Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Teodora, Seweryna Sobota 23. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
OSPEN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Phenoxymethylpenicillinum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 1500000 j.m.; 1000000 j.m.; 500000 j.m.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - phenoxymethylpenicillin potassium 1 miarka (5 ml) zawiesiny zawiera odpowiednio 400 000 j.m. lub 750 000 j.m. fenoksymetylopeniciliny benzatynowej lecytynowanej. 1 tabl. powl. zawiera 500 000 j.m., 1 000 000 j.m. lub 1 500 000 j.m. fenoksymetylopenicyliny w postaci soli potasowej.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Ospen jest antybiotykiem, który uniemożliwia bakteriom syntezę błony komórkowej. Powoduje to że bakterie nie mogą się namnażać i giną. Fenoksymetylopenicylina jest penicyliną do stosowania doustnego o silnej aktywności przeciwbakteryjnej. Działa bakteriobójczo na wrażliwe, rozmnażające się drobnoustroje poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej. Zakres działania fenoksymetylopenicyliny pokrywa się z zakresem działania benzylopenicyliny, obejmuje: grupy A, C, G, H, L i M paciorkowców, Streptococcus pneumoniae, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy i Neisseria spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Corynebacterium spp., Bacillus anthracis, Actinomycetes spp., Streptobacilli spp., Pasteurella multocida, Spirillum minus, krętki i inne drobnoustroje spiralne (Leptospira, Treponema, Borrelia i inne), a także liczne wrażliwe beztlenowe drobnoustroje (np. Peptococci spp., Peptostreptococci spp., rodzaj Clostridium, rodzaj Fusobacterium i in.). Fenoksymetylopenicylina nie jest unieczynniana przez kwas żołądkowy. Szybko wchłania się, jej maks. stężenie w osoczu i stężenia w tkankach, warunkujące działanie lecznicze, występują w ciągu 30 do 60 min po podaniu. T0,5 w osoczu wynosi 60-80 min; z białkami osocza wiąże się około 55% podanej dawki penicyliny. Lek z łatwością przenika do nerek, płuc, wątroby, skóry, błon śluzowych, mięśni i do większości płynów ciała, szczególnie gdy występują stany zapalne, ale trudniej do kości. Większa część podanej dawki fenoksymetylopenicyliny jest wydalana w nie zmienionej postaci w moczu; tylko niewielka część tej dawki jest wydalana w postaci czynnego leku w kale.
Zastosowanie
Zastosowanie
Ospen stosuje się w leczeniu infekcji dróg oddechowych, bakteryjnych stanów zapalnych zatok, zapalenia płuc, stanów zapalnych gardła.
Wskazania
Wskazania
Zaleca się stosowanie preparatów w leczeniu następujących * zakażeń o przebiegu lekkim do umiarkowanego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę: zakażenia paciorkowcowe - łagodne do umiarkowanego zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych), ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok, płonica i róża. * Angina Plauta - Vincenta (wywoływana przez Fusobacterium Plauti-Vincenti i Borrelia Vincenti). * Zakażenia pneumokokowe - łagodne do umiarkowanych zakażenia dróg oddechowych. * Zakażenia gronkowcowe (wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę G) łagodne do umiarkowanych zakażenia skóry i tkanek miękkich. * Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzoną lub reumatyczną wadą serca przed i po drobnych zabiegach operacyjnych np. wycięcie migdałków, ekstrakcja zęba itp. * W przypadku występowania ciężkiego zapalenia płuc, ropniaka, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon, zapalenia stawów i zapalenia szpiku w ostrej fazie penicylinę należy podawać parenteralnie (terapia sekwencyjna). * Przeciwwskazania: Stwierdzona nadwrażliwość na penicylinę, sorbitol lub środki konserwujące (alergia na „grupę para”). U pacjentów z nadwrażliwością na cefalosporyny należy się liczyć z możliwością wystąpienia alergii krzyżowej. Podanie doustnej penicyliny jest przeciwwskazane u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi powodującymi utrzymującą się biegunkę lub wymioty, gdyż zmniejsza się wchłanianie. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z alergią pokarmową lub astmą oskrzelową.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na penicylinę. Pacjenci wykazujący uczulenie na cefalosporyny powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Ospenem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Ospen stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie kuracji antybiotykowej należy omówić z lekarzem. Antybiotyk osłabia skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych. * U pacjentów, u których wystąpiły reakcje alergiczne, należy odstawić lek i rozpocząć leczenie adrenaliną, lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami. * Należy wykonać badania bakteriologiczne szczególnie w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem. * Pacjentom, którym podawana jest penicylina, w celu zapobieżenia nawrotom gorączki reumatycznej należy podwoić dawkę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (usunięcie migdałków, ekstrakcja zęba etc.) w ramach profilaktyki okołooperacyjnej. * W okresie długotrwałego leczenia należy kontrolować obraz morfologiczny krwi oraz czynność wątroby i nerek. * Należy wziąć pod uwagę możliwość nadkażeń opornymi drobnoustrojami i grzybami w czasie długotrwałego stosowania penicyliny. * W leczeniu mononukleozy zakaźnej - choroby wirusowej - nie stosuje się antybiotyków; gdyby jednak, mimo to, zostały zastosowane - to należy liczyć się ze zwiększoną częstotliwością wystąpienia osutek na skórze. * Utrzymująca się ciężka biegunka powinna nasunąć podejrzenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (wodniste stolce z krwią i śluzem, tępe, rozlane lub kolkowe bóle brzucha, gorączka i okresowe parcie na stolec). * Stan ten może zagrażać życiu, dlatego należy natychmiast odstawić fenoksymetylopenicylinę i rozpocząć leczenie w oparciu o wyniki badań bakteriologicznych (np. doustnie wankomycyną w dawce 250 mg podawanej 4 razy na dobę). * Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit. * Preparaty nie zawierają sacharozy. Słodzone są sztucznymi słodzikami.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
> 1/100 - Mdłości. - Rozwolnienie. - Wynika to z tego że Ospen niszczy obok bakterii chorobotwórczych również bakterie, stanowiące normalną florę bakteryjną jelit. - Wysypka. W razie pojawienia się wysypki należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. 1/1000- <1/1000 - Pokrzywka, wzrost liczby białych ciałek krwi oraz silna reakcja alergiczna, przechodząca we wstrząs z wysypką, gorączką, obrzękiem oraz zapaścią. Mogą wystąpić: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, gorączka, bóle stawowe lub wstrząs anafilaktyczny z zapaścią i reakcje rzekomoanafilaktyczne (astma oskrzelowa, plamica, objawy żołądkowo-jelitowe). Reakcje powyższe jednak występują rzadziej i mają łagodniejszy przebieg niż podczas parenteralnego podawania penicyliny. U pacjentów, u których występują choroby grzybicze, alergia może być wywołana alergią krzyżową między metabolicznymi produktami grzybów skórnych i penicyliny. Czasami występują: nudności, biegunka, wymioty, uczucie pełności w żołądku, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka. Wystąpienie biegunki w okresie stosowania leku powinno nasunąć podejrzenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Zaburzenia hematologiczne: Eozynofilia. Niezwykle rzadko występują: dodatni bezpośredni test Coombsa, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, trombocytopenia i agranulocytoza.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy przedawkowania w dużym stopniu pokrywają się z działaniami niepożądanymi. Mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Leczenie zatrucia: brak jest antidotum w przypadku przedawkowania. Leczenie polega na przeprowadzeniu hemodializy, płukaniu żołądka lub działaniach objawowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na równowagę wodno-elektrolitową.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Wysokość dawki zależy od typu i umiejscowienia infekcji oraz od wagi pacjenta. Różnice w ukrwieniu różnych części ciała powodują, że penicylina nie dociera w jednakowym stopniu do wszystkich organów. Dlatego np. dawka powinna być wyższa w zakażeniach uszu oraz zatok aniżeli w zakażeniach gardła lub płuc. Już po paru dniach leczenia następuje wyraźna poprawa zdrowia. Nie oznacza to jednak, że kurację można zakończyć. Przedwczesne zakończenie przepisanej przez lekarza kuracji może spowodować nawrót choroby, a ponadto pojawienie się flory bakteryjnej opornej na antybiotyk. Najlepszy efekt leczenia osiąga się jeśli lek zażywa się na 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku. Dobowe dawki fenoksymetylopenicyliny wynoszą dla dzieci 50 000-100 000 j.m./kg mc., a dla młodzieży i dorosłych 3-4,5 mln j.m./dobę. Zaleca się dzielenie dawki dobowej na 2-3 dawki jednorazowe. Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, dobowe dawki fenoksymetylopenicyliny nie mogą być mniejsze od 25 000 j.m/kg mc. Dorośli dobrze tolerują dawki dobowe do wysokości 6 mln j.m. Z powodu niskiej toksyczności fenoksymetylopenicyliny zazwyczaj dawki leku nie muszą być zmniejszane u pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek. Konieczność obniżenia dawkowania należy ustalić w każdym przypadku indywidualnie. Lek można przyjmować bez względu na posiłki. Przyjmowanie pokarmu ma niewielki wpływ na wchłanianie leku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Ospen przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Nie ma obecnie danych wskazujących, że fenoksymetylopenicylina podana w czasie ciąży może działać embriotoksycznie, teratogennie lub mutagennie. Należy jednak pamiętać, że fenoksymetylopenicylina przechodzi przez łożysko i może być obecna w mleku kobiecym.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Ze względu na to, iż penicyliny działają tylko na rozmnażające się drobnoustroje fenoksymetylopenicyliny nie należy podawać razem z antybiotykami bakteriostatycznymi. * Podanie leku razem z innymi antybiotykami należy rozważyć tylko, gdy spodziewane działania są synergistyczne lub co najmniej addytywne. * Leki w skojarzeniu należy podawać w pełnych dawkach (wyjątek: w skojarzeniach, w których udowodniono działania synergiczne dawka leku bardziej toksycznego może być zmniejszona). * Należy pamiętać o możliwości konkurencyjnego hamowania eliminacji fenoksymetylopenicyliny w przypadku równoczesnego stosowania leków przeciwzapalnych, przeciwreumatycznych, przeciwgorączkowych (zwłaszcza indometacycny, fenylobutazonu i salicylanów w wysokich dawkach) lub probenecidu. * Podobnie jak podczas leczenia innymi antybiotykami może dojść do zmniejszenia siły działania doustnych środków antykoncepcyjnych. * W okresie leczenia fenoksymetylopenicyliną należy brać pod uwagę możliwość fałszywie dodatnich wyników przy oznaczaniu glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi, próbach na urobilinogen, ilościowym oznaczeniu aminokwasów w moczu metodą z ninhydryną.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
skok w dal preparaty na naczynka krwionośne bieganie produkty na odporność odżywki do włosów produkty dla biegaczy wyścigi samochodowe kolagen na piersi co dobrego - szałwia ziołowe produkty - szałwia zioła w cukierkach - szałwia najlepsze na grypę szałwia zielarnia - szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia ziołowe produkty szałwia na kaszel szałwia na wzmocnienie - aronia ziołowe cukierki - aronia zielarnia - aronia właściwości aronii ziołowe specjały - aronia zielarnia - aronia aronia - cukierki ziołowe wspomaganie - aronia zioła - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa produkty z pokrzywy zioła - pokrzywa nowości - pokrzywa ładna cera pokrzywa - cukierki zioła w cukierkach - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej zielarnia - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez nowości z apteki - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez apteka - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez nowości - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe właściwości głogu ziołowe cukierki - cukierki głogowe właściwości melisy ziołowe cukierki - melisa w aptekach - melisa nowości - melisa w zielarniach - melisa na wzmocnienie - melisa nowości z apteki - melisa przeciw stresowi - melisa zioła w cukierkach - waleriana ziołowe produkty - waleriana dla sedniorów - waleriana zioła w cukierkach - waleriana przeciw stresowi - waleriana zioła w cukierkach - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe cukierki walerianowe - cukierki na spocone nogi nurkowanie z akwalungiem ranking dezodorant dla piłkarzy produkty dla sportowców rzut młotem curling dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.