Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Janusza, Konrada Czwartek 21. Listopada 2019r
Zadania z Fizyki medycyna medycyna medycyna
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
OLFEN TABLETKI
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Diclofenac
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 25, 50 mg lub tabletki retard 75 mg lub kapsułki retard 100 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. powl. zawiera 25 mg lub 50 mg dikolfenaku. 1 tabl. lub kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg diklofenaku.
Sposób działania
Sposób działania
Preparat zawiera sól sodową diklofenaku, niesteroidową substancję czynną o właściwościach przeciwreumatych, przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Zahamowanie biosyntezy prostaglandyn, co wykazano eksperymentalnie, uważa się za ważne dla mechanizmu działania. Prostaglandyny odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju zapalenia, odczuwania bólu i gorączki. Właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe stały się klinicznie widoczne w przypadku chorób reumatycznych, w których objawy takie jak ból w spoczynku, ból w ruchu, sztywność poranna, obrzęk stawów, są istotnie łagodzone, a zdolność do wykonywania czynności zwiększa się. W stanach zapalnych pourazowych powoduje szybkie złagodzenie dolegliwości bólowych występujących samoistnie i w czasie ruchu oraz zmniejsza obrzęk zapalny i obrzęk rany. W badaniach klinicznych wykazano również działanie przeciwbólowe w umiarkowanych i ciężkich stanach bólowych o charakterze niereumatycznym. W przypadku bolesnego miesiączkowania, preparat może łagodzić ból. Z tabletek SR substancja czynna jest uwalniana przez względnie długi okres, zapewniając przedłużone działanie preparatu. Podanie raz/dobę ułatwia prowadzenie zwłaszcza długotrwałego leczenia preparatem.
Wskazania
Wskazania
Zapalne i zwyrodnieniowe, stawowe i pozastawowe reumatyczne choroby mięśni, stawów, torebek stawowych, kaletek maziowych, ścięgien, pochewek maziowych ścięgien oraz kręgosłupa, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, zwyrodnieniowe zapalenie stawów kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe z odczynami zapalnymi w pozastawowych częściach układu ruchu, zapalenie kaletki maziowej, zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie ścięgna, ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, rwa kulszowa, zespół szyjny. Gorączka jako jedyny objaw nie jest wskazaniem do stosowania.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W przypadku pacjentów z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Crohna czy niewydolnością wątroby, należy precyzyjnie określić wskazania do stosowania i prowadzić leczenie pod kontrolą lekarza. U osób w wieku podeszłym mogą wystąpić krwawienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego. W przypadku owrzodzenia czy krwawienia z przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać leczenie preparatem i powiadomić lekarza prowadzącego. W czasie leczenia preparatem u około 15% pacjentów może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, rzadko z objawami klinicznymi. Po przerwaniu podawania leku aktywność enzymów zazwyczaj powracała do wartości uznanych za prawidłowe (normy). W trakcie długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować czynność wątroby. Należy przerwać podawanie preparatu w przypadku gdy zaburzenia te utrzymują się lub dochodzi do ich nasilenia, jeśli wystąpią kliniczne objawy przedmiotowe i subiektywne choroby wątroby (np. zapalenia wątroby) lub inne objawy podmiotowe i przedmiotowe (np. eozynofilia, wysypka skórna). Poza zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, były doniesienia o rzadkich przypadkach ciężkich objawów niepożądanych ze strony wątroby, włączając żółtaczkę i w pojedynczych przypadkach kończące się zgonem zapalenie wątroby o przebiegu piorunującym. Zapalenie wątroby może wystąpić bez objawów zwiastunowych. U pacjentów z porfirią, preparat należy stosować pod nadzorem lekarza, gdyż może on wywołać napad. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, chorobami układu krążenia, w wieku podeszłym, przyjmujących leki moczopędne, z niedoborem płynów w przestrzeni pozakomórkowej.W trakcie leczenia należy kontrolować czynność nerek, wątroby i morfologię krwi. U pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych z małą mc. zaleca się stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W związku z możliwością hamowania agregacji płytek należy stosować preparat ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia. Preparat może maskować objawy zakażenia. Pacjenci z zaburzeniami widzenia, zawrotami głowy i innymi zaburzeniami ze strony OUN wywołanymi przyjmowaniem preparatu nie mogą prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Przewód pokarmowy: ból w nadbrzuszu, inne objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, kurczowe bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów, brak łaknienia, krwawienia żołądkowo-jelitowe (wymioty krwawe, stolce smoliste,krwawa biegunka), wrzód trawienny z/bez krwawienia czy perforacji, objawy dotyczące dolnej części brzucha (niespecyficzne krwotoczne zapalenie okrężnicy i zaostrzenie przebiegu wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, zmiany w przełyku, obrączkowate zwężenia w jelitach, zaparcia, zapalenie trzustki, nasilenie dolegliwości związanych z występowaniem guzów krwawniczych. Przewlekłe stany zapalne w dolnym odcinku jelita, z błonami rzekomymi i zwężeniami. OUN: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje, zaburzenia pamięci, dezorientacja, bezsenność, drażliwość, kurcze mięśni,depresja, napady lęku, koszmary nocne, drżenie, reakcje psychotyczne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Narządy czucia: zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie), upośledzenie słuchu, szumy uszne, zaburzenia odczuwania smaku. Skóra: wysypki skórne, pokrzywka, osutka pęcherzowa, wyprysk, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella (martwica toksyczno-rozpływna naskórka), erytrodermia (złuszczające zapalenie skóry), utrata włosów, uczulenie na światło, plamica, w tym choroba Schonleina i Henocha. Nerki: obrzęki, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych. Wątroba: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi (A1AT, AspAT), sporadycznie umiarkowanego stopnia lub znacznego stopnia, zapalenie wątroby z/bez żółtaczki, w pojedynczych przypadkach zapalenie wątroby o przebiegu piorunującym. Układ krwionośny: małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna. Nadwrażliwość: reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, ogólnoustrojowe reakcje anafiiaktyczne/rzekomoanafilaktyczne w tym niedociśnienie), zapalenie naczyń, zapalenie płuc. Inne narządy: impotencja (związek ze stosowaniem preparatu nieokreślony), kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nadciśnienie, niewydolność serca.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na składniki preparatu. * Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. * Nadwrażliwość na NLPZ np. kwas acetylosalicylowy (napad astmy aspirynowej, pokrzywka, ostry nieżyt błony śluzowej nosa). * Występowanie krwi w stolcu lub smolistych stolców. * Nie stosować preparatu u dzieci.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Leczenie ostrego zatrucia NLPZ polega na zastosowaniu środków podtrzymujących lub objawowych. Nie są znane typowe kliniczne objawy subiektywne występujące po przedawkowaniu diklofenaku. Do środków leczniczych w stosowanych w przypadku przedawkowania należą: po połknięciu, należy zapobiec wchłonięciu tak szybko jak to jest możliwe przez zastosowanie płukania żołądka i leczenie węglem aktywowanym. Leczenie powikłań takich jak niedociśnienie, niewydolność nerek, drgawki, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego i zaburzenia oddychania jest podtrzymujące i objawowe. Swoista terapia, taka jak diureza wymuszona, dializa czy hemoperfuzja nie przyspieszają wydalania NLPZ z organizmu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Zwykle początkowa dawka wynosi zazwyczaj 100-150 mg/dobę. W przypadkach o łagodniejszym przebiegu i długotrwałego leczenia, dawki 75-100 mg/dobę są w większości przypadków wystarczające. W przypadku długotrwałego leczenia na ogół, dawka dobowa jest podzielona na 2-3 pojedyncze dawki. Jeżeli objawy niepożądane są bardziej nasilone w czasie nocy lub rano, preparat należy przyjmować wieczorem.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
I i II trymestr kategoria B. Preparat może być podawany w przypadku zdecydowanej konieczności. III trymestr kategoria D. Nie wolno stosować preparatu ponieważ może wywierać szkodliwy wpływ na płód lub spowodować komplikacje w czasie porodu. Preparat w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. W okresie karmienia piersią preparat należy stosować ostrożnie wyłącznie na zlecenie lekarza. Preparat w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. W okresie karmienia piersią preparat należy stosować ostrożnie wyłącznie na zlecenie lekarza.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Preparat może zwiększać stężenia litu lub digoksyny w osoczu. Należy zachować ostrożność w trakcie jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i dikłofenaku z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawień. Diklofenak stosowany w dużych dawkach może odwracalnie hamować agregację płytek krwi. Diklofenak może zmniejszać skuteczność leków moczopędnych. Jednoczesne leczenie diuretykami oszczędzającymi potas może prowadzić do hiperkaliemii, i dlatego istnieje konieczność monitorowania stężenia potasu w surowicy krwi. Równoczesne stosowanie różnych ogólnoustrojowo działających NLPZ lub glikokortykosteroidów może sprzyjać występowaniu objawów niepożądanych. W rzadkich przypadkach preparat nasilał lub osłabiał działanie leków przeciwcukrzycowych. Należy zastosować nadzór w przypadku stosowania NLPZ w okresie krótszym niż 24 h przed lub po leczeniu metotreksatem, ponieważ stężenie metotreksatu we krwi może ulec zwiększeniu, a jego toksyczność nasileniu. Wpływ NLPZ na prostaglandyny w nerkach może nasilać działanie uszkadzające nerki cyklosporyny. Istnieją pojedyncze doniesienia o występowaniu drgawek, które mogą być skutkiem jednoczesnego stosowania chinolonów i NLPZ.
Uwagi
Uwagi
Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, nie rozgryzać, popijając szklanką wody.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
naturalny kolagen produkty dla sportowców apteki internetowe rzut młotem sport aerobik trądzik kolagen na cerę przeciw stresowi - szałwia przeziębienie leki szałwia najlepsze w aptece szałwia zielarz szałwia najlepsze zioła szałwia na wzmocnienie - szałwia na gardło szałwia najlepsze na kaszel szałwia w zielarniach - aronia nowości - aronia ziołowe specjały - aronia ziołowe produkty - aronia cukierki z ziołami - aronia przeciw stresowi - aronia produkty na odporność - aronia przeciw stresowi - aronia zioła - pokrzywa zioła w cukierkach - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa wzmocnienie organizmu co dobrego - pokrzywa oczyszczenie organizmu cukierki ziołowe - pokrzywa produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa produkty z czarnego bzu ziołowe produkty - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez apteka - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez nowości z apteki - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki zielarnia - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe zioła w cukierkach - melisa produkty na odporność - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe ziołowe specjały - melisa na wzmocnienie - melisa dla całej rodziny - melisa cukierki z ziołami - melisa nowości z apteki - melisa zielarnia - waleriana nowości z zielarni - waleriana cukierki z ziołami - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe w aptekach - waleriana ziołowe specjały - waleriana zioła w cukierkach - waleriana na wzmocnienie - waleriana zapasy dla sportowców wędkarstwo aerobik krykiet sprawdzony dezodorant ranking dezodorant dla biegaczy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook