Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Romana, Makarego Piątek 28. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
CLORANXEN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Clorazepate dipotassium
Forma leku
Forma leku
tabletki 5, 10 mg
Zawartość
Zawartość
tabletka zawiera: substancję czynną: klorazepan dipotasu 5 mg lub 10 mg; inne składniki leku: * tabletka 5 mg: węglan potasu bezwodny, chlorek potasu, laktoza, żółcień chinolinowa z wodorotlenkiem glinu, stearynian magnezu, talk, celuloza mikrokrystaliczna; * tabletka 10 mg: węglan potasu bezwodny, chlorek potasu, laktoza, żółcień chinolinowa z wodorotlenkiem glinu, indygotyna z wodorotlenkiem glinu, stearynian magnezu, talk, celuloza mikrokrystaliczna.
Sposób działania
Sposób działania
Lek Cloranxen zawiera jako substancję czynną klorazepan dipotasu. Klorazepan działa przeciwlękowo, znosi uczucie zagrożenia i nadmiernego napięcia emocjonalnego, w większych dawkach działa również uspokajająco i nasennie. Lek ma ponadto działanie przeciwdrgawkowe i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Wskazaniami do zastosowania leku Cloranxen są: * stany lęku i niepokoju, zwłaszcza w zaburzeniach nerwicowych; * łagodzenie ostrych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (odstawiennego); * pomocniczo w ogniskowych napadach padaczkowych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek jest przeciwwskazany u chorych z nadwrażliwością na klorazepan lub benzodiazepiny, u chorych z nużliwością mięśni, ciężką niewydolnością oddechową, zespołem bezdechu sennego, ciężką niewydolnością wątroby, z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 lat. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cloranxen. Lek może wywoływać uzależnienie psychiczne i fizyczne, jego stosowanie powinno odbywać się pod dokładną kontrolą lekarską i w większości przypadków być ograniczane w czasie. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest też większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Czas stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku u osób, u których podejrzewa się skłonność do nadużywania leków lub alkoholu. Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe odstawienie może wywołać zespół abstynencyjny objawiający się drżeniem mięśniowym, pobudzeniem, bezsennością, omamami, dezorientacją, derealizacją (poczucie zmiany otaczającego świata), depersonalizacją (poczucie zmiany obrazu własnej osoby), bólami głowy, bólami mięśniowymi, niepokojem, drażliwością, napadami padaczkowymi, nadwrażliwością na światło, dźwięk i kontakt fizyczny. Objawy te mogą wystąpić 4-8 dni po odstawieniu preparatu. Przerwanie leczenia, zwłaszcza nagłe, może powodować bezsenność i niepokój „z odbicia”. Zaleca się stopniowe odstawianie leku. Benzodiazepiny nie powinny być stosowane w monoterapii w leczeniu depresji lub niepokoju związanego z depresją (u tych pacjentów może wystąpić ryzyko prób samobójczych). Lek nie ma działania antypsychotycznego, jego stosowanie w psychozach nie jest zalecane. Niewydolność wątroby i nerek hamują metabolizm i wydalanie klorazepanu, prowadząc do wydłużenia jego działania. Ze względu na brak dostatecznych danych leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat. Sporadycznie obserwuje się reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresywność, euforię, pobudzenie, omamy, bezsenność, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te występują zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku. Może wystąpić niepamięć następcza. Stosowanie leku Cloranxen z jedzeniem i piciem: Lek można przyjmować niezależnie od pory przyjmowania posiłków.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Cloranxen może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane powodowane przez Cloranxen to: senność, bóle i zawroty głowy, uczucie znużenia, drażliwość, niezborność ruchowa, podwójne widzenie, niewyraźna mowa, może ujawnić się depresja, zaburzenia świadomości. Niekiedy występuje zwiększenie masy ciała, zmiany libido (popęd płciowy), zaburzenia miesiączkowania i zahamowanie owulacji. Ponadto występować może suchość błon śluzowych jamy ustnej, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcie, obniżenie ciśnienia tętniczego. Sporadycznie obserwuje się reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresywność, euforię, pobudzenie, omamy, bezsenność, koszmary nocne, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te występują zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić wysypki skórne. Może wystąpić niepamięć następcza. Stosowanie nawet terapeutycznych dawek leku może prowadzić do uzależnienia fizycznego; przerwanie leczenia może powodować objawy odstawienne lub bezsenność i niepokój „z odbicia”. Może występować uzależnienie psychiczne. Donoszono o nadużywaniu benzodiazepin. U niektórych osób w czasie stosowania leku Cloranxen mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
U dorosłych w objawowym tłumieniu lęku lek jest zazwyczaj stosowany w jednorazowej dawce dobowej 15 mg, przy czym najkorzystniejsze jest jego przyjmowanie przed spoczynkiem nocnym. W przypadku niezadowalającego działania dawka dobowa może być stopniowo zwiększana przez lekarza do dawki 60 mg (maksymalnie do 90 mg) podawanej w podzielonych porcjach. U chorych w wieku podeszłym i chorych osłabionych podawanie leku należy rozpoczynać od mniejszych dawek (5 mg do 10 mg na dobę). Jako środek pomocniczy w leczeniu padaczki podawanie klorazepanu dipotasu u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg co 8 godzin, ewentualnie zwiększanej co tydzień o 7,5 mg/dobę do maksymalnej dawki 60 mg/na dobę. W łagodzeniu ostrych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego zalecany jest następujący schemat dawkowania : Dorośli: 1. dzień (24 godziny) dawka początkowa 30 mg, następnie 15 mg 2 do 4 razy na dobę 2. dzień 15 do 30 mg co 8 godzin 3. dzień 7,5 do 15 mg co 8 godzin 4. dzień 5 do 10 mg co 8 godzin W następnych dniach dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do odstawienia leku, po uzyskaniu normalizacji stanu pacjenta. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku Cloranxen należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy w takim przypadku podwajać kolejnej dawki. W przypadku zażycia większej dawki leku Cloranxen niż należałoby, należy niezwłocznie zawiadomić lekarza lub farmaceutę. Przedawkowanie objawia się różnego stopnia zahamowaniem czynności ośrodkowego układu nerwowego: od umiarkowanej senności aż po śpiączkę. W przypadku niewielkiego przedawkowania występują: senność, splątanie, (dezorientacja), letarg; w cięższym przedawkowaniu: ataksja (niezborność ruchowa), hipotonia mięśniowa (wiotkość mięśni), niedociśnienie, depresja oddechowa, rzadko śpiączka i bardzo rzadko zgon. Oprócz postępowania zgodnego z zasadami ogólnymi w zatruciach doustnych (usunięcie treści żołądkowej przez wywołanie wymiotów u osoby przytomnej, płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego, podtrzymywanie czynności układu oddechowego i układu krążenia), w ciężkich zatruciach zastosować można leczenie flumazenilem.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża; Lek nie powinien być stosowany w ciąży, zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze. O potencjalnych zagrożenia lekarz powinien poinformować kobiety w wieku rozrodczym. Jeżeli kobieta planuje zajście w ciążę, leczenie powinno zostać zakończone odpowiednio wcześniej. Jeżeli lek, z ważnych powodów, jest podawany pod koniec trzeciego trymestru ciąży lub w trakcie porodu, u noworodka może wystąpić: hipotermia (obniżenie temperatury ciała), hipotonia (obniżenie napięcia mięśniowego), depresja oddechowa. U noworodków matek przyjmujących klorazepan w ostatnim okresie ciąży, może rozwinąć się uzależnienie fizyczne i istnieje ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Karmienie piersią Lek i jego metabolity są wydzielane z mlekiem matki w niewielkich ilościach. Jeżeli to możliwe, klorazepan nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze pokojowej, tj. od 15ºC do 25ºC. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie należy stosować leku Cloranxen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Klorazepan działa synergicznie z lekami zwiotczającymi mięśnie. Nasila działanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki nasenne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, inne leki uspokajające, neuroleptyki, środki znieczulające, przeciwpadaczkowe, środki przeciwlękowe). W przypadku jednoczesnego stosowania opioidowych środków przeciwbólowych z klorazepanem może wystąpić nasilona euforia, która może prowadzić do psychicznego uzależnienia. Podczas stosowania klorazepanu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Cyzapryd nasila przejściowo działanie przez zwiększenie szybkości wchłaniania. Cymetydyna nasila senność po klorazepanie. Interakcje z fenytoiną są trudne do przewidzenia – może wystąpić zwiększenie jej stężenia w surowicy i nasilenie objawów niepożądanych, ale także jest możliwe zmniejszenie stężenia fenytoiny lub brak interakcji. Klorazepan osłabia działanie lewodopy. W przypadku jednoczesnego przyjęcia alkoholu, może nastąpić nasilenie działania uspokajającego. Metabolizm klorazepanu jest na ogół przyspieszony u palaczy tytoniu oraz osób przyjmujących leki przeciwdrgawkowe. Leki zobojętniające (wodorotlenki i sole glinu i magnezu) opóźniają wchłanianie klorazepanu, niekiedy znacznie, bezwzględna biodostępność nie ulega jednak na ogół zmianie.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wykonywanie innych złożonych, wymagających skupienia uwagi, czynności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
szachy preparaty na ładne ciało na rozstępy bieganie sport dla aktywnych lifting włosów wzmocnienie dziąseł i zębów ładna cera nowości z apteki - szałwia na urlopie szałwia produkty na odporność - szałwia jedzenie lodów szałwia cukierki verbena szałwia nowości - szałwia produkty na odporność - szałwia ziołowe produkty szałwia przeciw stresowi - aronia ziołowe produkty - aronia ziołowe produkty - aronia cukierki z ziołami - aronia ziołowe wspomaganie - aronia na odporność - aronia nowości - aronia dla całej rodziny - aronia zioła w cukierkach - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa ładna cera apteka - pokrzywa apteka - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa produkty z pokrzywy w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki produkty z aloesu i trawy cytrynowej zielarnia - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej zielarnia - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa zielarnia - czarny bez na odporność - czarny bez zioła - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez na odporność - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki ziołowe specjały - czarny bez produkty na odporność - czarny bez przeciw stresowi - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki apteka - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe ziołowe specjały - melisa produkty z melisy produkty z melisy na wzmocnienie - melisa właściwości melisy ziołowe produkty - melisa cukierki z ziołami - melisa ziołowe cukierki - melisa nowości z apteki - waleriana ziołowe produkty - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe w aptekach - waleriana co dobrego - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe przeciw stresowi - waleriana co dobrego - waleriana łucznictwo baseball biegi na przełaj brydż podnoszenia ciężarów żeglarstwo motocross naturalny dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook