Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusława, Tekli Poniedziałek 23. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DIPRIVAN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Propofol
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 10 mg/ml.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - propofol. Substancje czynne: 10 mg propofolu Substancje pomocnicze: Olej sojowy – 100,0 mg, glicerol – 22,5 mg, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego – 12,0 mg, wersenian disodowy – 0,055 mg, wodorotlenek sodu – q.s. do uzyskania pH 7,5-8,5, woda do wstrzykiwań do 1 ml.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Preparat znieczulający, stosowany do uzyskania narkozy. Dożylne podanie leku wywołuje narkozę po 30 sekundach, która utrzymuje się 5-10 minut. Przebudzenie po narkozie jest szybkie.
Zastosowanie
Zastosowanie
Chirurgia,...
Wskazania
Wskazania
Diprivan jest krótko działającym, dożylnym środkiem znieczulającym (dożylny anestetyk) stosowanym w celu wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Może być również stosowany jako lek uspokajający podczas oddychania kontrolowanego u dorosłych pacjentów wymagających intensywnej terapii. Diprivan może być stosowany w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Diprivan powinny podawać osoby wyszkolone w zakresie anestezjologii lub lekarze wyspecjalizowani w intensywnej opiece medycznej. Diprivan należy stosować wyłącznie w oddziałach, w których jest dostępny system ciągłego monitorowania pacjenta, sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych, oddychania kontrolowanego, podawania tlenu oraz resuscytacji. Osoba przeprowadzająca zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny nie powinna podawać pacjentowi preparatu Diprivan. Jeśli Diprivan jest stosowany w celu uspokojenia z zachowaniem świadomości w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, należy zapewnić ciągłe monitorowanie pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów hipotensji, niedrożności dróg oddechowych lub desaturacji. Tak jak w przypadku innych dożylnych środków uspokajających, po zastosowaniu preparatu Diprivan w celu uspokojenia pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, mogą wystąpić mimowolne ruchy pacjentów. Jest to szczególnie niebezpieczne w trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjentów (np. w okulistyce). W tych przypadkach preparat Diprivan należy stosować ostrożnie. Tak jak w przypadku innych dożylnych środków znieczulających oraz wywołujących uspokojenie, należy poinformować pacjenta o zakazie spożywania alkoholu co najmniej 8 godzin przed podaniem preparatu Diprivan i 8 godzin po jego podaniu. Tak jak w przypadku innych dożylnych środków wywołujących uspokojenie, jednoczesne podawanie preparatu Diprivan i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. silnych leków przeciwbólowych, narkotycznych środków przeciwbólowych, alkoholu, środków stosowanych do znieczulenia ogólnego) może zwiększać działanie uspokajające propofolu oraz zwiększać ryzyko niewydolności układu oddechowego i(lub) układu krążenia. W związku z tym zaleca się podawanie preparatu Diprivan po podaniu leków przeciwbólowych, a jego dawka powinna być dostosowana do reakcji pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania preparatu Diprivan w pojedynczych wstrzyknięciach dożylnych (bolus) pacjentom z ostrą niewydolnością układu oddechowego lub depresją oddechową. Podczas wprowadzania do znieczulenia u części pacjentów może wystąpić niedociśnienie tętnicze i przemijający bezdech. Bardzo rzadko, z powodu niedociśnienia tętniczego, konieczne jest dożylne podanie płynów i zmniejszenie szybkości podawania preparatu Diprivan w trakcie podtrzymywania znieczulenia. Przed przeniesieniem na oddział pacjent powinien być w pełni wybudzony. Bardzo rzadko po zastosowaniu preparatu Diprivan obserwowano wydłużenie czasu wybudzania, z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania. Chociaż wybudzenie następuje samoistnie, pacjent przed wybudzeniem musi być monitorowany ze szczególną uwagą. Diprivan podawany pacjentom z padaczką może zwiększyć ryzyko wywołania drgawek. Tak jak w przypadku innych dożylnych anestetyków, należy zwrócić szczególną uwagę na chorych z niewydolnością układu krążenia, układu oddechowego, nerek, wątroby, pacjentów z hipowolemią, pacjentów w wieku podeszłym lub pacjentów osłabionych. Propofol nie ma działania cholinolitycznego i może wywoływać bradykardię (czasami ciężką), a nawet asystolię. Podczas wprowadzenia lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego należy rozważyć konieczność dożylnego podania leku antycholinergicznego, zwłaszcza gdy może przeważać napięcie nerwu błędnego lub gdy preparat Diprivan stosuje się z innymi środkami, które mogą wywołać bradykardię. Preparat Diprivan należy podawać szczególnie ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz pacjentom z innymi schorzeniami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych. Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan łącznie z leczeniem elektrowstrząsami. Podobie jak po innych środkach anestetycznych, podczas wybudzania może wystąpić odhamowanie seksualne. Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan w celu wywołania uspokojenia u dzieci w wieku 16 lat i młodszych. Nie ma wystarczających danych klinicznych pozwalających określić bezpieczeństwo oraz skuteczność preparatu w tej grupie pacjentów. Mimo że nie stwierdzono bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, zanotowano ciężkie działania niepożądane (również zgony) u pacjentów w wieku poniżej 16 lat, zgłaszane spontanicznie przez klinicystów stosujących preparat niezgodnie z zaleceniami producenta. Opisywano następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, hiperlipidemia, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych i (lub) niewydolność serca. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, u których preparat podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii. Również u dorosłych pacjentów, którym podawano preparat Diprivan dłużej niż przez 58 godzin w dawkach większych niż 5 mg/kg mc./godz., bardzo rzadko występowały następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, hiperkaliemia i (lub) szybko nasilająca się niewydolność serca (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta). Dawki te były większe od maksymalnej dawki zalecanej – 4 mg/kg mc./godz. - stosowanej w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii. Działania te występowały głównie (ale nie jedynie) u pacjentów z ciężkimi urazami głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym. W tych przypadkach leki o działaniu inotropowym nie były skuteczne w leczeniu niewydolności serca. Należy pamiętać, aby nie stosować dawek większych niż 4 mg/kg mc./godz. Podczas stosowania preparatu Diprivan należy zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia wymienionych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów działań niepożądanych należy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu Diprivan lub zmianę leku uspokajającego. Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować właściwe leczenie w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu mózgowego. Preparat Diprivan zawiera wersenian disodowy (EDTA), który chelatuje kationy metali, np. cynk. Dlatego podczas przedłużonego stosowania preparatu Diprivan może być konieczne podawanie preparatów cynku. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze zwiększonym ryzykiem niedoboru cynku, np. pacjentów poparzonych, pacjentów z biegunką i (lub) uogólnionymi zakażeniami. Informacje dodatkowe: Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem preparatu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki. Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu ampułki lub fiolki. Natychmiast też należy przystąpić do podawania preparatu. Wszystkie inne leki lub płyny stosowane jednocześnie z preparatem Diprivan należy podawać w pobliżu miejsca wkłucia. Preparatu Diprivan nie należy podawać przez filtry mikrobiologiczne. Diprivan i wszystkie strzykawki zawierające ten środek są przeznaczone do jednorazowego użytku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Wlew preparatu Diprivan za pomocą tego samego sprzętu nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po tym czasie należy wymienić zarówno pojemnik z preparatem jak i zestaw do wlewów.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Ból w miejscu wstrzyknięcia leku. - Stan podniecenia. - Euforia. - Ból głowy. - Podwyższenie lub obniżenia ciśnienia krwi. - Mdłości i wymioty. - Przejściowa depresja oddychania. 1/1000 - Zaburzenia rytmu serca. - Dodatkowe uderzenia serca. <1/1000 - Zakrzepy krwi. - Skurcze i drgawki typu padaczkowego. - Skurcze oskrzeli. - Dłuższe narkozy mogą powodować brązowe zabarwienie moczu. Ogólne Wprowadzenie do znieczulenia jest zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej występujące działania niepożądane, np. niedociśnienie, są znanymi działaniami środków anestetycznych. Zdarzenia niepożądane występujące podczas znieczulenia lub intensywnej terapii mogą być związane zarówno ze stosowaniem leku jak również innych procedur leczniczych lub stanem pacjenta. Działania niepożądane występujące bardzo często (>1/10 pacjentów) * Miejscowe: ból w miejscu wstrzyknięcia (można go zmniejszyć podając środek do dużych żył przedramienia, dołu łokciowego lub podając Diprivan jednocześnie z lidokainą). Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Układ krążenia: niedociśnienie tętnicze (bardzo rzadko wymagające stosowania płynów dożylnie i zmniejszenie szybkości wlewu propofolu), bradykardia (ciężka bradykardia występuje rzadko, w pojedynczych przypadkach występowała asystolia), nagłe zaczerwienienie twarzy u dzieci (występowało po nagłym odstawieniu środka w oddziałach intensywnej terapii). * Układ oddechowy: przejściowy bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia. * Układ pokarmowy: nudności, wymioty podczas wybudzania. * Układ nerwowy: bóle głowy podczas wybudzania. * Ogólne: objawy odstawienia leku u dzieci (występowały po nagłym przerwaniu podawania środka w oddziałach intensywnej terapii). Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Układ krążenia: zakrzepica, zapalenie żył. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Układ nerwowy: ruchy padaczkopodobne (np. drgawki, mioklonie i opistotonus) podczas wprowadzenia, podtrzymywania znieczulenia i wybudzania ze znieczulenia. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów) * Ogólne: gorączka. Układ nerwowy: wydłużony czas do wybudzenia. * Układ krążenia: obrzęk płuc. * Układ moczowy: zmiany zabarwienia moczu (po długotrwałym podawaniu). * Układ płciowy: odhamowanie seksualne podczas wybudzania. * Układ pokarmowy: zapalenie trzustki. * Układ mięśniowo-szkieletowy: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (podczas stosowania preparatu Diprivan w dawce > 4 mg/kg mc./h, w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii). * Układ immunologiczny: anafilaksja (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie tętnicze). Obserwowano obrzęk płuc, hipotensję, asystolię, bradykardię, drgawki. Bardzo rzadko obserwowano rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, kwasicę metaboliczną, hiperkaliemię lub niewydolność serca, w niektórych przypadkach prowadzącą do zgonu pacjenta, podczas stosowania preparatu Diprivan w celu wywołania uspokojenia w trakcie intensywnej terapii, w dawkach większych niż 4 mg/kg mc./godz. (patrz punkt 4.4). Raporty dotyczące użycia leku niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego u noworodków wskazują na możliwość wystąpienia niewydolności krążeniowo-oddechowej w przypadku stosowania dawek zalecanych u dzieci. Miejscowe Ból w miejscu wstrzyknięcia, występujący czasem w trakcie indukcji znieczulenia, można zmniejszyć podając preparat do większych żył przedramienia lub dołu łokciowego. Ból można również zmniejszyć podając jednocześnie lidokainę . Zapalenia i zakrzepy w obrębie naczyń żylnych występują rzadko. Badania na zwierzętach oraz obserwacje po przypadkowym wynaczynieniu wykazały, że reakcje ze strony tkanek są bardzo niewielkie. Wstrzyknięcia dotętnicze w badaniach na zwierzętach nie wywoływały miejscowych zmian w tkankach.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Stwierdzona nadwrażliwości na propofol lub którykolwiek składnik preparatu. * Diprivan jest przeciwwskazany w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zapaść krążeniowo-oddechową. W razie wystąpienia depresji oddychania stosuje się oddychanie kontrolowane mieszaniną wzbogaconą w tlen. W przypadku depresji krążenia należy ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga, a w ciężkich przypadkach podać płyny zwiększające objętość osocza lub leki zwiększające ciśnienie tętnicze.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz anestezjolog dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Lek podaje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. DOROŚLI Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego Indukcję znieczulenia można przeprowadzić podając pacjentowi lek we wstrzyknięciu (bolus) lub rozpoczynając wlew dożylny. Pacjentom z premedykacją lub bez niej zaleca się podawanie preparatu Diprivan w dawkach podzielonych (około 40 mg, czyli 4 ml preparatu co 10 sekund u przeciętnie zdrowego człowieka), w postaci pojedynczego wstrzyknięcia lub wlewu dożylnego, w zależności od reakcji, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia. Dla większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat wystarczającą dawką propofolu jest 1,5 mg/kg mc. do 2,5 mg/kg mc. Dawkę całkowitą, konieczną do znieczulenia, można zmniejszyć wydłużając czas podawania i zmniejszając szybkość wlewu do około 20-50 mg/min. U pacjentów powyżej 55 lat zapotrzebowanie na Diprivan jest mniejsze. U pacjentów z 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA (American Society of Anesthesiologist) należy stosować mniejsze dawki (około 20 mg, czyli 2 ml co 10 sekund). Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego W celu utrzymania pożądanej głębokości znieczulenia Diprivan można podawać we wlewie albo w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus). Szybkość wlewu konieczna do zapewnienia właściwej głębokości znieczulenia znacznie się różni u poszczególnych pacjentów i mieści się zwykle w zakresie od 4 mg/kg mc./godz. do 12 mg/kg mc./godz. Diprivan można również podawać w powtarzanych wstrzyknięciach. W zależności od zapotrzebowania klinicznego, dawka wynosi od 25 mg do 50 mg (2,5 do 5 ml). Wywołanie uspokojenia podczas intensywnej opieki medycznej W przypadku konieczności uspokojenia dorosłych pacjentów, u których stosuje się oddychanie wspomagane, zaleca się podawanie preparatu Diprivan w ciągłym wlewie dożylnym. Szybkość wlewu należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji. Zwykle skuteczne są dawki w zakresie od 0,3 do 4,0 mg/kg mc./godz. Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych. Nie zaleca się stosowania systemu Diprifusor TCI podczas wywoływania uspokojenia u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Wywołanie uspokojenia z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych Nie zaleca się stosowania systemu Diprifusor TCI w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych. W celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości koniecznego do przeprowadzenia zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego należy dobrać dawkę indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta. Do wywołania wstępnego uspokojenia u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg/kg mc. w czasie 1 do 5 minut. Podtrzymanie żądanej głębokości uspokojenia osiąga się dobierając odpowiednio szybkość wlewu. Szybkość wlewu wynosi zwykle od 1,5 do 4,5 mg/kg mc./godz. Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie uspokojenia, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcia (bolus) preparatu Diprivan w dawce 10 do 20 mg. U pacjentów z 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA może być konieczne zmniejszenie szybkości wlewu oraz dawki preparatu Diprivan. PACJENCI W PODESZŁYM WIEKU Diprivan należy dawkować indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta. U pacjentów powyżej 55 lat, zarówno podczas wprowadzenia do znieczulenia jak i podczas sedacji z zachowaniem świadomości w trakcie zabiegów diagnostycznych lub chirurgicznych, może być konieczne podanie mniejszej dawki preparatu Diprivan. DZIECI Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dzieci Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan u dzieci poniżej 3 lat. Nie zaleca się podawania preparatu Diprivan za pomocą systemu Diprifusor TCI u dzieci bez względu na rodzaj wskazania. Diprivan stosowany do wprowadzenia do znieczulenia u dzieci należy podawać powoli, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia. Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała dziecka. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do indukcji znieczulenia wystarcza dawka około 2,5 mg/kg mc. U dzieci młodszych dawka ta może być większa. Mniejsze dawki zaleca się u dzieci z 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA. Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego u dzieci Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan u dzieci poniżej 3 lat. W celu podtrzymania znieczulenia Diprivan można podawać w ciągłym wlewie dożylnym lub w pojedynczych powtarzanych wstrzyknięciach. Szybkość wlewu konieczna do zapewnienia właściwej głębokości znieczulenia może znacznie się różnić u poszczególnych pacjentów i zwykle mieści się w granicach od 9 mg/kg mc./godz. do 15 mg/kg mc./godz. Uspokojenie z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan u dzieci w celu wywołania uspokojenia ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa. Uspokojenie podczas intensywnej opieki medycznej u dzieci Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan podczas prowadzenia intensywnej terapii u dzieci. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności preparatu. Mimo że nie stwierdzono bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, zanotowano ciężkie działania niepożądane (również ze skutkiem śmiertelnym), zgłaszane spontanicznie przez klinicystów stosujących preparat niezgodnie z zaleceniami producenta. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, którym preparat podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: Nie stwierdzono działania teratogennego propofolu w badaniach na szczurach i królikach. Nie należy stosować preparatu Diprivan u kobiet w ciąży. Preparat może być stosowany podczas zabiegu przerywania ciąży w pierwszym trymestrze. Propofol przenika przez barierę łożyskową i może wywołać u noworodka niewydolność krążenia i (lub) oddychania. Nie zaleca się stosowania preparatu Diprivan w anestezjologii położniczej. Laktacja: Nie ma danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu Diprivan u kobiet karmiących piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat Diprivan należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Preparat Diprivan może być stosowany w skojarzeniu ze znieczuleniem podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, lekami używanymi do premedykacji, środkami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Jednoczesne podawanie preparatu Diprivan i substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. silnych leków przeciwbólowych, narkotycznych leków przeciwbólowych, alkoholu, środków stosowanych do znieczulenia ogólnego) może zwiększać działanie uspokajające propofolu oraz zwiększać ryzyko niewydolności układu oddechowego i (lub) układu krążenia. W związku z tym zaleca się podawanie preparatu Diprivan po podaniu leków przeciwbólowych, a jego dawka powinna być dostosowana do reakcji pacjenta. Zaleca się podawanie mniejszych dawek propofolu, jeśli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Należy uprzedzić pacjenta, że zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa urządzeń mechanicznych, może być upośledzona co najmniej przez 24 godziny po znieczuleniu.
Uwagi
Uwagi
Sposób podawania Do wlewów można używać nierozcieńczony Diprivan w plastikowych strzykawkach, szklanych butelkach infuzyjnych lub ampułkostrzykawkach. Jeśli propofol stosuje się nierozcieńczony do podtrzymania znieczulenia, zaleca się używanie pomp strzykawkowych lub wolumetrycznych w celu ustalenia właściwej szybkości wlewu. Diprivan można także podawać w postaci rozcieńczonej. Rozpuszczalnikiem może być wyłącznie 5% roztwór glukozy w workach z polichlorku winylu lub szklanych butelkach infuzyjnych. W 5 objętościach rozpuszczalnika należy rozcieńczyć co najmniej 1 objętość preparatu Diprivan (2 mg propofolu w 1 ml). Mieszaninę należy przygotowywać z zachowaniem zasad aseptyki tuż przed podaniem. Mieszanina jest trwała przez 6 godzin. Rozcieńczony Diprivan można podawać stosując jedną z wielu metod regulacji szybkości wlewu dożylnego. Użycie samego zestawu do infuzji nie chroni przed niekontrolowanym podaniem dużej objętości rozcieńczonego preparatu. Do zestawu do wlewów należy dołączyć biuretę, licznik kropli lub pompę infuzyjną wolumetryczną. W przypadku maksymalnego wypełnienia biurety roztworem również istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego wlewu preparatu. Diprivan może być podawany za pomocą łącznika Y (umieszczonego jak najbliżej kaniuli dożylnej) równocześnie z jednym z następujących płynów infuzyjnych: 5% roztworem glukozy; 0,9% roztworem chlorku sodu; mieszaniną 4% roztworu glukozy i 0,18% roztworu chlorku sodu. Fabrycznie napełniana ampułkostrzykawka jest szklana, w związku z tym stawia mniejszy opór niż plastikowa i lżej się ją obsługuje. Jeśli preparat jest podawany z ampułkostrzykawki bez zastosowania pompy infuzyjnej, nie należy pozostawiać bez kontroli otwartego połączenia kaniuli i linii infuzyjnej. Ampułkostrzykawka może być używana tylko w odpowiedniej pompie strzykawkowej, przed podłączeniem należy sprawdzić zgodność obu elementów. Pompa powinna mieć zabezpieczenie zapobiegające zasysaniu płynu oraz alarm niedrożności systemu przy ciśnieniu nie większym niż 1000 mmHg. W pompach mających oprogramowanie, które umożliwia stosowanie różnych typów strzykawek, przed zastosowaniem ampułkostrzykawki z preparatem Diprivan należy ustawić opcję B-D 50/60 m1 PLASTIPAK. Diprivan może być mieszany z roztworem alfentanylu w stężeniu 500 μg/ml, w stosunku objętościowym od 20:1 do 50:1. Mieszaninę należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki i zużyć w ciągu 6 godzin. Ból podczas pierwszego wstrzyknięcia preparatu Diprivan można zmniejszyć dodając lidokainę. Bezpośrednio przed podaniem, w plastikowej strzykawce należy przygotować roztwór zawierający 20 części preparatu Diprivan oraz 1 część 1% roztworu chlorowodorku lidokainy. Podawanie preparatu Diprivan za pomocą pompy Diprifusor z systemem TCI Podawanie preparatu Diprivan za pomocą pompy Diprifusor z systemem TCI stosuje się do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dorosłych. Nie zaleca się stosowania tej metody w celu wywołania uspokojenia u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości, a także podczas zabiegów chirurgicznych u dzieci. U dorosłych pacjentów podczas wprowadzenia oraz podtrzymywania znieczulenia ogólnego Diprivan może być dawkowany z zastosowaniem systemu TCI. System ten umożliwia anestezjologowi uzyskanie pożądanej szybkości indukcji oraz planowanej głębokości znieczulenia poprzez wcześniejsze określenie pożądanego (przewidywanego) stężenia leku w surowicy krwi. Diprivan może być w ten sposób podawany wyłącznie za pomocą systemu Diprifusor TCI, zawierającego komputerowe oprogramowanie przeznaczone do tego celu. System działa wyłącznie po elektronicznym rozpoznaniu fabrycznie napełnionej ampułkostrzykawki zawierającej 1% lub 2% Diprivan i dostosowuje szybkość podawania leku do rozpoznanego stężenia. Osoba stosująca tę technikę przed podaniem leku powinna się zapoznać z instrukcją obsługi pompy, zasadami podawania preparatu Diprivan w systemie TCI oraz z prawidłowym stosowaniem identyfikatora umieszczonego na strzykawce. Wszystkie informacje zawarte są w instrukcji obsługi systemu Diprifusor i są dostępne na życzenie pod adresem firmy. Poniżej podano zasady ustalania pożądanego stężenia preparatu w surowicy krwi. Ponieważ istnieją osobnicze różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice propofolu, dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, niezależnie od tego czy stosowano premedykację, czy nie. U dorosłych pacjentów poniżej 55 lat wprowadzenie do znieczulenia uzyskuje się zwykle, gdy stężenie propofolu w surowicy wynosi od 4 do 8 μg/ml. Zaleca się, aby stężenie początkowe propofolu u pacjentów po premedykacji wynosiło 4 μg/ml, a u pacjentów bez premedykacji - 6 μg/ml. Czas wprowadzania do znieczulenia wynosi wtedy zwykle od 60 do 120 sekund. Jeśli ustalono większe docelowe stężenie leku w surowicy, możliwa jest szybsza indukcja znieczulenia, ale jednocześnie może wystąpić bardziej nasilona depresja układu oddechowego i układu krążenia. U pacjentów powyżej 55 lat oraz należących do 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA należy przyjąć niższe wartości początkowego stężenia leku w surowicy. Następnie należy je zwiększać o 0,5 do 1,0 μg/ml/min, stopniowo osiągając indukcję znieczulenia. Z reguły konieczne jest równoczesne stosowanie leków przeciwbólowych. Dawka podawanych środków przeciwbólowych może wpływać na zmniejszenie stężenia leku niezbędnego do podtrzymania znieczulenia. Stężenie leku w surowicy umożliwiające podtrzymanie znieczulenia wynosi zwykle od 3 do 6 μg/ml. Podczas wybudzania chorego, w zależności od zastosowanej dawki leków przeciwbólowych, stężenie propofolu wynosi zwykle 1,0 do 2,0 μg/ml.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
połysk paznokci kolagen na włosy kolagen na kości zabiegi plastyczne bieg z przeszkodami na kości skoki narciarskie skoki na bungee na wzmocnienie - szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia przeziębienie leki szałwia w zielarniach - szałwia ziołowe produkty - szałwia zioła w cukierkach - szałwia najlepsze na kaszel szałwia szałwia szałwia w zielarniach - aronia zioła w cukierkach - aronia apteka - aronia w zielarniach - aronia zioła - aronia produkty na odporność - aronia apteka - aronia cukierki z ziołami - aronia cukierki ziołowe - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa pokrzywa - cukierki zioła w cukierkach - pokrzywa nowości - pokrzywa ładna cera co dobrego - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe specjały - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa w aptekach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez produkty z czarnego bzu cukierki z ziołami - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe właściwości głogu zioła - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe produkty z melisy w zielarniach - melisa na odporność - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe nowości - melisa dla całej rodziny - melisa co dobrego - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana właściwości waleriany ziołowe produkty - waleriana przeciw stresowi - waleriana co dobrego - waleriana ziołowe cukierki - waleriana nowości - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana piłka nożna wyścigi samochodowe gimnastyka kajakarstwo ranking dezodorant karate apteki internetowe jogging
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook