Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marty, Małgorzaty Sobota 22. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DICLORATIO
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Diclofenac
Forma leku
Forma leku
roztwór do wstrzyknięć domięśniowych 75mg/2ml
Zawartość
Zawartość
2 ml roztworu zawiera 75 mg soli sodowej diklofenaku i 20 mg chlorowodorku lidokainy.
Sposób działania
Sposób działania
Niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, pochodna kwasu fenylooctowego. Mechanizm działania przeciwzapalnego diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszenie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach. Hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Po podaniu domięśniowym diklofenak osiąga maks. stęż. w osoczu po ok. 10-20 min. T0,5 w surowicy krwi wynosi ok. 2 h i jest niezależny od czynności wątroby i nerek. Diklofenak wiąże się w ok. 99% z białkami osocza, głównie albuminami. Ok. 70% diklofenaku - po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja i sprzęganie) - jest wydalane w postaci farmakologicznie nieaktywnych metabolitów przez nerki, a ok. 30% - z kałem.
Wskazania
Wskazania
W przypadku konieczności szybkiego działania przeciwbólowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie zwyrodnieniowej kości i stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), tzw. reumatyzmie tkanek miękkich (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek, ścięgien, pochewek ścięgnistych), dnie moczanowej. Ból po urazach i po zabiegach chirurgicznych, bolesne miesiączkowanie.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Diklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania w przypadku: I i II-go trymestru ciąży, laktacji, porfirii wątrobowej, tocznia rumieniowatego układowego (SLE), oraz mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak: w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia lub zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna); w przypadku nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; w przypadku niewydolności nerek; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby; u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych; u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy monitorować parametry krzepnięcia krwi (lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi). Jeśli diklofenak jest stosowany przez długi czas, należy przeprowadzać regularne badania kontrolne czynności wątroby i nerek oraz kontrolować obraz krwi.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Układ pokarmowy: często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, które niekiedy mogą powodować niedokrwistość). Czasem występuje: niestrawność, wzdęcia, wiatry, skurcze brzuszne, brak apetytu, owrzodzenie żołądka i jelit (w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją). Bardzo rzadko: krwawe wymioty, smoliste stolce lub krwawe biegunki (w takich przypadkach lek należy odstawić), zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenia przełyku i zaburzenia dolnej części przewodu pokarmowego (zapalenie okrężnicy z krwawieniem, nasilenie objawów choroby Crohna lub wrzody okrężnicy), zaparcia i (w przypadku stosowania preparatów doustnych) zwężenie jelit, spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród. O.u.n. i organy czuciowe: czasem mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, podniecenie, irytacja, uczucie zmęczenia. Rzadko: zaburzenia czucia, smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia pamięci, dezorientacja, drgawki, stany lękowe, koszmarne sny, drżenie, depresje i inne reakcje psychotyczne. W pojedynczych przypadkach: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości (w takich przypadkach lek należy odstawić). Skóra: czasem obserwowano: objawy nadwrażliwości (wysypka i świąd oraz rzadko pokrzywka i łysienie). Rzadko: wykwit pęcherzowy, wyprysk, rumień, nadwrażliwość na światło, drobnoplamiste wybroczyny skórne (także uwarunkowane alergią) oraz reakcje skórne o ciężkim przebiegu (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella). Nerki: w pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek, proteinuria, hematuria lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki i ogólne złe samopoczucie mogą stanowić przejaw choroby nerek, włącznie z niewydolnością nerek (w takich przypadkach lek należy odstawić). Wątroba: sporadycznie: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi. Rzadko: uszkodzenie wątroby (zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej). Trzustka: w pojedynczych przypadkach: zapalenia trzustki. Krew: rzadko: zaburzenie hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia): gorączka, bóle gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa (w takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek). W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana przyspieszonym rozpadem erytrocytów). Układ immunologiczny: mogą wystąpić: ciężkie reakcje nadwrażliwości z obrzękiem twarzy, języka, obrzękiem wewnątrzkrtaniowym ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność aż do napadu astmy oskrzelowej, tachykardii, obniżenia ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu. I nne: rzadko: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub niewydolnością nerek mogą wystąpić obrzęki (obrzęki obwodowe). W pojedynczych przypadkach: palpitacja (kołatania serca), bóle w klatce piersiowej lub wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca. W miejscu wstrzyknięcia mogą sporadycznie wystąpić miejscowe objawy niepożądane (uczucie pieczenia) lub uszkodzenie tkanek (tworzenie się jałowych ropni oraz miejscowa martwica). Ze względu na zawartość lidokainy mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje: zawroty głowy, splątanie, senność, drgawki, stany dezorientacji, nudności, wymioty, bradykardia, zaburzenia rytmu serca i nagłe obniżenie ciśnienia krwi, które mogą nasilać się aż do wystąpienia wstrząsu.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na diklofenak lub jakikolwiek składnik preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, * nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy objawiająca się napadami astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa. * Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego. * Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. * III trymestr ciąży. * Ze względu na zawartość lidokainy: ciężka zastoinowa niewydolność serca; blok przedsionkowo-komorowego I i II°; bradykardia, nadwrażliwość na lidokainę lub środki miejscowo znieczulające typu amidowego.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: zaburzenia czynności o.u.n.: ból i zawroty głowy, utrata świadomości (u dzieci mogą wystąpić drgawki miokloniczne), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności i wymioty), mogą również wystąpić krwawienia z żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Postępowanie: brak specyficznego antidotum. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli: 75 mg (pojedyncze wstrzyknięcie) na dobę. Po ustąpieniu ostrego bólu leczenie należy kontynuować innymi postaciami diklofenaku: tabletki dojelitowe, kapsułki, czopki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W I i II trymestrze ciąży oraz w laktacji należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosowania diklofenaku. Nie należy stosować w pierwszych 6 m-cach ciąży. W III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane (może hamować skurcze porodowe, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla płodu, zwiększać tendencję występowania krwotoków zarówno u matki jak i u dziecka oraz zwiększać powstawanie obrzęków u matki). Diklofenak oraz produkty jego metabolizmu przenikają w niewielkich ilościach do mleka. Nie zaleca się podawania leku kobietom w okresie laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi. * Diklofenak może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. * Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i środków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkalemii. Dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia diklofenakiem. * Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego (owrzodzenia żołądka i jelit). * Diklofenak podany w 24 h po podaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i tym samym jego hepatotoksyczność. * Stosowanie leków zawierających probenecid lub sulfinpyrazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku. * Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie. Badania kliniczne nie wykazały interakcji między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku. * Diklofenak może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny. Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.
Uwagi
Uwagi
Roztwór wstrzyknąć głęboko do mięśnia pośladkowego wielkiego, w górny zewnętrzny kwadrant.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
curling sport zielarnie internetowe kolagen do twarzy siatkówka wspieraj stawy najlepszy kolagen jazda na snowboardzie nowości z zielarni - szałwia gdy boli gardło szałwia na gardło szałwia na grypę szałwia nowości - szałwia na kaszel tabletki szałwia na kaszel tabletki szałwia na przeziębienie szałwia co dobrego - aronia produkty z aronii na wzmocnienie - aronia produkty z aronii w zielarniach - aronia aronia - cukierki na odporność - aronia dla sedniorów - aronia ładna skóra ziołowe cukierki - pokrzywa zioła - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru nowości - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir na odporność - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez produkty z czarnego bzu ziołowe wspomaganie - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez na odporność - czarny bez apteka - czarny bez apteka - czarny bez w zielarniach - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe w aptekach - melisa dla sedniorów - melisa produkty na odporność - melisa co dobrego - melisa apteka - melisa co dobrego - melisa przeciw stresowi - melisa nowości z zielarni - melisa w aptekach - waleriana produkty na odporność - waleriana zielarnia - waleriana apteka - waleriana w aptekach - waleriana ziołowe specjały - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe apteka - waleriana skoki na bungee badminton bieg z przeszkodami judo górskie spływy kajakowe koszykówka piłka ręczna kolarstwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook