Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marty, Małgorzaty Sobota 22. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
FEVARIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Fluvoxamini maleas
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 50 lub 100 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - fluvoxamine. 1 tabletka powlekana zawiera: substancja czynna: maleinian fluwoksaminy 50 mg lub 100 mg; substancje pomocnicze: mannitol, skrobia kukurydziana, skrobia żelatynizowana, stearylofumaran sodu, dwutlenek krzemu koloidalny, hydroksymetylopropyloceluloza, polietylenoglikol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E171). Tabletki są podzielne.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Przyczyny depresji nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo jednak, że w stanach depresji występuje niedostatek substancji spełniających rolę przekaźników między komórkami mózgu. Fevarin zwiększa poziom jednej z tych substancji - serotoniny i dzięki temu poprawia przewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi mózgu, które to przewodzenie jest naruszone w stanach depresyjnych. Całkowity efekt działania leku następuje po 3 miesiącach jego stosowania.
Zastosowanie
Zastosowanie
Różne formy depresji z zagrożeniem samobójczym. Stany lęku. Czynności przymusowe.
Wskazania
Wskazania
Leczenie depresji i objawów zaburzeń depresyjnych. Leczenie objawów zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie należy podawać osobom wykazującym reakcje alergiczne na fluvoxaminę. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Pacjenci cierpiący na padaczkę oraz poważnie zaburzoną funkcję nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Fevarinem. Nagłe przerwanie kuracji grozi wystąpieniem napadu lęku, mdłości, zawrotów i bólu głowy. Leku nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Nie należy podawać Fevariny łącznie z klozapinem, moklobemidem, desipraminą lub nortriptyliną. W razie jednoczesnego leczenia następującymi preparatami: alprazolam, diazepam, karbamazepina, licjum, metadon olanzapina, propranolol, teofylina oraz warfaryna należy zmodyfikować dawkowanie Fevariny. Fevaryna może przedłużać metabolizm niektórych substancji, m.in. kofeiny. Ryzyko próby samobójczej jest bezpośrednio związane z przebiegiem depresji i może utrzymywać się do czasu pojawienia się wyraźnej remisji. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zaczynać leczenie od małych dawek. Powinni oni pozostać pod stałą kontrolą. W nielicznych przypadkach leczenie preparatem Fevarin związane było ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych. W tych przypadkach zaleca się odstawienie leku. Chociaż w badaniach na zwierzętach Fevarin nie wywoływał drgawek, zaleca się ostrożność w stosowaniu preparatu Fevarin u pacjentów z drgawkami w wywiadzie. W przypadku wystąpienia drgawek podczas leczenia preparatem Fevarin lek należy odstawić. Mimo iż badania nad populacją osób w podeszłym wieku nie wykazują istotnych klinicznie różnic w porównaniu z populacją ludzi młodych, dawki u osób w podeszłym wieku należy zwiększać wolniej, i zawsze z zachowaniem ostrożności. Z powodu braku doświadczenia w stosowaniu preparatu Fevarin do leczenia depresji u dzieci, nie zaleca się jego podawania w tej grupie wiekowej. W czasie stosowania SI-5HT (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) donoszono o występowaniu wylewów krwawych podskórnych i plamicy. Zaleca się ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie SI-5HT (selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny) i leki wpływające na czynność płytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, większość trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych - TLPD, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) oraz u pacjentów z krwawieniami w wywiadzie.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Nadmierne pocenie się, bóle i zawroty głowy. - Niepokój. - Bezsenność. - Podniecenie. - Drżenia mięśni. - Mdłości, biegunka, wymioty, bóle brzucha. - Brak apetytu. - Zaparcie. - Suchość błon śluzowych jamy ustnej. 1/1000 - Zaburzenia w oddawaniu moczu. - Bóle mięśni. - Zaburzenia wzroku. - Zmniejszenie wagi ciała. - Przyspieszona praca serca. - Obniżenie tętniczego ciśnienia krwi. - Mrowienie kończyn. - Zaburzenia czucia w kończynach. - Niemożność pozostawania w bezruchu. - Splątanie. - Zmiana odczuć smakowych. - Wzdęcia. - Wysypka ze świądem. - Bóle stawów. - Uczucie duszności. <1/1000 - Obrzęk. - Dzwonienie w uszach. - Omdlenia. - Wzmożona skłonność do krwawień. - Nadciśnienie tętnicze. - Niezależne od woli ruchy mięśni. - Halucynacje. - Napady padaczki. - Zanik pociągu płciowego. - Utrudnienia w połykaniu. - Uczulenie na promienie nadfioletowe. - Mlekotok. Najczęstszymi objawami niepożądanymi występującymi podczas leczenia preparatem Fevarin są nudności, czasami z wymiotami. Objawy te zwykle ustępują w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Inne objawy niepożądane, które obserwowano podczas kontrolowanych badań klinicznych w częstotliwości podanej poniżej, są często objawami choroby i niekoniecznie są związane ze stosowaniem leku. Często występujące (częstość 1-5%): * Ogólne: astenia, bóle głowy, złe samopoczucie. * Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego: kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca. * Objawy ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, anoreksja (jadłowstręt), zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, dyspepsja. * Objawy ze strony układu nerwowego: pobudzenie, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, nerwowość, nadmierna senność, drżenia. * Skóra: nadmierne pocenie się. Nieczęsto występujące (częstość <1%) * Ze strony układu sercowo-naczyniowego: ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi. * Ze strony układu mięśniowo-szkieletowego: bóle stawów, bóle mięśni. * Objawy ze strony układu nerwowego: ataksja (bezład ruchowy), splątanie, objawy pozapiramidowe, omamy. * Ze strony układu moczowo - płciowego: zaburzona (opóźniona) ejakulacja. * Skóra: wysypka, świąd. Rzadko występujące (częstość< 0,1%): * Ze strony układu pokarmowego: zaburzenia czynności wątroby. * Ze strony układu nerwowego: drgawki, mania. * Ze strony układu moczowo-płciowego: mlekotok. * Skóra: nadwrażliwość na światło. Tak jak w przypadku innych SI-5HT (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) notowano pojedyncze przypadki hiponatremii, a zaburzenia elektrolitowe wyrównywały się po odstawieniu fluwoksaminy. Niektóre przypadki mogły być związane z zespołem zaburzeń sekrecji hormonu antydiuretycznego. Większość doniesień dotyczyła osób w podeszłym wieku. Sporadycznie donoszono o zwiększeniu lub zmniejszeniu masy ciała. Rzadko, po nagłym odstawieniu preparatu Fevarin, notowano objawy takie jak bóle głowy, nudności, zawroty głowy, niepokój. Fevarin może powodować nieznaczne zwolnienie rytmu serca (o 2 - 6 uderzeń na minutę). Nie stosować leku po upływie okresu ważności.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu Fevarin z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Preparatu Fevarin nie należy podawać również w okresie 2 tygodni od odstawienia nieselektywnych IMAO. Leczenie preparatem Fevarin może być rozpoczęte jeden dzień po odstawieniu selektywnych IMAO (np. moklobemidu). Podawanie IMAO można rozpoczynać co najmniej jeden tydzień po odstawieniu preparatu Fevarin. Fevarin jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na fluwoksaminę lub którykolwiek ze składników tabletki.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy Do najczęstszych objawów należą dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), nadmierna senność i zawroty głowy. Mogą również wystąpić zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego (tachykardia, bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi), zaburzenia czynności wątroby, drgawki i śpiączka. Leczenie Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku przedawkowania należy tak szybko, jak jest to możliwe przeprowadzić płukanie żołądka i rozpocząć leczenie objawowe. Polecane jest również kilkakrotne zażycie węgla aktywowanego. Nie wykazano, aby wymuszona diureza lub dializa miała korzystny wpływ.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Wysokość dawki zależy od typu schorzenia. Zazwyczaj początkowa dawka wynosi 50 mg dziennie. Następnie w zależności od potrzeby można ją zwiększyć do 300 mg dziennie. Leczenie należy kontynuować przez 3 do 6 miesięcy od pojawienia się poprawy. Depresja Dorośli: Fevarin jest lekiem stosowanym doustnie. Zalecaną dawką początkową jest 50 lub 100 mg, podawane w jednej dawce wieczornej. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia dawki skutecznej. Skuteczna dawka dobowa wynosi zazwyczaj 100 do 200 mg i należy ją dostosować do indywidualnej reakcji pacjenta, nie stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. Dawki dobowe ponad 150 mg zaleca się podawać w dawkach podzielonych. Zgodnie z ustaleniami WHO, leczenie przeciwdepresyjne należy prowadzić jeszcze co najmniej 6 miesięcy po uzyskaniu poprawy. Fevarin w stałej dawce 100 mg/dobę jest zalecany w zapobieganiu nawrotom depresji. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Dorośli: Zalecaną dawką początkową jest 50 mg przez pierwsze 3-4 dni leczenia. Skuteczna dawka wynosi zazwyczaj 100 do 300 mg na dobę. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia dawki skutecznej, nie przekraczającej 300 mg na dobę w leczeniu dorosłych. Dzieci od 8 lat i młodzież: Dawka początkowa to 25 mg na dobę podawana jako pojedyncza dawka przed snem. Dawkę można zwiększać o 25 mg co 4 - 7 dni, maksymalnie do 200 mg na dobę. Dawki dobowe ponad 150 mg na dobę zaleca się podawać w 2-3 dawkach podzielonych. W przypadku uzyskania poprawy leczenie należy kontynuować w dawce dobranej indywidualnie. W razie braku poprawy w ciągu 10 tygodni leczenia należy rozważyć zasadność dalszego stosowania fluwoksaminy. Mimo braku systematycznych badań określających jednoznacznie długość leczenia, należy wziąć pod uwagę, że zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mają charakter przewlekły i farmakoterapię warto kontynuować ponad 10 tygodni u pacjentów, którzy pozytywnie zareagowali na leczenie. Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, a leczenie kontynuować najmniejszą skuteczną dawką . Okresowo należy prowadzić kontrolę leczenia. U pacjentów pozytywnie reagujących na leczenie niektórzy klinicyści zalecają dodatkowo stosowanie psychoterapii behawioralnej. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zaczynać leczenie od małych dawek i powinni oni pozostawać pod stałą kontrolą. Tabletki Fevarin należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą. Tabletki są podzielne.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Nie należy podawać leku w okresie karmienia dziecka piersią. Badania nad rozmnażaniem u zwierząt z zastosowaniem dużych dawek nie wykazały zaburzenia płodności i czynności rozrodczych, ani też działań teratogennych. Pomimo tego lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ fluwoksamina wydzielana jest w małych ilościach do mleka matki, nie należy go stosować u kobiet w okresie laktacji.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 25°C. Przechowywać lek w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Preparatu Fevarin nie należy stosować jednocześnie z IMAO. Fevarin może wydłużać czas eliminacji leków metabolizowanych w reakcji utleniania w wątrobie. Klinicznie istotne interakcje możliwe są w przypadku leków o małym indeksie terapeutycznym (np. warfaryna, fenytoina, teofilina i karbamazepina). Jest prawdopodobne, że podczas jednoczesnego stosowania preparatu Fevarin z benzodiazepinami stężenie benzodiazepin metabolizowanych w reakcji utleniania może się zwiększać. Donoszono również o zwiększaniu się ustalonego stężenia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych po dołączeniu do leczenia preparatu Fevarin. Nie poleca się jednoczesnego stosowania tych leków. W badaniach nad interakcjami obserwowano zwiększenie stężenia propranololu podczas jednoczesnego stosowania z preparatem Fevarin. Jeżeli leki te stosuje się jednocześnie, zaleca się zmniejszenie dawki propranololu. Podczas stosowania preparatu Fevarin z warfaryną przez okres dwóch tygodni, wyraźnie zwiększa się stężenie warfaryny i wydłuża się czas protrombinowy. Z tego powodu u pacjentów otrzymujących jednocześnie preparat Fevarin i doustne leki przeciwzakrzepowe należy kontrolować czas protrombinowy i zależnie od wyników dostosowywać dawkę leku przeciwzakrzepowego. Nie obserwowano interakcji z digoksyną i atenololem. W leczeniu ciężkich depresji i depresji opornej na leczenie stosowano fluwoksaminę razem z litem. Ponieważ lit (i prawdopodobnie tryptofan) potęguje serotoninergiczny efekt fluwoksaminy, leki te należy stosować z ostrożnością. Podobnie jak w przypadku innych leków psychotropowych, podczas stosowania preparatu Fevarin pacjent nie powinien pić alkoholu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Fevarin u zdrowych ochotników w dawce do 150 mg nie wykazywał wpływu na sprawność psychomotoryczną związaną z prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn. Ponieważ jednak notowano przypadki nadmiernej senności podczas leczenia preparatem Fevarin, zaleca się zachowanie ostrożności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
biegi na przełaj bieg z przeszkodami łucznictwo blizny potrądzikowe boks na kości kolagen na kości dżudo częsty kaszel przyczyny szałwia szałwia szałwia apteka - szałwia szałwia szałwia najlepsze w aptece szałwia na odporność - szałwia w zielarniach - szałwia dla całej rodziny - szałwia co dobrego - aronia zioła - aronia ziołowe wspomaganie - aronia apteka - aronia ziołowe cukierki - aronia ziołowe specjały - aronia ziołowe cukierki - aronia ziołowe cukierki - aronia apteka - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa apteka - pokrzywa ładne paznokcie ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru produkty z żeńszenia i imbiru cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez w zielarniach - czarny bez nowości - czarny bez zielarnia - głóg, głogowe właściwości głogu cukierki ziołowe - cukierki głogowe właściwości głogu co dobrego - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe na wzmocnienie - melisa właściwości melisy przeciw stresowi - melisa co dobrego - melisa na odporność - melisa ziołowe cukierki - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe nowości - melisa w zielarniach - waleriana na odporność - waleriana ziołowe produkty - waleriana nowości z zielarni - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe zioła w cukierkach - waleriana produkty na odporność - waleriana w aptekach - waleriana curling skok wzwyż zapasy badminton dezodorant dla mężczyzn skoki narciarskie sprawdzony dezodorant produkty dla piłkarzy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook