Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Teodora, Seweryna Sobota 23. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
NOLVADEX; NOLVADEX N
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Tamoxifenum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 10 mg; 20 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - tamoxifen Substancje czynne: Jedna tabletka powlekana preparatu Nolvadex zawiera 10 mg tamoksyfenu (w postaci cytrynianu tamoksyfenu – 15,2 mg). Jedna tabletka powlekana preparatu Nolvadex D zawiera 20 mg tamoksyfenu (w postaci cytrynianu tamoksyfenu – 30,4 mg). Substancje pomocnicze: Laktoza, skrobia kukurydziana, żelatyna, sól sodowa polimeru karboksymetylocelulozy, stearynian magnezu. Otoczka: metylohydroksypropyloceluloza, dwutlenek tytanu, polietylenoglikol.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Tamoxifen    
Sposób działania
Sposób działania
Powód nowotworu gruczołu sutkowego nie jest do końca wyjaśniony, lecz wiadomo że pojawianie się niektórych nowotworów jest uzależnione od nadmiernego stężenia estrogenu we krwi. Działanie preparatu nie jes...
Zastosowanie
Zastosowanie
Nolvadex stosuje się jako środek zasadniczy w leczeniu nowotworu gruczołu sutkowego lub jako lek pomocniczy-uzupełniający obok operacji, cytostatyków lub radioterapii.
Wskazania
Wskazania
Leczenie raka piersi.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Nowotwory    
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
U osób leczonych może wystąpić zanik miesiączki. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Nolvadex stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy przekonsultować z lekarzem. Podczas stosowania tamoksyfenu u niektórych pacjentek przed menopauzą dochodzi do zahamowania miesiączkowania. Podczas leczenia tamoksyfenem obserwowano zwiększenie częstości występowania zmian w błonie śluzowej macicy, takich jak przerost, polipy, rak. Obserwowano również zwiększenie częstości występowania mięsaków macicy (głównie złośliwych guzów mieszanych mezodermalnych). Mechanizm powstawania tych zmian nie jest znany. Prawdopodobnie są one skutkiem działania tamoksyfenu podobnego do działania estrogenów. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentek, które były uprzednio leczone tamoksyfenem i podczas leczenia występowały u nich działania niepożądane ze strony układu rozrodczego zwłaszcza krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia miesiączkowania, upławy, bóle i (lub) uczucie ciężkości w dole brzucha. Należy zachować ostrożność, jeżeli podczas ponownego leczenia tamoksyfenem wystąpią podobne objawy. Podczas badań klinicznych obserwowano u pacjentek leczonych tamoksyfenem z powodu raka piersi występowanie pierwotnych nowotworów innych niż nowotwór drugiej piersi lub błony śluzowej macicy. Nie ustalono związku przyczynowo skutkowego między występowaniem tych nowotworów a podawaniem tamoksyfenu. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest jasne. * Żylny zespół zakrzepowo-zatorowy - Ryzyko wystąpienia żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego było 2-3 krotnie większe u zdrowych ochotniczek zażywających tamoksyfen. * U pacjentek z rakiem piersi należy przeprowadzić szczegółowy wywiad, w tym również wywiad rodzinny, dotyczący występowania żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego. Jeżeli u pacjentki występują czynniki sprzyjające występowaniu zaburzeń zatorowo-zakrzepowych, należy przeprowadzić szczegółowe badania w celu potwierdzenia czynników ryzyka zespołu zakrzepowo-zatorowego. Decyzja o zastosowaniu tamoksyfenu powinna być podjęta na podstawie oceny ryzyka wystąpienia zespołu zatorowo-zakrzepowego i korzyści wynikających z leczenia. U niektórych pacjentek uzasadnione może być zastosowanie jednoczesne tamoksyfenu i profilaktyki przeciwzakrzepowej * Dodatkowo ryzyko wystąpienia żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego zwiększa się wraz z wiekiem, w przypadku znacznej otyłości oraz w przypadku występowania innych czynników ryzyka tego zespołu. U wszystkich pacjentek, należy rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z leczenia tamoksyfenem przed jego zastosowaniem. U pacjentek z rakiem piersi, ryzyko wystąpienia zespołu zatorowo-zakrzepowego jest większe również w przypadku jednoczesnego stosowania chemioterapii. U niektórych pacjentek z rakiem piersi, u których stwierdzono wiele czynników ryzyka zespołu zakrzepowo-zatorowego, uzasadnione może być zastosowanie długookresowej profilaktyki przeciwzakrzepowej. * Unieruchomienie pacjenta i zabiegi chirurgiczne: U pacjentek z rakiem piersi, leczenie tamoksyfenem może zostać przerwane tylko, jeżeli ryzyko wystąpienia zespołu zakrzepowo-zatorowego znacząco przewyższa ryzyko związane z przerwaniem leczenia. U wszystkich pacjentek należy stosować odpowiednią profilaktykę przeciwzakrzepową. Podczas hospitalizacji należy stosować pończochy przeciwzakrzepowe, wczesne uruchamianie pacjentki (jeżeli jest to możliwe) oraz leczenie przeciwzakrzepowe. * Jeżeli u pacjentki wystąpią objawy zespołu zakrzepowo-zatorowego, leczenie tamoksyfenem należy natychmiast przerwać i rozpocząć odpowiednie postępowanie przeciwzakrzepowe. Decyzję o ponownym zastosowaniu tamoksyfenu u pacjentek z rakiem piersi należy podjąć, biorąc pod uwagę ryzyko zarówno związane z jego stosowaniem jak i brakiem leczenia tamoksyfenem. U niektórych pacjentek uzasadnione może być jednoczesne stosowanie tamoksyfenu i profilaktyki przeciwzakrzepowej. Należy poinformować pacjentkę, aby w przypadku zaobserwowania objawów zespołu zakrzepowo-zatorowego natychmiast skontaktowała się z lekarzem. * Preparat Nolvadex zawiera laktozę. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedoborem laktazy, galaktozemią a także u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Lek jest na ogół dobrze tolerowany. >1/100 - Zaburzenia trawienne-mdłości, wymioty. - Uderzenia krwi do głowy, poty. - Zaburzenia menstruacji. - Gromadzenie się wody w ustroju. - Zbyt duże stężenie wapnia we krwi. - Zmniejszenie liczby płytek krwi. 1/1000 - Upławy oraz świąd pochwy. - Ból w okolicy nowotworu. - Zawroty głowy. - Wysypka. - Powstawanie zakrzepów krwi. 1/1000 - Obrzęk jajników, wypadanie włosów. - Zaburzenia w funkcji wątroby. - Podwyższone stężenie wapnia we krwi u pacjentów z przerzutami nowotworu do układu kostnego. - Osłabienie wzroku. Działania niepożądane występujące po zastosowaniu tamoksyfenu wynikają albo z działania farmakologicznego leku, np. uderzenia gorąca, krwawienie z dróg rodnych, upławy, świąd sromu, przemijające nasilenie objawów choroby nowotworowej, albo z działania ogólnego, np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, rozkojarzenie oraz w bardzo rzadkich przypadkach zatrzymanie płynów w ustroju i łysienie. Jeśli działania niepożądane są ciężkie, zmniejszenie dawki leku (do dawki nie mniejszej niż 20 mg na dobę) może spowodować zmniejszenie ich nasilenia. Jeżeli pomimo zmniejszenia dawki leku nasilenie działań niepożądanych nie zmienia się, konieczne może być odstawienie leku. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie zmian skórnych, w tym w izolowanych przypadkach rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa–Johnsona, pęcherzycy. W nielicznych przypadkach występowały reakcje nadwrażliwości, również w postaci obrzęku naczynioruchowego. U niewielkiej liczby pacjentek, u których stwierdzano przerzuty do kości, w początkowym okresie leczenia występowało zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Podczas leczenia tamoksyfenem obserwowano zmniejszenie liczby płytek krwi do 80 000 - 90 000 komórek/mm3. W pojedynczych przypadkach liczba ta była mniejsza. U pacjentek leczonych tamoksyfenem obserwowano również zaburzenia widzenia, w tym zmiany w rogówce, retinopatię, zaćmę. Opisywano przypadki występowania włókniaków macicy, endometriozy i innych zmian w błonie śluzowej macicy, tj. hiperplazji i polipów. U kobiet w wieku przed menopauzą leczonych preparatem Nolvadex w nielicznych przypadkach obserwowano powiększenie torbieli jajników. Po zastosowaniu preparatu Nolvadex obserwowano występowanie leukopenii, czasami występowała ona wraz z niedokrwistością i (lub) trombocytopenią. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie neutropenii, niekiedy o ciężkim przebiegu. Podczas leczenia tamoksyfenem obserwowano przypadki zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Jednoczesne stosowanie preparatu Nolvadex i leków cytotoksycznych zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie śródmiąższowego zapalenia płuc. Podczas stosowania preparatu Nolvadex obserwowano zmiany aktywności enzymów wątrobowych. W rzadkich przypadkach opisywano inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby, np. stłuszczenie wątroby, zastój żółci i zapalenie wątroby. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu preparatu Nolvadex obserwowano zwiększenie stężenia trójglicerydów w surowicy, czasami występujące jednocześnie z zapaleniem trzustki. Podczas leczenia preparatem Nolvadex obserwowano zwiększenie częstości występowania raka błony śluzowej macicy i mięsaków macicy (głównie złośliwych guzów mieszanych mezodermalnych).
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nie wolno stosować tamoksyfenu u kobiet w ciąży. U pacjentek w okresie przed menopauzą przed rozpoczęciem leczenia tamoksyfenem należy wykluczyć ciążę Preparatu Nolvadex nie należy stosować u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na tamoksyfen lub którykolwiek ze składników preparatu.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Po przedawkowaniu preparatu Nolvadex można oczekiwać nasilenia działań niepożądanych związanych z farmakologicznym działaniem leku. W doświadczeniach na zwierzętach po zastosowaniu dawek dobowych 100 do 200-krotnie większych od zalecanych obserwowano wystąpienie działań charakterystycznych dla estrogenów. Zanotowano doniesienia w literaturze, że Nolvadex podany w kilkakrotnie większej dawce od zalecanej może spowodować wydłużenie odstępu QT w wykresie EKG. Nie ma specyficznej odtrutki dla tamoksyfenu. Po przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka wynosi 10-20 mg 1-2 razy dziennie. Dorośli Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Podczas stosowania preparatu Nolvadex w większych dawkach nie stwierdzono dodatkowych korzyści takich, jak opóźnienie nawrotu choroby lub poprawa przeżycia pacjentów. Nie są dostępne istotne dane kliniczne uzasadniające stosowanie tamoksyfenu w dawce od 30 do 40 mg na dobę, chociaż część pacjentek z zaawansowaną chorobą otrzymywała tamoksyfen w tych dawkach. Pacjenci w podeszłym wieku Dawki leku stosowane u pacjentek w wieku podeszłym są takie same, jak u innych pacjentek dorosłych. U niektórych pacjentek preparat Nolvadex był stosowany jako jedyne leczenie.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku podczas ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią. Ciąża Nie wolno stosować tamoksyfenu u kobiet w ciąży. Zanotowano nieliczne przypadki poronień spontanicznych, wad płodów oraz zgonów płodów po zastosowaniu tamoksyfenu. Nie ustalono związku przyczynowego tych zmian ze stosowaniem tamoksyfenu. Badania przeprowadzone u szczurów, królików i małp nie wykazały teratogennego działania tamoksyfenu. W badaniach nad wpływem na rozwój układu rozrodczego u gryzoni tamoksyfen wykazywał podobne działanie jak estradiol, etynyloestradiol, klomifen i dietylostilbestrol (DES). Chociaż znaczenie kliniczne tych zmian nie jest ustalone, niektóre z nich, jak np. dysplazja gruczołów pochwy, były podobne do tych obserwowanych u młodych kobiet, które w życiu płodowym były poddane działaniu DES. U tych kobiet prawdopodobieństwo wystąpienia raka jasnokomórkowego szyjki macicy lub pochwy wynosiło 1 na 1000. Zanotowano nieliczne przypadki stosowania tamoksyfenu u kobiet w ciąży. U córek matek przyjmujących tamoksyfen w okresie ciąży nie obserwowano raka jasnokomórkowego szyjki macicy lub pochwy lub dysplazji gruczołów pochwy. Kobiety, które w okresie leczenia mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji, inne niż hormonalne środki antykoncepcyjne. U pacjentek w okresie przed menopauzą należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia tamoksyfenem. Pacjentka powinna być poinformowana o możliwości uszkodzenia płodu, jeśli ciąża wystąpi w okresie zażywania tamoksyfenu lub w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu leczenia. Laktacja Brak danych dotyczących przenikania tamoksyfenu do mleka kobiet karmiących, dlatego należy unikać stosowania tamoksyfenu u tej grupy pacjentek. Decyzja o zaprzestaniu karmienia lub zaprzestaniu leczenia preparatem Nolvadex powinna zostać podjęta po uwzględnieniu korzyści dla matki wynikających z kontynuowania leczenia.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 30°C, chronić od światła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Podczas jednoczesnego stosowania tamoksyfenu i leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny może zwiększyć się działanie przeciwzakrzepowe. Zaleca się kontrolowanie parametrów układu krzepnięcia u pacjentów leczonych jednocześnie tymi lekami. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu Nolvadex i leków cytotoksycznych występuje zwiększone ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych. (patrz punkt 4.4. i 4.8.). W związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu zakrzepowo-zatorowego w tej grupie pacjentek, należy rozważyć stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej podczas chemioterapii. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tamoksyfenu i innych leków, które zwiększają aktywność enzymu CYP 3A4 układu enzymatycznego cytochromu P450 (np. ryfampicyny). Zwiększenie aktywności enzymu CYP 3A4, który bierze udział w metabolizmie tamoksyfenu, może spowodować zmniejszenia stężenia leku w surowicy. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma znaczenie kliniczne.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych dotyczących wpływu preparatu Nolvadex na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
problemy stawów produkty na paznokcie kolagen dla seniorów ranking kolagen gimnastyka narty wodne reumatyzm podnoszenia ciężarów ziołowe cukierki - szałwia na przeziębienie szałwia na kaszel palacza szałwia gdy boli gardło szałwia na przeziębienie szałwia na kaszel palacza szałwia zielarz szałwia nowości z zielarni - szałwia co dobrego - aronia cukierki ziołowe - aronia zioła - aronia ziołowe specjały - aronia nowości z zielarni - aronia aronia - cukierki nowości z zielarni - aronia apteka - aronia w aptekach - pokrzywa poprawa przemiany materii pokrzywa - cukierki na odporność - pokrzywa oczyszczenie organizmu produkty z pokrzywy produkty na odporność - pokrzywa ładne paznokcie nowości - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez ziołowe produkty - czarny bez zioła - czarny bez zioła - czarny bez zioła - czarny bez produkty na odporność - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe na odporność - melisa nowości - melisa dla całej rodziny - melisa ziołowe wspomaganie - melisa produkty na odporność - melisa przeciw stresowi - melisa nowości z zielarni - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe przeciw stresowi - waleriana ziołowe cukierki - waleriana w zielarniach - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe produkty na odporność - waleriana dla całej rodziny - waleriana ziołowe cukierki - waleriana na odporność - waleriana żeglarstwo renomowany dezodorant aerobik gimnastyka dezodorant pływanie brydż aerobik
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.