Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Konrada, Doroty Piątek 7. Sierpnia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
METOHEXAL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Metoprololum succinate
Forma leku
Forma leku
tabletki retard 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg, 142,5 mg lub 190 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg, 142,5 mg lub 190 mg bursztynianu metoprololu.
Sposób działania
Sposób działania
Selektywny antagonista receptorów b1. Selektywność preparatu jest zależna od dawki. Zastosowanie nowej postaci leku - ZK - powoduje mniejsze maksymalne stężenie oraz mniejsze wahania stężenia leku w osoczu w porównaniu do tradycyjnych postaci. Ogranicza lub hamuje działanie amin katecholowych na mięsień sercowy. Ma niewielkie działanie stabilizujące błonę komórkową. W dawkach leczniczych metoprolol ma dużo mniejszy wpływ na skurcz mięśniówki oskrzeli w porównaniu do nieselektywnych b-adrenolityków, może być stosowany równocześnie z agonistami receptorów b2 u pacjentów z astmą lub objawami przewlekłej choroby obturacyjnej płuc. W mniejszym stopniu niż nieselektywne b-adrenolityki wpływa na uwalnianie insuliny i metabolizm węglowodanów. Wpływa hamująco na pobudzenie układu współczulnego, wykazuje ujemne działanie inotropowe i chronotropowe na serce, wydłuża przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Po rozpoczęciu leczenia metoprololem występuje krótkotrwałe zwiększenie oporu naczyń obwodowych, a następnie obniżenie całkowitego oporu naczyniowego, co przy zmniejszonej pojemności minutowej serca prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. U mężczyzn z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym leczonych metoprololem, zaobserwowano również zmniejszenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Po podaniu doustnym wchłania się całkowicie, w całym przewodzie pokarmowym, włącznie z okrężnicą. Biodostępność preparatu ZOK wynosi około 30-40%. Uwalnianie metoprololu nie zależy od pH soku jelitowego i następuje ze stałą szybkością przez około 20 h. Wiąże się z białkami osocza w 5-10%. Jest metabolizowany w wątrobie do trzech głównych metabolitów bez klinicznie istotnej aktywności b-adrenolitycznej. Po podaniu doustnym, 95% podanej dawki jest wydalane przez nerki, w 5% w postaci nie zmienionej. T0,5 surowicy wynosi 3-5 h.
Wskazania
Wskazania
* Nadciśnienie tętnicze. * Dławica piersiowa. * Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy. * Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału. * Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca. * Profilaktyka migreny. * Niewydolność serca II-IV kl. NYHA, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 40%, w skojarzeniu z innymi metodami leczenia.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrożnie stosować w astmie oskrzelowej, w razie konieczności należy zwiększyć dawki leków b2-mimetycznych. W cukrzycy może zaburzać kontrolę glikemii i maskować objawy hipoglikemii. Może maskować objawy nadczynności tarczycy. W czasie leczenia metoprololem mogą ulec nasileniu zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Może nasilać objawy chromania przestankowego oraz objawy łuszczycy. W razie konieczności leczenia pacjentów z guzem chromochłonnym należy wcześniej rozpocząć podawanie a-adrenolityku. Może zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilenie reakcji anafilaktycznych. W razie konieczności przerwania leczenia metoprololem lek należy odstawiać stopniowo przez okres 2 tyg. Nagłe odstawienie może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu. Dotychczas brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania metoprololu w niewydolności serca współistniejącej z: zawałem serca lub niestabilną chorobą wieńcową w czasie ostatnich 4 tyg.; zaburzeniami czynności nerek i wątroby; wiekiem poniżej 40 i powyżej 80 lat; istotnymi hemodynamicznie wadami zastawek serca oraz kardiomiopatią przerostową zawężającą; przebytą w ostatnich 4 m-cach operacją kardiochirurgiczną. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi przebiegającymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub złym wchłanianiem glukozo-galaktozy, nietolerancją fruktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Występują u około 10% leczonych z częstością i nasileniem zależnymi od dawki. Występujące często (>1/100 pacjentów): zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy; bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, hipotonia ortostatyczna (rzadko omdlenie), kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia. Występujące rzadko (<1/100 i >1/1000 pacjentów): ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała; przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, blok I°, obrzęki; zaburzenia snu, parestezje; duszność, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową. Występujące w pojedynczych przypadkach (<1/1000 pacjentów): nadmierna potliwość, wypadanie włosów, zaburzenia smaku, przemijające zaburzenia libido; trombocytopenia; wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca; koszmary senne, zaburzenia pamięci, splątanie, nerwowość, stany lękowe, omamy, depresja; zaostrzenie objawów łuszczycy, nadwrażliwość na światło; zwiększenie aktywności aminotransferaz, zapalenie wątroby; zaburzenia widzenia, szumy uszne; bóle stawów.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na bursztynian metoprololu, inne leki b-adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. * Blok przedsionkowo-komorowy II lub III°. * Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ krwi, niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie agonistów receptorów b-adrenergicznych. * Bradykardia zatokowa <50 uderzeń/min. * Zespół chorego węzła zatokowego. * Wstrząs kardiogenny. * Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego. * Hipotonia <90 mm Hg. * Kwasica metaboliczna. * Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc. * Podejrzenie zawału serca z częstością serca <45 uderzeń/min, odstępem PQ w elektrokardiogramie >0,24 s lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg. * Jednoczesne stosowanie dożylnie leków blokujących kanały wapniowe lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym. * Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO innych niż MAO-B.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Może powodować ciężką hipotonię, bradykardie zatokową, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, utratę przytomności, skurcz oskrzeli, sinicę, nudności, wymioty. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Nadciśnienie tętnicze: w łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniu 50 mg/dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 100-200 mg/dobę lub dołączyć inny lek hipotensyjny. Choroba wieńcowa: 100-200 mg/dobę. Zaburzenia rytmu serca: 100-200 mg/dobę. Po zawale mięśnia sercowego: 200 mg/dobę. Profilaktyka migreny: 100-200 mg/dobę. Niewydolność serca: zalecana dawka w niewydolności III-IV kl. NYHA początkowo 12,5 mg/dobę przez 1 tydzień, a następnie 25 mg/dobę; w niewydolności serca II kl. NYHA zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg/dobę przez 2 tyg., następnie można podwajać dawkę co 2 tyg. do dawki dobowej 200 mg lub najwyższej tolerowanej przez pacjenta.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W ciąży stosować jedynie gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Należy zachować szczególną ostrożność, stosując jednocześnie z lekami blokującymi zwoje współczulne i inhibitorami MAO. * Nie należy stosować preparatu jednocześnie z pochodnymi kwasu barbiturowego ze względu na przyspieszony metabolizm. * Jeżeli pacjent jest leczony jednocześnie klonidyną i metoprololem, a jest konieczne przerwanie podawania klonidyny, należy najpierw stopniowo zakończyć podawanie metoprololu i następnie w ciągu kilku dni podawanie klonidyny. * Leki blokujące kanały wapniowe z grupy werapamilu oraz diltiazemu oraz leki antyarytmiczne z grupy chinidyny i amiodaron stosowane jednocześnie z metoprololem mogą powodować wystąpienie ciężkich zaburzeń automatyzmu i przewodnictwa, a także nasilenie działania inotropowo ujemnego. * Podawany jednocześnie z wziewnymi anestetykami może nasilać ich działanie kardiodepresyjne. * Rifampicyna podawana jednocześnie powoduje zmniejszenie stężenia leku w surowicy. * Zwiększenie stężenia metoprololu w surowicy może wystąpić po zastosowaniu cymetydyny, hydralazyny, leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. paroksetyny, fluoksetyny i sertraliny) i po wypiciu alkoholu. * Jednoczesne stosowanie indometacyny i innych NLPZ powoduje zmniejszenie działania hipotensyjnego preparatu. * Może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny. * W razie wystąpienia reakcji alergicznych i konieczności stosowania epinefryny w czasie leczenia metoprololem, może być niezbędne podawanie większych jej dawek.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
salony kosmetyczne blizny wypadające włosy piękne ciało pierwsze zmarszczki trądzik skoki na bungee produkty na włosy jedzenie lodów szałwia na kaszel tabletki szałwia na gardło szałwia cukierki szałwiowe szałwia nowości z zielarni - szałwia dla całej rodziny - szałwia najlepsze na kaszel szałwia przeciw stresowi - szałwia w aptekach - aronia apteka - aronia apteka - aronia aronia - cukierki produkty na odporność - aronia ziołowe cukierki - aronia produkty z aronii ziołowe specjały - aronia na wzmocnienie - pokrzywa na odporność - pokrzywa zioła - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa w aptekach - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa na wzmocnienie - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir w zielarniach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez w aptekach - czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez co dobrego - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe zioła - melisa produkty na odporność - melisa nowości - melisa ziołowe produkty - melisa nowości z apteki - melisa produkty z melisy nowości z zielarni - melisa na odporność - melisa ziołowe specjały - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe produkty - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe produkty - waleriana zioła w cukierkach - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana produkty dla sportowców bieg z przeszkodami golf zielarnie internetowe dla biegaczy golf sprint szybownictwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook