Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusława, Tekli Poniedziałek 23. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DICLORATIO 25; -50; RETARD 100; -UNO
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
diclofenac sodium
Forma leku
Forma leku
tabletki dojelitowe 25 lub 50 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. dojelitowa (preparat Dicloratio 25 i Dicloratio 50) zawiera odpowiednio: 25 mg lub 50 mg soli sodowej diklofenaku. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu (preparat Dicloratio retard 100) zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu (preparat Dicloratio uno) zawiera 25 mg soli sodowej diklofenaku o szybkim uwalnianiu oraz 125 mg soli sodowej diklofenaku o przedłużonym uwalnianiu.
Sposób działania
Sposób działania
Pochodna kwasu fenylooctowego, niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Mechanizm działania przeciwzapalnego diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszenie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach. Hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Po podaniu doustnym diklofenak jest całkowicie wchłaniany dystalnie od żołądka. Z uwagi na efekt pierwszego przejścia tylko 35-70% wchłoniętej ilości substancji czynnej dociera do krążenia pozawątrobowego w postaci nie zmienionej. Osiągnięcie maks. stęż. w surowicy krwi zależy od czasu pasażu żołądkowego i wynosi 1-16 h (śr. 2-3 h). T0,5 w surowicy krwi wynosi ok. 2 h i jest niezależny od czynności wątroby i nerek. Diklofenak wiąże się w ok. 99% z białkami osocza, głównie albuminami. Ok. 70% diklofenaku po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja i sprzęganie) jest wydalane w postaci farmakologicznie nieaktywnych metabolitów przez nerki, a ok. 30% - z kałem.
Wskazania
Wskazania
* Objawowe leczenie * reumatoidalnego zapalenia stawów, * choroby zwyrodnieniowej kości i stawów, * zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), * zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (preparat retard 100 i preparat uno), * reumatyzmu pozastawowego (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek, ścięgien, pochewek ścięgnistych), * bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych, * bólów stawowych lub mięśniowych * bolesnego miesiączkowania.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Diklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania w przypadku: I i II-go trymestru ciąży, laktacji, porfirii wątrobowej, tocznia rumieniowatego układowego (SLE) oraz mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak: w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia lub zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna); w przypadku nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; w przypadku niewydolności nerek; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby; u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych; u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy monitorować parametry krzepnięcia krwi (lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi). Jeśli diklofenak jest stosowany przez długi czas, należy przeprowadzać regularne badania kontrolne czynności wątroby i nerek oraz kontrolować obraz krwi. Nawyk stosowania środków przeciwbólowych, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek (nefropatia analgetyczna).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Układ pokarmowy: często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, które niekiedy mogą powodować niedokrwistość). Czasem występuje niestrawność, wzdęcia, wiatry, skurcze brzuszne, brak apetytu, owrzodzenie żołądka i jelit (w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją). Bardzo rzadko: krwawe wymioty, smoliste stolce lub krwawe biegunki (w takich przypadkach lek należy odstawić), zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenia przełyku i zaburzenia dolnej części przewodu pokarmowego (zapalenie okrężnicy z krwawieniem, nasilenie objawów choroby Crohna lub wrzody okrężnicy), zaparcia i (w przypadku stosowania preparatów doustnych) zwężenie jelit, spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród. O.u.n. i organy czuciowe: czasem mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, podniecenie, irytacja, uczucie zmęczenia. Rzadko: zaburzenia czucia, smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia pamięci, dezorientacja, drgawki, stany lękowe, koszmarne sny, drżenie, depresję i inne reakcje psychotyczne. W pojedynczych przypadkach: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości (w takich przypadkach lek należy odstawić). Skóra: czasem obserwowano objawy nadwrażliwości (wysypka i świąd oraz rzadko pokrzywka i łysienie). Rzadko: wykwit pęcherzowy, wyprysk, rumień, nadwrażliwość na światło, drobnoplamiste wybroczyny skórne (także uwarunkowane alergią) oraz reakcje skórne o ciężkim przebiegu (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella). Nerki: w pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek, proteinuria, hematuria lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki i ogólne złe samopoczucie mogą stanowić przejaw choroby nerek, włącznie z niewydolnością nerek (w takich przypadkach lek należy odstawić). Wątroba: rzadko: uszkodzenie wątroby (zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej). Sporadycznie: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi. Trzustka: w pojedynczych przypadkach: zapalenia trzustki. Krew: rzadko: zaburzenie hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia): gorączka, bóle gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa (w takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek). W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana przyspieszonym rozpadem erytrocytów). Układ immunologiczny: mogą wystąpić: ciężkie reakcje nadwrażliwości z obrzękiem twarzy, języka, obrzękiem wewnątrzkrtaniowym ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność aż do napadu astmy oskrzelowej, tachykardii, obniżenia ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Inne: rzadko: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub niewydolnością nerek mogą wystąpić obrzęki (obrzęki obwodowe). W pojedynczych przypadkach: palpitacja (kołatania serca), bóle w klatce piersiowej lub wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na diklofenak, jakikolwiek składnik preparatu, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. * Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy objawiająca się napadami astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa. * Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego. * Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. * Trzeci trymestr ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: zaburzenia czynności o.u.n.: ból i zawroty głowy, utrata świadomości (u dzieci mogą wystąpić drgawki miokloniczne), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności i wymioty), mogą również wystąpić krwawienia z żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Postępowanie: brak specyficznego antidotum. Leczenie objawowe.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W I i II trymestrze ciąży oraz w laktacji należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosowania diklofenaku. Nie należy stosować w pierwszych 6 m-cach ciąży. W III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane (może hamować skurcze porodowe, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla płodu, zwiększać tendencję występowania krwotoków zarówno u matki jak i u dziecka oraz zwiększać powstawanie obrzęków u matki). Diklofenak oraz produkty jego metabolizmu przenikają w niewielkich ilościach do mleka. Nie zaleca się podawania leku kobietom w okresie laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi. * Diklofenak może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. * Jednoczesne stosowanie diklofenaku i środków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkalemii. Dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia diklofenakiem. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego (owrzodzenia żołądka i jelit). * Diklofenak podany w 24 h po podaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i tym samym jego hepatotoksyczność. * Stosowanie leków zawierających probenecid lub sulfinpyrazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku. * Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie. * Badania kliniczne nie wykazały interakcji między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku. * Diklofenak może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny. * Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
narciarstwo badminton produkty dla biegaczy na narty gra w kręgle pierwsze zmarszczki najskuteczniejszy kolagen łyżwiarstwo figurowe na odporność - szałwia pastylki amolowe szałwia cukierki z ziołami - szałwia produkty na odporność - szałwia dla całej rodziny - szałwia najlepsze na kaszel szałwia nowości - szałwia dla całej rodziny - szałwia dla całej rodziny - aronia produkty na odporność - aronia zioła w cukierkach - aronia produkty na odporność - aronia cukierki ziołowe - aronia cukierki ziołowe - aronia właściwości aronii ziołowe cukierki - aronia zielarnia - pokrzywa ładna cera wzmocnienie organizmu właściwości pokrzywy na wzmocnienie - pokrzywa produkty z pokrzywy ładne paznokcie na wzmocnienie - pokrzywa właściwości żeńszenia imbiru właściwości żeńszenia imbiru przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa właściwości czarnego bzu ziołowe specjały - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez apteka - czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez zielarnia - głóg, głogowe właściwości głogu zioła - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe ziołowe cukierki - melisa w zielarniach - melisa zioła - melisa cukierki z ziołami - melisa nowości - melisa produkty na odporność - melisa zielarnia - melisa dla całej rodziny - melisa ziołowe wspomaganie - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe produkty z waleriany zioła - waleriana ziołowe specjały - waleriana nowości z apteki - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe cukierki z ziołami - waleriana podnoszenia ciężarów brydż bieg z przeszkodami produkty dla piłkarzy gimnastyka szermierka chodzenie po jaskiniach chodzenie po jaskiniach
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook