Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Tomasza, Maurycego Niedziela 22. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
CASODEX 150
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Bicalutamide
Forma leku
Forma leku
150 mg, tabletki powlekane.
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne: 150 mg bikalutamidu. Substancje pomocnicze: * Rdzeń: laktoza, glikolan sodowy skrobi, poliwidon, stearynian magnezu. * Otoczka: hypromeloza, makrogol 300, dwutlenek tytanu.
Wskazania
Wskazania
W leczeniu raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego (T3-T4, N-każde, M0 oraz T1-T2, N+, M0), jako natychmiastowe leczenie w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające do radykalnej prostatektomii lub radioterapii Rak gruczołu krokowego miejscowo zaawansowany u chorych, u których kastracja chirurgiczna lub farmakologiczna jest niewskazana lub nie akceptowana.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Bikalutamid jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Na podstawie danych klinicznych można przypuszczać, że u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby eliminacja bikalutamidu może być wolniejsza. U tych pacjentów może dochodzić do kumulacji leku w organizmie. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby preparat Casodex 150 mg należy stosować ze szczególną ostrożnością. Podczas leczenia preparatem Casodex 150 mg zaleca się okresowe badanie wskaźników czynności wątroby, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia preparatem Casodex. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W tych przypadkach należy przerwać leczenie preparatem Casodex. U pacjentów, u których pomimo leczenia preparatem Casodex nastąpił nawrót choroby i stwierdza się zwiększone stężenia PSA, należy rozważyć zaprzestanie leczenia. Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P450, głównie izoenzymu 3A4 (CYP 3A4), dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością. Należy zwrócić uwagę na pacjentów z nietolerancją laktozy, ponieważ tabletka preparatu Casodex zawiera 183 mg laktozy. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Farmakologiczne działanie leku może powodować wystąpienie następujących działań niepożądanych: Działania niepożądane występujące bardzo często (>1/10 pacjentów) Przerost gruczołów piersiowych (ginekomastia), zwiększone napięcie gruczołów sutkowych. U większości pacjentów zażywających preparat Casodex 150 mg w monoterapii, dochodziło do ginekomastii i (lub) bolesności gruczołów sutkowych. W badaniach klinicznych u około 5% pacjentów objawy te były znacznie nasilone. Po zakończeniu leczenia (zwłaszcza po długotrwałym leczeniu) preparatem Casodex, ginekomastia może nie ustąpić w sposób samoistny. Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) Uderzenia gorąca, świąd, uczucie osłabienia, łysienie, nadmierne owłosienie, suchość skóry, zmniejszenie libido, nudności, impotencja, zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) Bóle brzucha, depresja, dyspepsja, krew w moczu, śródmiąższowa choroba płuc. Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka. Po zastosowaniu preparatu Casodex obserwowano również zmiany wskaźników czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, zastój żółci w drogach żółciowych, żółtaczka). Zaburzenia te rzadko mają charakter ciężki, najczęściej są one przemijające i ustępują w trakcie leczenia biklutamidem lub po jego zakończeniu. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano wystąpienie niewydolności wątroby podczas leczenia biklutamidem. Nie ustalono jednak ich ścisłego związku przyczynowo-skutkowego ze stosowaniem bikalutamidu. W trakcie leczenia preparatem Casodex zaleca się okresowe badanie parametrów czynności wątroby (patrz punkt 4.4).
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na bikalutamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą. * Nie należy stosować preparatu Casodex jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem. * Preparat Casodex jest przeciwwskazany u kobiet i u dzieci.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Brak danych dotyczących przedawkowania preparatu Casodex u ludzi. Nie ma specyficznej odtrutki dla bikalutamidu. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zaleca się leczenie objawowe z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych i stanu ogólnego pacjenta.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli Preparat Casodex nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku: 150 mg (1 tabletka) raz na dobę. Preparat Casodex należy przyjmować bez przerwy przez co najmniej 2 lata lub do czasu progresji choroby. Dzieci Preparat Casodex nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Pacjenci z niewydolnością wątroby Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4). Pacjenci z niewydolnością nerek Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie preparatu Casodex u kobiet jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować leku u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
W badaniach in vitro wykazano, że enancjomer R bikalutamidu zmniejsza aktywność izoenzymu CYP 3A4, jak również w mniejszym stopniu izoenzymów CYP 2C9, CYP 2C19 oraz CYP 2D6. Chociaż badania z fenazonem, markerem aktywności układu enzymatycznego cytochromu P450 wykazały, że bikalutamid nie wchodzi w interakcje z fenazonem, to jednak badania z midazolamem wykazują, że po jednoczesnym przyjmowaniu bikalutamidu i midazolamu przez 28 dni średnia powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla midazolamu zwiększyła się maksymalnie o 80%. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku leków o wąskim wskaźniku terapeutycznym, dlatego jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu i bikalutamidu jest przeciwwskazane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu i cyklosporyny lub leków blokujących kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki wymienionych leków, szczególnie jeśli istnieje możliwość nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia we krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania i po zakończeniu leczenia preparatem Casodex. W przypadku jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz innych leków, mających wpływ na procesy utlenianiania np.: cymetydyny lub ketokonazolu, należy zachować ostrożność ze względu na teoretyczną możliwość zwiększenia stężenia bikalutamidu i zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny, z jej połączeń z białkami osocza. U pacjentów zażywających jednocześnie preparat Casodex i pochodne kumaryny zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nie stwierdzono, aby preparat Casodex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen do twarzy preparaty na ładne ciało piłka ręczna renomowany kolagen naturalny kolagen brydż ładne włosy szachy nowości z zielarni - szałwia najlepsze zioła szałwia zielarnia - szałwia na angine szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia najlepsze na kaszel szałwia na kaszel tabletki szałwia zielarka szałwia produkty na odporność - aronia zioła - aronia na odporność - aronia cukierki ziołowe - aronia właściwości aronii przeciw stresowi - aronia produkty z aronii ziołowe wspomaganie - aronia ziołowe wspomaganie - pokrzywa co dobrego - pokrzywa ładne włosy produkty z pokrzywy ziołowe wspomaganie - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa nowości - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru na wzmocnienie - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - czarny bez dla sedniorów - czarny bez produkty na odporność - czarny bez właściwości czarnego bzu zioła w cukierkach - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez nowości z apteki - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez cukierki głogowe - cukierki ziołowe produkty - głóg, głogowe produkty z głogu nowości z apteki - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe właściwości głogu ziołowe produkty - melisa na odporność - melisa zioła - melisa zielarnia - melisa ziołowe produkty - melisa apteka - melisa nowości - melisa ziołowe cukierki - melisa właściwości waleriany właściwości waleriany ziołowe specjały - waleriana dla całej rodziny - waleriana co dobrego - waleriana w zielarniach - waleriana dla całej rodziny - waleriana dla sedniorów - waleriana dżudo curling dla sportowców curling bieg z przeszkodami squash nurkowanie najlepszy dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook