Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Leona, Ludomiła Czwartek 20. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
FLUMYCON
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Fluconazolum
Forma leku
Forma leku
syrop 5 mg/ml lub kapsułki 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg
Zawartość
Zawartość
1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.
Sposób działania
Sposób działania
Pochodna triazolowa. Lek przeciwgrzybiczy, silny i selektywny inhibitor enzymów niezbędnych do syntezy ergosterolu (podstawowego składnika błony komórkowej), wysoce specyficzny w stosunku do enzymów zależnych od cytochromu P-450 grzyba. Aktywny wobec: Blastomyces dermatitidis, Candida albicans, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Paracocidioides brasiliensis, Microsporum canis. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ma długi T0,5 (ok. 30 h), max. stężenie osiąga po 0,5-1,5 h, w 11-12% wiąże się z białkami, łatwo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących. Wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.
Wskazania
Wskazania
* Kandydoza pochwy, * kandydoza błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku), * drożdżyce skóry, * kandydozy układowe, w tym kandydemia (obecność drożdżaków we krwi krążącej), kandydoza rozsiana i inne postacie inwazyjnych zakażeń grzybiczych: zakażenia otrzewnej, wsierdzia, dróg oddechowych i moczowych. * Zakażenie kryptokokowe: kryptokokoza opon mózgowo-rdzeniowych i innych narządów (płuc, skóry). * Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z obniżoną odpornością. * Lek można stosować u pacjentów z prawidłową lub ze zmniejszoną odpornością (u pacjentów z AIDS, z nowotworami, po przeszczepach organów, po cytotoksycznej chemioterapii, radioterapii, transplantacji szpiku).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami (obserwuje się nieprawidłowe parametry czynności układu krwiotwórczego, wątroby i nerek oraz zmiany skórne: zespół Stevens-Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka), u pacjentów z inwazyjnym zakażeniem układowym może wystąpić wysypka, pęcherze czy rumień wielopostaciowy oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do jej poważnego uszkodzenia. Podczas stosowania leków azolowych odnotowano przypadki reakcji anafilaktycznych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drgawki, zaburzenia snu. Objawy dermatologiczne: łysienie, złuszczające choroby skóry z zespołem Stevens-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka włącznie. Skóra: wysypka. Przewód pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, niestrawność, wymioty. Układ krwiotwórczy i limfatyczny: leukopenia z neutropenią i agranulocytozą, trombocytopenia. Wątroba, drogi żółciowe: niewydolność i zapalenie wątroby, martwica komórek, żółtaczka. Zmiany parametrów biochemicznych: zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz wątrobowych, zwiększone stężenie bilirubiny. Zaburzenia metaboliczne: hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne triazolowe, lub składniki preparatu. * Nie zaleca się stosować u dzieci <1 rż.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: nudności, wymioty, wzdęcia, bóle i zawroty głowy. W testach biochemicznych: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia kreatyniny i kwasu moczowego. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli: drożdżyca pochwy: jednorazowo 150 mg, w razie potrzeby powtórzyć dawkę po 3 i 14 dniach. Drożdżyca błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni (w ostrych lub nawracających przypadkach 200 mg/dobę). Drożdżyca przełyku: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni. Drożdżyca dróg moczowych, drożdżyca otrzewnej: 200 mg/dobę przez 14-21 dni. Drożdżyca układowa: 1 dnia jednorazowo 400 mg, następnie 200 mg/dobę przez co najmniej 10 dni, max. 90 dni (można zwiększyć do 400 mg/dobę). Grzybica skóry: 150 mg, raz na 7 dni (w ciągu kolejnych dwóch tyg., w razie potrzeby: 150 mg w 3 względnie 4 tyg. leczenia); można też stosować 50 mg/dobę przez 7-28 dni. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg 1 dnia, kolejne dni: 200-400 mg/dobę przez 6-8 tyg. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę; czas podawania nie jest ograniczony. Zapobieganie drożdżycom i kryptokokozom u pacjentów z obniżoną odpornością, po ocenie ryzyka neutropenii: 50-400 mg/dobę (dawka 400 mg w przypadku dużego ryzyka zakażenia układowego, np. u pacjentów, u których można spodziewać się ciężkiej neutropenii w następstwie leczenia cytotoksycznego, jak również podczas transplantacji szpiku). Profilaktycznie u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę - leczenie ciągłe. Dzieci >1 rż.: zazwyczaj stosuje się następujący schemat dawkowania: przy wskazaniach wymagających u dorosłych dawki 100 mg, dzieciom podaje się 3 mg/kg mc., 200 mg - 6 mg/kg mc., 400 mg - 12 mg/kg mc. (uwaga: u niektórych dzieci klirens flukonazolu może być podobny jak u dorosłych). Bezwzględnie nie wolno przekraczać dawki 400 mg/dobę. Kandydoza jamy ustnej: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować przez 2 tyg. Kandydoza przełyku: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc., leczenie należy kontynuować 2-3 tyg. Kandydozy układowe: w leczeniu kandydemii i kandydoz rozsianych dawki dobowe 6-12 mg/kg mc./dobę. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: w leczeniu ostrego kryptokokowego zapalenia opon zaleca się dawkę 12 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 6 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować 10-12 tyg. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon u dzieci z AIDS: zalecana dawka 6 mg/kg mc./dobę. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie ustala się w zależności od klirensu kreatyniny: 1 i 2 dnia leczenia podaje się dawki zalecane dla określonego zakażenia grzybiczego, następnie zmniejsza się dawki lub wydłuża przerwy w podawaniu kolejnej dawki dobowej; gdy klirens kreatyniny >50 ml/min podaje się pełną dawkę raz na dobę; gdy klirens kreatyniny wynosi 11-50 ml/min podaje się połowę należnej dawki dobowej lub pełną dawkę dobową co 48 h. U pacjentów hemodializowanych podaje się 1 należną dawkę dobową po każdej dializie. Dializowani otrzewnowo otrzymują po każdej dializie dodatkowo 50% zwykłej dawki. U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) jeżeli nie dołącza się zaburzenie czynności nerek, można stosować dawkowanie zwykłe, ewentualnie zmniejszyć należną dawkę o 1/3.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować w ciąży i laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Nie należy stosować flukonazolu, podobnie jak innych leków przeciwgrzybiczych (itrakonazol, ketokonazol) jednocześnie z terfenadyną lub cyzaprydem, ponieważ mogą wystąpić ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ryfampicyna skraca o 20% (6-7 h) T0,5 flukonazolu w surowicy. Hydrochlorotiazyd zwiększa stężenie flukonazolu w osoczu o 40%. Flukonazol nasila i wydłuża działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, pochonych kumaryny), co ujawnia się wydłużeniem czasu protrombinowego. Flukonazol zwiększa stężenie midazolamu (benzodiazepina o krótkim czasie działania) i nasila jego wpływ na czynności psychomotoryczne, może zwiększać stężenie fenytoiny i cyklosporyny oraz nasilać jej działanie nefrotoksyczne, może zwiększać stężenie ryfabutyny i leku takrolimus oraz może zmniejszać średni klirens teofiliny. Flukonazol może także wpływać na właściwości farmakokinetyczne innych leków, np. astemizolu (zwiększenie stężenia), których mechanizm działania wiąże się z cytochromem P-450 lub izoenzymami 2D6, P4, 2C9 tego cytochromu. Przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i pochodnych sulfonylomocznika (chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd, tolbutamid) u pacjentów z cukrzycą, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia epizodów hipoglikemii.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
rugby odżywki do włosów rzut dyskiem wartościowy kolagen akrobacje spadochronowe menopauza produkty na paradontozę dżudo zioła w cukierkach - szałwia na ból gardła szałwia szałwia szałwia ziołowe cukierki - szałwia przeciw stresowi - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia gdy boli gardło szałwia cukierki ziołowe - aronia ziołowe cukierki - aronia apteka - aronia na wzmocnienie - aronia ziołowe specjały - aronia produkty z aronii właściwości aronii ziołowe cukierki - aronia przeciw stresowi - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa pokrzywa - cukierki cukierki ziołowe - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa wzmocnienie organizmu w zielarniach - pokrzywa cukierki z ziołami - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru w zielarniach - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki w zielarniach - czarny bez dla sedniorów - czarny bez w aptekach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez na odporność - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe apteka - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe zielarnia - melisa ziołowe wspomaganie - melisa na wzmocnienie - melisa w aptekach - melisa zielarnia - melisa na wzmocnienie - melisa ziołowe cukierki - melisa apteka - melisa w zielarniach - waleriana w zielarniach - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe dla sedniorów - waleriana w aptekach - waleriana na wzmocnienie - waleriana ziołowe cukierki - waleriana na wzmocnienie - waleriana markowy dezodorant surfing łucznictwo snooker kajakarstwo skoki narciarskie wspinaczka sztafeta
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook