Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Eustachego, Filipiny Piątek 20. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ENTOCORT
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Budesonidum
Forma leku
Forma leku
3mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne: Jedna kapsułka zawiera 3 mg budezonidu. Substancje pomocnicze: Etyloceluloza, cytrynian acetylotributylowy, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, cytrynian trietylowy, środek przeciwpieniący, polisorbat, talk, peletki cukrowe (sacharoza + skrobia kukurydziana) Skład kapsułki: żelatyna, laurylosiarczan sodu, olej jadalny, dwutlenek krzemu koloidalny, czerwony tlenek żelaza (E 172), czarny tlenek żelaza (E 172), żółty tlenek żelaza (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).
Wskazania
Wskazania
Choroba Crohna o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu obejmująca jelito kręte i (lub) okrężnicę wstępującą.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Należy zachować ostrożność u pacjentów z gruźlicą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, osteoporozą, wrzodem trawiennym, psychozami, niewydolnością serca, jaskrą, zaćmą, po niedawno wykonanych zabiegach zespoleń jelitowych, z pozytywnym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy i jaskry, innymi schorzeniami, w których glikokortykosteroidy mogą wywierać niekorzystny wpływ. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów, u których zamienia się leczenie glikokortykosteroidami o silnym działaniu ogólnym na preparat Entocort. U tych pacjentów mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem dawki glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym (zahamowanie czynności kory nadnerczy). Podczas odstawiania preparatów prednizolonu irozpoczynania leczenia preparatem Entocort mogą wystąpić działania niepożądane. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zakażenia podczas stosowania preparatu Entocort należy zachować szczególne środki ostrożności i rozpocząć leczenie przyczynowe. Ospa wietrzna i odra mogą mieć cięższy przebieg u osób leczonych glikokortykosteroidami podawanymi doustnie. Dlatego pacjenci, którzy nie chorowali na ospę wietrzną i odrę, lub u których odporność na te choroby wygasła, powinni unikać kontaktu z chorymi na ospę wietrzną i odrę. W razie kontaktu pacjenta zażywającego preparat Entocort z chorym na ospę wietrzną lub odrę należy rozważyć podanie specyficznych przeciwciał przeciwko ospie wietrznej lub dożylnie koncentratu przeciwciał o szerokim zakresie swoistości. Jeśli wystąpią objawy ospy wietrznej, można rozważyć podanie leków przeciwwirusowych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Entocort u pacjentów w okresie wzrostu. Podczas leczenia należy kontrolować wzrost u dzieci i młodzieży. Po długotrwałym stosowaniu preparatu Entocort może się zmniejszyć endogenne wydzielanie ACTH. Dlatego w razie odstawiania preparatu Entocort należy stopniowo zmniejszać jego dawkę. W okresie zmniejszania dawki preparatu Entocort niektórzy pacjenci odczuwają pogorszenie stanu zdrowia z powodu występowania niespecyficznych objawów jak bóle mięśni i stawów. W rzadkich przypadkach może wystąpić niewydolność kory nadnerczy. Niewydolność kory nadnerczy należy podejrzewać, gdy wystąpią takie objawy, jak uczucie zmęczenia, ból głowy, nudności i wymioty. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym. Zmiana leczenia z glikokortykosteroidów o silniejszym działaniu ogólnym na preparat Entocort może ujawnić reakcje alergiczne, np. zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które były wcześniej tłumione przez lek o silnym działaniu ogólnym. Takie reakcje alergiczne należy leczyć objawowo lekami przeciwhistaminowymi i (lub) środkami o działaniu miejscowym. Budezonid może zmniejszyć odpowiedź osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na stres. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi lub w innych sytuacjach stresowych zaleca się dodatkowe podanie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie budezonidu jest CYP 3A4, należący do układu enzymatycznego cytochromu P450. Substancje takie, jak ketokonazol lub sok grejpfrutowy, które zmniejszają aktywność tego enzymu, mogą powodować zwiększenie biodostępności budezonidu. Nie zaleca się w związku z tym jednoczesnego podawania budezonidu z ketokonazolem i (lub) sokiem grejpfrutowym. Podczas długotrwałego podawania budezonidu w dużych dawkach mogą wystąpić objawy ogólne charakterystyczne dla dużego stężenia glikokortykosteroidów w surowicy i zahamowania czynności kory nadnerczy. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na eliminację glikokortykosteroidów. Po podaniu doustnym budezonidu pacjentom z niewydolnością wątroby zwiększa się jego biodostępność. Farmakokinetyka budezonidu podanego dożylnie jest taka sama u osób zdrowych oraz u pacjentów z marskością wątroby. Doświadczenia kliniczne dotyczące leczenia budezonidem lub innym glikokortykosteroidem u pacjentów, u których wystąpiło wznowienie choroby Crohna po długotrwałym leczeniu, są ograniczone. Nie ma wyników badań porównujących skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania budezonidu i glikokortykosteroidów podawanych w sposób przerywany (kursy).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów) * Układ krążenia: kołatanie serca. * Układ wewnątrzwydzielniczy: zahamowanie wydzielania endogennego ACTH i kortyzolu, objawy charakterystyczne dla zespołu Cushinga. * Układ pokarmowy: dyspepsja. * Skóra: wysypka, pokrzywka. * Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni, drżenia. * Narządy zmysłów: zaburzenia ostrości widzenia. * Inne: osłabienie odporności na zakażenia, zaburzenia miesiączkowania. W badaniach klinicznych zaobserwowano, że po zastosowaniu preparatu Entocort w dawce 9 mg na dobę częstość działań niepożądanych jest mniejsza niż po podaniu prednizolonu w dawce 40 mg na dobę. Podczas leczenia glikokortykosteroidami obserwowano również inne działania niepożądane i w związku z tym mogą one wystąpić podczas stosowania budezonidu: obrzęki, nadciśnienie tętnicze, zaniki skóry, zaburzenia gojenia się ran, hipokaliemia, retencja sodu, zwiększona glukoneogeneza, działania niepożądane związane z katabolizmem, osteoporoza, zanik mięśni, opóźnienie wzrostu u dzieci, uczynnienie zakażeń (np. gruźlicy), zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaostrzenia zaburzeń psychicznych, jaskra, zaćma, zakrzepica, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Wystąpienie tych działań zależy od zastosowanej dawki, czasu zażywania leku i wrażliwości osobniczej.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Zakażenia bakteryjne, grzybicze lub wirusowe. * Nadwrażliwość na budezonid lub którykolwiek ze składników preparatu.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Ostre przedawkowanie preparatu Entocort, nawet po zażyciu bardzo dużych dawek, nie powinno stanowić problemu klinicznego. Nie ma specyficznego antidotum dla budezonidu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać ani żuć. W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć po wymieszaniu z łyżką stołową soku jabłkowego. Preparat należy zażywać rano. Podczas odstawiania preparatu Entocort, należy stopniowo zmniejszać jego dawkę Dorośli Dawkę preparatu Entocort należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od nasilenia choroby. Zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu Entocort. Podczas zaostrzenia choroby zalecana dawka dobowa wynosi 9 mg (3 kapsułki) raz na dobę. Preparat należy stosować w tej dawce nie dłużej niż 8 tygodni. Następnie, w celu utrzymania remisji, zaleca się podawanie preparatu Entocort w dawce 6 mg (2 kapsułki) raz na dobę. W celu zastąpienia prednizolonu u pacjentów zależnych od steroidów zaleca się dawkę 6 mg (2 kapsułki) raz na dobę. Po wprowadzeniu do leczenia preparatu Entocort dawka stosowanego dotychczas prednizolonu powinna być stopniowo zmniejszana. Pacjenci w podeszłym wieku Dawki stosowane u pacjentów w wieku podeszłym są takie same, jak u dorosłych. Doświadczenia w stosowaniu preparatu Entocort u osób w podeszłym wieku są jednak ograniczone. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, o masie ciała większej niż 25 kg Zalecana dawka dobowa w chorobie Crohna o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu u dzieci wynosi 9 mg (3 kapsułki) na dobę. Preparat należy stosować w tej dawce nie dłużej niż 8 tygodni. Pełny skutek leczniczy jest zwykle osiągany w ciągu 2 do 4 tygodni. Nie ma doświadczeń w stosowaniu preparatu Entocort dłużej niż 12 tygodni. Pacjenci z niewydolnością wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność budezonidu. W sytuacjach stresowych, podczas gorączki lub wysiłku należy rozważyć rozpoczęcie podawania dodatkowo glikokortykosteroidu o działaniu ogólnym lub zwiększenie dawki preparatu Entocort. U pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną należy rozważyć zwiększenie jej dawki, jeżeli jednocześnie podaje się glikokortykosteroidy.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Podobnie jak w przypadku innych glikokortykosteroidów podanie doustne budezonidu ciężarnym zwierzętom jest związane z występowaniem zaburzeń rozwoju płodu (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe układu kostnego). Znaczenie tych zjawisk w odniesieniu do ludzi nie zostało udokumentowane. Zaobserwowano występowanie mniejszej masy urodzeniowej noworodków i mniejszej masy łożyska po długotrwałym stosowaniu budezonidu przez matki. Ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy u noworodka było większe, jeżeli matka długotrwale zażywała budezonid. Podobnie jak w przypadku innych leków przed rozpoczęciem podawania preparatu Entocort podczas ciąży należy rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu. Laktacja Brak danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka matki. Przed rozpoczęciem podawania preparatu Entocort podczas karmienia piersią należy rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Podczas jednoczesnego podawania budezonidu w dawce 3 mg raz na dobę i ketokonazolu w dawce 100 mg dwa razy na dobę zaobserwowano 6 razy większe stężenie budezonidu w surowicy. Jeżeli ketokonazol był podany 12 godzin po podaniu budezonidu stężenie było 3 razy większe. Nie ma doświadczeń dotyczących dawkowania budezonidu u pacjentów zażywających jednocześnie ketokonazol i w związku z tym nie należy stosować tych leków jednocześnie. Podobny wpływ na stężenie budezonidu mogą mieć inne substancje zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4. Podczas leczenia budezonidem nie należy pić soku grejpfrutowego. Podczas jednoczesnego podawania budezonidu i substancji zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4, np. karbamazepiny, prawdopodobnie stężenie budezonidu będzie mniejsze. Należy w związku z tym rozważyć zmianę dawki budezonidu. Zwiększenie stężenia budezonidu obserwowano również u pacjentek zażywających estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne. Nie zaobserwowano zwiększenia stężenia budezonidu podczas jego jednoczesnego podawania ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi małe dawki hormonów. W dawkach zalecanych cymetydyna wywiera niewielki, klinicznie nieistotny wpływ na farmakokinetykę budezonidu. Omeprazol nie wywiera żadnego wpływu na farmakokinetykę budezonidu podawanego doustnie. Nie można wykluczyć interakcji budezonidu z cholestyraminą lub środkami zobojętniającymi. Zaleca się podawanie budezonidu dwie godziny po zażyciu lub przed zażyciem wymienionych leków.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat Entocort nie wpływa na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
windsurfing fryzury sylwestrowe wędkarstwo kolagen na dekolt kolagen na rozstępy sprint tenis stołowy problemy z dziąsłami najlepsze na grypę szałwia na urlopie szałwia zielarnia - szałwia apteka - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia co dobrego - szałwia ładny głos szałwia cukierki szałwiowe szałwia ziołowe wspomaganie - aronia właściwości aronii zielarnia - aronia cukierki z ziołami - aronia co dobrego - aronia cukierki ziołowe - aronia zioła w cukierkach - aronia ziołowe cukierki - aronia ładna cera na wzmocnienie - pokrzywa wzmocnienie organizmu produkty z pokrzywy zielarnia - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa ładna skóra zioła - pokrzywa na wzmocnienie - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru zioła - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej cukierki z ziołami - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez produkty na odporność - czarny bez produkty z czarnego bzu na wzmocnienie - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez zielarnia - czarny bez na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe produkty z głogu nowości z apteki - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe na wzmocnienie - melisa w aptekach - melisa na wzmocnienie - melisa nowości z zielarni - melisa w aptekach - melisa nowości z apteki - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe na odporność - waleriana ziołowe specjały - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe specjały - waleriana na odporność - waleriana produkty z waleriany produkty na odporność - waleriana zioła - waleriana wioślarstwo piłka nożna squash jazda na rolkach badminton aerobik biegi na przełaj boks
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook