Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusława, Tekli Poniedziałek 23. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
CHINIDINUM SULPHURICUM
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
drażetki 200 mg. 200 mg, tabletki drażowane
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - quinidine sulfate. Jedna tabletka drażowana zawiera jako substancję czynną: 200 mg siarczanu chinidyny oraz substancje pomocnicze: laktozę, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, skrobi glikolan sodu, talk, magnezu stearynian – wchodzące w skład rdzenia. Składniki otoczki: sacharoza, karmeloza sodu, powidon K-30, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Chinidinum prolongatum powoduje, że serce bije regularnie, dodatkowe uderzenia serca zanikają, podobnie jak ataki przyspieszonej akcji serca.
Zastosowanie
Zastosowanie
Preparat stosuje się w celu zapobieżenia nieregularnej pracy serca. Chinidyna jest lekiem przeciwarytmicznym. Działa stabilizująco na błonę komórkową, co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości i przewodnictwa w sercu, hamuje automatyzm i spontaniczne powstawanie nieprawidłowych pobudzeń. W większych dawkach chinidyna powoduje zmniejszenie siły skurczu serca i zwolnienie czynności serca. Chinidinum sulfuricum stosuje się w napadowym migotaniu i trzepotaniu przedsionków.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Chinidiny nie wolno podawać osobom uczulonym na preparat, w schorzeniach serca, które wpływają na rytm serca, w bloku serca II i III stopnia, w zbyt małej ilości płytek krwi. Pacjenci cierpiący na niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi, niedobór potasu niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji chinidiną. Tabletki należy popijać dużą ilością wody, co najmniej H szklanki wody, w celu zapobieżenia ich utknięciu w przełyku. Utknięcie tabletki może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przełyku ze względu na żrący charakter zawartości tabletki. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli chinidinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat nie zgadza się z bardzo wieloma lekami, m.in. glikozydami nasercowymi, lekami przeciw nadkwasocie żołądka, blokerami receptorów beta, fenytoiną, rifampicyną. Zamiar stosowania jakichkolwiek leków podczas kuracji chinidiną należy przedyskutować z lekarzem. Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum, jeśli stwierdzono: * nadwrażliwość na chinidynę; * w przeszłości trombocytopenię (małopłytkowość) lub całkowity blok serca wywołane przez chinidynę; * zaburzenia lub zatrzymanie przewodnictwa w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego); * niewydolność węzła zatokowego; * zespół wydłużonego odcinka QT (zmiana w obrazie EKG); * zaburzenia równowagi elektrolitowej; * zaawansowaną niewydolność serca; * miastenię (nużliwość mięśni); * ciążę. * Przerywanie napadu migotania przedsionków powinno odbywać się w warunkach szpitalnych. Chinidyna podobnie jak inne leki przeciwarytmiczne może powodować nasilenie zaburzeń rytmu serca. * Przed rozpoczęciem stosowania chinidyny, lekarz może zalecić wyrównanie ewentualnej hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) oraz podjąć leczenie niewydolności serca. * Po zastosowaniu pierwszej dawki leku, pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia reakcji nadwrażliwości. * U pacjentów z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków przed powrotem rytmu zatokowego może nastąpić znaczne przyspieszenie rytmu komór – aby temu zapobiec, lekarz może zalecić lek * z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol) lub antagonistów kanału wapniowego (np. werapamil) lub glikozyd nasercowy. * Leku nie należy stosować przewlekle. * Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia (wydłużone przewodzenie przedsionkowo-komorowe, częściowy blok przedsionkowo-komorowy, niewyrównana niewydolność serca, zatrucie glikozydami naparstnicy, zapalenie mięśnia sercowego, ciężkie uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrząs kardiogenny, niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności serca, zaburzenia stężenia potasu). * Ostrożnie stosować z innymi lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. dizopiramidem) oraz beta-adrenolitykami (np. atenololem). * Ostrożnie stosować jednocześnie z glikozydami naparstnicy (np. digoksyną), ponieważ może w znaczącym stopniu zwiększyć się stężenie glikozydu w osoczu. * Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (objawy nadwrażliwości na chinidynę), lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy uszkodzenia wątroby i konieczne może być natychmiastowe leczenie. * Jeśli u pacjenta pojawią się objawy przedawkowania chinidyny (szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia, zmiany w obrazie EKG), lek należy natychmiast odstawić. * Chinidyna może spowodować ujawnienie utajonej niewydolności serca. Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby stężenie chinidyny w surowicy może zwiększać się do nadmiernych wartości. Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Stosowanie chinidyny w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Chinidyna przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania jej w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie wiadomo, czy chinidyna wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100 - Zaburzenia przewodu pokarmowego - biegunka, mdłości, wymioty. - Poważne zaburzenia rytmu serca. 1/1000 - Reakcje uczuleniowe - gorączka, wysypka. - Niskie ciśnienie krwi. - W przedawkowaniu leku mogą pojawić się: szum w uszach, widzenie za mgłą. - Bóle oraz zawroty głowy. <1/1000 - Zaburzenia w pracy wątroby oraz zmiany w obrazie krwi. - Nadwrażliwość na światło. - Bóle stawów. W razie pojawienia się zaburzeń w rytmie serca należy skontaktować się z lekarzem. Jak każdy lek, Chinidinum sulfuricum może powodować działania niepożądane. Najczęściej występują objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, brak łaknienia; rzadko uszkodzenie wątroby, zapalenie przełyku. * Układ krążenia: u około 15% pacjentów mogą wystąpić różnego typu zaburzenia rytmu serca (np. częstoskurcz komorowy z nieregularną akcją komór, przedwczesne skurcze komorowe), zmiany w obrazie EKG, blok serca, trzepotanie lub migotanie komór, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia. * Ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie; rzadko zaburzenia świadomości, majaczenie, otępienie, ataksja (niezborność ruchów), depresja. * Wzrok i słuch: szumy uszne, niedosłyszenie, zaburzenia widzenia (rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barw); rzadko podwójne widzenie, ślepota nocna, zapalenie nerwu wzrokowego, zwężenie pola widzenia. * Skóra: zaczerwienienie skóry ze świądem, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, wysypka; rzadko zmiany złuszczające, zaburzenia pigmentacji. * Nadwrażliwość: obrzęk naczynioruchowy, napady skurczu oskrzeli, niedociśnienie tętnicze; rzadko zatrzymanie oddechu, uszkodzenie wątroby, plamica, zapalenie naczyń. W pojedynczych przypadkach odnotowywano zapalenie wątroby, trombocytopenię (małopłytkowość) niedokrwistość aplastyczną, pancytopenię, agranulocytozę (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej). Krew: rzadko zaburzenia układu krwiotwórczego, niedokrwistość hemolityczna, hipoprotrombinemia (niedobór protrombiny we krwi), neutropenia. Inne: rzadko zespół toczniopodobny, gorączka, bóle mięśniowe lub stawowe, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy. U niektórych osób w czasie stosowania leku Chinidinum sulfuricum mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Tabletki nie wolno rozgryzać, lecz należy połykać w całości popijając obficie wodą. Lek Chinidinum sulfuricum należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Leczenie zaburzeń rytmu serca należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Lekarz zaleci podanie na początku jednej tabletki drażowanej w celu wykrycia nadwrażliwości na lek. Dorośli: zwykle 200 mg do 400 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) co 6 - 8 godz. Dawka maksymalna (rzadko stosowana) wynosi 1,6 g na dobę przez 1 - 3 dni. Dzieci: do 7 lat: 30 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych. od 7 do 18 lat: 0,8 g do 1,5 g na dobę w 5 dawkach podzielonych. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy ponownie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zastosowania większej dawki leku Chinidinum sulfuricum niż zalecana U osób wrażliwych na chinidynę, już po jednorazowej dawce leku mogą pojawić się: szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia. Mogą również wystąpić: przyspieszenie rytmu serca, zmiany w obrazie EKG, zaburzenia rytmu komór, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, zaburzenia oddychania, obrzęk płuc, kwasica metaboliczna, drgawki, wymioty, senność, śpiączka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła godzina, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. Należy kontrolować czynność układu krążenia, oddechowego, nerek, stężenie elektrolitów, obraz EKG. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Zabiegi przyspieszonej eliminacji (wymuszona diureza, hemodializa, hemoperfuzja, plazmafereza) są bezskuteczne. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Chinidinum sulfuricum Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ryzyko uszkodzenia płodu. Nie wolno podawać leku w trakcie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15ºC do 25ºC, w suchym miejscu. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które są wydawane bez recepty. * Podczas jednoczesnego stosowania chinidyny i digoksyny, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki digoksyny oraz kontrolę stężenia digoksyny w osoczu. * Ryfampicyna, pochodne kwasu barbiturowego, fenytoina nasilają przemiany chinidyny, zmniejszając znacząco jej stężenie w osoczu. * Chinidyna hamuje przemiany dezypraminy i imipraminy – należy unikać stosowania tych leków jednocześnie. * Chinidyna hamuje przemiany metoprololu, powodując zwiększenie jego stężenia w osoczu. * Leki alkalizujące mocz: inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), wodorowęglan sodu, tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd), leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) zwalniają wydalanie chinidyny. * Chinidyna nasila działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (np. acenokumarolu), kwasu acetylosalicylowego, leków cholinolitycznych (np. atropiny) oraz zwiotczających * (np. d-tubokuraryny). * Pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna) nasilają działanie chinidyny na serce. * Cymetydyna, werapamil oraz amiodaron mogą zwiększać stężenie chinidyny w osoczu, co może spowodować zmiany w obrazie EKG i wystąpienie groźnych zaburzeń rytmu serca (częstoskurcz komorowy). * Chinidyna zwiększa stężenie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipraminy), dizopiramidu, flekainidu, prokainamidu, propafenonu oraz zwiększa działanie toksyczne ketokonazolu. * Jednoczesne stosowanie chinidyny i nifedypiny prowadzi do zwiększenia stężenia nifedypiny i zmniejszenia stężenia chinidyny. * Sukralfat hamuje wchłanianie chinidyny, nawet jeśli jest przyjmowany 2 godz. po jej podaniu.
Uwagi
Uwagi
Lek zawiera sacharozę i laktozę – jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
zabiegi plastyczne skoki ze spadochronem jędrne piersi wstydliwe zmarszczki markowy kolagen kolagen ceneo brydż siatkówka zioła w cukierkach - szałwia na kaszel tabletki szałwia ziołowe produkty szałwia zielarka szałwia najlepsze w aptece szałwia na wzmocnienie - szałwia na wzmocnienie - szałwia na urlopie szałwia cukierki z ziołami - aronia nowości - aronia co dobrego - aronia co dobrego - aronia przeciw stresowi - aronia produkty na odporność - aronia produkty na odporność - aronia produkty na odporność - aronia ziołowe cukierki - pokrzywa właściwości pokrzywy na wzmocnienie - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa co dobrego - pokrzywa apteka - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa apteka - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki apteka - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez w zielarniach - czarny bez nowości - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez produkty z czarnego bzu w zielarniach - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe produkty z głogu zioła - głóg, głogowe dla sedniorów - melisa ziołowe specjały - melisa ziołowe specjały - melisa w aptekach - melisa nowości z zielarni - melisa zioła w cukierkach - melisa zioła - melisa w aptekach - melisa nowości z apteki - waleriana cukierki z ziołami - waleriana właściwości waleriany na odporność - waleriana produkty z waleriany dla całej rodziny - waleriana na wzmocnienie - waleriana ziołowe cukierki - waleriana piłka ręczna aerobik pływanie boks żużel maraton pływanie rzut młotem
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook