Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszki, Joanny Środa 21. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
MAPRYL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Enalaprili maleas
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 5 mg; 20 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - enalapril Substancja czynna: maleinian enalaprylu odpowiednio: 5 mg, 10 mg, 20 mg Substancje pomocnicze: wodorowęglan sodu, laktoza, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, powidon 25;
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
MAPRYL hamuje enzym wpływający na syntezę związku podwyższającego ciśnienie krwi w wyniku zwężenia naczyń krwionośnych oraz zatrzymywania soli i wody we krwi. Związek ten może również wpływać na na pogłębienie się niewydolności serca. Ciśnienie krwi obniża się zazwyczaj w godzinę, a największe obniżenie ciśnienia następuje po 4-6 godzinach od momentu przyjęcia leku. Efekt działania MAPRYL utrzymuje się przez 24 godziny. U niektórych pacjentów zadawalający wynik leczenia następuje dopiero po 4-8 tygodniach leczenia. Preparat działa chroniąco na nerki u pacjentów cierpiących na cukrzycę. Substancja czynna preparatu - maleinian enalaprylu jest tzw. lekiem prekursorowym; przyjmowany w postaci nieczynnej, jest metabolizowany w wątrobie do aktywnego produktu - enalaprylatu. Enalaprylat hamując przemianę angiotensyny I w aktywną angiotensynę II, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie przerostu lewej komory serca. U chorych z niewydolnością serca, zmniejszenie oporu obwodowego naczyń zmniejsza pracę serca i poprawia stan pacjentów. Maksymalne stężenie enalaprylatu występuje w 3 – 4 godziny po zażyciu leku.
Zastosowanie
Zastosowanie
Wysokie ciśnienie. Niewydolność serca. W leczeniu wysokiego ciśnienia można podawać preparat łącznie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, jak środki moczopędne lub blokery wapnia. W leczeniu niewydolności serca podaje się MAPRYL łącznie z preparatami moczopędnymi oraz digitalisem.
Wskazania
Wskazania
* Wszystkie stopnie nadciśnienia tętniczego – samoistnego oraz naczyniowo-nerkowego zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym, * Leczenie niewydolności serca – w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z lekami moczopędnymi nie oszczędzającymi potasu i jeżeli wskazane, z glikozydami naparstnicy, * Zapobieganie objawowej niewydolności serca, * Zapobieganie wieńcowym epizodom niedokrwiennym u pacjentów z dysfunkcją lewej komory serca, * Nefropatia cukrzycowa (z mikroalbuminurią).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na MAPRYL. Pacjenci wykazujący uczulenia jak: obrzęk twarzy, warg, języka oraz przełyku w wyniku np. ukąszeń insektów powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji MAPRYL. Pacjenci cierpiący na zaburzoną funkcję nerek, wady zastawek serca, osoby odwodnione w wyniku długotrwałych biegunek lub wymiotów, pacjenci pozostający na silnej kuracji odwadniającej i pozostający na bezsolnej diecie powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji MAPRYL. U tych pacjentów lekarz musi wyznaczyć specjalne dawkowanie leku, zbyt duża bowiem dawka leku może wywołać u tych pacjentów zawał serca lub wylew krwi do mózgu. Należy pamiętać, że w zaburzonej funkcji nerek nie podaje się preparatów potasu ze względu na ryzyko zbyt wysokiego stężenia potasu we krwi. Przed zabiegiem operacyjnym i zastosowaniem narkozy należy poinformować służbę zdrowia o pozostawaniu na kuracji MAPRYL, bowiem ciśnienie może ulec niebezpiecznemu obniżeniu. Preparatu nie stosuje się dzieciom ani osobom z zaburzeniami w funkcji wątroby, gdyż brak doświadczeń ze stosowania leku u tej grupy pacjentów. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli MAPRYL stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków podczas kuracji MAPRYL należy omówić z lekarzem. Podczas stosowania enalaprylu odnotowywano występowanie obrzęku naczynioruchowego, włącznie z obrzękiem krtani. Dlatego też w przypadku pojawienia się objawów takich jak: swędzenie twarzy, oczu, warg, języka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej może dojść do wzrostu stężenia we krwi azotu mocznikowego i kreatyniny. Wzrost ten był zwykle odwracalny po zaprzestaniu podawania enalaprylu lub terapii lekami moczopędnymi. W takich przypadkach czynność nerek należy monitorować. Pacjentom, u których stwierdzono zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemię) lub niedobory elektrolitowe, enalapryl może nadmiernie obniżać ciśnienie tętnicze. Należy zachować ostrożność podczas stosowania enalaprylu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz chorobą naczyniową mózgu. U osób z bardzo ciężką niewydolnością serca stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny może być przyczyną zmniejszenia wydzielania moczu (oliguria) i zmniejszenia wydalania związków azotowych (azotemia). Podczas leczenia enalaprylem odnotowywano przypadki wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii), które ustępowało podczas dłuższego stosowania leku. Zwiększone stężenie potasu w surowicy może występować u osób z niewydolnością nerek, cukrzycą, podczas stosowania soli potasu lub leków moczopędnych oszczędzających potas. U pacjentów mogą wystąpić objawy infekcji (np. ból gardła, gorączka), które mogą świadczyć o neutropenii (zmniejszenie liczby białych krwinek obojętnochłonnych we krwi). Podczas stosowania enalaprylu przez osoby z niewydolnością wątroby zaleca się zachowanie ostrożności.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100- * Bóle i zawroty głowy, * uczucie bliskie omdlenia, zwłaszcza przy nagłej zmianie postawy na pionową, co zdarza się często po pierwszej dawce leku, gdy ciśnienie krwi obniża się. * Zmęczenie, * mdłości, * biegunka, * kaszel, * bóle w klatce piersiowej. 1/1000- <1/1000- * Uczucie słabości. * Przyspieszone bicie serca. * Brak apetytu. * Kwaśne odbicia, zmiana odczuć smakowych, zatwardzenie, zapalenie języka oraz błony śluzowej jamy ustnej. * Wysypka i świąd, nadwrażliwość na promienie słoneczne. * Wypadanie włosów. * Duszności. * Bóle przy połykaniu. * Nasilenie astmy, chrypka, skurcz w oskrzelach. * Żółtaczka, zapalenie wątroby i trzustki. * Zaburzenia snu, drażliwość. * Mrowienie w kończynach. * Wzmożone pocenie się. * Splątanie, szum w uszach, zaburzenia wzroku. * Zaburzenia w funkcji nerek. * Impotencja. * Reakcje alergiczne, jak gorączka, bóle stawów i mięśni, pokrzywka, obrzęki twarzy warg, języka i przełyku. W razie wystąpienia duszności, obrzęków twarzy, warg i języka, uporczywych zawrotów głowy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać zażywanie leku. Większość działań niepożądanych po przyjmowaniu enalaprylu jest łagodna, przemijająca i nie wymaga odstawienia leku. Poniżej podano najczęściej pojawiające się działania niepożądane - w przypadku ich nasilenia lub pojawienia się innych, należy zasięgnąć porady lekarza. W trakcie leczenia mogą pojawić się, charakterystyczne dla tej grupy leków objawy, takie jak: suchy, utrzymujący się kaszel, bóle i zawroty głowy, osłabienie lub uczucie zmęczenia, niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne. U niektórych pacjentów może wystąpić obrzęk kończyn, twarzy, warg, gardła i krtani. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie preparatu oraz zastosować leczenie podtrzymujące. Czasem mogą wystąpić: omdlenia, nudności, wymioty, biegunka, wysypki skórne (pokrzywka), kurcze mięśniowe. Odnotowywano również: niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej (leukopenia) oraz w pojedynczych przypadkach zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi (agranulocytoza). Wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy oraz zmiany w obrazie krwi są wskazaniem do zaprzestania leczenia enalaprylem. Są możliwe zmiany wartości parametrów laboratoryjnych: zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (transaminaz) i bilirubiny, zwiększenie stężenia potasu i sodu, przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Rozpoznana nadwrażliwość na enalapryl, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inny inhibitor konwertazy angiotensyny. Obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów konwertazy w wywiadzie. Ciąża.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Zmniejszenie ciśnienia spowodowane przedawkowaniem wymaga podania soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. W poważnych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach intensywnej terapii.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta. Nadciśnienie tętnicze U chorych nie otrzymujących leków moczopędnych zwykle początkowo 5 mg 1 raz na dobę. Dawkę należy korygować zależnie od reakcji pacjenta, zwykle stosuje się od 10 do 40 mg na dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych. Na 2 -3 dni przed rozpoczęciem leczenia enalaprylem należy odstawić leki moczopędne. Jeśli odstawienie leku moczopędnego jest niemożliwe, należy rozpoczynać leczenie od dawki 2,5 mg na dobę. U chorych z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min. dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Niewydolność serca / bezobjawowa niewydolność lewej komory serca Dawka początkowa 2,5 mg na dobę pod kontrolą lekarza. W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością serca, leczenie powinno być rozpoczęte w szpitalu. Kolejne dawki powinny być stopniowo zwiększane do 20 mg i podawane jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych, biorąc pod uwagę stan pacjenta. Dostosowanie dawki enalaprylu powinno być prowadzone przez 2 lub 4 tygodnie. Ewentualne skrócenie okresu dostosowania dawki jest możliwe, jednak należy wziąć pod uwagę stan pacjenta. Maksymalna dawka enalaprylu stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 40 mg na dobę w dawkach podzielonych. Nefropatia cukrzycowa (z mikroalbuminurią) Zwykle zaczyna się od dawki preparatu 2,5 – 5 mg. Następnie dawkę leku zwiększa się stopniowo do uzyskania optymalnego zmniejszenia albuminurii tak, aby jednocześnie nie obniżyć ciśnienia krwi poniżej 120/70 mmHg.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Nie stosować enalaprylu w okresie ciąży, z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń rozwojowych u płodu i noworodka. W przypadku podejrzenia ciąży, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu. Jeżeli stosowanie leku jest konieczne u kobiet karmiących, należy przerwać karmienie piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Pacjent powinien poinformować lekarza o rodzaju przyjmowanych leków. Enalapryl i leki moczopędne, środki zmniejszające stężenie sodu w surowicy krwi stosowane jednocześnie, mogą nadmiernie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi. Sole potasu, leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (spironolakton, amilorid, triamteren) przyjmowane łącznie z enalaprylem mogą powodować nadmierne zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują hipotensyjne działanie enalaprylu. Enalapryl zwiększa stężenie soli litu w surowicy krwi w przypadku jednoczesnego ich przyjmowania.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Enalapryl nie wywiera ujemnego wpływu na wymienione wyżej czynności. Jednak z uwagi na mogące wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy, senność), pacjent powinien poradzić się lekarza co do wykonywania tych czynności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook