Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Dominika, Pankracego Środa 12. Maja 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ISOPTIN; ISOPTIN SR 240; ISOPTIN RETARD
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Verapamil hydrochloride
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
drażetki 40 mg; 80 mg; 120 mg; iniekcje 2,5 mg/ml tabletki powlekane 240 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - verapamil hydrochloride 1 amp. (2 ml) zawiera 5 mg chlorowodorku werapamilu
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Isoptin, Isoptin SR 240 blokuje napływ jonów wapnia do komórek, dzięki blokowaniu kanałów wapniowych. Ma to wpływ na funkcjonowanie tych komórek. Dla serca oznacza to zmniejszenie pracy, a tym samym zabezpieczenie przed nadwerężeniem. W wyniku tego zmniejsza się ryzyko skurczu naczyń wieńcowych serca, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości wysiłku fizycznego. W wyniku blokowania kanałów wapnia następuje rozkurcz naczyń krwionośnych, co polepsza zaopatrzenie serca w krew i tlen. Rozszerzenie naczyń krwionośnych oznacza również obniżenie ciśnienia krwi, co także wpływa na zmniejszenie pracy mięśnia sercowego. Isoptin można czasem podawać łącznie z innym lekiem obniżającym ciśnienie krwi, jednakże połączenie preparatu z lekami z grupy blokerów receptorów beta nie jest odpowiednie. Isoptin reguluje rytm serca oraz oddziałuje na system przewodzenia impulsów w sercu. Lek z grupy blokerów kanału wapniowego. Zawiera werapamil, który w stanie spoczynku i podczas wysiłku obniża ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Nie powoduje odruchowego przyspieszenia częstości rytmu serca. W chorobie niedokrwiennej serca zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i zwiększa przepływ krwi w obrębie naczyń wieńcowych, także w odcinkach poza zwężeniem. Zapobiega i znosi skurcz naczyń wieńcowych. Działa antyarytmicznie, szczególnie w nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca, u pacjentów z migotaniem przedsionków powoduje przywrócenie prawidłowego rytmu zatokowego i zwalnia przyspieszoną częstość rytmu serca. Prawidłowa częstość rytmu serca pozostaje nie zmieniona lub zwalnia się nieznacznie.
Zastosowanie
Zastosowanie
Choroba wieńcowa, nieregularna praca serca (arytmie), wysokie ciśnienie krwi.
Wskazania
Wskazania
Zaburzenia rytmu serca, jak częstoskurcz napadowy nadkomorowy, migotanie/trzepotanie przedsionków z szybką czynnością komór za wyjątkiem zespołu WPW, przełom nadciśnieniowy. Ostra niewydolność wieńcowa (skurcz naczyń wieńcowych).
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie należy podawać w poważnych schorzeniach serca, jak np.: niedomoga serca lub blok serca. Jeśli tego typu objawy wystąpią w trakcie leczenia Isoptinem, należy skontaktować się z lekarzem. Pojawienie się zaburzeń w funkcji wątroby, zbyt niskiego ciśnienia oraz bardzo zwolnionej akcji serca również wymaga konsultacji z lekarzem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Isoptin stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych ani wykonywania czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Należy zachować ostrożność u pacjentów z lekkimi zaburzeniami przewodzenia (blok AV I°); niskimi wartościami ciśnienia krwi (hipotonia, 90 mm Hg ciśnienia skurczowego); w migotaniu/trzepotaniu przedsionków przy równoczesnym występowaniu zespołów preekscytacji np. zespół WPW (występuje ryzyko wywołania znacznego przyspieszenia czynności komór); przy niewydolności mięśnia sercowego (niewydolność serca musi być leczona przed podaniem werapamilu). U pacjenta z postępującą dystrofią mięśni po dożylnym podaniu werapamilu wystąpiło w jednym przypadku zatrzymanie oddychania o podłożu mięśniowym. Leczenie nadciśnienia tętniczego chlorowodorkiem werapamilu wymaga systematycznej kontroli lekarskiej. W zależności od indywidualnej wrażliwości może wystąpić upośledzenie reakcji i w związku z tym niezdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to szczególnie początkowego okresu przyjmowania leku, zmiany preparatu i jednoczesnego spożywania alkoholu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100 - Obstrukcja, zwłaszcza gdy dawka wynosi 480 mg dziennie. U niektórych pacjentów może wystąpić zwolniony puls, pewne osłabienie akcji serca oraz obniżenie ciśnienia krwi. - Mdłości, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia. - Ze względu na rozszerzenie naczyń krwionośnych może pojawić się obrzmienie w kostkach, a także zaczerwienienie twarzy. - Wysypka. 1/1000 - Impotencja. - Przyspieszone bicie serca, ból w klatce piersiowej. - Zaburzenia w systemie przewodzenia w mięśniu sercowym w funkcjach wątroby. - Zaburzenia w systemie nerwowym, bezsenność, przygnębienie, dezorientacja. - Wymioty, biegunka, bóle brzucha, brak apetytu. - Bóle stawów i mięśni. - Świąd i wysypka. - Częste parcie na mocz. <1/1000 - Nadwrażliwość na światło słoneczne. - Obrzmienie twarzy oraz stawów. - Opuchnięcie dziąseł. - Poważnie zaburzenia przewodzenia w sercu. - Zaburzenia wzroku - widzenie przez mgłę. Szczególnie po podaniu większych dawek lub po wcześniejszym uszkodzeniu mięśnia sercowego mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (bradykardia zatokowa, zahamowanie czynności węzła zatokowego z asystolią, blok przedsionkowo-komorowy II i III° lub migotanie przedsionków z wolną czynnością komór), niedociśnienie, ujawnienie się lub nasilenie niewydolności serca. Często donoszono o zaparciach, rzadko o nudnościach, zawrotach głowy, uczuciu oszołomienia, zmęczenia, drażliwości, obrzęku kostek, bolesnym rumieniu kończyn, parestezji, zaczerwienieniu twarzy, bólu głowy. Sporadycznie opisywano wystąpienie bólu mięśni i stawów. W pojedynczych przypadkach może dojść do wystąpienia objawów reakcji alergicznej (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona). W badaniach laboratoryjnych może wystąpić przejściowy wzrost aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej. U pacjentów w podeszłym wieku po długotrwałym stosowaniu werapamilu w bardzo rzadkich przypadkach opisywano wystąpienie ginekomastii, ustępującej po odstawieniu leku. Opisywano wzrost stężenia prolaktyny w surowicy. Wyjątkowo rzadko, po długotrwałej terapii może wystąpić przerost dziąseł, ustępujący po odstawieniu preparatu.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Wstrząs kardiogenny, * świeży powikłany zawał mięśnia sercowego (z bradykardią, wyraźną hipotonią, niewydolnością lewokomorową), * ciężkie zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy (blok AV II i III°, blok zatokowo-przedsionkowy); * zespół węzła zatokowego (zespół bradykardia-tachykardia).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W ostrych objawach sercowo naczyniowych należy przeprowadzić rutynowe postępowanie intensywno-medyczne. Specyficznym antidotum dla werapamilu jest wapń np. dożylnie 10% roztwór glukonianu wapnia (2,25-4,5 mmol). W razie konieczności należy powtórzyć podanie tej samej ilości roztworu glukonianu wapnia lub zastosować kroplówkę dożylną (np. 5 mmol/h). W innych przypadkach konieczne jest zastosowanie: w bloku przedsionkowo-komorowym II i III°, w bradykardii zatokowej, w asystolii: atropiny lub izoprenaliny lub orcyprenaliny lub zastosowanie rozrusznika serca; w hipotonii: dopaminy lub dobutaminy, noradrenaliny; przy oznakach dalej utrzymującej się niewydolności mięśnia sercowego dopaminy, dobutaminy, ponownie iniekcje wapnia ewentualnie amrinonu w kombinacji z izoproterenolem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego w leczeniu nadciśnienia, choroby wieńcowej oraz nieregularnej akcji serca wynosi 240-480 mg dziennie w dawce podzielonej. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Dożylnie, powoli (ok. 2 min) pod stałym nadzorem lekarza i kontrolą EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Dorośli początkowo 5 mg, w razie potrzeby po 5-10 min dalsze 5 mg, a następnie w celu utrzymania stężenia terapeutycznego podać kroplówkę 5-10 mg/h, w roztworze soli fizjologicznej, w roztworze glukozy, lewulozie lub innych roztworach o pH < 6,5. Średnia dawka całkowita wynosi 100 mg/dobę. Dzieci. * Noworodki: 0,75-1 mg (0,3-0,4 ml) werapamilu. * Niemowlęta: 0,75-2 mg (0,3-0,8 ml). Oznaki niewydolności mięśnia sercowego na tle częstoskurczu (energetyczne wyczerpanie mięśnia sercowego) przed dożylnym zastosowaniem werapamilu należy podać glikozydy nasercowe. Dzieci od 1-5 lat: 2-3 mg (0,8-1,2 ml); * dzieci od 6-14 lat: 2,5-5 mg (1-2 ml) werapamilu. Iniekcje należy kontynuować do momentu zadziałania leku. Przełom nadciśnieniowy: rozpocząć leczenie od dawki 0,05-0,1 mg/kg/h, w przypadku braku wystąpienia działania dawkę należy podnosić w odstępach 30-60 min. Średnia dawka całkowita wynosi do 1,5 mg/kg/dobę.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. W okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze) i w okresie karmienia piersią werapamil może być przyjmowany tylko na wyraźne zlecenie lekarza.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Przy jednoczesnym stosowaniu werapamilu i innych leków kardiologicznych (np. blokujących b-receptory, antyarytmicznych) oraz anestetyków wziewnych może dojść do nasilonego działania na układ sercowo-naczyniowy (bloku całkowitego AV, bradykardii, hipotonii, niewydolności serca). Podczas leczenia werapamilem nie należy stosować podawanych dożylnie leków blokujących receptory b-adrenergiczne. Chlorowodorek werapamilu może nasilać działanie preparatów obniżających ciśnienie tętnicze. Przy jednoczesnym stosowaniu digoksyny i werapamilu opisywano wzrost stężenia digoksyny w osoczu, w związku z tym należy zwrócić uwagę na objawy przedawkowania naparstnicy, a w razie potrzeby oznaczyć jej stężenie i zredukować dawkę glikozydu. Opisywano pojedyncze przypadki niedociśnienia i obrzęku płuc u pacjentów z kardiomiopatią przerostową zaciskającą w połączeniu z chinidyną. Werapamil zwiększa stężenie we krwi niektórych b-adrenolityków (atenololu, metoprololu, propranololu), chinidyny, karbamazepiny, cyklosporyny, prazosyny, teofiliny. Osłabia działanie litu we krwi. Natomiast ryfampicyna fenytoina, fenobarbital osłabiają działanie werapamilu.
Uwagi
Uwagi
U dzieci i dorosłych wymagających niższych dawek werapamilu zaleca się stosowanie tabl. 40 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie rozpoczynać stopniowo, niższymi dawkami (np. u pacjentów z marskością wątroby początkowo 2-3 razy dziennie 1 tabl. 40 mg). Tabl. przyjmować regularnie, nierozpuszczone i nierozgryzione, najlepiej podczas lub krótko po posiłku, popijając niewielką ilością płynu. Preparatu nie popijać sokiem grejpfrutowym.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
najskuteczniejszy kolagen kolagen na dekolt dla kobiet dbających o zdrowie toczenie się w plastikowej kuli sport dla aktywnych produkty z kolagenu fryzjerzy bolą stawy na kaszel palacza szałwia co dobrego - szałwia co dobrego - szałwia jedzenie lodów szałwia nowości z zielarni - szałwia w zielarniach - szałwia na kaszel palacza szałwia na przeziębienie szałwia ziołowe cukierki - aronia właściwości aronii w aptekach - aronia zioła w cukierkach - aronia ziołowe cukierki - aronia co dobrego - aronia dla sedniorów - aronia ziołowe cukierki - aronia na odporność - pokrzywa na odporność - pokrzywa oczyszczenie organizmu zioła w cukierkach - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa produkty z pokrzywy apteka - pokrzywa co dobrego - pokrzywa na wzmocnienie - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru cukierki ziołowe - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir w aptekach - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa nowości - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez cukierki czarny bez - cukierki cukierki czarny bez - cukierki cukierki czarny bez - cukierki zioła w cukierkach - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez produkty na odporność - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki w zielarniach - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe właściwości głogu nowości - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe zioła - melisa apteka - melisa na odporność - melisa apteka - melisa zioła w cukierkach - melisa dla sedniorów - melisa w aptekach - melisa dla całej rodziny - melisa cukierki walerianowe - cukierki nowości z apteki - waleriana na odporność - waleriana zielarnia - waleriana ziołowe produkty - waleriana co dobrego - waleriana na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana narciarstwo dezodorant dla mężczyzn dla biegaczy najlepszy dezodorant rzut młotem kolarstwo koszykówka uliczna gra w kręgle
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.