Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marty, Małgorzaty Sobota 22. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
GLIBETIC
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Glimepiridum
Forma leku
Forma leku
tabletki 1, 2, 3, 4 mg
Wskazania
Wskazania
Glimepiryd stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Tabletki zawierające glimepiryd należy przyjmować na krótko przed lub w trakcie posiłku. W przypadku nieregularnego spożywania posiłków lub pomijania posiłków, leczenie glimepirydem może prowadzić do hipoglikemii. Objawami hipoglikemii mogą być: bóle głowy, napady głodu, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, czujności i czasu reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, afazja, drżenia mięśni, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezradności, utrata samokontroli, delirium, drgawki pochodzenia mózgowego, senność i utrata przytomności aż do stanu śpiączki włącznie, płytki oddech oraz bradykardia. Ponadto mogą wystąpić objawy zaburzenia regulacji układu adrenergicznego, takie jak: pocenie się, wilgotna skóra, niepokój, częstoskurcz, zwiększenie ciśnienia krwi, palpitacje, dławica piersiowa oraz zaburzenia rytmu serca. Obraz kliniczny w ciężkiej hipoglikemii może przypominać udar. Powyższe objawy można zazwyczaj zmniejszyć poprzez natychmiastowe podanie węglowodanów (cukru). Sztuczne środki słodzące są nieskuteczne. Na przykładzie innych pochodnych sulfonylomocznika wiadomo, że pomimo początkowego osiągnięcia zamierzonej skuteczności, może wystąpić nawrót hipoglikemii. Ciężka lub długotrwała hipoglikemia, wyrównana tylko doraźnie za pomocą zwykłe stosowanych ilości cukru, wymaga natychmiastowej interwencji lekarza lub czasami hospitalizacji. Czynniki mogące wpłynąć na rozwój hipoglikemii: * niechęć lub (częściej u pacjentów w podeszłym wieku) niezdolność do współpracy z lekarzem, * niedożywienie, nieregularne przyjmowanie posiłków, pomijanie posiłków, poszczenie, * brak równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a ilością spożywanych węglowodanów, * zmiana diety, * spożywanie alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków, * zaburzenia czynności nerek, * ciężkie zaburzenia czynności wątroby, * przedawkowanie glimepirydu, * niektóre niewyrównane zaburzenia (lub: nieleczone choroby) endokrynologiczne prowadzące do zaburzenia przemiany węglowodanów lub rozregulowania cukrzycy (np. niektóre zaburzenia czynności tarczycy oraz przedniego płata przysadki lub niewydolność kory nadnerczy), * jednoczesne przyjmowanie niektórych leków Leczenie glimepirydem wymaga regularnego kontrolowania stężenia cukru we krwi i w moczu. Ponadto zaleca się oznaczanie stężenia hemoglobiny glikozylowanej. W czasie leczenia glimepirydem wymagane jest regularne kontrolowanie czynności wątroby oraz obrazu krwi (szczególnie oznaczanie liczby leukocytów i płytek krwi). W sytuacjach stresowych (np. wypadek, poważna operacja, infekcje ze stanem gorączkowym itp.) może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę. Brak danych dotyczących stosowania glimepirydu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów dializowanych. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wskazana jest zmiana leku na insulinę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować glimepirydu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania niepożądane opisuje się na podstawie badań z zastosowaniem glimepirydu i innych pochodnych sulfonylomocznika. Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania działań niepożądanych: Bardzo częste: >1/10 Częste: >1/100 do <1/10 Niezbyt częste: >1/1000 do <1/100 Rzadkie: >1/10 000 do <1/1000 Bardzo rzadkie: <1/10 000, w tym pojedyncze przypadki Zaburzenia krwi i układu limfatycznego rzadko - zmiany w obrazie krwi Zaburzenia układu odpornościowego bardzo rzadko - łagodne reakcje nadwrażliwośc, alergiczne zapalenie naczyń, nadwrażliwość krzyżowa na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidów lub substancji pokrewnych Zaburzenia metabolizmu odżywiania rzadko - hipoglikemia zaburzenia wzroku niezbyt często - zaburzenia widzenia zaburzenia żołądkowo - jelitowe bardzo rzadko - nudności, wymioty oraz biegunka, ucisk lub uczucie pełności żołądka, ból brzucha zaburzenia wątroby i dróg żółciowych rzadko - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych bardzo rzadko - zaburzenia czynności wątroby (np. łącznie z cholestazą lub żółtaczka), zapalenie wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo rzadko - objawy alergii skórnej, takie jak świąd, wysypka oraz pokrzywka, nadwrażliwość na światło Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych bardzo rzadko - zmniejszenie stężenia sodu w surowicy
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Glimepirydu nie należy stosować w następujących przypadkach: * cukrzyca typu 1 (insulinozależna), * śpiączka cukrzycowa, * kwasica ketonowa, * ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, * nadwrażliwość na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidu albo jakikolwiek inny składnik preparatu. * W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lub wątroby konieczna jest zmiana leku na insulinę. * Stosowanie glimepirydu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania może wystąpić hipoglikemia trwająca od 12 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach od przedawkowania. Najczęściej zaleca się obserwację szpitalną. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz bóle nadbrzusza. Hipoglikemii zazwyczaj towarzyszą objawy neurologiczne, takie jak: niepokój ruchowy, drżenia mięśni, zaburzenia widzenia, problemy z koordynacją, senność, śpiączka oraz drgawki. Początkowo leczenie polega na ograniczeniu wchłaniania glimepirydu przez podanie aktywowanego węgla (adsorbent) oraz siarczanu sodu (środek przeczyszczający). W przypadku przyjęcia dużej dawki leku zaleca się płukanie żołądka, a następnie podanie aktywowanego węgla i siarczanu sodu. W przypadku przedawkowania o szczególnie ciężkim przebiegu zaleca się hospitalizację na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy rozpocząć, możliwie jak najszybciej, podawanie glukozy, w razie konieczności podaje się dożylnie 50 ml 50% roztworu (bolus), a następnie 10% roztwór w postaci wlewu dożylnego, monitorując stężenie glukozy we krwi. Dalsze leczenie jest objawowe. W szczególnych przypadkach leczena hipoglikemii spowodowanej przypadkowym przyjęciem glimepirydu przez niemowlęta lub małe dzieci, dawka podawanej glukozy musi być starannie kontrolowana w celu uniknięcia niebezpieczeństwa hiperglikemii. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi.
Dawkowanie
Dawkowanie
Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy jest właściwa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne jak również regularne badania krwi i moczu. Doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina nie są skuteczne, jeśli pacjent nie przestrzega zaleconej diety. Dawkowanie zależy od wyników badań stężenia glukozy we krwi i moczu. Początkowo glimepiryd podaje się w dawce 1 mg na dobę. Jeśli taka dawka zapewnia dobrą kontrolę glikemii, należy ją przyjąć jako dawkę podtrzymującą. W przypadku braku zadowalającej kontroli, dawkę należy stopniowo zwiększać, na podstawie wyników kontroli glikemii, w odstępach 1-2 tygodniowych do osiągnięcia dawki dobowej 2, 3 lub 4 mg glimepirydu. Tylko w wyjątkowych przypadkach dawka glimepirydu większa niż 4 mg na dobę daje lepsze wyniki terapeutyczne. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 6 mg glimepirydu. U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej metforminy nie uzyskano zadowalającej skuteczności, można zastosować leczenie skojarzone z glimepirydem. Utrzymując dawkę metforminy, należy rozpocząć podawanie glimepirydu od małych dawek, które w zależności od skuteczności kontroli stężenia glukozy zwiększa się, aż do maksymalnej dawki dobowej. Leczenie skojarzone należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza. U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej glimepirydu nie uzyskano zadowalającej skuteczności, można w razie konieczności, rozpocząć jednoczesne leczenie insuliną. Utrzymując dawkę glimepirydu, należy rozpocząć podawanie insuliny od małych dawek, które stopniowo zwiększa się w zależności od skuteczności kontroli stężenia glukozy. Leczenie skojarzone należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza. Zazwyczaj pojedyncza dawka dobowa glimepirydu jest wystarczająca. Zaleca się przyjmowanie leku na krótko przed lub w trakcie śniadania lub (gdy pominięto śniadanie) na krótko przed lub podczas pierwszego głównego posiłku. W przypadku pominięcia dawki, nie należy zwiększać następnej dawki leku. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Wystąpienie u pacjenta hipoglikemii po przyjęciu 1 mg glimepirydu na dobę, oznacza możliwość kontrolowania glikemii wyłącznie za pomocą samej diety. W czasie leczenia, gdy na skutek poprawy kontroli cukrzycy wzrasta wrażliwość na insulinę, zapotrzebowanie na glimepiryd może się zmniejszyć. Z tego względu w celu uniknięcia hipoglikemii należy rozważyć zmniejszenie dawki lub całkowite odstawienie leku. Zmianę dawkowania należy także rozważyć w przypadku wystąpienia zmiany masy ciała lub trybu życia pacjenta oraz wystąpienia innych czynników zwiększających ryzyko hipo- lub hiperglikemii.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: Stosowanie glimepirydu w ciąży jest przeciwwskazane. W czasie ciąży należy stosować insulinę. Pacjentki, które planują ciążę powinny poinformować o tym lekarza. Laktacja: Ponieważ pochodne sulfonylomocznika, takie jak glimepiryd, przenikają do mleka, kobietom karmiącym piersią nie należy podawać glimepirydu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jednoczesne przyjmowanie glimepirydu z niektórymi lekami może powodować zarówno nasilenie jak i osłabienie działania hipoglikemizującego glimepirydu. Dlatego też inne leki można przyjmować tylko za zgodą (lub z przepisu) lekarza. Glimepiryd jest metabolizowany przez enzym cytochromu P450 2C9 (CYP2C9). Wiadomo, że na metabolizm glimepirydu ma wpływ jednoczesne stosowanie leków indukujących enzym CYP2C9 (np. ryfampicyna) lub hamujących CYP2C9 (np. flukonazol). Wyniki z interakcji badanej in yiyo — dane literaturowe — wskazują, że pod wpływem flukonazolu, jednego z najsilniejszych inhibitorów CYP2C9, pole pod krzywą (AUC) glimepirydu zwiększa się około dwa razy. Interakcje opisuje się na podstawie badań ze stosowaniem glimepirydu oraz innych pochodnych sulfonylomocznika. Nasilenie działania zmniejszającego stężenie cukru we krwi, prowadzące w niektórych przypadkach do hipoglikemii może wystąpić na skutek jednoczesnego przyjmowania glimepirydu oraz jednego z następujących leków: * fenylbutazon, azapropazon oraz oksyfenbutazon, sulfinpyrazon * insulina oraz doustne leki przeciwcukrzycowe, niektóre sulfonamidy o długotrwałym działaniu * metformina * tetracykliny * salicylany oraz kwas p-aminosalicylowy * inhibitory monoaminooksydazy * steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe * antybiotyki chinolonowe * chloramfenikol * probenecyd * leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny * mikonazol * fenfluramina * pentoksyfilina (przy dużych dawkach podawanych pozajelitowo) * fibraty * trytokwalina * inhibitory konwertazy angiotensyny * fluoksetyna * allopurynol * sympatykolityki * cyklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid * flukonazol. Osłabienie działania obniżającego stężenie cukru we krwi, prowadzące w niektórych przypadkach do zwiększenia stężenia cukru we krwi może wystąpić na skutek jednoczesnego przyjmowania glimepirydu oraz jednego z następujących leków: * estrogeny i progestageny * saluretyki, diuretyki tiazydowe * leki stymulujące tarczycę, glikokortykosteroidy * pochodne fenotiazyny, chloropromazyna * adrenalina i sympatykomimetyki * kwas nikotynowy (w dużych dawkach) oraz pochodne kwasu nikotynowego * leki przeczyszczające (długotrwałe stosowanie)fenytoina, diazoksyd * glukagon, barbiturany oraz ryfampicyna * acetazolamid. Antagoniści receptora H2, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna oraz rezerpina mogą powodować zarówno nasilenie jak i osłabienie działania hipoglikemizującego. Pod wpływem działania leków sympatykolitycznych, takich jak leki blokujące receptory beta- adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna oraz rezerpina, osłabieniu lub zniesieniu może ulec kompensacyjna regulacja pochodzenia adrenergicznego. Alkohol może nasilać lub osłabiać hipoglikemizujące działanie glimepirydu w sposób nieprzewidywalny. Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Zdolność koncentracji i szybkość reakcji u chorych na cukrzycę może ulec osłabieniu na skutek hipoglikemii lub hiperglikemii lub np. z powodu zaburzeń widzenia. Może to stwarzać zagrożenie w sytuacjach wymagających szczególnej koncentracji (np. prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn). Pacjenta należy poinformować, że w czasie prowadzenia pojazdów powinien unikać sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia hipoglikemii. Ma to szczególnie znaczenie u pacjentów z niską świadomością lub brakiem świadomości objawów ostrzegawczych hipoglikemii lub, u których hipoglikemia występuje często. W takich przypadkach należy rozważyć, czy prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych jest wskazane.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty na gładką skórę zadbana kobieta produkty wzmacniające włosy pozbądż się cellulitu preparaty na ładne ciało kolagen na rozstępy skok wzwyż rzut oszczepem ziołowe wspomaganie - szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia cukierki z ziołami - szałwia ziołowe specjały - szałwia na wzmocnienie - szałwia dla całej rodziny - szałwia na grypę szałwia na ból gardła szałwia w aptekach - aronia produkty z aronii ziołowe cukierki - aronia zielarnia - aronia ziołowe cukierki - aronia zioła w cukierkach - aronia w aptekach - aronia ziołowe produkty - aronia zioła w cukierkach - pokrzywa pokrzywa - cukierki ziołowe cukierki - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa ładne paznokcie pokrzywa - cukierki oczyszczenie organizmu ładna cera nowości z zielarni - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej apteka - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa zioła - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe produkty - czarny bez produkty na odporność - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez apteka - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe właściwości głogu ziołowe cukierki - melisa nowości z apteki - melisa nowości z zielarni - melisa zioła w cukierkach - melisa przeciw stresowi - melisa ziołowe wspomaganie - melisa zioła w cukierkach - melisa nowości z apteki - melisa produkty na odporność - waleriana na wzmocnienie - waleriana przeciw stresowi - waleriana produkty z waleriany cukierki z ziołami - waleriana w zielarniach - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe cukierki z ziołami - waleriana karate skoki na bungee aerobik skok w dal piłka nożna sprawdzony dezodorant chodzenie po jaskiniach wspinaczka
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook