Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Agnieszki, Jarosława Piątek 21. Stycznia 2022r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
DEXAMETHASON; DEXAMETHASON 0.1%
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Dexamethasonum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 1 mg; tabletki 0,5 mg; krople do oczu 0,1%. 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - dexamethasone. 1 ml zawiera: substancję czynną: 1,0 mg deksametazonu substancje pomocnicze: sodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu dwuwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, edetynian disodowy, benzalkoniowy chlorek 50%, polisorbat 80, etanol 96%, woda do przygotowania kropli do oczu.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Dexamethason jest lekiem hormonalnym należącym do grupy glukokortykoidów. Glukokortykoidy są hormonami wydzielanymi przez korę nadnerczy, nieodzownymi w prawidłowym funkcjonowaniu ustroju. Dexametason działa silnie przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo i przeciwalergicznie. Działanie przeciwzapalne leku następuje bardzo szybko.
Zastosowanie
Zastosowanie
Dexamethason podaje się przede wszystkim w intensywnej i krótkotrwałej terapii ciężkich stanów alergicznych, np. astmy, ponadto w chorobach reumatycznych, chorobach skóry, krwi oraz niektórych nowotworów. W chorobach oczu - zapaleniu twardówki i nadtwardówki, tęczówki i ciałka rzęskowego, zapaleniu tylnej części błony naczyniowej oka. W stanach po urazach i operacjach oka. Krople do oczu są szczególnie skuteczne w przewlekłych nieropnych stanach zapalnych i alergicznych. Lek zawiera deksametazon, który działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo oraz przeciwświądowo. Lek stosuje się: * w ostrych i przewlekłych alergicznych i zapalnych procesach dotyczących gałki ocznej, * po zabiegach operacyjnych i urazach, w których doszło do przebicia gałki ocznej. * w przypadku późnych skutków oparzeń termicznych i chemicznych oczu.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparat nie może być stosowany u osób z infekcjami grzybiczymi lub u osób z nadwrażliwością na lek. Pacjenci cierpiący na ostre choroby wirusowe, zgąbczenie kości, chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, cukrzycę, wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia w funkcji nerek, choroby tarczycy, gruęlicę, marskość wątroby lub schorzenia psychiczne powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Dexamethasonem. Osoby, które chcą się poddać szczepieniom w czasie kuracji preparatem powinny poinformować o tym lekarza. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Dexamethason stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zatem poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków podczas kuracji glukokortykoidem. Nie należy stosować leku Dexamethason 0,1 % w przypadku: * nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, * wirusowych chorób rogówki i spojówek, wywołanych przez Herpes simplex i inne wirusy, * grzybicy oczu, * gruźlicy oczu, * nie leczonych ropnych zakażeń oczu, * założonych miękkich soczewek kontaktowych – patrz punkt: „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dexamethason 0,1%” Zachować szczególną ostrożność stosując lek Dexamethason 0,1 % * U pacjentów z bakteryjnym zakażeniem oczu, lek może maskować objawy infekcji. W takim przypadku lekarz może zalecić zastosowanie antybiotyku. * Po stosowaniu leku u osób, które przebyły choroby powodujące ścieńczenie rogówki lub twardówki może w bardzo rzadkich przypadkach dojść do perforacji tych struktur oka. * Długotrwałe (znacznie dłużej niż zalecane) stosowanie leku zwiększa ryzyko wystąpienia wtórnej infekcji wywołanej przez grzyby, bakterie i wirusy. Może też doprowadzić do wystąpienia lub przyspieszenia rozwoju zaćmy, podwyższenia ciśnienia śródgałkowego u osób predysponowanych, a w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia jaskry. * Podczas długotrwałego leczenia deksametazonem, lekarz może zalecić badanie stanu soczewki, rogówki oraz dokonywanie pomiarów ciśnienia śródgałkowego. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Dexamethason 0,1 % u dzieci U dzieci 24 miesięcznych oraz młodszych, lek należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Czas leczenia nie powinien przekraczać 5 dni. Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować deksametazonu, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo przenikania śladowych ilości substancji czynnej do mleka kobiecego. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Z uwagi na możliwe łzawienie po zakropleniu, leku nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń mechanicznych. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dexamethason 0,1% Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe. Substancja ta zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Mogą być one ponownie założone po upływie co najmniej 30 minut od zakroplenia leku. Lek może powodować podrażnienie oczu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100 - Gromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicy korpusu oraz twarzy, zahamowanie wzrostu u dzieci, skłonność do chorób infekcyjnych, uaktywnienie się cukrzycy, słabość mięśni, zgąbczenie kości, zaburzenia menstruacji, owłosienie ciała u kobiet, akne. Większość tych objawów pojawia się w wyniku długotrwałego leczenia glukokortykoidem. 1/1000- <1/1000 - Zaburzenia w gospodarce wodnej, obniżenie poziomu potasu w organizmie, gromadzenie się wody w ustroju, podniesione ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reakcje alergiczne, przyspieszone krzepnięcie krwi, zaburzenia przewodu pokarmowego, zwiększony apetyt, wzrost wagi ciała, uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zwiotczenie skóry, zaburzenia psychiczne objawiające się krańcowymi zmianami nastrojów, bezsenność, ból głowy, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego w oku, zmętnienie soczewek. W razie pojawienia się uciążliwych dolegliwości należy zwrócić się do lekarza. Jak każdy lek, Dexamethason 0,1% może powodować działania niepożądane. Bezpośrednio po zakropleniu leku może wystąpić nieznaczne pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek o niewielkim nasileniu i łzawienie oczu. Powyższe objawy ustępują po około 5 do 15 sekundach i nie stanowią wskazań do odstawienia leku. Bardzo rzadko mogą wystąpić: ścieńczenie rogówki lub perforacje gałki ocznej (zaburzenia widzenia, łzawienie oczu), jaskra, podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, zmiany w nerwie wzrokowym, zaćma podtorebkowa tylna, zaburzenia ostrości widzenia oraz zawężenie pola widzenia (niewyraźne widzenie, utrata wzroku, bóle gałki ocznej, nudności, wymioty), wtórne infekcje oczu. Częste zakraplanie kortykosteroidów może powodować uogólnione działania niepożądane. U niektórych osób w czasie stosowania leku Dexamethason 0,1 % mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Należy stosować się ściśle do przepisów lekarza, nie przerywać nagle leczenia lub nie zmieniać samowolnie przepisanej przez lekarza dawki. Zmiany dawki mogą być aktualne w razie wystąpienia gorączki, biegunki lub wymiotów. W razie pojawienia się tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dawkę dla dzieci ustala lekarz specjalista. Tabletki - zazwyczaj dawka dla dorosłych wynosi 0,5-2 mg dziennie w 2-3 dawkach podzielonych. Dawkę należy zmniejszyć bezpośrednio po uzyskaniu poprawy. Krople do oczu - jeśli lekarz okulista nie zaleci inaczej, dawka wynosi 3-4 razy dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego. Czas leczenia nie powinien przekraczać 4 tygodni. Lek Dexamethason 0,1 % należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. W ostrych stanach zapalnych: 1 do 2 kropli do worka spojówkowego 4 do 5 razy na dobę w ciągu 2 dni, następnie po 1 do 2 kropli 3 do 4 razy na dobę w ciągu 4 do 6 dni. W przewlekłych stanach zapalnych: 1 do 2 kropli 2 razy na dobę przez 3 do 6 tygodni. Czas leczenia nie może przekroczyć 6 tygodni. W przypadkach pooperacyjnych i pourazowych w zależności od stopnia nasilenia objawów zapalnych: 1 do 2 kropli 2 do 4 razy na dobę przez okres od 2 do 4 tygodni: * w dniu operacji lub następnego dnia po operacji przeciwjaskrowej filtrującej; * od 8 dnia po operacji usunięcia zaćmy, operacji zeza, odwarstwionej siatkówki oraz od momentu wystąpienia urazu. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Sposób podawania Lek przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika. Przed zakropleniem leku, należy dokładnie umyć ręce, a następnie pojemnikiem wstrząsnąć. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną. Delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć pojemnik. Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza. W przypadku zastosowania większej dawki leku Dexamethason 0,1 % niż zalecana Nie występują ciężkie działania niepożądane, nawet po przypadkowym spożyciu doustnym. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Dexamethason 0,1 % W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą i zakroplić następną według ustalonego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia, chyba że lekarz zalecił inaczej. Trwałość: Dexamethason 0,1% - krople do oczu zachowują ważność 1 miesiąc po otwarciu opakowania.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu pojemnika, leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie. Wstrząsnąć przed użyciem. Nie należy stosować leku Dexamethason 0,1 % po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie należy stosować długotrwale deksametazonu w dużych dawkach z lekami przeciwjaskrowymi, porażającymi akomodację oka lub rozszerzającymi źrenicę (np. atropiną), ponieważ zwiększa się ryzyko podwyższenia ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza u pacjentów predysponowanych do zamykania kąta przesączania.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
sport żeglarstwo motocross kolagen na zmarszczki krykiet lifting ciała brydż narciarstwo na grypę szałwia gdy boli gardło szałwia apteka - szałwia dla sedniorów - szałwia ziołowe specjały - szałwia cukierki verbena szałwia na gardło szałwia na ból gardła szałwia cukierki ziołowe - aronia na wzmocnienie - aronia zioła - aronia co dobrego - aronia przeciw stresowi - aronia produkty na odporność - aronia nowości - aronia ziołowe produkty - aronia zioła - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa co dobrego - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa apteka - pokrzywa ładne włosy cukierki ziołowe - pokrzywa nowości - pokrzywa dla sedniorów - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej ziołowe cukierki - czarny bez co dobrego - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki apteka - czarny bez produkty na odporność - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez zioła - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe na wzmocnienie - melisa na odporność - melisa zioła - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe zioła - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe zielarnia - melisa ziołowe wspomaganie - melisa w aptekach - waleriana zioła w cukierkach - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana w aptekach - waleriana przeciw stresowi - waleriana apteka - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe skok wzwyż skok o tyczce naturalny dezodorant koszykówka uliczna dla piłkarzy wyścigi konne łyżwiarstwo gra w kręgle
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.