Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Łukasza, Zbigniewa Poniedziałek 17. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
DICLORATIO 25; -50; RETARD 100; -UNO
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
diclofenac sodium
Forma leku
Forma leku
tabletki dojelitowe 25 lub 50 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. dojelitowa (preparat Dicloratio 25 i Dicloratio 50) zawiera odpowiednio: 25 mg lub 50 mg soli sodowej diklofenaku. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu (preparat Dicloratio retard 100) zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu (preparat Dicloratio uno) zawiera 25 mg soli sodowej diklofenaku o szybkim uwalnianiu oraz 125 mg soli sodowej diklofenaku o przedłużonym uwalnianiu.
Sposób działania
Sposób działania
Pochodna kwasu fenylooctowego, niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Mechanizm działania przeciwzapalnego diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszenie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach. Hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Po podaniu doustnym diklofenak jest całkowicie wchłaniany dystalnie od żołądka. Z uwagi na efekt pierwszego przejścia tylko 35-70% wchłoniętej ilości substancji czynnej dociera do krążenia pozawątrobowego w postaci nie zmienionej. Osiągnięcie maks. stęż. w surowicy krwi zależy od czasu pasażu żołądkowego i wynosi 1-16 h (śr. 2-3 h). T0,5 w surowicy krwi wynosi ok. 2 h i jest niezależny od czynności wątroby i nerek. Diklofenak wiąże się w ok. 99% z białkami osocza, głównie albuminami. Ok. 70% diklofenaku po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja i sprzęganie) jest wydalane w postaci farmakologicznie nieaktywnych metabolitów przez nerki, a ok. 30% - z kałem.
Wskazania
Wskazania
* Objawowe leczenie * reumatoidalnego zapalenia stawów, * choroby zwyrodnieniowej kości i stawów, * zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), * zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (preparat retard 100 i preparat uno), * reumatyzmu pozastawowego (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek, ścięgien, pochewek ścięgnistych), * bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych, * bólów stawowych lub mięśniowych * bolesnego miesiączkowania.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Diklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania w przypadku: I i II-go trymestru ciąży, laktacji, porfirii wątrobowej, tocznia rumieniowatego układowego (SLE) oraz mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak: w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia lub zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna); w przypadku nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; w przypadku niewydolności nerek; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby; u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych; u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy monitorować parametry krzepnięcia krwi (lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi). Jeśli diklofenak jest stosowany przez długi czas, należy przeprowadzać regularne badania kontrolne czynności wątroby i nerek oraz kontrolować obraz krwi. Nawyk stosowania środków przeciwbólowych, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek (nefropatia analgetyczna).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Układ pokarmowy: często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, które niekiedy mogą powodować niedokrwistość). Czasem występuje niestrawność, wzdęcia, wiatry, skurcze brzuszne, brak apetytu, owrzodzenie żołądka i jelit (w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją). Bardzo rzadko: krwawe wymioty, smoliste stolce lub krwawe biegunki (w takich przypadkach lek należy odstawić), zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenia przełyku i zaburzenia dolnej części przewodu pokarmowego (zapalenie okrężnicy z krwawieniem, nasilenie objawów choroby Crohna lub wrzody okrężnicy), zaparcia i (w przypadku stosowania preparatów doustnych) zwężenie jelit, spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród. O.u.n. i organy czuciowe: czasem mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, podniecenie, irytacja, uczucie zmęczenia. Rzadko: zaburzenia czucia, smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia pamięci, dezorientacja, drgawki, stany lękowe, koszmarne sny, drżenie, depresję i inne reakcje psychotyczne. W pojedynczych przypadkach: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości (w takich przypadkach lek należy odstawić). Skóra: czasem obserwowano objawy nadwrażliwości (wysypka i świąd oraz rzadko pokrzywka i łysienie). Rzadko: wykwit pęcherzowy, wyprysk, rumień, nadwrażliwość na światło, drobnoplamiste wybroczyny skórne (także uwarunkowane alergią) oraz reakcje skórne o ciężkim przebiegu (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella). Nerki: w pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek, proteinuria, hematuria lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki i ogólne złe samopoczucie mogą stanowić przejaw choroby nerek, włącznie z niewydolnością nerek (w takich przypadkach lek należy odstawić). Wątroba: rzadko: uszkodzenie wątroby (zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej). Sporadycznie: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi. Trzustka: w pojedynczych przypadkach: zapalenia trzustki. Krew: rzadko: zaburzenie hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia): gorączka, bóle gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa (w takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek). W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana przyspieszonym rozpadem erytrocytów). Układ immunologiczny: mogą wystąpić: ciężkie reakcje nadwrażliwości z obrzękiem twarzy, języka, obrzękiem wewnątrzkrtaniowym ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność aż do napadu astmy oskrzelowej, tachykardii, obniżenia ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Inne: rzadko: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub niewydolnością nerek mogą wystąpić obrzęki (obrzęki obwodowe). W pojedynczych przypadkach: palpitacja (kołatania serca), bóle w klatce piersiowej lub wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na diklofenak, jakikolwiek składnik preparatu, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. * Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy objawiająca się napadami astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa. * Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego. * Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. * Trzeci trymestr ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: zaburzenia czynności o.u.n.: ból i zawroty głowy, utrata świadomości (u dzieci mogą wystąpić drgawki miokloniczne), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności i wymioty), mogą również wystąpić krwawienia z żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Postępowanie: brak specyficznego antidotum. Leczenie objawowe.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W I i II trymestrze ciąży oraz w laktacji należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosowania diklofenaku. Nie należy stosować w pierwszych 6 m-cach ciąży. W III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane (może hamować skurcze porodowe, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla płodu, zwiększać tendencję występowania krwotoków zarówno u matki jak i u dziecka oraz zwiększać powstawanie obrzęków u matki). Diklofenak oraz produkty jego metabolizmu przenikają w niewielkich ilościach do mleka. Nie zaleca się podawania leku kobietom w okresie laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi. * Diklofenak może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. * Jednoczesne stosowanie diklofenaku i środków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkalemii. Dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia diklofenakiem. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego (owrzodzenia żołądka i jelit). * Diklofenak podany w 24 h po podaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i tym samym jego hepatotoksyczność. * Stosowanie leków zawierających probenecid lub sulfinpyrazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku. * Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie. * Badania kliniczne nie wykazały interakcji między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku. * Diklofenak może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny. * Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
bóle stawów wypadające włosy problem z cellulitem szybownictwo curling cera maraton snooker dla sedniorów - szałwia najlepsze na kaszel szałwia cukierki verbena szałwia na przeziębienie szałwia szałwia szałwia na kaszel tabletki szałwia najlepsze na kaszel szałwia na gardło szałwia cukierki ziołowe - aronia właściwości aronii dla sedniorów - aronia zioła - aronia ziołowe specjały - aronia cukierki z ziołami - aronia cukierki z ziołami - aronia co dobrego - aronia produkty z pokrzywy ziołowe specjały - pokrzywa oczyszczenie organizmu ładne włosy apteka - pokrzywa zielarnia - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa zioła w cukierkach - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki na wzmocnienie - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru co dobrego - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez produkty na odporność - czarny bez na odporność - czarny bez produkty z czarnego bzu zioła w cukierkach - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez apteka - czarny bez co dobrego - czarny bez apteka - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki w aptekach - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki zielarnia - głóg, głogowe produkty z melisy przeciw stresowi - melisa w zielarniach - melisa nowości - melisa nowości z apteki - melisa dla sedniorów - melisa zioła - melisa ziołowe specjały - melisa produkty z waleriany ziołowe specjały - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana właściwości waleriany co dobrego - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe zioła - waleriana produkty na odporność - waleriana sprint curling squash dla piłkarzy zapasy skoki na bungee wartościowy dezodorant rzut oszczepem
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook