Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Róży, Filipa Piątek 23. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
OMNIC
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Tamsulosin
Forma leku
Forma leku
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg lub tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,4mg
Zawartość
Zawartość
1 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu lub 1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny.
Sposób działania
Sposób działania
Tamsulosyna jest wybiórczym, kompetycyjnym antagonistą postsynaptycznych receptorów adrenergicznych typu a1, a zwłaszcza podtypów a1A i a1D, powodującym rozkurcz mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej.
Wskazania
Wskazania
Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Traci Symptoms, LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ŁRGK).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W pojedynczych przypadkach podczas leczenia preparatem mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się, pozostając w takiej pozycji do czasu ustąpienia objawów. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne schorzenia mogące powodować objawy zbliżone do występujących w ŁRGK. Wskazane jest uprzednie przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antigen - PSA). Badania te powinny być okresowo powtarzane. Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań leku w tej grupie chorych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Zaburzenia serca: kołatanie serca. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy (1,3%), ból głowy, omdlenia. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia wytrysku, bolesny wzwód. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: wysięk z nosa. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia naczyń: hipotonia ortostatyczna.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny lub substancje pomocnicze. * Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie. * Ciężka niewydolność wątroby.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W razie nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi w wyniku przedawkowania należy włączyć leczenie wspomagające układ sercowo-naczyniowy. W celu powrotu do prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego i częstości serca należy pacjenta położyć. Gdyby było to nieskuteczne, należy zastosować leki zwiększające objętość krwi krążącej, i w razie konieczności leki zwężające naczynia krwionośne. Należy kontrolować czynność nerek i stosować leczenie objawowe. Dializa najprawdopodobniej nie będzie skuteczna, ponieważ tamsulosyna bardzo silnie wiąże się z białkami osocza. W celu zmniejszenia wchłaniania można prowokować wymioty. W przypadku spożycia dużych ilości leku zaleca się płukanie żołądka z podawaniem węgla leczniczego oraz stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających, takich jak siarczan sodu.
Dawkowanie
Dawkowanie
1 tabl./dobę.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie dotyczy. Preparat jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Nie obserwowano interakcji chlorowodorku tamsulosyny podczas jednoczesnego podawania z atenololem, enalaprylem, nifedypiną ani teofiliną. * Jednoczesne podawanie z cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia tamsulosyny w osoczu, natomiast podawanie z furosemidem - zmniejszenie. Ponieważ stężenia mieszczą się w granicach terapeutycznych, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. * In vitro, diazepam, propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna nie zmieniają stężenia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. * Podobnie, tamsulosyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu czy chlormadynonu. * W badaniach in vitro nie obserwowano interakcji na poziomie metabolizmu wątrobowego mikrosomalnych frakcji wątroby, z amitryptyliną, salbutamolem, glibenklamidem ani fmasterydem. * Diklofenak i warfaryna mogą jednak zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny. * Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów a1adrenergicznych może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Uwagi
Uwagi
Można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości i nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook