Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Cecylii, Marka Piątek 22. Listopada 2019r
Zadania z Fizyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
NEXIUM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Esomeprazolum
Forma leku
Forma leku
20 mg i 40 mg, tabletki dojelitowe
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne: Tabletki dojelitowe 20 mg Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej). Tabletki dojelitowe 40 mg Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 40 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej). Substancje pomocnicze: Monostearynian glicerolu, stearynian magnezu, mikrokrystaliczna celuloza, polisorbat 80, krospowidon, stearylofumaran sodu, cukier (sacharoza i skrobia kukurydziana), talk, cytrynian trietylu. Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego z akrylanem etylu, syntetyczna parafina, makrogol 6000, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza żółty (tylko w tabletkach 20 mg), dwutlenek tytanu.
Wskazania
Wskazania
* Choroba refluksowa przełyku: -leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku, -zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku, -leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku. * Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori, zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori. * U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi: -leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, -zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u pacjentów z grupy ryzyka.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Nexium: * jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nexium, * jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, * jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nexium - jeśli podczas stosowania leku Nexium wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak: * znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, * zaburzenia połykania, * ból lub objawy niestrawności, * nawracające wymioty lub wymioty z domieszką krwi, * czarne, smoliste stolce, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. - Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach wątroby, ponieważ w takim przypadku może on zalecić zmniejszenie dawki leku Nexium. - Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach nerek. - Należy poinformować lekarza jeśli występują zaburzenia metaboliczne, takie jak: dziedziczna nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedobór enzymu sacharazy-izomaltazy. - Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. - Podczas długotrwałego stosowania leku Nexium należy pozostawać pod regularną kontrolą lekarza. - W przypadku stosowania leku doraźnie pacjent powinien zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia nowych dolegliwości lub nasilenia się dotychczasowych dolegliwości.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Nexium może powodować działania niepożądane. Wymienione działania niepożądane zostały podzielone w zależności od częstości występowania: często (> 1/100,< 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (>1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000). Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: Leukopenia, trombocytopenia (choroby krwi). Bardzo rzadko: Agranulocytoza, pancytopenia (choroby krwi). Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna, wstrząs. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: Obrzęki obwodowe. Rzadko: Hiponatremia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: Bezsenność. Rzadko: Pobudzenie, dezorientacja, depresja. Bardzo rzadko: Agresja, omamy. Zaburzenia oka Rzadko: Niewyraźne widzenie. Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: Zawroty głowy. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: Skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: Bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty. Niezbyt często: Suchość w jamie ustnej. Rzadko: Zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze (kandydoza) przewodu pokarmowego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Rzadko: Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki. Bardzo rzadko: Niewydolność wątroby, encefalopatia (zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego) u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka. Rzadko: Łysienie, nadwrażliwość na światło. Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Rzadko: Bóle stawów, bóle mięśni. Bardzo rzadko: Osłabienie siły mięśniowej. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: Śródmiąższowe zapalenie nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: Ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podawania Rzadko: Złe samopoczucie, nasilone pocenie się. U niektórych osób podczas stosowania leku Nexium mogą wystąpić również inne, nie wymienione w tej ulotce, działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
z jedzeniem i piciem Tabletki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku. Stosowanie leku Nexium u dzieci Nie należy stosować leku Nexium u dzieci, ponieważ nie ma danych dotyczących podawania leku w tej grupie pacjentów. Stosowanie leku Nexium u pacjentów w podeszłym wieku Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku. Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów. Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg. Lek należy zażywać według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem, nie należy ich żuć ani kruszyć. W razie trudności z połykaniem tabletkę można rozpuścić w połowie szklanki wody niegazowanej. Nie należy rozpuszczać tabletek w innym płynie, ponieważ otoczka, która chroni substancję czynną przed działaniem soku żołądkowego, może zostać uszkodzona. Płyn należy mieszać, aż tabletka rozpuści się. Tak przygotowany roztwór z widocznymi kuleczkami należy wypić w ciągu 30 minut od przygotowania. Następnie ponownie napełnić szklankę wodą do połowy, zamieszać i wypić płyn. Nierozpuszczonych kuleczek nie należy żuć ani kruszyć. Jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać rozpuszczona tabletka może zostać podana przez sondę do żołądka Choroba refluksowa przełyku * Leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku – 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło do wyleczenia zapalenia przełyku lub u których utrzymują się objawy, leczenie należy kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. * Zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku – 20 mg raz na dobę. * Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku U pacjentów, u których wykluczono zapalenie błony śluzowej przełyku stosuje się 20 mg leku Nexium jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których objawy nie ustępują po 4 tygodniach stosowania leku Nexium, lekarz powinien zweryfikować diagnozę w celu wykrycia innej, możliwej przyczyny dolegliwości. W przypadku nawrotu dolegliwości można przyjmować lek Nexium doraźnie w dawce 20 mg raz na dobę. U pacjentów leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u których występuje ryzyko wrzodów żołądka i dwunastnicy, nie zaleca się podawania doraźnego w przypadku nawrotów dolegliwości. Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym * leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori, * zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori. Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg leku Nexium, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny przez 7 dni. U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi: * leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie do 8 tygodni. * zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u pacjentów z grupy ryzyka - 20 mg raz na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku Nexium jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku zastosowania większej dawki leku Nexium niż dawka zalecana W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Nexium i mogą wystąpić objawy niepożądane wymienione poniżej, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku Nexium Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Podawanie przez sondę do żołądka 1. Należy włożyć tabletkę do strzykawki i napełnić strzykawkę mniej więcej 25 ml wody i 5 ml powietrza. W przypadku stosowania niektórych rodzajów sondy należy tabletkę rozpuścić w 50 ml wody, aby uniknąć zatkania sondy przez kuleczki leku. 2. Niezwłocznie po dodaniu wody należy potrząsać strzykawką przez mniej więcej 2 minuty, aż tabletka się rozpuści. 3. Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do góry i sprawdzić czy nie jest ona zatkana. 4. Połączyć końcówki sondy i strzykawki, trzymając strzykawkę skierowaną do góry. 5. Należy potrząsnąć strzykawką i odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać ok. 5-10 ml zawiesiny do sondy. Po podaniu należy odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (należy trzymać strzykawkę końcówką do podawania do góry tak, aby uniknąć jej zatkania). 6. Odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać 5-10 ml zawiesiny do sondy. Należy powtarzać te czynności, aż strzykawka będzie pusta. 7. Jeśli jest to konieczne należy napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5 tak, aby usunąć osad zawiesiny, który mógł pozostać w strzykawce. W przypadku stosowania niektórych rodzajów sond może być konieczne dodanie 50 ml wody.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem zażywania leku Nexium należy poinformować lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę. Jeśli kobieta leczona lekiem Nexium zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem podawania leku Nexium należy poinformować lekarza o karmieniu piersią. Nie należy podawać leku Nexium kobietom karmiącym piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze do 30°C. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Działanie innych leków stosowanych z powodu zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol), lęku i depresji (diazepam, cytalopram, klomipramina, imipramina), padaczki (fenytoina), wpływających na krzepliwość krwi (warfaryna) i leków stosowanych w celu zwiększenia szybkości opróżniania żołądka (cyzapryd) może ulegać zmianie, jeśli leki te są stosowane jednocześnie z lekiem Nexium. Leku Nexium nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty. Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków. Szczególną ostrożność należy zachować, jeżeli stosowane są inne leki, a lek Nexium zażywany jest doraźnie.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nie stwierdzono, by lek Nexium wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen na cerę wyścigi konne dyscypliny sportowe fryzjerzy bieg z przeszkodami najskuteczniejszy kolagen preparaty na naczynka krwionośne odżywki do włosów w zielarniach - szałwia zioła w cukierkach - szałwia zioła w cukierkach - szałwia na grypę szałwia przeciw stresowi - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia jedzenie lodów szałwia najlepsze na kaszel szałwia produkty na odporność - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe cukierki - aronia apteka - aronia na odporność - aronia zioła - aronia w aptekach - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa pokrzywa - cukierki produkty na odporność - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa ładna skóra właściwości żeńszenia imbiru ziołowe specjały - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru co dobrego - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez na odporność - czarny bez w zielarniach - czarny bez zielarnia - czarny bez co dobrego - czarny bez w zielarniach - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe ziołowe specjały - melisa przeciw stresowi - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe apteka - melisa ziołowe produkty - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe zielarnia - melisa nowości z zielarni - melisa zioła - waleriana przeciw stresowi - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe produkty na odporność - waleriana ziołowe specjały - waleriana cukierki walerianowe - cukierki ziołowe cukierki - waleriana skok o tyczce dobry dezodorant dobry dezodorant produkty dla piłkarzy dezodorant dla młodzieży koszykówka uliczna judo aerobik
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook