Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Mateusza, Hipolita Sobota 21. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
FLIXOTIDE NEBULE
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Fluticasoni propionas
Forma leku
Forma leku
Zawiesina do inhalacji z nebulizatora
Zawartość
Zawartość
Substancja czynna: flutikazonu propionian zmikronizowany. Plastikowy pojemnik zawiera 0,5 mg lub 2 mg mikronizowanego propionianu flutikazonu w 2 ml roztworu. Substancje pomocnicze: Polisorbat 20, monolaurynian sorbitanu, sodu wodorofosforan dwuwodny, sodu dwuwodorofosforan bezwodny, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.
Zastosowanie
Zastosowanie
Sustancją czynną preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora jest propionian flutikazonu, glikokortykosteroid o silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym w obrębie płuc. Podawany w postaci inhalacji zmniejsza nasilenie objawów i częstość napadów astmy oskrzelowej u pacjentów uprzednio leczonych tylko lekami rozszerzającymi oskrzela lub profilaktycznie innymi lekami.
Wskazania
Wskazania
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: Stosuje się zapobiegawczo w ciężkiej astmie oskrzelowej, u pacjentów wymagających stosowania dużych dawek steroidów wziewnych lub doustnych. Rozpoczęcie stosowania propionianu flutikazonu wziewnie u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie. Dzieci w wieku od 4 do 16 lat: Leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie służy do przerywania napadów duszności, lecz do długotrwałego leczenia. Do przerwania ostrego napadu astmy pacjent wymaga podania szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela i dlatego musi mieć zawsze przy sobie taki lek. Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest do codziennego, regularnego stosowania. Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie może być podany zamiast steroidów doustnych lub dożylnych w warunkach intensywnej terapii. Jeżeli leki stosowane do doraźnego opanowania objawów astmy są mniej skuteczne lub jeśli pacjent wymaga więcej inhalacji niż zazwyczaj, powinien zasięgnąć porady lekarskiej. Ciężka astma wymaga regularnej kontroli przez lekarza obejmującej objawy kliniczne jak i badania czynnościowe płuc, ze względu na ryzyko ciężkich napadów astmy, a nawet śmierci. Podczas stosowania steroidów wziewnych, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Wystąpienie działań ogólnych podczas podawania steroidów wziewnych jest znacznie mniej prawdopodobne w porównaniu ze stosowaniem doustnych kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, spadek gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę. Dlatego jest niezmiernie istotne, aby leczenie prowadzić najmniejszą dawką leku skutecznie pozwalającą opanować objawy choroby. Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych przewlekle propionianem flutikazonu. Jeżeli stwierdza się zwolnienie wzrostu u dziecka, leczenie powinno być zweryfikowane, a steroidy wziewne zredukowane do najmniejszych dawek pozwalających opanować objawy astmy. Należy również rozważyć konsultację pediatry pulmonologa. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami steroidów wziewnych, szczególnie większymi niż zalecane może spowodować wystąpienie klinicznie istotnych objawów niewydolności kory nadnerczy. Lekarz może rozważyć podanie dodatkowych dawek steroidów działających ogólnoustrojowo w czasie stresu czy zabiegu chirurgicznego. Korzyścią wynikającą z leczenia propionianem flutikazonu w postaci wziewnej jest możliwość zminimalizowania zapotrzebowania na steroidy doustne. W czasie stosowania propionianu flutikazonu w dawkach zalecanych, czynność kory nadnerczy i rezerwa nadnerczowa zazwyczaj pozostają prawidłowe. Niemniej u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą wystąpić przetrwałe objawy upośledzonej czynności kory nadnerczy. Możliwość wystąpienia działań niepożądanych trwa przez jakiś czas i tacy pacjenci mogą wymagać konsultacji specjalistycznej w celu określenia stopnia niewydolności kory nadnerczy przed ewentualnym planowanym zabiegiem chirurgicznym. Możliwość wystąpienia niewydolności kory nadnerczy zawsze należy brać pod uwagę w sytuacjach nagłych, wymagających interwencji medycznej lub zabiegu chirurgicznego. Stres związany z taką sytuacją może być wskazaniem do uzupełniającego podawania kortykosteroidów. Pacjenci powinni otrzymywać dawkę leku w zależności od stopnia nasilenia ich choroby; należy dążyć do stosowania jak najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy. Brak reakcji na stosowane leczenie może wymagać podania steroidów działających ogólnoustrojowo i(lub) zastosowania antybiotyku w razie infekcji. Zastąpienie lekami wziewnymi steroidów działających ogólnoustrojowo może ujawnić objawy alergii, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone lekami steroidowymi o działaniu ogólnym. Objawy alergii powinny być wówczas leczone lekami przeciwhistaminowymi lub lekami miejscowo stosowanymi, w tym miejscowymi steroidami. Tak jak w przypadku wszystkich wziewnych kortykosteroidów, specjalnej ostrożności wymagają pacjenci z aktywną lub przebytą gruźlicą płuc. Nie należy nagle przerywać leczenia propionianem flutikazonu. Zmiana leczenia ze steroidów podawanych doustnie na propionian flutikazonu podawany wziewnie: Ze względu na możliwość upośledzenia czynności nadnerczy, pacjenci u których leki steroidowe stosowane doustnie zamieniane są na podawany wziewnie propionian flutikazonu w postaci preparatu Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora, powinni pozostawać pod specjalną opieką lekarza. Zmniejszanie dawki steroidu doustnego lekarz może rozpocząć po tygodniu jednoczesnego stosowania propionianu flutikazonu. Zmniejszanie dawki należy prowadzić w odstępach nie krótszych niż tygodniowych. U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia, nawet mimo poprawy czynności układu oddechowego. Tacy pacjenci mogą kontynuować leczenie propionianem flutikazonu. Pacjenci, którzy zaprzestali stosowania steroidów doustnych, a nadal wykazują cechy upośledzenia czynności kory nadnerczy, powinny mieć przy sobie dokument, informujący o konieczności dodatkowego podania steroidów o działaniu ogólnym w przypadku stresu, np. nasilenia astmy, zakażeń w klatce piersiowej, poważnych współistniejących chorób, zabiegów chirurgicznych, urazów, itd.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Podobnie jak podczas stosowania innych leków wziewnych, po inhalacji propionianu flutikazonu istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli z bezpośrednim nasileniem świstów po inhalacji leku. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora, natychmiast zastosować wziewny szybko działający lek rozszerzający oskrzela i skontaktować się z lekarzem. U niektórych pacjentów może wystąpić drożdżyca jamy ustnej (pleśniawki). Wypłukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po inhalacji leku może okazać się pomocne. Kontynuować leczenie preparatem Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora zgodnie z zaleceniami lekarza. U niektórych pacjentów może wystąpić chrypka. Wypłukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po inhalacji leku może okazać się pomocne. Mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe takie jak: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra, szczególnie podczas stosowania dużych dawek leku przez dłuższy okres. Podczas stosowania leku odnotowano przypadki obrzęków obwodowych i skórnych reakcji alergicznych w postaci wysypek. Odnotowano również bardzo rzadkie przypadki dyspepsji i bólów stawowych, jednak związek tych objawów niepożądanych z podawaniem propionianu flutikazonu jest nieustalony.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nie należy przyjmować preparatu w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie jest przeznaczony do podawania doustnego lub w postaci iniekcji. Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest tylko do inhalacji. Powinien być stosowany jako aerozol wytwarzany przez nebulizator, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponieważ nebulizatory mogą dostarczać różne ilości leku, należy przestrzegać instrukcji użycia zalecanej przez wytwórcę urządzenia. Nie zaleca się stosowania nebulizatorów ultradźwiękowych do inhalacji preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora. Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika, aby uniknąć ryzyka pojawienia się zmian zanikowych na skórze twarzy w przypadku długotrwałego podawania propionianu flutikazonu przy użyciu maski twarzowej. W przypadku stosowania maski twarzowej, skóra twarzy kontaktująca się z nią powinna być ochroniona kremem lub dokładnie umyta po inhalacji. Terapia wziewna propionianem flutikazonu ma działanie profilaktyczne i lek należy stosować regularnie. Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 16 lat - 0,5 do 2,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń lekarza Dzieci i młodzież od 4 do 16 lat - 1,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń lekarza. Grupy specjalnego ryzyka - Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Sposób podawania: Lek należy podawać wziewnie, w postaci aerozolu otrzymanego przy użyciu odpowiedniego nebulizatora, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponieważ wziewne podawanie leku jest uzależnione od wielu czynników, należy postępować według instrukcji podanej przez producenta nebulizatora. Nie jest zalecane stosowanie nebulizatorów ultradźwiękowych. Przed użyciem wymieszać dokładnie zawartość pojemnika wstrząsając go kilkakrotnie. W celu otwarcia przekręcić górną, ruchomą część pojemnika i oderwać ją. Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika do inhalacji (patrz instrukcja obsługi nebulizatora) Rozcieńczanie: Preparat Flixotide, zawiesinę do inhalacji z nebulizatora można rozcieńczyć roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań w celu ułatwienia stosowania małych objętości leku lub jeżeli zalecane jest dłuższe jego podawanie. Nie zużytą resztę preparatu należy usunąć z nebulizatora. Ponieważ zasada działania wielu nebulizatorów opiera się na ciągłym przepływie powietrza jest prawdopodobne, że część leku w postaci aerozolu może być uwalniana do otoczenia. Dlatego też preparat Flixotide, zawiesinę do inhalacji z nebulizatora należy stosować w pomieszczeniu z dobrąwentylacją, szczególnie w szpitalach, gdzie wielu pacjentów może w tym samym czasie używać nebulizatory. Postępowanie w przypadku przedawkowania: Jest mało prawdopodobne, aby jednorazowe przypadkowe zastosowanie zbyt dużej dawki leku spowodowało jakieś poważne problemy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad. Postępowanie w przypadku pominięcia dawki: W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a dalej kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Brak dostatecznych danych na temat bezpieczeństwa stosowania propionianu flutikazonu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Stosowanie propionianu flutikazonu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła, nie zamrażać. Przechowywać w pozycji pionowej. Wstrząsnąć przed użyciem.
Trwałość
Trwałość
Otwarty pojemnik przechowywać w lodówce i zawartość zużyć w ciągu 12 godz. po otwarciu. Nie stosować leku po terminie podanym na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Niektóre leki (np. ritonawir, ketokonazol) mogą wpływać na działanie preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub niedawno przyjmowanych lekach nawet, jeżeli nie były to leki wydawane z przepisu lekarza.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Jest mało prawdopodobne, aby preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty z kolagenu ranking kolagen odżywki do włosów kolagen olx rugby najlepszy kolagen spa skok o tyczce na wzmocnienie - szałwia na kaszel tabletki szałwia na odporność - szałwia cukierki z ziołami - szałwia gdy boli gardło szałwia na angine szałwia na kaszel palacza szałwia na kaszel tabletki szałwia aronia - cukierki ziołowe produkty - aronia ziołowe specjały - aronia na wzmocnienie - aronia ziołowe specjały - aronia co dobrego - aronia ziołowe produkty - aronia ziołowe cukierki - aronia na odporność - pokrzywa poprawa przemiany materii w aptekach - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ładna skóra co dobrego - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa produkty z pokrzywy na wzmocnienie - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa zielarnia - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez dla sedniorów - czarny bez co dobrego - czarny bez co dobrego - czarny bez w zielarniach - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe na wzmocnienie - melisa ziołowe wspomaganie - melisa dla sedniorów - melisa cukierki z ziołami - melisa dla sedniorów - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe ziołowe wspomaganie - melisa produkty z melisy cukierki walerianowe - cukierki na wzmocnienie - waleriana produkty z waleriany na odporność - waleriana zielarnia - waleriana cukierki walerianowe - cukierki właściwości waleriany cukierki ziołowe - cukierki walerianowe brydż jazda na snowboardzie piłka nożna surfing boks bieg z przeszkodami wyścigi samochodowe górskie spływy kajakowe
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook