Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Piotra, Eleonory Piątek 21. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
BISEPTOL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Sulfamethoxazolum + TrimetoprimumSulfamethoxazolum + Trimetoprimum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
zawiesina 48 mg/ml.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - co-trimoxazole (trimetoprim, sulfametoksazol).
Sposób działania
Sposób działania
BISEPTOL uniemożliwia bakteriom syntezę kwasu foliowego, bez którego funkcje życiowe bakterii są bardzo ograniczone. Bakterie przestają się namnażać i giną. Preparat przeciwbakteryjny, zawierający kotrimoksazol, będący mieszaniną sulfametoksazolu i trimetoprimu w stosunku 5:1. Połączenie w preparacie dwóch składników powoduje, że oporność bakteryjna występuje rzadziej, niż w przypadku stosowania pojedynczych leków. Preparat należy stosować w przypadkach, gdy drobnoustroje nie są wrażliwe na pojedyncze leki przeciwbakteryjne, a podanie doustne leku jest niemożliwe (albo nie jest wskazane).
Zastosowanie
Zastosowanie
Zakażenia dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, płuc. Zapalenie zatok przynosowych. Stany zapalne dróg moczowych oraz narządów płciowych (również na tle rzeżączkowym). Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.
Wskazania
Wskazania
* Ciężkie lub powikłane zakażenia układu moczowego spowodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morgani, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. * Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe szczepy Shigella flexneri i Shigella sonnei (czerwonka bakteryjna). * Zapalenie płuc u dorosłych i dzieci spowodowane przez Pneumocystis carinii. * Inne zakażenia: toksoplazmoza, biegunka podróżnych spowodowana przez Escherichia coli.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
BISEPTOL nie może być stosowany u osób uczulonych na lek, a także u pacjentów z chorobami wątroby oraz krwi. Leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia wysypki. Pacjenci z zaburzoną funkcją nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji BISEPTOL. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. BISEPTOL nie należy podawać łącznie z Aspiryną lub innymi lekami zakwaszającymi mocz. Preparat należy stosować ostrożnie pacjentom w podeszłym wieku. Należy zachować szczególną ostrożność stosując Biseptol 480 jeśli: * w okresie stosowania leku wystąpi biegunka, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita; należy wówczas odstawić lek i zwrócić się do lekarza, nie podawać leków działających zapierająco, * występuje niewydolność wątroby lub nerek, niedobór kwasu foliowego (np. u osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, leczonych lekami przeciwdrgawkowymi, z zespołem złego wchłaniania), * występują ciężkie objawy alergiczne lub pacjent choruje na astmę, * u pacjenta występuje deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, * preparat stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ może być zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, * preparat jest stosowany dłużej niż 14 dni - konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi, * podawany jest pacjentom chorym na AIDS, ponieważ mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Preparat zawiera glikol propylenowy - długotrwałe stosowanie może prowadzić do kwasicy mleczanowej.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100- * Zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, wymioty biegunka. * Zapalenie języka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej. * Gorączka. * Wysypka i świąd. 1/1000- <1/1000- * Poważne zmiany w obrazie krwi. * Zakłócenia w czynności wątroby i nerek. * Aseptyczne zapalenie opon mózgowych. * Zapalenie jelita grubego. * Ostre zapalenie trzustki. * Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe. * Syndrom Stevensa-Johnsona, martwica skóry. * Żółtaczka. * Uszkodzenie nerek. * Halucynacje. Jak każdy lek, Biseptol 480 może powodować działania niepożądane. Najczęściej występują nudności (z wymiotami lub bez) oraz wysypka skórna. Rzadko obserwowano: * ciężkie reakcje ze strony skóry, takie jak rumień wielopostaciowy pęcherzowy (zespół Stevensa - Johnsona), martwicę toksyczną rozpływną naskórka (zespół Lyella), * zmiany w wątrobie, w tym żółtaczkę, niewydolność wątroby lub martwicę wątroby, * rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Bardzo rzadko obserwowano: * biegunkę, zapalenie języka, * zakażenie błon śluzowych drożdżakami (kandydoza) Preparat może wywołać hemolizę (rozpad krwinek czerwonych) u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej, niezależnie od zastosowanej dawki. Jeżeli wystąpią takie objawy niepożądane jak gorączka, bóle stawów, kaszel, duszność, biegunka lub żółtaczka, należy przerwać leczenie preparatem Biseptol 480. Sporadycznie może wystąpić zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, które nie zostały wymienione, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub substancje pomocnicze preparatu. * Niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana przez niedobór kwasu foliowego. * Niewydolność wątroby lub nerek, gdy nie ma możliwości oznaczania stężenia leku w osoczu. * Końcowy okres ciąży i okres karmienia piersią. * Wiek poniżej 3 miesiąca.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku zastosowania większej dawki preparatu niż zalecana, mogą wystąpić objawy przedawkowania: brak łaknienia, kolka, nudności, wymioty, zawroty i ból głowy, senność, stan splątania, utrata przytomności. Odnotowywano również gorączkę, obecność krwi lub kryształów w moczu. Późnymi objawami przedawkowania są: nieprawidłowy skład krwi oraz żółtaczka. U pacjentów należy wykonywać badania obrazu krwi. Jeżeli stwierdzi się znaczące zmiany w obrazie krwi lub żółtaczkę należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb dziecka. Zazwyczaj dawka dla dzieci w wieku 2-3 lat 5 ml dwa razy dziennie; w wieku 4-7 lat 5-10 ml dwa razy dziennie. Przepisanej przez lekarza kuracji nie należy przerywać nawet w razie wyraęnej poprawy stanu zdrowia dziecka, gdyż grozi to nawrotem choroby. Większość ostrych zakażeń Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zazwyczaj stosuje się 2 ampułki (10 ml) co 12 godzin. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 3 ampułek (15 ml) co 12 godzin. Dzieci poniżej 12 roku życia: 30 mg sulfametoksazolu i 6 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę, podawane w 2 dawkach podzielonych. Poniżej zamieszczono schematu preparatu Biseptol 480. Od 3 do 5 miesiąca życia: 1,25 ml co 12 godzin. Od 6 miesiąca życia do 5 roku życia: 2,5 ml co 12 godzin. Od 6 roku życia do 12 roku życia: 5 ml co 12 godzin. W przypadku szczególnie ciężkich zakażeń dawki można zwiększyć o 50%. Preparat stosuje się zazwyczaj od 2 do 5 dni. Pacjenci z niewydolnością nerek W przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia z niewydolnością nerek należy zmodyfikować dawkowanie preparatu, biorąc pod uwagę klirens kreatyniny: * Powyżej 30 ml/min Zwykła dawka * Od 15 do 30 ml/min 1/2 zwykłej dawki podawane maksymalnie przez 3 dni. * Poniżej 15 ml/min Nie zaleca się stosowania Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii 100 mg sulfametoksazolu i 20 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin. Czas trwania kuracji nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Sposób podawania Lek należy podawać dożylnie w powolnym wlewie kroplowym, po uprzednim rozcieńczeniu. Sporządzony roztwór należy dokładnie zmieszać i zużyć natychmiast. W przypadku stwierdzenia zmętnienia lub strątów w sporządzonej mieszaninie, nie należy jej używać. Preparat należy rozcieńczać według schematu: 1 ampułka (5 ml) w 125 ml płynu do rozcieńczania 2 ampułki (10 ml) w 250 ml płynu do rozcieńczania Dopuszcza się stosowanie następujących płynów do rozcieńczania: * 5% i 10% roztwór glukozy * 0,9% roztwór NaCl * roztwór Ringera * 0,45% roztwór NaCl z 2,5% roztworem glukozy Nie stosować innych płynów do rozcieńczania. Uwaga: jeżeli pacjentowi nie można podać dużych ilości płynów, dopuszcza się zastosowanie wyższego stężenia kotrimoksazolu - 5 ml w 75 ml 5% glukozy.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania go podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu w końcowym okresie ciąży, z uwagi na możliwość wystąpienia u noworodka żółtaczki jąder podkorowych mózgu. Lek może być stosowany w początkowych miesiącach ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Preparat nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancje czynne przenikają do mleka matki i mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych u karmionego dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła. Przechowywać w temperaturze do 30ºC.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie kotrimoksazolu razem z niektórymi lekami moczopędnymi, zwłaszcza tiazydami zwiększa ryzyko wystąpienia trombocytopenii. Kotrimoksazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, leków przeciwcukrzycowych - pochodnych sulfonylomocznika oraz powodować wzrost stężenia digoksyny w surowicy krwi. U pacjentów leczonych kotrimoksazolem i cyklosporyną (np. po przeszczepach nerek) obserwowano przemijające pogorszenie się czynności nerek. Pacjenci otrzymujący jednocześnie metotreksat i kotrimoksazol powinni otrzymywać sole kwasu foliowego. U osób stosujących kotrimoksazol i przyjmujących pirymetaminę (środek przeciwmalaryczny) w dawkach 25 mg na tydzień, odnotowano przypadki wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej. Nie zaleca się stosowania tych leków jednocześnie. Kotrimoksazol może również oddziaływać z prokainamidem, amantadyną, rifampicyną, digoksyną.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, chyba że występują takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
cera kolagen na zmarszczki gimnastyka rugby redukcja zmarszczek dziąsła dbaj o kości połysk paznokci częsty kaszel przyczyny szałwia ładny głos szałwia najlepsze na kaszel szałwia gdy boli gardło szałwia szałwia szałwia na angine szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia cukierki szałwiowe szałwia zioła - aronia dla sedniorów - aronia ziołowe wspomaganie - aronia produkty na odporność - aronia nowości z zielarni - aronia zielarnia - aronia apteka - aronia ziołowe produkty - aronia właściwości pokrzywy w aptekach - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ładne włosy ładna skóra na wzmocnienie - pokrzywa nowości - pokrzywa zioła - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa właściwości czarnego bzu na odporność - czarny bez w aptekach - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez na odporność - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki cukierki z ziołami - głóg, głogowe ziołowe specjały - melisa cukierki z ziołami - melisa zioła - melisa nowości z zielarni - melisa właściwości melisy ziołowe cukierki - melisa zielarnia - melisa nowości z apteki - melisa co dobrego - waleriana przeciw stresowi - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe specjały - waleriana cukierki z ziołami - waleriana w aptekach - waleriana produkty na odporność - waleriana nowości z apteki - waleriana najlepszy dezodorant narty wodne krykiet dla biegaczy lekkoatletyka dla biegaczy windsurfing bilard
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook