Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Teodora, Seweryna Sobota 23. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
NOLICIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Norfloxacin
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 400 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - norfloxacin 1 tabl. powl. zawiera 400 mg norfloksacyny.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Norfloxacin    
Sposób działania
Sposób działania
Nolicin działa bakteriobójczo w wyniku zahamowania enzymu - gyrazy DNA - niezbędnego w procesie podziału komórek. Nolicin jest skuteczny w zwalczaniu większości bakterii powodujących infekcje dróg moczowych oraz przewodu pokarmowego. Lek odkażający układ moczowy. Nie stosuje się jej w leczeniu zakażeń ustrojowych. Działa na tlenowe drobnoustroje Gram(-) i na niektóre drobnoustroje Gram(+). Skuteczność przeciwbakteryjna zmniejsza się wraz ze spadkiem wartości pH i przy wysokim stężeniu jonów magnezu. Mechanizm działania norfloksacyny polega na hamowaniu syntezy DNA komórki bakteryjnej. Głównym mechanizmem jest hamowanie aktywności enzymu gyrazy DNA (topoizomerazy II). Wyniki dotychczasowych badań wskazują na to, że gyraza rozszczepia łańcuch DNA, a następnie tworzy się kompleks złożony z rozszczepionego łańcucha DNA, chinolonu i gyrazy. Powstały kompleks uniemożliwia replikację łańcucha DNA i zmienia jego ukształtowanie przestrzenne. Tak zmieniony DNA nie może już wypełniać swoich normalnych funkcji. W kolejnej fazie DNA zostaje rozłożony na mniejsze fragmenty. Działanie przeciwbakteryjne chinolonów jest bardziej związane z tworzeniem kompleksów, niż z prostym hamowaniem aktywności gyrazy.Oporność wywołana przez samoistną mutację jest rzadka. Pałeczki jelitowe rzadko rozwijają oporność. Do rozwoju oporności częściej dochodzi w przypadku bakterii Pseudomonas aeruginosa i szczepów gronkowców opornych na metycylinę. Oporność nie jest przekazywana za pośrednictwem plazmidów. Jest ona wynikiem mutacji chromosomalnych bakteryjnej gyrazy DNA. Możliwa jest oporność krzyżowa między norfloksacyną i innymi fluorochinolonami. Szczepy oporne na kwas nalidyksowy i pipemidowy są wrażliwe na norfloksacynę.
Zastosowanie
Zastosowanie
Infekcje dróg moczowych, przewodu pokarmowego, nieskomplikowane przypadki rzeżączki.
Wskazania
Wskazania
* Ostre zapalenie pęcherza moczowego u kobiet, * nawrót zapalenia pęcherza moczowego u kobiet, * ostre niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek u kobiet, * ostre zakażenie dolnych dróg moczowych u mężczyzn, * przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, * rzeżączka i bakteryjny nieżyt żołądka i jelit. * Profilaktyka przy częstych nawrotach zakażeń układu moczowego, * profilaktyka biegunek podróżnych i wybiórcze odkażanie układu pokarmowego u osób z upośledzoną odpornością.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno podawać osobom uczulonym na norfloxacinę. Pacjenci cierpiący na poważną niewydolność nerek, kurcze mięśni, miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni), epilepsję powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Nolicinem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Nolicin stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar podawania innych leków łącznie z Nolicinem należy omówić z lekarzem. W trakcie leczenia należy unikać nasłoneczniania ze względu na zwiększoną wrażliwość na promienie słoneczne spowodowaną lekiem. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. U chorych z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza z padaczką i innymi stanami, mogącymi prowokować drgawki), należy lek podawać ostrożnie. W czasie leczenia chory powinien unikać nadmiernego wystawienia na bezpośrednie światło słoneczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na światło, należy przerwać leczenie. Należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta. U chorych z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie. W piśmiennictwie donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia, a nawet naderwania ścięgien w czasie leczenia chinolonami. Zaleca się przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia bólów ścięgien lub pierwszych objawów zapalenia ścięgien. W czasie leczenia i bezpośrednio po jego zakończeniu chory powinien unikać nadmiernych wysiłków fizycznych. Co prawda rzadko, jednakże chinolony mogą powodować drgawki, dlatego chorym z drgawkami w wywiadzie nie należy ich podawać. Preparat Nolicin bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane w postaci bólów głowy i oszołomienia, które mogą zmniejszać zdolność szybkiego reagowania, szczególnie jeśli pacjent pije jednocześnie napoje alkoholowe. Lekarz i farmaceuta muszą poinformować pacjenta, że powinien unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i innych niebezpiecznych zajęć, dopóki nie stwierdzi jak lek wpływa na jego organizm.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Mdłości. 1/1000 - Reakcje alergiczne skóry w formie wysypki i świądu. - W razie pojawienia się reakcji alergicznej należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. - Wymioty, bóle brzucha, biegunka. - Bóle i zawroty głowy. <1/1000 - Uczulenie na promienie słoneczne. - Zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. - Bóle stawów. Przy stosowaniu leku w zalecanych dawkach mogą się pojawić zaburzenia pokarmowe (nudności, jadłowstręt, biegunka), bóle głowy, oszołomienie, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypki, świąd, anafilaksja), jednak działania te są bardzo rzadkie. U chorych w podeszłym wieku może dojść do zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego (uczucie zmęczenia, senność, splątanie, niepokój, drażliwość, lęk, omamy, depresja, szum w uszach). W czasie leczenia norfloksacyną może dojść do eozynofilii, leukopenii, wzrostu aktywności aminotranseraz, fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy mleczanowej (LDH), wzrostu stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy i spadku wartości hematokrytu. Fluorochinolony mogą powodować zapalenie lub naderwanie ścięgien, jednak bardzo rzadko i zwykle w skojarzeniu z innymi szkodliwymi czynnikami. W przypadku wystąpienia uporczywej biegunki, należy rozważyć możliwość rzekomobłoniastego zapaleniu jelita grubego, chociaż w czasie leczenia norfloksacyną jest ono bardzo rzadkie.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na norfloksacynę, inne składniki leku lub inne leki z grupy chinolonów. * Leku nie należy również podawać dzieciom i młodzieży w okresie rozwoju, ponieważ brak dostatecznych doświadczeń z jego stosowania w tych okresach i ponieważ nie można wykluczyć ryzyka uszkodzeń chrząstki stawowej w okresie rozwoju.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Nadmierne dawki mogą przede wszystkim wywoływać nudności, wymioty, biegunkę, a w cięższych przypadkach również oszołomienie, uczucie zmęczenia, splątanie i drgawki. Jeśli pacjent zażył dużą ilość tabletek, należy wykonać płukanie żołądka, troskliwie go obserwować i w razie potrzeby zastosować leczenie objawowe. Bardzo ważne jest dobre nawodnienie, w celu utrzymania odpowiedniej diurezy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat w infekcjach dróg moczowych wynosi 200 lub 400 mg 2 razy dziennie (co 12 godzin). Leczenie trwa zazwyczaj 7-14 dni. Rzeżączka 800 mg jednorazowo. Zapobieganie posocznicy u pacjentów z niedostateczną liczbą granulocytów 400 mg 3 razy dziennie. Już po paru dawkach leku następuje wyraźna poprawa stanu zdrowia nie oznacza to jednak, że można przerwać przepisaną przez lekarza kurację. Przedwczesne przerwanie leczenia grozi bowiem nawrotem choroby. Zapobiegawczo przeciw biegunce turystycznej 200 mg 2 razy dziennie. Tabletki należy zażywać 1-2 godzin przed lub po posiłku. Ostre zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 2 razy 1 tabl. przez 3-7 dni. Nawracające zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 2 razy 1 tabl. przez 14 dni. Niepowikłane ostre zapalenie nerek u kobiet: 2 razy 1 tabl. przez 14 dni. Ostre zakażenie dolnych dróg moczowych u mężczyzn: 2 razy 1 tabl. przez 2-4 tygodni. Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 2 razy 1 tabl. przez 12 tygodni. Rzeżączka: 2 razy 1 tabl. przez 3-7 dni. Przy niepowikłanej rzeżączce, jednorazowo 2-3 tabl. Bakteryjne zakażenie przewodu pokarmowego: 2 razy 1 tabl. do 5 dni. Często nawracające zakażenia dróg moczowych: 1 razy 0,5 tabl. (wieczorem) przez 6 miesięcy do 2 lat. Biegunka podróżnych: 1 tabl. w dniu przed wyjazdem, podczas pobytu i 2 dni po powrocie. Zapobieganie posocznicy u chorych z neutropenią: 2 razy 1 tabl. do 8 tygodni. Przy niepowikłanej rzeżączce, jednorazowo 2-3 tabl. Max. dawka dobowa wynosi 1600 mg. W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy większe od 400 mmol/l) należy albo zmniejszyć dawkę dobową o połowę, albo dwukrotnie wydłużyć odstęp między dawkami. U chorych hemodializowanych, u których utrzymywana jest diureza, należy o połowę zmniejszyć dawkę. U leczonych CAPD, gdy utrzymana jest diureza, zmiany dawkowania nie są konieczne.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią. Bezpieczeństwo zażywania leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało zbadane. Zażywanie leku w czasie ciąży jest uzasadnione tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. W czasie leczenia nie należy karmić piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Przy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny i teofiliny lub cyklosporyny stężenie teofiliny lub cyklosporyny w surowicy wzrasta, dlatego zaleca się monitorownie ich stężeń w surowicy. Przy jednoczesnym leczeniu norfloksacyną i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną) ich działanie lecznicze jest silniejsze. Mleko i jogurt (płynne wyroby mleczne), leki zobojętniające kwasy i sukralfat zmniejszają wchłanianie preparatu. Chorzy powinni zażywać preparat godzinę przed lub dwie godziny po mlecznym posiłku. Przy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny i leków zwierających żelazo, glin, bizmut, magnez, wapń lub cynk powstają duże kompleksy (chinolon-metal), które się nie wchłaniają. Chory powinien zażywać leki zobojętniające kwasy, sukralfat i leki zawierające uprzednio wymienione pierwiastki dwie godziny po zażyciu preparatu. Przy jednoczesnym zażywaniu chinolonów i kortykosteroidów może wzrastać ryzyko wystąpienia zapalenia lub naderwania ścięgien. W piśmiennictwie donoszono również o nasileniu działania doustnych leków przeciwcukrzycowych (sulfonylomocznika) przy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny. Przy jednoczesnym zażywaniu z nitrofurantoiną działanie obu leków ulega osłabieniu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wzmocnienie bioder pchnięcie kulą gęstsze włosy krykiet na narty kolagen do twarzy dla kobiet dbających o cerę dyscypliny sportowe cukierki szałwiowe szałwia zielarnia - szałwia pastylki amolowe szałwia zielarka szałwia lekarz radzi na gardło szałwia w aptekach - szałwia na grypę szałwia zielarnia szałwia właściwości aronii ziołowe produkty - aronia nowości - aronia zioła - aronia na wzmocnienie - aronia produkty z aronii produkty na odporność - aronia ziołowe cukierki - aronia co dobrego - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa ładna skóra nowości z apteki - pokrzywa oczyszczenie organizmu cukierki ziołowe - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki zioła w cukierkach - żeńszeń imbir ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej produkty z aloesu i trawy cytrynowej nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości z apteki - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez właściwości czarnego bzu cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez w zielarniach - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe produkty z głogu ziołowe specjały - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe właściwości głogu cukierki ziołowe - cukierki głogowe zielarnia - melisa przeciw stresowi - melisa cukierki melisowe - cukierki apteka - melisa cukierki z ziołami - melisa na wzmocnienie - melisa nowości z zielarni - melisa produkty z melisy właściwości waleriany na wzmocnienie - waleriana na wzmocnienie - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe zielarnia - waleriana cukierki walerianowe - cukierki cukierki z ziołami - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe krykiet boks żeglarstwo doskonały dezodorant skok wzwyż narciarstwo akrobacje spadochronowe chodzenie po jaskiniach
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.