Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Prokopa, Elżbiety Środa 8. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
OXIS TURBUHALER 4,5
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Formoterolum fumaratum dihydratum
Forma leku
Forma leku
Proszek do inhalacji 4,5 lub 9 mikrograma/dawkę
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne: Oxis Turbuhaler , 4,5 mikrograma/dawkę zawiera: * Jedna dawka dostarczona zawiera 4,5 mikrograma fumaranu formoterolu dwuwodnego * Jedna dawka odmierzona zawiera 6 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego. Oxis® Turbuhaler, 9 mikrogramów/dawkę zawiera: * Jedna dawka dostarczona zawiera 9 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego * Jedna dawka odmierzona zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego. Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna.
Wskazania
Wskazania
Preparat Oxis Turbuhaler jest wskazany w leczeniu podtrzymującym, w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i w zapobieganiu objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczające. Preparat Oxis Turbuhaler jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Pacjenci z astmą, którzy powinni być leczeni długo działającymi β2-mimetykami, powinni jednocześnie otrzymywać leczenie przeciwzapalne optymalnie dobranymi dawkami glikokortykosteroidów. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania preparatu Oxis Turbuhaler, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie dawki β2-mimetyku, to znaczy że proces chorobowy zaostrza się i należy ponownie rozważyć sposób leczenia astmy. Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w celu leczenia ciężkiego zaostrzenia astmy. Nie należy stosować dawek większych niż maksymalna dawka dobowa. Nie jest znane długotrwałe bezpieczeństwo stałego stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w dawkach większych niż 36 μg na dobę u dorosłych z astmą, 18 μg na dobę u dzieci z astmą oraz 18 μg na dobę u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Konieczność częstego zażywania preparatu w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem świadczy o tym, że stosowane leczenie astmy jest niewystarczające. Należy wtedy rozważyć zmianę sposobu leczenia po uprzednim sprawdzeniu, czy pacjent dokładnie wypełnia zalecenia lekarza. Jeśli pacjent potrzebuje stosowania leku w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem kilka razy w tygodniu, mimo odpowiedniego leczenia (np. glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-mimetykami), należy rozważyć zmianę sposobu leczenia. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnercza, tyreotoksykozą, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, podzastawkowym zwężeniem aorty nieznanego pochodzenia, tętniakiem oraz u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmiami lub ciężką niewydolnością serca. Pacjenci z wydłużonym odstępem QTc lub zażywający leki wydłużające odstęp QTc powinni być pod obserwacją, ponieważ formoterol może wydłużać odstęp QTc. U pacjentów z cukrzycą zaleca się w początkowym okresie leczenia kontrolę stężenia glukozy we krwi, ponieważ β2-mimetyki mogą zwiększać jej stężenia. Podczas stosowania β2-mimetyków może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ostrą, ciężką astmą, u których ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest zwiększone przez hipoksję. Działanie hipokaliemiczne mogą nasilać pochodne ksantynowe, steroidy i leki moczopędne. W takich sytuacjach zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie preparat Oxis Turbuhaler może wywołać paradoksalny skurcz oskrzeli. Jedna dawka dostarczona preparatu Oxis Turbuhaler zawiera 450 mikrogramów laktozy. Zwykle nie ma to znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy. U dzieci w wieku do 6 lat nie należy stosować preparatu Oxis Turbuhaler ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej. Nie jest znany wpływ takich czynników, jak podeszły wiek, zaburzenia czynności wątroby oraz nerek, na farmakokinetykę formoterolu. Ponieważ formoterol jest usuwany z organizmu przede wszystkim na drodze metabolizmu, w razie ciężkiej marskości wątroby należy się liczyć ze zwiększeniem jego stężenia w surowicy.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Najczęściej występujące działania niepożądane, takie jak drżenia mięśniowe i uczucie kołatania serca, są najczęściej średnio nasilone i ustępują po kilku dniach leczenia. Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Układ krążenia: uczucie kołatania serca. * Układ nerwowy: bóle głowy, drżenia mięśniowe. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Układ krążenia: tachykardia. * Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni. * Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Układ krążenia: zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe. * Układ pokarmowy: nudności. * Układ immunologiczny: reakcje nadwrażliwości, np. skurcz oskrzeli, wyprysk, pokrzywka, świąd. * Metabolizm: hipokaliemia lub hiperkaliemia. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów) * Układ krążenia: dusznica bolesna, wydłużenie odstępu QTc. * Metabolizm: hiperglikemia. * Układ nerwowy: zaburzenia smaku, zawroty głowy. * Układ naczyniowy: zmiany ciśnienia tętniczego. Podobnie jak w przypadku innych preparatów wziewnych bardzo rzadko może dochodzić do paradoksalnego skurczu oskrzeli. Podczas leczenia β2-mimetykami może dochodzić do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu, związków ketonowych we krwi.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na formoterol lub laktozę podawaną wziewnie.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Doświadczenia kliniczne dotyczące leczenia przedawkowania są ograniczone. Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do wystąpienia objawów typowych dla działania β2-mimetyków, tj. drżenia mięśni, bólów głowy, kołatania serca. Objawy zgłaszane po pojedynczych przypadkach przedawkowania to tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odcinka QTc, zaburzenia rytmu serca, nudności i wymioty. Zaleca się stosowanie leczenia podtrzymującego i objawowego. W razie ciężkiego przedawkowania można rozważyć podanie selektywnych β-adrenolityków, z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż leki te mogą spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Konieczność zażywania dodatkowych dawek (inhalacji) preparatu Oxis Turbuhaler, oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym, częściej niż dwa razy w tygodniu świadczy o tym, że stosowane leczenie nie jest wystarczające. Należy wówczas rozważyć zmianę sposobu leczenia. ASTMA Preparat Oxis Turbuhaler może być stosowany u pacjentów z astmą raz lub dwa razy na dobę (dawki podtrzymujące) lub doraźnie, w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych. Dorośli w wieku powyżej 18 lat Stosowanie doraźne 1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych. Dawka podtrzymująca 1 inhalacja lub 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 4 inhalacji raz lub dwa razy na dobę. Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem 2 inhalacje przed wysiłkiem. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 8 inhalacji, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 12 inhalacji na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa to 6 inhalacji. Dzieci w wieku 6 lat i starsze Stosowanie doraźne 1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych. Dawka podtrzymująca 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanych wysiłkiem 1 inhalacja lub 2 inhalacje przed wysiłkiem. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 4 inhalacje, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 8 inhalacji na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa to 2 inhalacje. PRZEWLEKłA OBTURACYJNA CHOROBA PłUC (POChP) Dawka podtrzymująca 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 4 inhalacje. U pacjentów leczonych preparatem Oxis Turbuhaler w celu opanowania objawów można w razie potrzeby zastosować dodatkowe dawki (inhalacje) oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym. Maksymalna dawka dobowa to 8 inhalacji (łącznie ze stosowanymi stale). Maksymalna dawka jednorazowa to 4 inhalacje. Specjalne grupy pacjentów Nie jest konieczna zmiana dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, jeśli stosuje się lek w zalecanych dawkach Uwaga Substancja lecznicza zawarta w preparacie Oxis Turbuhaler jest uwalniana z inhalatora w czasie wdechu pacjenta, co oznacza, że podczas wdechu przez ustnik substancja lecznicza dostaje się do dróg oddechowych. Należy poinformować pacjenta o konieczności wykonywania głębokiego i silnego wdechu przez ustnik w celu przyjęcia całej dawki. Należy poinformować pacjenta, że nie należy żuć ani gryźć ustnika. Nie wolno używać uszkodzonego inhalatora oraz inhalatora bez ustnika. Podczas stosowania preparatu Oxis Turbuhaler pacjent może nie wyczuwać smaku leku ze względu na jego niewielką ilość w inhalowanej dawce. Szczegółowa instrukcja dotycząca stosowania jest dołączona do każdego opakowania.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach obserwowano zmniejszoną częstość zagnieżdżenia zarodków, zmniejszoną wczesną przeżywalność płodów oraz zmniejszoną masę urodzeniową płodów. Działanie to występowało, gdy stosowano znacząco większe dawki preparatu niż stosowane u ludzi. Do czasu uzyskania wystarczających danych dotyczących stosowania klinicznego preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży zaleca się szczególną ostrożność podczas jego stosowania w tej grupie pacjentek, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży oraz tuż przed porodem. Nie wiadomo, czy formoterol jest wydzielany z mlekiem matki. Preparatu Oxis Turbuhaler nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. U szczurów wykrywano niewielkie ilości formoterolu w mleku samicy.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Inhalator należy przechowywać ze szczelnie zakręconą pokrywą. Preparatu nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Nie wykonywano badań interakcji preparatu Oxis Turbuhaler z innymi lekami. Stosowanie innych sympatykomimetyków może nasilać działania niepożądane preparatu Oxis Turbuhaler. Stosowane jednocześnie pochodne ksantynowe, steroidy, leki moczopędne i β2-mimetyki mogą nasilać działanie hipokaliemiczne. Hipokaliemia może sprzyjać występowaniu zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Jednoczesne stosowanie chinidyny, dizopiramidu, prokainamidu, fenotiazyny, preparatów przeciwhistaminowych (terfenadyny), inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i formoterolu może wydłużać odstęp QTc i zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu. Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna lub alkohol mogą osłabiać tolerancję układu krążenia na β2-mimetyki. Jednoczesne leczenie formoterolem oraz inhibitorami oksydazy monoaminowej lub preparatami o podobnych właściwościach, np. furazolidonem, prokarbazyną, może powodować wystąpienie nagłych wzrostów ciśnienia tętniczego. Podczas znieczulenia ogólnego halogenowymi środkami wziewnymi ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca jest większe u pacjentów leczonych formoterolem. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne, również w postaci kropli do oczu, mogą zmniejszać lub hamować działanie preparatu Oxis Turbuhaler. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne i formoterol można stosować jednocześnie tylko w uzasadnionych przypadkach.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Stosowanie preparatu Oxis Turbuhaler nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
koszykówka powiększanie piersi problem z cellulitem aerobik dziąsła zabiegi plastyczne wędkarstwo wstydliwe zmarszczki dla sedniorów - szałwia na gardło szałwia na kaszel tabletki szałwia gdy boli gardło szałwia na odporność - szałwia najlepsze na grypę szałwia na angine szałwia dla całej rodziny - szałwia nowości z zielarni - aronia dla sedniorów - aronia właściwości aronii dla całej rodziny - aronia nowości z apteki - aronia nowości z apteki - aronia apteka - aronia ziołowe cukierki - aronia zioła w cukierkach - pokrzywa w aptekach - pokrzywa zioła - pokrzywa ładna skóra zielarnia - pokrzywa pokrzywa - cukierki dla sedniorów - pokrzywa zioła - pokrzywa ziołowe specjały - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez co dobrego - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez na odporność - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki apteka - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez nowości - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe produkty z głogu ziołowe produkty - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości z zielarni - melisa nowości z apteki - melisa ziołowe produkty - melisa ziołowe cukierki - melisa w zielarniach - melisa ziołowe specjały - melisa ziołowe produkty - melisa ziołowe wspomaganie - melisa na wzmocnienie - waleriana produkty z waleriany nowości z zielarni - waleriana w zielarniach - waleriana produkty na odporność - waleriana zielarnia - waleriana apteka - waleriana dla sedniorów - waleriana surfing piłka nożna badminton chodzenie po jaskiniach krykiet produkty dla biegaczy łyżwiarstwo baseball
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook