Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Konrada, Arnolda Środa 19. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
EMLA
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Lidocaine hydrochloride + Prilocaine
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
krem 5%. Krem 25 mg + 25mg
Zawartość
Zawartość
substancje czynne - lidokaina, prylokaina Substancje czynne: 1 g kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy. Substancje pomocnicze: Ester polioksyetylenu i uwodornionego oleju rycynowego, Carbopol 974P, wodorotlenek sodu do uzyskania pH od 8,7 do 9,7 oraz woda oczyszczona.
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Krem zawiera dwie substancje o działaniu znieczulającym. Moc znieczulenia zależy od czasu jaki upłynął od momentu nałożenia kremu oraz od wielkości znieczulanej powierzchni, grubości warstwy kremu oraz grubości skóry. Preparat stosuje się na skórę nieuszkodzoną pod bandażem okluzyjnym. Krem należy nałożyć na godzinę przed zabiegiem, np. pobierania przeszczepów skórnych, lub znieczulenia w związku z nakłuciami żył, punkcją lędźwiową, punkcją szpiku kostnego, nakłuciami w związku z hemodializą itp. Efekt znieczulenia trwa około godzinę. W razie dłuższego trzymania leku pod opatrunkiem (maksymalny czas opatrunku - 5 godzin) znieczulenie trwa dłużej. W oczyszczaniu owrzodzeń podudzia znieczulenie w efekcie nałożenia kremu następuje po 30 minutach. Preparat nie ma negatywnego wpływu na gojenie się rany. W zabiegach na błonach śluzowych znieczulenie następuje w 5-10 minut po nałożeniu preparatu.
Zastosowanie
Zastosowanie
Znieczulanie zewnętrzne w związku z powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi, zakładaniem kaniul w przygotowaniach do hemodializy, w usuwaniu kłykcin kończystych, w zeskrobywaniu brodawek, przed punkcją szpiku kostnego lub lędźwiową.
Wskazania
Wskazania
Miejscowe znieczulenie skóry: * przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; * przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry; Miejscowe znieczulenie błony śluzowej narządów płciowych przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem nasiękowym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno stosować w uczuleniu na którykolwiek ze składników kremu oraz w methemoglobinemii zmianie dwuwartościowego żelaza Fe2+ w czerwonych ciałkach krwi na żelazo trójwartościowe Fe3+. Zmiana ta uniemożliwia czerwonym ciałkom krwi przenoszenie tlenu do tkanek. W ostrych stanach zapalnych lub podrażnieniach skóry o charakterze alergicznym należy zredukować czas pozostawania preparatu na powierzchni skóry do 15 - 20 minut. Kremu nie wolno stosować na błonę benbenkową. Preparatu nie wolno stosować na miejsca gdzie zastosowano szczepionkę przez okres 4 tygodni od momentu szczepienia. Należy unikać zetknięcia kremu z błonami śluzowymi oczu. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. U pacjentów wrażliwych preparaty sulfonamidowe, pochodne chinoliny, benzokaina, nitrogliceryna, nitroprusidek, kwas paraminosalicylowy, dapson oraz fenacetyna mogą przyczynić się do uaktywnienia methemoglobinemi w razie stosowania ich jednocześnie z Emlą. Preparat wzmaga działanie innych leków znieczulających. Preparat EMLA należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ ryzyko wystąpienia methemoglobinemii u tych pacjentów jest większe. Krem EMLA należy stosować ostrożnie w okolicy oczu, ponieważ powoduje on podrażnienie rogówki. Dodatkowo preparat EMLA może znieczulić rogówkę i spowodować osłabienie odruchów obronnych. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć oko wodą lub 0,9% roztworem NaCl i założyć opatrunek. Opatrunek można zdjąć po ustąpieniu znieczulenia i pojawieniu się odruchów obronnych rogówki. Krem EMLA należy ostrożnie stosować u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Czas stosowania kremu nie powinien być dłuższy niż 15 do 30 minut. Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych, kremu EMLA nie powinno się stosować u dzieci: * poniżej 3 miesiąca życia * między 3 a 12 miesiącem życia otrzymujących jednocześnie inne leki indukujące powstawanie methemoglobiny, np. sulfonamidy * na błony śluzowe. Krem EMLA nie powinien być stosowany na uszkodzoną błonę bębenkową lub w innych sytuacjach klinicznych, w których krem może się dostać do ucha środkowego. Krem EMLA nie powinien być stosowany na otwarte rany w związku z niewystarczającą ilością danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych. Należy zachować ostrożność, stosując krem EMLA przed podskórnym podaniem żywych szczepionek. Lidokaina i prylokaina w stężeniu większym niż 0,5% do 2% wykazują działanie bakteriostatyczne i przeciwwirusowe. Zaleca się kontrolowanie odpowiedzi immunologicznej po podskórnym podaniu żywych szczepionek. Pacjenci zażywający leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), u których stosowany jest preparat EMLA, powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy u nich rozważyć monitorowanie zapisu EKG. Działanie lidokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III może się sumować.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Bladość lub zaczerwienienie skóry w miejscu zaaplikowania kremu, obrzęk. <1/1000 - Reakcje alergiczne łącznie z szokiem alergicznym. - Świąd, Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Skóra: w miejscu stosowania może wystąpić przemijające zblednięcie, zaczerwienienie i obrzęk. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Skóra: w miejscu stosowania może wystąpić świąd i pieczenie. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Ogólne: reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny), methemoglobinemia u dzieci. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić niewielkie zmiany zanikowe w miejscu stosowania kremu opisywane jako plamica lub wybroczyny, szczególnie po długim czasie stosowaniu u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym oraz podrażnienie rogówki po przypadkowym zetknięciu z kremem EMLA.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub na którykolwiek ze składników preparatu. * Wrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemia.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Po zastosowaniu preparatu EMLA w zalecanych dawkach, ryzyko wystąpienia działań toksycznych jest bardzo małe. Objawy toksyczności jakie mogą wystąpić, są podobne do opisywanych po zastosowaniu innych środków miejscowo znieczulających i są to objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, a w razie ciężkiego przedawkowania objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego i zahamowania czynności mięśnia sercowego. Rzadko opisywano u dzieci wystąpienie istotnej klinicznie methemoglobinemii. Prylokaina w dużych dawkach powoduje zwiększenie stężenia methemoglobiny we krwi. Po miejscowym zastosowaniu prylokainy w dawce 125 mg przez 5 godzin u dziecka 3-miesięcznego stwierdzono wystąpienie średnio nasilonej methemoglobinemii. Po miejscowym zastosowaniu lidokainy w dawce od 8,6 do 17,2 mg/kg masy ciała u niemowląt wystąpiło ciężkie zatrucie. Postępowanie W razie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych (drgawki, zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego) należy wdrożyć leczenie objawowe: leki przeciwdrgawkowe i oddech wspomagany. W przypadku wystąpienia methemoglobinemii należy podać antidotum – błękit metylenowy. Z powodu wolnego wchłaniania leku, pacjenci z objawami zatrucia powinni po wdrożeniu leczenia pozostawać przez kilka godzin pod ścisłą obserwacją.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Preparat aplikuje wykwalifikowany personel służby zdrowia. Dorośli: - Nieuszkodzona skóra * Niewielkie zabiegi, np. nakłucie żyły lub leczenie chirurgiczne niedużych zmian: Dawka: 2 g (około ½ tubki 5 g). Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: od 1 godziny do 5 godzin. - Nieuszkodzona skóra * Większe zabiegi w obrębie skóry, np. pobranie przeszczepów skórnych: Dawka: około 1,5 do 2,0 g/10 cm2. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: od 2 do 5 godzin. - Błony śluzowe * Chirurgiczne leczenie zlokalizowanych zmian, np. kłykcin kończystych: Dawka: około 5,0 do 10,0 g. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na błonę śluzową i nie przykrywać opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: od 5 do 10 minut. Zabieg należy rozpocząć natychmiast po zmyciu kremu. Dzieci: - Od 3 do 12 miesiąca życia * Nie więcej niż 2,0 g. Powierzchnia nie większa niż 16 cm2. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: Od 1 godziny do 2 godzin - Od 13 miesiąca życia do 6 lat * Nie więcej niż 10,0 g. Powierzchnia nie większa niż 100 cm2. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: Od 1 godziny do 5 godzin. - Od 6 do 12 lat * Nie więcej niż 20,0 g. Powierzchnia nie większa niż 200 cm2. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym. Czas stosowania: Od 1 godziny do 5 godzin. U dzieci z atopowym zapaleniem skóry nie należy stosować kremu dłużej niż 30 minut.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Lidokainę i prylokainę stosowano u wielu kobiet w ciąży i w okresie rozrodczym. Nie zaobserwowano, aby lidokaina i prylokaina wpływały na proces rozrodu u ludzi. Jednak zawsze należy zachować ostrożność, stosując preparat EMLA u kobiet w ciąży. Lidokaina i prylokaina stosowane w dawkach terapeutycznych przenikają do mleka matki, jednak w tak małych ilościach, że nie stwarza to zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek przechowywać w temperaturze do 30ºC. Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Preparat EMLA stosowany u pacjentów, którzy jednocześnie zażywają leki indukujące powstawanie methemoglobiny, np. sulfonamidy, może zwiększyć ilość powstającej methemoglobiny. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek preparatu EMLA i innych środków miejscowo znieczulających lub leków o budowie strukturalnej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających (np. tokainid). Działania toksyczne tych leków mogą się sumować. Badania interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat EMLA nie wpływa na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
jogging kolagen ceneo kolagen olx snooker zapasy bolą kości apteki internetowe skoki ze spadochronem nowości z zielarni - szałwia na przeziębienie szałwia na angine szałwia zielarnia - szałwia zielarka szałwia ziołowe produkty - szałwia nowości z apteki - szałwia zielarz szałwia ziołowe cukierki - aronia nowości z apteki - aronia dla sedniorów - aronia produkty z aronii zioła - aronia cukierki ziołowe - aronia aronia - cukierki co dobrego - aronia w zielarniach - pokrzywa właściwości pokrzywy produkty na odporność - pokrzywa poprawa przemiany materii ładne włosy wzmocnienie organizmu wzmocnienie organizmu ładne włosy dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej właściwości aloesu trawy cytrynowej ziołowe wspomaganie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez w aptekach - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez produkty na odporność - czarny bez zielarnia - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez nowości - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe nowości z apteki - melisa zielarnia - melisa zioła - melisa w aptekach - melisa ziołowe wspomaganie - melisa zioła w cukierkach - melisa zioła - melisa produkty z melisy cukierki z ziołami - waleriana na wzmocnienie - waleriana nowości z apteki - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe zioła - waleriana apteka - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe jazda na snowboardzie dla sportowców łucznictwo koszykówka uliczna wioślarstwo koszykówka uliczna dezodorant doskonały dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook