku i zaburzenia snu. Skóra: poty, świąd, pokrzywka, łysienie, nadwrażliwość na światło. W pojedynczych przypadkach opisywano także łuszczycę i ciężkie choroby skóry, w tym pęcherzycę, toksyczną martwicę naskórka, zespół Stevens-Johnsona i rumień wielopostaciowy. Układ moczowo-płciowy: rzadko mogą wystąpić lub nasilić się wcześniej istniejące zaburzenia czynności nerek, a u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością krążenia skąpomocz, rzadko białkomocz, w pojedynczych przypadkach ostra niewydolność nerek, rzadko zaburzenia erekcji. Układ krwiotwórczy: opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawiające się niedokrwistością, małopłytkowością lub leukopenią. Zanotowano rzadkie przypadki agranulocytozy. Występowały także niewielkie spadki wartości hemoglobiny i hematokrytu bez istotnego znaczenia klinicznego. Opisany został zespół objawów, który może obejmować jeden lub więcej z wymienionych elementów, takich jak: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle i/lub zapalenie stawów, obecność przeciwciał przeciwjądrowych, podwyższone OB, eozynofilia i leukocytoza. Opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów stosujących preparat, choć związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony. Wyniki badań laboratoryjnych: obserwowano wzrost stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy; zmiany te były na ogół przemijające po odstawieniu leku. Występowały również przypadki hiperkaliemii lub hiponatremii.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na ramipryl, na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na inny ACE. * Obrzęk naczynioruchowy związany z leczeniem ACE w wywiadach. * Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. * Zwężenie obustronne tętnicy nerkowej istotne hemodynamicznie lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce. * II lub III trymestr ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Może wystąpić ciężkie niedociśnienie, wstrząs, bradykardia, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niewydolność nerek. Leczenie objawowe. Do rozważenia podanie angiotensyny II.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Połączenie ramiprylu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie może zwiększać skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego. Ramipryl zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia hipokaliemii i hiperurykemii wywołanej przez tiazydy. * Jeżeli podawany jest jednocześnie z innym lekiem moczopędnym, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia hipokaliemii wywołanej działaniem diuretyku. * Może zwiększać poziom potasu w osoczu u pacjentów z niewydolnością nerek. * Niewskazane jest jednoczesne podawanie preparatów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas i innych preparatów zawierających potas (np. soli potasowej jako soli kuchennej). * Podawanie wraz z NLPZ w niewydolności nerek może nasilić zaburzenie ich funkcji. * NLPZ oraz leki sympatykomimetyczne obniżają skuteczność działania hipotensyjnego leku. * Podczas stosowania soli litu należy kontrolować poziom litu w surowicy, ponieważ ramipryl może zmniejszać jego wydalanie. * Jednoczesne podawanie z lekami hamującymi układ odpornościowy może zwiększać ryzyko leukopenii. * Lek nasila działanie insuliny i doustnych leków hipoglikemizujących, jak również działanie alkoholu, który potęguje wpływ hipotensyjny ramiprylu. * Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym, nasenne, przeciwdepresyjne i narkotyczne przeciwbólowe zwiększają jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
lifting piersi skok w dal skok wzwyż lifting piersi naturalny kolagen wartościowy kolagen cellulit bolą stawy gdy boli gardło szałwia co dobrego - szałwia przeciw stresowi - szałwia nowości - szałwia na kaszel palacza szałwia na kaszel szałwia w zielarniach - szałwia najlepsze w aptece szałwia nowości z apteki - aronia produkty z aronii produkty na odporność - aronia w aptekach - aronia produkty z aronii przeciw stresowi - aronia na wzmocnienie - aronia dla całej rodziny - aronia ładna cera na odporność - pokrzywa oczyszczenie organizmu cukierki z ziołami - pokrzywa poprawa przemiany materii w aptekach - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa ziołowe specjały - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe produkty - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki na odporność - czarny bez produkty z czarnego bzu co dobrego - czarny bez co dobrego - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez na odporność - czarny bez produkty na odporność - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości z apteki - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe właściwości głogu co dobrego - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe w zielarniach - melisa nowości z zielarni - melisa produkty na odporność - melisa w zielarniach - melisa ziołowe cukierki - melisa produkty z melisy dla sedniorów - melisa w zielarniach - melisa ziołowe cukierki - waleriana nowości z apteki - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe produkty - waleriana zielarnia - waleriana co dobrego - waleriana cukierki z ziołami - waleriana apteka - waleriana szybownictwo łyżwiarstwo dla biegaczy najlepszy dezodorant bieganie curling podnoszenia ciężarów surfing
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook