Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Wacława, Marka Poniedziałek 28. Września 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ESTAZOLAM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Estazolamum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 2 mg.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - estazolam. Tabletka zawiera substancję czynną: estazolam 2 mg. Substancje pomocnicze: laktoza 200 mesh, skrobia kukurydziana, poliwidon K-25, stearynian magnezu, sól sodowa glikolanu skrobi.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Estazolam działa nasennie, zmniejsza pobudliwość emocjonalną, działa uspokajająco i przeciwlękowo. Preparat działa rozkurczowo na mięśnie i wykazuje działanie przeciwdrgawkowe. Nasenne działanie leku następuje po pół godziny od momentu jego zażycia. Pochodna benzodiazepiny. Wykazuje głównie działanie nasenne, także uspokajające i przeciwlękowe. W niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni i posiada niewielkie właściwości przeciwdrgawkowe. Działa na struktury o.u.n., w szczególności na układ limbiczny i podwzgórze. Nasila hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Max. stężenie w surowicy osiąga po około 2 h. Wiąże się z białkami osocza w 93%, ulega biotransformacji w wątrobie, a metabolity wydalane są głównie przez nerki. T0,5 wynosi od 10 do 24 h. Przenika przez łożysko i do mleka matki.
Zastosowanie
Zastosowanie
Zaburzenia snu na tle nerwicowym, w nadmiernej pobudliwości emocjonalnej oraz w zaburzeniach psychicznych, w zespołach depresyjno-lękowych, w napadach paniki. Wspomagająco w leczeniu epilepsji. Lek na ogół nie powoduje uczucia porannego zmęczenia. Estazolam należy do grupy benzodiazepin; działa nasennie, ułatwia zasypianie, w niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa słabo przeciwdrgawkowo. Estazolam wpływa głównie na skrócenie okresu zasypiania, słabiej na wydłużenie snu. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Estazolam jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Wskazania
Wskazania
Krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu: trudności z zasypianiem, płytki sen, bezsenność różnego pochodzenia, a w szczególności związana ze stanami nadmiernego napięcia nerwowego i lękowymi. Lek ESTAZOLAM wskazany jest do stosowania w: doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu (trudności z zasypianiem, częste przebudzenia nocne, wczesne przebudzenia poranne).
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek może wywołać uzależnienie. Estazolamu nie wolno podawać w uczuleniu na lek, u pacjentów cierpiących na miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni). Czas stosowania leku nie powinien przekraczać 60 dni. Leczenia nie należy nagle przerywać, gdyż grozi to wystąpieniem objawów abstynencji, jak niepokój, zaburzenia snu, drgawki. Lek należy wycofywać stopniowo zmniejszając dawkę. Estazolam może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Estazolam stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat wzmaga działanie narkotycznych środków przeciwbólowych, leków przeciwpadaczkowych i nasennych. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy przedyskutować z lekarzem. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu. Nie należy stosować leku ESTAZOLAM: * jeśli występuje nadwrażliwość na estazolam, inne benzodiazepiny i (lub) substancje pomocnicze leku; * u pacjentów z miastenią, * u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, * u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, * u pacjentów z zespołem bezdechu sennego, * u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, * w okresie ciąży i karmienia piersią. Zachować szczególną ostrożność stosując lek ESTAZOLAM: Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego, nie są wskazaniem do stosowania estazolamu. Pacjenci stosujący lek długotrwale lub stosujący duże dawki leku powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarską. Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju zjawiska tolerancji. Utrzymywanie lub nasilenie się bezsenności po 7-10-dniowym okresie stosowania leku może wskazywać na inne podłoże zaburzeń i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy. Długotrwałe stosowanie estazolamu może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i narkotyków. Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, którego objawami są bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości), derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości), przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. Nasilenie objawów zespołu odstawiennego zależy od czasu stosowania i dawki leku. U pacjentów stosujących duże dawki leku lub stosujących lek dłużej niż 4 tygodnie, lek należy odstawiać pod kontrolą lekarza, stopniowo zmniejszając dawki. Estazolam należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów w przebiegu chorób psychicznych oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Estazolam może nasilać niewydolność oddechową; należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki. Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania). Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po przyjęciu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W czasie długotrwałego stosowania estazolamu wskazane jest okresowe badanie krwi (morfologia z rozmazem) i analiza moczu. W trakcie leczenia estazolamem i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Większe dawki Estazolamu mogą spowodować uczucie senności i zmęczenia. U osób starszych może wystąpić niepokój, splątanie umysłowe i niezborność ruchów, a także stany podniecenia. Wymienione objawy sygnalizują, że dawka leku jest zbyt duża. W razie wystąpienia tych symptomów należy skontaktować się z lekarzem. * Senność, * czasem reakcje paradoksalne (stany pobudzenia, agresywność - częściej u osób w wieku podeszłym), * ataksja, * zawroty głowy, * obniżenie napięcia mięśni, * alergiczne odczyny skórne, * objawy abstynencyjne (po nagłym odstawieniu leku; niepokój, drżenia, nudności, wymioty, rzadko drgawki miokloniczne). Jak każdy lek, ESTAZOLAM może powodować działania niepożądane. Senność w czasie dnia, bóle głowy, ospałość, zawroty głowy, astenia (zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, lęk, zaburzenia koordynacji, nudności, znużenie, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, nerwowość, zaburzenia myślenia, dezorientacja, wydłużenie czasu reakcji. Inne, rzadko występujące działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania leku: kołatanie serca, zmiana apetytu, wymioty, wzdęcia, zwiększone pragnienie, skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, niepamięć następcza, apatia, labilność emocjonalna, zaburzenia snu, kaszel, astma, wysypka, pokrzywka, zaburzenia widzenia, zmiana smaku, zaburzenia miesiączkowania, sporadycznie arytmia serca, omdlenie, zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza), zmiana masy ciała, ataksja, zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego), reakcje paradoksalne. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego. U osób w podeszłym wieku mogą wystąpić objawy neurologiczne (uczucie znużenia, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia napięcia mięśni szkieletowych). Objawy te mogą być przyczyną upadku chorych i niebezpiecznych złamań kości. U niektórych osób w czasie stosowania leku ESTAZOLAM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na lek, * porfiria, * miastenia, * ciężka niewydolność oddechowa. * Ostrożnie w niewydolności nerek i wątroby. * Na działanie estazolamu szczególnie wrażliwi są chorzy w wieku podeszłym.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Każde przedawkowanie wymaga interwencji lekarskiej. Objawy przedawkowania estazolamu: Senność, stany splątania (dezorientacja), zaburzenia koordynacji (ataksja), niedociśnienie, zaburzenia czynności oddechowej, rzadko śpiączka. Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane estazolamem i alkoholem lub estazolamem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku zatrucia estazolamem należy wywołać wymioty (pod warunkiem zachowanej przytomności) oraz podać węgiel aktywowany. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka nasenna dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka na pół godziny przed snem. Pacjentom w podeszłym wieku stosuje się połowę dawki, tj. pół tabletki. Doustnie. W leczeniu zaburzeń snu, zwykle 2 mg przed snem; u osób w podeszłym wieku 1 mg. W leczeniu zaburzeń nerwicowych 4-6 mg dziennie. Po długim zażywaniu leku - odstawiać powoli. Dawkę leku lekarz dobiera indywidualnie, w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek. W leczeniu zaburzeń snu: zalecana dawka początkowa 1 do 2 mg (1/2 - 1 tabletka) 30 minut przed snem. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): dawkę leku należy zmniejszyć o połowę. Pacjenci z niewydolnością wątroby i (lub) nerek: zalecane jest zmniejszenie dawki leku. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania estazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Preparatu nie należy odstawiać nagle, konieczna jest zawsze stopniowa redukcja dawki. W przypadku wrażenia że działanie leku ESTAZOLAM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku ESTAZOLAM: W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej tj. od 15° C do 25° C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Nasila działanie środków wpływających depresyjnie na o.u.n. oraz środków zwiotczających mięśnie, potęguje działanie alkoholu na o.u.n. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Alkohol nasila działanie nasenne estazolamu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych (pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość). Estazolam nasila działanie środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (środków do znieczulenia ogólnego, neuroleptyków, leków przeciwhistaminowych, wykazujących działanie uspokajające, a także środków nasennych, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych), zwiększa euforyzujące działanie opioidowych leków przeciwbólowych, zwiększając ryzyko uzależnienia psychicznego. Leki hamujące układ cytochromu P450 (np. cymetydyna, erytromycyna) mogą nasilać działanie pochodnych benzodiazepiny. Doustne leki antykoncepcyjne przyspieszają metabolizm estazolamu; jednoczesne stosowanie tych leków może osłabiać działanie estazolamu. Palenie tytoniu osłabia działanie leku.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
gładkie ciało preparaty na naczynka krwionośne łucznictwo baseball windsurfing salony kosmetyczne salony kosmetyczne łagodzenie zmarszczek apteka - szałwia na kaszel tabletki szałwia dla sedniorów - szałwia na gardło szałwia na przeziębienie szałwia ziołowe produkty szałwia na ból gardła szałwia szałwia szałwia ziołowe cukierki - aronia na odporność - aronia ziołowe cukierki - aronia nowości z apteki - aronia aronia - cukierki dla całej rodziny - aronia w zielarniach - aronia dla sedniorów - aronia ładna cera co dobrego - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ładne paznokcie przeciw stresowi - pokrzywa ładne paznokcie ziołowe cukierki - pokrzywa oczyszczenie organizmu w aptekach - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - czarny bez w zielarniach - czarny bez zioła - czarny bez produkty z czarnego bzu w zielarniach - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez właściwości czarnego bzu na wzmocnienie - czarny bez nowości z zielarni - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe ziołowe produkty - melisa na wzmocnienie - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe zioła - melisa nowości z zielarni - melisa w aptekach - melisa zioła - melisa dla całej rodziny - melisa zioła - waleriana cukierki z ziołami - waleriana cukierki z ziołami - waleriana ziołowe produkty - waleriana nowości z zielarni - waleriana nowości z zielarni - waleriana zioła w cukierkach - waleriana zioła w cukierkach - waleriana wioślarstwo produkty dla biegaczy pływanie maraton skoki na bungee skok wzwyż pływanie na spocone nogi
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook