Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Łukasza, Zbigniewa Poniedziałek 17. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DIGOXIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Digoxinum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 0,25 mg/ml; krople 1 mg/ml; tabletki 0,25 mg. Tabletki 0,25 mg lub roztwór do wstrzykiwań 250 μg/ml
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - digoxin. 1 tabletka zawiera 0,25 mg digoksyny, laktozę, skrobię ziemniaczaną, poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezowy.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Digoxin jest substancją otrzymywaną z liści naparstnicy wełnistej (digitalis lanata). Lek zwiększa siłę skurczu serca oraz zmniejsza liczbę uderzeń serca na minutę. Dzięki temu praca serca jest bardziej wyda... Glikozyd nasercowy wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Wywiera działanie bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga siłę skurczu, zwiększa pojemność wyrzutową i minutową, przedłuża okres refrakcji oraz zwalnia przyspieszoną czynność serca. Lek jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. Działanie leku ujawnia się w 1 do 2 godzin po podaniu doustnym, a maksymalny efekt występuje po 6 - 8 godzinach.
Zastosowanie
Zastosowanie
Niedwydolność serca, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków serca.
Wskazania
Wskazania
* migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego. * zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego w skojarzeniu z innymi lekami
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, obniżone stężenie potasu we krwi, zbyt wysokie stężenie wapnia, niedoczynność tarczycy oraz schorzenia serca powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Digoxiną. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Digoxin wchodzi w interakcje z następującymi lekami: cyklosporiny, chinina diltiazem, diuretyki erytromycyna, fenytoina, hormony tarczycy, indometacyna, wapń, potas, kaptopril, kolestyramina, nifedipina, spironolakton, sulfasalazin, tiazydy, trimetoprim, verapamil. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z Digoxiną. Pacjent powinien poinformować lekarza o współistniejących chorobach, np. o ostrym uszkodzeniu mięśnia sercowego, przewlekłym zespole serca płucnego, przebytym niedawno zawale serca, migotaniu przedsionków oraz niedoczynności tarczycy. U osób w wieku podeszłym, o niskiej masie ciała lub z upośledzoną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawek. Pacjenci przyjmujący antybiotyki ( np. makrolidy ) również powinni poinformować o tym lekarza, gdyż może nastąpić zwiększenie dostępności biologicznej digoksyny. W rzadkich przypadkach w trakcie stosowania digoksyny może dojść do zaburzeń równowagi elektrolitowej np. w przebiegu biegunki, co może doprowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych. Nie wolno dożylnie wstrzykiwać soli wapnia chorym przyjmującym digoksynę.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Objawy niepożądane występują głównie z powodu przedawkowania leku. W razie wystąpienia uciążliwych objawów należy skontaktować się z lekarzem. 1/100 - Ból głowy, zaburzenia rytmu serca, brak apetytu. - Zmęczenie. - Mdłości, wymioty, biegunka. 1/1000 - Dezorientacja. - Widzenie przez mgłę. - Widzenie zabarwione na żółto lub zielono. Nawet po zaprzestaniu zażywania leku objawy te mogą utrzymywać się przez jakiś czas, ponieważ preparat zostaje wydalany z organizmu w bardzo wolnym tempie. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy, skurcze dodatkowe komorowe, częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór), bradykardia. Mogą pojawić się: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, ból głowy i zawroty głowy, omdlenia, osłabienie, bezsenność, zaburzenia widzenia (widzenie na żółto lub niewyraźne widzenie), zaburzenia psychiczne, depresja, drgawki. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne. Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o przedawkowaniu. U dzieci działania niepożądane ze strony układu pokarmowego występują rzadziej niż u dorosłych, najczęściej są to zaburzenia rytmu i zaburzenia ze strony układu nerwowego. W przypadku wystąpienia innych objawów niekorzystnego działania preparatu należy zasięgnąć porady lekarza. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności. Wydaje się z przepisu lekarza.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na lek * Niewydolność automatyzmu węzła zatokowego. Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia. * Częstoskurcz komorowy i migotanie komór serca * Hipokaliemia i hiperkalcemia * Przewidywana w ciągu najbliższych 1 - 2 dni kardiowersja elektryczna * Kardiomiopatia przerostowa
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku wystąpienia objawów zamieszczonych w p. Działania niepożądane, które mogą świadczyć o przedawkowaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj na początku leczenia zwykle w ciągu 2 dni stosuje się wyższą dawkę, aby osiągnąć pożądane stężenie leku we krwi, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 0,13-0,5 mg dziennie jednorazowo. W razie niewydolności nerek lek wydala się z organizmu wolniej i dlatego dawka powinna być mniejsza. Trzeba stosować się ściśle do zaleceń lekarza, gdyż nawet bardzo niewielkie przekroczenie przepisanej dawki może spowodować poważne działania uboczne. Lekarstwo należy zażywać w równych odstępach czasu - zawsze o jednej porze. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Indywidualnie pod ciągłą kontrolą. Dawki digoksyny dostosowuje lekarz zależnie od masy ciała, klirensu kreatyniny oraz stanu chorego. Tabletki należy popijać niewielką ilością obojętnego płynu. Dorośli: Pierwsza dawka 0,5 do 0,75 mg, następnie co 6 - 8 godz. 0,125 do 0,375 mg do uzyskania klinicznych objawów poprawy. Łączna dawka nasycająca dla chorego o masie ciała 70 kg zwykle: 0,75 do 1,25 mg. Dawka podtrzymująca: zwykle 0,25 do 0,5 mg / na dobę Dzieci: * Dzieci: 2 -5 lat: dawka nasycająca (łączna) 30 do 40 µg/kg dawka podtrzymująca: 25% - 35% dawki nasycającej * Dzieci 5 -10 lat: dawka nasycająca (łączna): 20 do 35 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej * Dzieci ponad 10 lat: dawka nasycająca (łączna): 10 do15 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Digoxin przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Należy jednak przedyskutować z lekarzem ewentualne zażywanie leku w okresie karmienia. Stosowanie digoksyny u kobiet ciężarnych jest dopuszczalne tylko w przypadkach, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Digoksyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Ilość glikozydu wchłoniętego przez karmione dziecko jest niewielka, jednak stosowanie leku u kobiet karmiących wymaga ostrożności. Decyzję o ewentualnym stosowaniu preparatu w tym okresie podejmuje lekarz.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat do iniekcji oraz krople należy przechowywać w miejscu zaciemnionym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła, przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jednoczesne stosowanie dożylnych preparatów wapnia lub leków obniżających stężenie potasu w surowicy (hydrochlorotiazyd, furosemid, kortykosteroidy) może być przyczyną zaburzeń rytmu serca. Beta - adrenolityki, antagoniści wapnia podane jednocześnie z digoksyną mogą doprowadzić do zahamowania czynności serca. Adrenalina, orciprenalina, salbutamol i inne aminy sympatykomimetyczne pobudzają węzeł zatokowy i u chorych leczonych digoksyną mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Nie należy jednocześnie z digoksyną przyjmować preparatów wpływających na gospodarkę wapniową, jak hormony przytarczyc, jego syntetyczne analogi, lub duże dawki witaminy D. Amiodaron, chinidyna, propafenon, werapamil, indometacyna i itrakonazol podwyższają stężenie digoksyny we krwi. Leki hamujące perystaltykę mogą nasilać wchłanianie digoksyny. Leki neutralizujące, kaolin, neomycyna, kolestyramina mogą hamować wchłanianie digoksyny. U osób przyjmujących digoksynę mogą wystąpić zmiany w zapisie EKG.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat nie wywiera wpływu na wyżej wymienione czynności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty dla sportowców produkty na cellulit gimnastyka produkty do spa zmarszczki u kobiet jędrna skóra kłopotliwe rozstępy łagodzenie zmarszczek pastylki amolowe szałwia zielarz szałwia najlepsze w aptece szałwia produkty na odporność - szałwia na grypę szałwia gdy boli gardło szałwia lekarz radzi na gardło szałwia zioła w cukierkach - szałwia produkty z aronii ziołowe cukierki - aronia na odporność - aronia nowości z zielarni - aronia nowości z zielarni - aronia na wzmocnienie - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe specjały - aronia zioła w cukierkach - pokrzywa nowości - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa właściwości pokrzywy ziołowe specjały - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa zioła w cukierkach - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej aloes trawa cytrynowa - cukierki co dobrego - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - czarny bez nowości - czarny bez dla sedniorów - czarny bez apteka - czarny bez w zielarniach - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez właściwości czarnego bzu w zielarniach - czarny bez dla sedniorów - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe produkty z melisy apteka - melisa produkty na odporność - melisa nowości - melisa nowości - melisa zioła w cukierkach - melisa ziołowe specjały - melisa dla całej rodziny - melisa cukierki walerianowe - cukierki cukierki ziołowe - cukierki walerianowe ziołowe produkty - waleriana przeciw stresowi - waleriana na wzmocnienie - waleriana na wzmocnienie - waleriana w zielarniach - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dobry dezodorant naturalny dezodorant rzut młotem snooker pływanie hokej na lodzie squash wyścigi konne
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook