Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusława, Tekli Poniedziałek 23. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DICLORATIO
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Diclofenac
Forma leku
Forma leku
czopki doodbytnicze 25, 50 lub 100mg
Zawartość
Zawartość
1 czopek zawiera odpowiednio: 25 mg, 50 mg, 100 mg soli sodowej diklofenaku.
Sposób działania
Sposób działania
Niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, pochodna kwasu fenylooctowego. Mechanizm działania przeciwzapalnego diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszeniu zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach. Hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Po podaniu doodbytniczym diklofenak osiąga maks. stęż. w osoczu po ok. 30 min. T0,5 w surowicy krwi wynosi ok. 2 h i jest niezależny od czynności wątroby i nerek. Diklofenak wiąże się w ok. 99% z białkami osocza, głównie albuminami. Ok. 70% diklofenaku - po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja i sprzęganie) - jest wydalane w postaci farmakologicznie nieaktywnych metabolitów przez nerki, a ok. 30% - z kałem.
Wskazania
Wskazania
Objawowe leczenie: * młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (czopki w dawce 25 mg), * reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), * zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, * choroby zwyrodnieniowej kości i stawów, * reumatyzmu pozastawowego, * ostrych napadów dny stawowej, * bólów stawowych lub mięśniowych pochodzenia niereumatycznego (bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Diklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania w przypadku: I i II-go trymestru ciąży, laktacji, porfirii wątrobowej, tocznia rumieniowatego układowego (SLE), oraz mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak: w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia lub zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna); w przypadku nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; w przypadku niewydolności nerek; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby; u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych; u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy monitorować parametry krzepnięcia krwi (lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi). Jeśli diklofenak jest stosowany przez długi czas, należy przeprowadzać regularne badania kontrolne czynności wątroby i nerek oraz kontrolować obraz krwi. Nawyk stosowania środków przeciwbólowych, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek (nefropatia analgetyczna).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Układ pokarmowy: często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, które niekiedy mogą powodować niedokrwistość). Czasem występuje: niestrawność, wzdęcia, wiatry, skurcze brzuszne, brak apetytu, owrzodzenie żołądka i jelit (w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją). Bardzo rzadko: krwawe wymioty, smoliste stolce lub krwawe biegunki (w takich przypadkach lek należy odstawić), zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenia przełyku i zaburzenia dolnej części przewodu pokarmowego (zapalenie okrężnicy z krwawieniem, nasilenie objawów choroby Crohna lub wrzody okrężnicy), zaparcia i (w przypadku stosowania preparatów doustnych) zwężenie jelit, spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród. Ośrodkowy układ nerwowy i organy czuciowe: czasem mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, podniecenie, irytacja, uczucie zmęczenia. Rzadko: zaburzenia czucia, smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia pamięci, dezorientacja, drgawki, stany lękowe, koszmarne sny, drżenie, depresję i inne reakcje psychotyczne. W pojedynczych przypadkach: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości (w takich przypadkach lek należy odstawić). Skóra: czasem obserwowano: objawy nadwrażliwości (wysypka i świąd oraz rzadko pokrzywkę i łysienie). Rzadko: wykwit pęcherzowy, wyprysk, rumień, nadwrażliwość na światło, drobnoplamiste wybroczyny skórne (także uwarunkowane alergią) oraz reakcje skórne o ciężkim przebiegu (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella). Nerki: w pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek, proteinuria, hematuria lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki i ogólne złe samopoczucie mogą stanowić przejaw choroby nerek, włącznie z niewydolnością nerek (w takich przypadkach lek należy odstawić). Wątroba: rzadko uszkodzenie wątroby (zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej). Sporadycznie: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi. Trzustka: w pojedynczych przypadkach: zapalenia trzustki. Krew: rzadko: zaburzenie hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia): gorączka, bóle gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa (w takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek). W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana przyspieszonym rozpadem erytrocytów). Układ immunologiczny: mogą wystąpić: ciężkie reakcje nadwrażliwości z obrzękiem twarzy, języka, obrzękiem wewnątrzkrtaniowym ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność aż do napadu astmy oskrzelowej, tachykardii, obniżenia ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Inne: rzadko: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub niewydolnością nerek mogą wystąpić obrzęki (obrzęki obwodowe). W pojedynczych przypadkach: palpitacja (kołatania serca), bóle w klatce piersiowej lub wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Mogą wystąpić: objawy miejscowego podrażnienia tkanek, wydalanie śluzu z domieszką krwi lub bolesne oddawanie stolca.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na diklofenak,jakikolwiek składnik preparatu, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy objawiająca się napadami astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa. * Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego. * Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. * Stany zapalne lub owrzodzenia odbytu, okrężnicy, esicy. * Trzeci trymestr ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: zaburzenia czynności o.u.n.: ból i zawroty głowy, utrata świadomości (u dzieci mogą wystąpić drgawki miokloniczne), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności i wymioty), mogą również wystąpić krwawienia z żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Postępowanie: brak specyficznego antidotum. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dicloratio 25: zalecana dawka dobowa wynosi 2 do 3 mg/kg masy ciała. Dzieci od 6 rż. (wyłącznie w leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów): 1- 4 czopków/dobę w dawkach podzielonych (po 1 czopku co 6-8 h: rano, w południe i wieczorem). Dicloratio 50: zalecana dawka dobowa - 50-150 mg, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dorośli: 2-3 czopki na dobę podawane w jednakowych odstępach czasu po jednym czopku; dzieci powyżej 6 rż. (wyłącznie w leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów); dzieci powyżej 6 rż.: 2-3 mg/kg mc. w dawkach podzielonych, w jednakowych odstępach czasu, co odpowiada 1-2 czopkom na dobę- po jednym rano i wieczorem. Dicloratio100: dorośli: 1 czopek na dobę (100 mg). Możliwe jest leczenie skojarzone różnymi postaciami leku, do łącznej dawki 150 mg diklofenaku na dobę. Ostatnia wieczorna dawka leku bywa zazwyczaj podawana w postaci czopka.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W I i II trymestrze ciąży oraz w laktacji należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosowania diklofenaku. Nie należy stosować w pierwszych 6 m-cach ciąży. W III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane (może hamować skurcze porodowe, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla płodu, zwiększać tendencję występowania krwotoków zarówno u matki, jak i u dziecka oraz zwiększać powstawanie obrzęków u matki). Diklofenak oraz produkty jego metabolizmu przenikają w niewielkich ilościach do mleka. Nie zaleca się podawania leku kobietom w okresie laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi. * Diklofenak może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. * Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i środków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkalemii. Dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia diklofenakiem. * Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego (owrzodzenia żołądka i jelit). * Diklofenak podany w 24 h po podaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i tym samym jego hepatotoksyczność. * Stosowanie leków zawierających probenecid lub sulfinpyrazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku. * Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie. * Badania kliniczne nie wykazały interakcji między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku. * Diklofenak może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny. * Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.
Uwagi
Uwagi
Czopek należy wyjąć z folii aluminiowej, rozrywając ją wzdłuż rowka, a następnie włożyć głęboko do odbytu, najlepiej po wypróżnieniu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wypadające włosy skok o tyczce rugby produkty wzmacniające włosy narty wodne czysty kolagen dżudo wzmocnij stawy na nartach ziołowe produkty - szałwia zielarz szałwia najlepsze na kaszel szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia dla sedniorów - szałwia dla całej rodziny - szałwia najlepsze zioła szałwia ziołowe specjały - szałwia przeciw stresowi - aronia na odporność - aronia co dobrego - aronia w zielarniach - aronia ziołowe cukierki - aronia dla całej rodziny - aronia cukierki z ziołami - aronia aronia - cukierki ziołowe specjały - pokrzywa na odporność - pokrzywa ładne włosy ładne paznokcie poprawa przemiany materii zioła w cukierkach - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa oczyszczenie organizmu ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez zioła - czarny bez zioła - czarny bez w zielarniach - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki w zielarniach - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe produkty z głogu właściwości głogu apteka - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe zioła - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe co dobrego - melisa w aptekach - melisa na wzmocnienie - melisa nowości z zielarni - melisa ziołowe cukierki - waleriana zielarnia - waleriana na odporność - waleriana cukierki z ziołami - waleriana na odporność - waleriana przeciw stresowi - waleriana nowości z apteki - waleriana przeciw stresowi - waleriana skok wzwyż piłka nożna bilard wioślarstwo boks nurkowanie z akwalungiem podnoszenia ciężarów piłka ręczna
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook