Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bernardety, Konstancji Wtorek 18. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
CORECTIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Bisoprololi fumaras
Forma leku
Forma leku
5 mg lub 10 mg, tabletki powlekane
Zawartość
Zawartość
1 tabletka powlekana Corectin 5 zawiera jako substancje czynna 5 mg fumaranu, bisoprololu (2:1) 1 tabletka powlekana Corectin 10 zawiera jako substancje czynna 10 mg fumaranu, bisoprololu (2:1) substancje pomocnicze: * w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, powidon usieciowany, krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian. * w skład otoczki wchodzą: hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, glikol polietylenowy 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek. Corectin 10 zawiera w otoczce tlenek żelaza (E 172)
Zastosowanie
Zastosowanie
Lek Corectin 5 i Corectin 10, zawierają bisoprolol, który należy do leków wybiórczo blokujących receptory beta-1- adrenergiczne w sercu. U pacjentów z choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa), blokada receptorów beta-1 powoduje zwolnienie akcji serca, w wyniku czego zmniejsza się zużycie tlenu, powodując zmniejszenie nasilenia objawów dławicy piersiowej. Bisoprolol działa również przeciwnadciśnieniowo. Corectin 5 i Corectin 10 jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i w chorobie niedokrwiennej serca.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Corectin 5 i Corectin 10 w przypadku: ostrej niewydolności serca lub podczas epizodów dekompensacji wymagających dożylnego podawania leków inotropowych; wstrząsu kardiogennego; bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia; zespołu chorego węzła zatokowego; bloku przedsionkowo-zatokowego; bradykardii (zwolnienie akcji serca) - tętno poniżej 60 uderzeń/min stwierdzone przed rozpoczęciem leczenia; niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg); ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkich, przewlekłych, obturacyjnych chorób płuc; póŹnego stadium zarostowych chorób tętnic obwodowych lub w zespole Raynauda; nie leczonego guza chromochłonnego nadnerczy; kwasicy metabolicznej; nadwrażliwości na bisoprolol lub którakolwiek substancję pomocnicza. Zachowaj szczególna ostrożność stosując lek Corectin 5 lub Corectin 10 w przypadku: * niewydolności serca; * skurczu oskrzeli w astmie oskrzelowej, w obturacyjnych chorobach układu oddechowego; * stosowania wziewnych leków anestetycznych (stosowanych podczas narkozy); * cukrzycy z dużymi wahaniami stężenia glukozy (objawy hipoglikemii - zmniejszonego stężenia glukozy we krwi mogą być maskowane); * głodówki; * podczas leczenia odczulającego; * bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia; * dławicy Prinzmetala; * w zarostowych chorobach tętnic obwodowych (może wystąpić nasilenie dolegliwości, szczególnie na początku leczenia). W przypadku astmy oskrzelowej lub przewlekłych, obturacyjnych chorób płuc, należy jednocześnie stosować leki rozszerzające oskrzela. U pacjentów z astmą, może okresowo występować zwiększenie oporów w drogach oddechowych. W takim przypadku należy zwiększyć dawkę leków -adrenomimetycznych np. salbutamol, fenoterol. Podobnie jak inne leki z tej grupy, bisoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny jak i nasilać reakcje alergiczne. Zastosowanie adrenaliny nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Pacjenci z łuszczyca lub u których w przeszłości występowała łuszczyca, mogą otrzymywać lek wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do ryzyka. U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, lek można stosować dopiero po podaniu leków blokujących receptory alfa. Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy. U pacjentów z choroba niedokrwienna serca, leczenia nie należy przerywać nagle. Jednoczesne stosowanie z antagonistami kanału wapniowego, np. werapamilem, klonidyną lub inhibitorami monoaminooksydazy (- z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) nie jest zalecane. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Corectin 5 i Corectin 10 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby: U pacjentów z ciężka niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) lub wątroby, nie należy przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Corectin 5 i Corectin 10 może powodować działania niepożądane Często - (>1% i <10%) * Układ krążenia: uczucie zimna lub drętwienia w kończynach * Ośrodkowy układ nerwowy: uczucie zmęczenia*, wyczerpanie*, zawroty głowy*, ból głowy*. * Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, zaparcie Nieczęsto - (>0.1% i <1%) * Ogólne: osłabienie mięśniowe i skurcze * Układ krążenia: bradykardia (zwolnienie akcji serca), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego, nasilenie objawów niewydolności serca, niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na stojącą). * Ośrodkowy układ nerwowy: zaburzenia snu, depresja. * Układ oddechowy: skurcz oskrzeli u pacjentów z astma oskrzelowa lub obturacyjna choroba dróg oddechowych Rzadko - (>0.01% i <.1%) * Ośrodkowy układ nerwowy: koszmary senne, omamy * Skóra: reakcje nadwrażliwości (świąd, uderzenie gorąca, wysypka). * Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), zapalenie wątroby. * Metabolizm: zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi. * Układ moczowo-płciowy: zaburzenia potencji. * Uszy, nos, gardło: zaburzenia słuchu, katar alergiczny. * Oczy: zmniejszone wydzielanie łez (istotne jeżeli pacjent stosuje soczewki kontaktowe) Bardzo rzadko -(<0.0.1%) * Oczy: zapalenie spojówek. * Skóra: zaostrzenie objawów łuszczycy, wysypka łuszczycopodobna, łysienie. * Układ krążenia: ból w klatce piersiowej Objawy występujące zwykle na początku leczenia. Z reguły są średnio nasilone i ustępują w ciągu 1-2 tygodni.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkowanie w każdym przypadku lekarz ustala indywidualnie. Dorośli: Zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg bisoprololu (1 tabletkę leku Corectin 5) na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 10 mg bisoprololu (1 tabletka leku Corectin 10) na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg bisoprololu na dobę. U pacjentów z ciężka niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) lub wątroby, nie należy przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę. Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Dzieci: brak jest doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego jego stosowanie nie jest zalecane. Tabletki należy przyjmować doustnie, raz na dobę, rano na czczo lub podczas śniadania, bez rozgryzania, z niewielka ilością płynu. Leczenie bisoprololem jest przeważnie długotrwałe, leczenia (zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca) nie należy przerywać nagle. Lek należy odstawiać stopniowo. W przypadku zażycia większej dawki leku Corectin 5 lub Corectin 10 niż zalecana: Po przedawkowaniu mogą wystąpić: zwolnienie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Corectin 5 lub Corectin 10 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak specyficznego antidotum (odtrutki). Postępowanie polega na przerwaniu podawania leku i zastosowaniu leczenia objawowego. W przypadku pominięcia dawki leku Corectin 5 i Corectin 10 Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może mieć szkodliwy wpływ na ciążę, a także na noworodka. Bisoprololu nie należy stosować podczas ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego, dlatego karmienie piersią nie jest zalecane podczas podawania bisoprololu.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C, chronić od wilgoci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania Antagoniści kanału wapniowego takie jak werapamil i w mniejszym stopniu diltiazem: negatywny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie krwi. Dożylne podanie werapamilu może spowodować pogłębienie niedociśnienia tętniczego i blok przedsionkowo-komorowy. Klonidyna: zwiększone ryzyko wystąpienia `nadciśnienia z odbicia` (znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego po odstawieniu leku) jak również nadmierne zwolnienie czynności serca oraz opóŹnienie przewodzenia. Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania przeciw nadciśnieniowego - a również ryzyko przełomu nadciśnieniowego (gwałtowne lub stopniowe zwiększenie ciśnienia tętniczego do bardzo wysokich wartości, zagrażających życiu). Leki wymagające zachowania ostrożności: Leki antyarytmiczne klasy I (np. dizopiramid, chinidyna): zwiększony wpływ na przewodzenie przedsionkowe oraz nasilone działanie na pracę serca. Leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron): zwiększony wpływ na czas przewodzenia przedsionkowego. Leki cholinomimetyczne (w tym takryna): wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Inne leki blokujące receptory beta - adrenergiczne (w tym krople do oczu): nasilenie działania. Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipogli-kemizujacego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi). Blokada receptorów beta - adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii (za małego stężenia glukozy we krwi). Leki do znieczulenia ogólnego: osłabienie odruchowej tachykardii (przyspieszenie akcji serca) i zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego. Kontynuacja blokady receptorów beta adrenergicznych zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca podczas indukcji i intubacji. Należy poinformować anestezjologa, że pacjent przyjmuje bisoprolol. Glikozydy naparstnicy: zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Leki hamujące syntetazę prostaglandyn np. kwas acetylosalicylowy: osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego. Leki sympatykomimetyczne (pobudzające receptory adrenergiczne): wzajemne hamowanie działania. Większe dawki adrenaliny mogą być konieczne w przypadku leczenia reakcji alergicznych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyna podobnie jak i inne leki przeciwnadciśnieniowe: nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe. Ryfampicyna: możliwe jest niewielkie skrócenie czasu działania bisoprololu. Leki do rozważenia Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii (zwolnienie akcji serca)
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
W badaniu z udziałem pacjentów z choroba niedokrwienna serca, bisoprolol nie pogarszał zdolności do obsługi urządzeń będących w ruchu. Jednakże reakcje na bisoprolol zależą od osobniczej wrażliwości, u niektórych osób mogą ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wymienione reakcje mogą wystąpić zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, w przypadku zmiany leku lub interakcji z alkoholem. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
boks dobre produkty z kolagenem kłopotliwe rozstępy połysk paznokci paradontoza tenis stołowy krykiet łagodzenie zmarszczek zielarnia - szałwia ziołowe cukierki - szałwia gdy boli gardło szałwia co dobrego - szałwia na wzmocnienie - szałwia na kaszel tabletki szałwia na ból gardła szałwia na odporność - szałwia w aptekach - aronia ziołowe produkty - aronia zielarnia - aronia nowości - aronia ziołowe cukierki - aronia zioła w cukierkach - aronia zioła - aronia w zielarniach - aronia ziołowe cukierki - pokrzywa na odporność - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa właściwości pokrzywy produkty na odporność - pokrzywa poprawa przemiany materii produkty z żeńszenia i imbiru w aptekach - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez ziołowe specjały - czarny bez na odporność - czarny bez na odporność - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez nowości z apteki - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez w aptekach - czarny bez w zielarniach - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe produkty z głogu apteka - głóg, głogowe właściwości głogu ziołowe specjały - melisa w zielarniach - melisa cukierki melisowe - cukierki ziołowe produkty - melisa na wzmocnienie - melisa cukierki melisowe - cukierki ziołowe wspomaganie - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe w zielarniach - waleriana na odporność - waleriana zielarnia - waleriana cukierki z ziołami - waleriana ziołowe produkty - waleriana produkty na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana co dobrego - waleriana squash szermierka dżudo zapasy produkty dla piłkarzy surfing dla biegaczy paralotniarstwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook