Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Gawła, Ambrożego Sobota 16. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
METOCLOPRAMIDUM 0,5%
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Metoclopramidi hydrochloridum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 5 mg/ml
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - metoclopramide hydrochloride
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Metoclopramidum dzięki oddziaływaniu na pewien ośrodek w mózgu zahamowuje mdłości oraz wymioty, a jednocześnie wzmaga ruch robaczkowy jelit.
Zastosowanie
Zastosowanie
Mdłości i wymioty. Zmniejszona perystaltyka jelit (ruch robaczkowy). Kwaśne odbicia. W badaniach diagnostycznych żołądka i jelita cienkiego. W badaniu rentgenologicznym jelita cienkiego. Lek nie nadaje się do długotrwałego stosowania.
Wskazania
Wskazania
* Zaburzenia czynności żołądka w cukrzycy: Lek w postaci iniekcji stosuje się wyłącznie w ciężkich zaburzeniach czynności żołądka. Po uzyskaniu poprawy należy przejść na leczenie doustne. * Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworów. * Zapobieganie nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych: Lek stosuje się wtedy, kiedy niepożądane jest odsysanie przez nos treści żołądkowej. * Zgłębnikowanie jelita cienkiego: Lek ułatwia zgłębnikowanie jelita cienkiego u dorosłych i dzieci, u których zgłębnik nie przechodzi przez odźwiernik podczas zwykłego postępowania. * Diagnostyka radiologiczna: Lek przyspiesza opróżnianie żołądka i przechodzenie papki barytowej przez jelito.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Pacjenci cierpiący na niedomogę nerek oraz znacznie podwyższone ciśnienie powinni powiadomić o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zatem zapytać lekarza o radę w razie zamiaru stosowania innych leków podczas kuracji Metoclopramidum. * U pacjentów z depresją w wywiadzie, szczególnie w stanach średnio ciężkich lub ciężkich, w których występują tendencje samobójcze, podczas leczenia metoklopramidem może wystąpić nawrót choroby. Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć, czy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają możliwe ryzyko. * Podczas pierwszych 24-48 godz. leczenia metoklopramidem mogą wystąpić objawy pozapiramidowe w postaci zaburzeń napięcia mięśniowego, ruchów mimowolnych kończyn, zniekształcenia twarzy i kręczu szyi. Objawy te występują najczęściej u dzieci i osób poniżej 30 lat po zastosowaniu metoklopramidu w zapobieganiu wymiotom, spowodowanym chemioterapią nowotworów. * Podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia metoklopramidem mogą wystąpić objawy parkinsonizmu. Objawy te ustępują w ciągu 2-3 miesięcy po odstawieniu leku. * U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie u kobiet leczonych metoklopramidem, mogą wystąpić dyskinezy, często nieodwracalne. Objawy te występują rzadziej podczas krótkotrwałego leczenia mniejszymi dawkami leku. * U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, podczas leczenia metoklopramidem może wystąpić hipokaliemia, ponieważ lek zwiększa stężenie aldosteronu w osoczu i zmniejsza wydalanie sodu. * U pacjentów z nadciśnieniem leczonych inhibitorami MAO (inhibitorami monoaminooksydazy), metoklopramid nasila działanie inhibitorów MAO. * Metoklopramid powoduje przemijające zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu. Może to spowodować zatrzymanie płynów szczególnie u pacjentów, którzy chorują na marskość wątroby lub zastoinową niewydolność serca. Jeśli te objawy wystąpią w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia metoklopramidem, lek należy odstawić. * Wlew dożylny rozcieńczonego metoklopramidu powinien trwać nie krócej niż 15 min.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Na początku stosowania leku może wystąpić sztywność mięśni. Gdyby dolegliwość okazała się bardzo dokuczliwa należy skontaktować się z lekarzem. Lek może powodować niezależne od woli drżenia mięśni, zwłaszcza w razie długotrwałej kuracji, szczególnie u starszych pacjentów. 1/100 - Zmęczenie. - Sztywność mięśni. Działanie niepożądane zależą od dawki metoklopramidu i są następujące: ośrodkowy układ nerwowy: u około 10% pacjentów po dawce jednorazowej 10 mg wystąpił: niepokój, senność, zmęczenie i znużenie; rzadko: bezsenność, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, depresja z tendencjami samobójczymi, zaburzenia widzenia; objawy pozapiramidowe, w postaci zmian napięcia mięśniowego (takie jak: bóle mięśni, skurcze mięśni twarzy, drżenia, szczękościsk, kręcz szyi) obserwowano u około 0,2% pacjentów leczonych metoklopramidem w dawce 30-40 mg na dobę; obserwowano również objawy parkinsonizmu, takie jak: spowolnienie ruchów, drżenia, twarz maskowatą, sztywność oraz opóźnioną dyskinezę, mimowolne ruchy języka, twarzy, ust lub żuchwy, niekiedy mimowolne ruchy tułowia i kończyn; może również wystąpić akatyzja ustępująca samoistnie lub po zmniejszeniu dawki leku; zaburzenia endokrynologiczne: mlekotok, brak miesiączki, ginekomastia, impotencja; układ sercowo-naczyniowy: spadek ciśnienia tętniczego krwi, nadciśnienie, tachykardia, bradykardia; przewód pokarmowy: nudności, zaburzenia jelitowe, w tym głównie biegunka; wątroba: rzadko obserwowano toksyczny wpływ metoklopramidu na wątrobę. Działanie takie jest możliwe podczas równoczesnego stosowania metoklopramidu z innymi lekami o działaniu hepatotoksycznym; układ moczowy: nietrzymanie moczu lub częste oddawanie moczu; hematologiczne: opisano kilka przypadków neutropenii, leukopenii i agranulocytozy, bez wyraźnego związku ze stosowaniem metoklopramidu; methemoglobinemia u noworodków, szczególnie po przedawkowaniu leku; reakcje alergiczne: w kilku przypadkach obserwowano: wysypkę, pokrzywkę lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z astmą w wywiadzie; rzadko – obrzęk języka lub krtani; inne: porfiria.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Metoklopramidu nie należy stosować u pacjentów: * z krwawieniem, niedrożnością i perforacją przewodu pokarmowego; * z guzem chromochłonnym, ponieważ lek może wywołać przełom nadciśnieniowy; * z nadwrażliwością lub nietolerancją na metoklopramid lub inne składniki preparatu; * z padaczką lub stosujących leki, wywołujące objawy pozapiramidowe, ponieważ mogą się nasilić napady drgawek lub objawy pozapiramidowe.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawami przedawkowania są: senność, dezorientacja, objawy pozapiramidowe. W razie wystąpienia objawów pozapiramidowych stosuje się leki przeciwcholinergiczne, przeciwparkinsonowe lub przeciwhistaminowe o składowej działania przeciwcholinergicznego. Objawy przedawkowania ustępują zwykle w ciągu 24 godz. Dializa umożliwia eliminację tylko niewielkich ilości metoklopramidu i nie ma znaczenia w leczeniu przedawkowania. Opisano przypadki wystąpienia methemoglobinemii u wcześniaków i noworodków, które otrzymywały metoklopramid w dużych dawkach (1-4 mg/kg/dobę) doustnie przez 1-3 dni, a nawet dłużej. W przypadku methemoglobinemii podaje się dożylnie błękit metylenowy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Tabletki - zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 10-20 mg 3 razy dziennie Lek należy zażywać przed jedzeniem. Dawka dla dzieci w wieku 1-6 lat wynosi 0,5 mg/kg wagi ciała na dobę; w wieku 6-14 lat 5-10 mg 3 razy dziennie. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Ciąża i karmienie: Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Lek do stosowania dożylnego i domięśniowego. Zwykle stosuje się metoklopramid w następujących dawkach: Dorośli Zaburzenia czynności żołądka w cukrzycy Leczenie metoklopramidem należy rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów choroby. Początkowo stosuje się metoklopramid dożylnie w jednorazowej dawce 10 mg (1 ampułka). Lek wstrzykuje się powoli w ciągu 1-2 minut. Lek należy stosować do chwili złagodzenia objawów, nie dłużej jednak niż przez 10 dni. Następnie należy przejść na leczenie doustne. Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworów Lek należy rozcieńczyć w 50 ml soli fizjologicznej, w glukozie 5% lub w roztworze Ringera i podawać w dożylnym wlewie kroplowym trwającym nie krócej niż 15 min, na 30 minut przed podaniem cytostatyków. Następne dwie dawki metoklopramidu należy podawać we wlewie co 2 godz., kolejne trzy dawki co 3 godz. W przypadku zastosowania cytostatyków o silnym działaniu wymiotnym, np. cisplatyny lub dakarbazyny, dwie początkowe dawki metoklopramidu wynoszą 2 mg/kg mc., a w przypadku cytostatyków o mniejszym działaniu wymiotnym 1 mg/kg na dobę. W razie wystąpienia objawów pozapiramidowych należy zastosować równocześnie 50 mg difenhydraminy domięśniowo. Zapobieganie nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych U dorosłych lek podaje się w dawce 10 mg (1 ampułka) domięśniowo przed zakończeniem zabiegu chirurgicznego. U niektórych pacjentów może być konieczne podanie dawki 20 mg. Zgłębnikowanie jelita cienkiego Jeśli w ciągu 10 min. nie udaje się wykonać zgłębnikowania po zastosowaniu konwencjonalnych metod, należy zastosować metoklopramid dożylnie w postaci nierozcieńczonej, w dawce jednorazowej, którą podaje się powoli w ciągu 1-2 minut. Zaleca się następujące jednorazowe dawki leku: dorośli i dzieci powyżej 14 lat: 10 mg metoklopramidu (1 ampułka) dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 2,5 do 5 mg metoklopramidu (0,5 ml do 1,0 ml) dzieci poniżej 6 lat: 0,1 mg/kg masy ciała Diagnostyka radiologiczna Pojedynczą dawkę leku, taką jak w zgłębnikowaniu jelita cienkiego, podaje się powoli dożylnie w czasie 1-2 minut. Dawkowanie w niewydolności nerek i wątroby Metoklopramid wydala się głównie przez nerki, dlatego dawka i częstość stosowania leku zależy od stopnia niewydolności nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 40 ml/min., początkowa dawka metoklopramidu powinna być o połowę mniejsza od dawki zalecanej dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: kategoria B Brak kontrolowanych badań nad zastosowaniem metoklopramidu u kobiet ciężarnych. Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią Metoklopramid przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Leki przeciwcholinergiczne i opioidy osłabiają wpływ metoklopramidu na motorykę przewodu pokarmowego. Metoklopramid nasila działanie etanolu, barbituranów i leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego. Metoklopramid zmniejsza wchłanianie niektórych leków z żołądka (np. digoksyny), zwiększa natomiast szybkość i stopień wchłaniania leków z jelita cienkiego (paracetamolu, tetracyklin, lewodopy, cyklosporyn oraz alkoholu).
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Metoklopramid może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak senność i zawroty głowy, które upośledzają sprawność psychofizyczną. Dlatego należy poinformować pacjenta o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn będących w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
preparaty na ładne ciało tenis stołowy bolą kości salony kosmetyczne kolagen do twarzy produkty na piersi szermierka pchnięcie kulą zioła w cukierkach - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia ziołowe cukierki - szałwia na grypę szałwia produkty na odporność - szałwia nowości z apteki - szałwia ładny głos szałwia dla całej rodziny - szałwia nowości z zielarni - aronia zielarnia - aronia cukierki z ziołami - aronia produkty na odporność - aronia zioła w cukierkach - aronia cukierki ziołowe - aronia na odporność - aronia zioła - aronia nowości z apteki - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa apteka - pokrzywa zioła w cukierkach - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa zioła - pokrzywa produkty z pokrzywy produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe specjały - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru na wzmocnienie - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru dla całej rodziny - żeńszeń imbir co dobrego - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez w aptekach - czarny bez nowości z apteki - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez zielarnia - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki cukierki głogowe - cukierki nowości z apteki - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe produkty na odporność - melisa apteka - melisa w zielarniach - melisa nowości - melisa przeciw stresowi - melisa cukierki melisowe - cukierki zioła - melisa nowości z apteki - melisa dla całej rodziny - waleriana produkty na odporność - waleriana właściwości waleriany apteka - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe apteka - waleriana na wzmocnienie - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe bieganie dezodorant dla młodzieży rugby siatkówka naturalny dezodorant biegi na przełaj sprawdzony dezodorant sprint
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.