Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Stanisława, Ireny Środa 18. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
CLEXANE FORTE
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Enoxaparin sodium
Forma leku
Forma leku
roztwór do iniekcji
Zawartość
Zawartość
1 amp.-strzyk. zawiera 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg lub 150 mg soli sodowej enoksaparyny. 1 fiolka (3 ml) zawiera 300 mg soli sodowej enoksaparyny.
Sposób działania
Sposób działania
Enoksaparyna jest heparyną o małej masie cząsteczkowej (drobnocząsteczkową), która wykazuje dużą aktywność przeciw czynnikowi Xa krzepnięcia krwi (anty-Xa) (około 100 j.m./mg) i małą aktywność przeciw czynnikowi IIa (anty-IIa) (około 28 j.m./mg).
Wskazania
Wskazania
* Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (szczególnie u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym). * Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z różnych powodów (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml). * Leczenie zakrzepicy żył głębokich (powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną). * Leczenie niestabilnej choroby wieńcowej oraz zawału serca bez załamka Q, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA). * Zapobieganie tworzeniu skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie przeprowadzono odpowiednich badań oceniających przeciwzakrzepowe właściwości preparatu Clexane u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca. Zgłaszano sporadyczne przypadki zakrzepicy zastawek serca u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca, otrzymujących enoksaparynę w celu zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. W dawkach stosowanych w profilaktyce zatorów oraz zakrzepicy żylnej enoksaparyna nie wpływa w sposób istotny na czas krwawienia i ogólne parametry krzepnięcia; nie ma również wpływu na agregację płytek krwi i wiązanie fibrynogenu z płytkami krwi. Enoksaparynę, podobnie jak inne leki przeciwzakrzepowe należy stosować ostrożnie w stanach związanych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, takich jak: zaburzenia hemostazy, bakteryjne zapalenie wsierdzia, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, niedawno przebyty udar niedokrwienny, ciężkie nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze, retinopatia cukrzycowa, niedawno przebyty zabieg neurochirurgiczny lub okulistyczny, krwotok u osób w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku (zwłaszcza w wieku 80 lat i powyżej) może wystąpić zwiększenie ryzyka wystąpienia krwotoku po zastosowaniu zalecanych dawek leku. Zaleca się prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek zmniejszenie wydalania enoksaparyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawień. Ze względu na znacznie zwiększone stężenie enoksaparyny w surowicy krwi u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), niezbędna jest modyfikacja dawkowania w tej grupie chorych. Obserwowano zwiększenie stężenia enoksaparyny po zastosowaniu profilaktycznych dawek leku (nie modyfikowanych względem mc. pacjenta) u kobiet (<45 kg) i mężczyzn (<57 kg) o małej mc. Takie działanie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Z tego względu, niezbędne jest prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. Niebezpieczeństwo trombocytopenii immunologicznej zależnej od heparyny może być także związane z podawaniem enoksaparyny. Wystąpienia trombocytopenii zazwyczaj należy spodziewać w okresie 5 do 21 dni od rozpoczęcia leczenia. Stąd zaleca się oznaczenie ilości płytek krwi przed rozpoczęciem, a następnie regularnie podczas leczenia. Po zaobserwowaniu istotnego zmniejszenia ilości płytek krwi (30 do 50% początkowej wartości) enoksaparynę należy natychmiast odstawić i zastosować inne leczenie. Heparyn drobnocząsteczkowych nie należy stosować zamiennie. U pacjentów z trombocytopenią spowodowaną przez heparynę, przebiegającą z zakrzepicą lub bez zakrzepicy, enoksaparynę należy stosować szczególnie ostrożnie. Niebezpieczeństwo wystąpienia trombocytopenii indukowanej przez heparynę może utrzymywać się przez kilka lat.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Podobnie jak po innych lekach przeciwzakrzepowych podczas leczenia enoksaparyną może wystąpić krwawienie, jeśli obecne są takie czynniki ryzyka, jak krwawienia po urazach, duże zabiegi chirurgiczne lub użycie leków zaburzających hemostazę. Odnotowano doniesienia o dużych krwotokach, włączając w to krwawienia zaotrzewnowe i wewnątrzczaszkowe. Należy ustalić przyczynę krwawienia i przedsięwziąć odpowiednie leczenie. Donoszono o bezobjawowym i przemijającym zwiększeniu ilości płytek krwi i zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych. W niektórych przypadkach może być konieczne odstawienie leku. Rzadko mogą wystąpić uogólnione reakcje alergiczne, w tym także reakcje rzekomoanafilaktyczne. Po podskórnym podaniu enoksaparyny w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodne podrażnienie miejscowe, zmiany guzkowate, plamicze, rumieniowe, pęcherze.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na enoksaparynę, heparynę lub jej pochodne, w tym heparyny drobnocząsteczkowe. * Nadwrażliwość na alkohol benzylowy (dotyczy wyłącznie dawki 300 mg/3 ml). * Czynne, duże krwawienia lub choroby obciążone ryzykiem wystąpienia niekontrolowanych krwotoków w wyniku np. ciężkiego bakteryjnego zapalenia wsierdzia, czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, niedawno przebytego udaru krwotocznego mózgu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Enoksaparynę podaje się w głębokich iniekcjach podskórnych. Ampułkostrzykawka jest gotowa do bezpośredniego użycia. Wstrzyknięcia najlepiej wykonać wtedy, gdy pacjent znajduje się w pozycji leżącej. W przypadku stosowania dawek 20 lub 40 mg, przed wstrzyknięciem nie należy usuwać ze strzykawki pęcherzyków powietrza ze względu na możliwość straty części leku. Lek należy podawać na przemian w lewą lub prawą przednio-boczną lub tylno-boczną część powłok brzusznych. Całą długość igły wprowadzić pionowo w fałd skóry powstały po uchwyceniu jej kciukiem i palcem wskazującym. Nie należy uwalniać fałdu skóry przed zakończeniem wstrzykiwania. Nie należy pocierać miejsca wstrzyknięcia. Dobrze współpracującego pacjenta można nauczyć wykonywania iniekcji enoksaparyny w fałd powłok brzusznych. Przeliczając jednostki należy pamiętać, że 0,1 ml preparatu zawiera 10 mg enoksaparyny sodu o aktywności ok. 1000 j.m. aXa i ok. 280 j.m. a-lia. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml): podskórnie - 40 mg raz na dobę przez co najmniej 6 dni (do momentu uruchomienia pacjenta), ale nie dłużej niż 14 dni. Leczenie zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną: podskórnie - raz na dobę w dawce 1,5 mg/kg mc. lub 2 razy na dobę w dawce 1 mg/kg mc. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym: * u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej) - podskórnie 20 mg raz na dobę. * U pacjentów poddawanych ogólnym zabiegom chirurgicznym pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać 2 h przed zabiegiem. * Pacjentom z dużym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przed chirurgicznym zabiegiem ortopedycznym), zaleca się podanie 40 mg podskórnie na 12 h przed zabiegiem. Leczenie enoksaparyną zwykle trwa od 7 do 10 dni. U niektórych pacjentów może być ono dłuższe - tzn. należy ją podawać dopóki istnieje niebezpieczeństwo zakrzepów i zatorów żylnych oraz w okresie leczenia ambulatoryjnego. Wykazano, że pacjenci po operacjach ortopedycznych mogą odnieść korzyści z przedłużenia leczenia profilaktycznego, przyjmując enoksaparynę w dawce 40 mg raz na dobę przez 3 tyg. po leczeniu początkowym. Zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem osób starszych z zaburzeniami czynności nerek. Z powodu braku badań klinicznych należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. Lek ma ponadto liczne zastosowania w warunkach szpitalnych: w leczeniu zatorowości płucnej, niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca bez załamka Q, przy zabiegach rewaskularyzacyjnych w kardiologii, a także - jako profilaktyka tworzenia skrzepów - w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego i w czasie hemodializy.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Z powodu braku odpowiednich kontrolowanych badań u kobiet w ciąży lek może być stosowany u tych pacjentek jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ponieważ nie wiadomo, czy nie zmieniona enoksaparyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym, należy zalecić unikanie karmienia piersią w czasie stosowania leku.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Przed zastosowaniem enoksaparyny należy odstawić leki, które zaburzają hemostazę, a więc leki o działaniu trombolitycznym i przeciwzakrzepowym (w tym antagonistów glikoproteiny IIb/IIIa), inne leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, tiklopidynę, klopidogrel), niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego użycia enoksaparyny z wyżej wymienionymi lekami należy starannie monitorować kliniczne i laboratoryjne parametry krzepnięcia krwi.
Uwagi
Uwagi
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania enoksaparyny u dzieci nie zostały udokumentowane.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wioślarstwo dbaj o stawy jazda na snowboardzie piękne ciało lifting włosów wyścigi samochodowe złote medale jogging na grypę szałwia na kaszel tabletki szałwia najlepsze w aptece szałwia przeciw stresowi - szałwia zielarnia - szałwia nowości z zielarni - szałwia najlepsze zioła szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia apteka - aronia ziołowe cukierki - aronia przeciw stresowi - aronia produkty na odporność - aronia zioła w cukierkach - aronia cukierki ziołowe - aronia w zielarniach - aronia aronia - cukierki nowości z apteki - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa w aptekach - pokrzywa nowości - pokrzywa nowości - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa zioła - pokrzywa przeciw stresowi - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru co dobrego - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir co dobrego - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki cukierki czarny bez - cukierki dla sedniorów - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez właściwości czarnego bzu zioła - czarny bez nowości - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe produkty z głogu ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe produkty z głogu ziołowe produkty - melisa cukierki melisowe - cukierki przeciw stresowi - melisa nowości z zielarni - melisa w zielarniach - melisa co dobrego - melisa zielarnia - melisa produkty na odporność - melisa ziołowe specjały - waleriana ziołowe produkty - waleriana zielarnia - waleriana apteka - waleriana na odporność - waleriana dla całej rodziny - waleriana nowości z apteki - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana curling bilard motocross dżudo koszykówka najlepszy dezodorant wartościowy dezodorant dla sportowców
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook