Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Wincentego, Anastazji Sobota 22. Stycznia 2022r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
BIOTRAKSON
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ceftriaxonum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 1000 mg. 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - ceftriaxone sodium. Fiolka zawiera 2 g Ceftriaxonum (w postaci ceftriaksonu sodowego), 2 g zawierają 166 mg sodu (7,2 mmol sodu).
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Biotrakson należy do antybiotyków z rodziny cefalosporyn. Działa na wiele szczepów bakteryjnych i jest odporny na pewne enzymy - betalaktamazy - produkowane przez bakterie, które pozwalają bakteriom unicestwić działanie antybiotyku. Biotrakson uniemożliwia bakteriom syntezę ściany komórkowej i bakterie giną.
Zastosowanie
Zastosowanie
Lek stosuje się w poważnych zakażeniach bakteryjnych spowodowanych bakteriami wrażliwymi na ceftriaxone, jak zapalenie opon mózgowych u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 miesiąca życia, skomplikowane zakażenia dróg moczowych, niektóre formy zapalenia płuc u dorosłych i u dzieci.
Wskazania
Wskazania
Biotrakson jest przeznaczony do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na ceftriakson. Wskazania: * zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Serratia marcescens; * zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, zakażenie przewodu pokarmowego wywołane przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae; * zakażenia dróg moczowych i nerek wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp.; * zakażenia kości i stawów wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae; * zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran wywołane przez Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus; * zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae; * posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae; * ostre zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; * zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae); * borelioza (w okresie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych, objawów kardiologicznych lub zapalenia stawów), wywołana przez Borrelia burgdorferi; * zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym. Ceftriakson może być stosowany w leczeniu zakażeń u pacjentów z neutropenią.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparatu nie należy podawać w uczuleniach na penicylinę lub cefalosporyny. Ceftriakson należy podawać ostrożnie pacjentom w następujących przypadkach: * Nadwrażliwość na penicyliny; u pacjentów uczulonych na penicyliny istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej również na cefalosporyny (tzw. reakcja krzyżowa). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpiła reakcja anafilaktyczna. * Zaburzenia czynności wątroby i nerek * U pacjentów dializowanych konieczne jest monitorowanie stężenia leku we krwi i ewentualne uzupełniania dawki ceftriaksonu. * Bardzo rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub po zakończeniu leczenia (w czasie nawet do 6 tygodni) należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol, ewentualnie wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco. * Stosowanie ceftriaksonu, tak jak w przypadku innych antybiotyków, może spowodować kandydozę błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia. * U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi - w tych przypadkach wskazane jest podanie witaminy K. * U niektórych pacjentów (częściej dotyczy to dzieci), przyjmujących duże dawki antybiotyku dłużej niż 14 dni, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedostatecznie nawodnionych czy odżywianych pozajelitowo, istnieje ryzyko powstawania złogów soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym lub złogi w drogach moczowych), powodujące zburzenia czynności nerek, a nawet bezmocz. Złogi zanikają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Występują u około 5% leczonych pacjentów, a około 30% skarży się na ból w miejscu iniekcji. > 1/100- * Reakcje alergiczne skóry, jak świąd i zaczerwienienie. * Ból w miejscu iniekcji, który jednak szybko przemija. * Zapalenie żyły w miejscu iniekcji. * Biegunka. 1/1000- * Zmiany w obrazie krwi. <1/1000- * Wstrząs alergiczny. * Bóle głowy. * Krew w moczu. Ceftriakson jest na ogół dobrze tolerowany. Niepożądane reakcje zdarzają się rzadko, są łagodne i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku. Tolerancja miejscowa jest dobra. Obserwowano następujące działania niepożądane: * zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: luźne stolce, biegunka (2,7% pacjentów), nudności, wymioty, zaburzenia smaku (mniej niż 1%), zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka; bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit; * odczyny alergiczne, takie jak wysypka (1,7% pacjentów), pokrzywka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry, rzadko ciężkie reakcje alergiczne jak skurcz oskrzeli czy reakcje anafilaktyczne; pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, toksyczna martwica naskórka; * zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (3,1-3,3% pacjentów), fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny (mniej niż 1% ); * zmiany w obrazie krwi: agranulocytoza, leukopenia, eozynofilia (6%), limfopenia, neutropenia, trombocytoza (5,1%), trombocytopenia (2,1%), rzadziej (mniej niż 1%) niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna czy wydłużenie czasu protrombinowego; * zaburzenia czynności nerek objawiające się zwiększeniem stężenia kreatyniny i występowaniem wałeczków w moczu (mniej niż 1% pacjentów), zwiększenie stężenia azotu we krwi (1,2%); * bardzo rzadko cukromocz, skąpomocz, krwiomocz; * bóle i zawroty głowy (mniej niż 1%), gorączka polekowa, dreszcze; * ból lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (1%), zapalenie żyły po podaniu dożylnym (mniej niż 1%); * kandydoza, zapalenie pochwy (mniej niż 1 %); * poty, zaczerwienienie twarzy (mniej niż 1 %); * w rzadkich przypadkach obserwowano złogi soli wapniowej ceftriaksonu, tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym i złogi w drogach moczowych (notowano przypadki bezmoczu i zaburzenia czynności nerek).
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ceftriakson lub inne cefalosporyny. Ceftriaksonu nie należy podawać noworodkom z żółtaczką i wcześniakom ze względu na możliwość wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania nie ma swoistego antidotum, hemodializa i dializa otrzewnowa nie ma zastosowania. Należy wdrożyć leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od typu infekcji, stanu pacjenta oraz wagi jego ciała. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Biotrakson w dawce 2 g przeznaczony jest do leczenia najcięższych zakażeń lub zakażeń spowodowanych bakteriami umiarkowanie wrażliwymi na ceftriakson. Biotrakson ze względu na bardzo długi okres półtrwania, stosuje się jednorazowo w ciągu doby, możliwe jest również dzielenie dawki i podawanie leku co 12 godzin. Sposób podania i dawka zależą od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu pacjenta. W przypadkach, gdy nie jest konieczne zastosowanie dawki 2 g, dostępny jest ceftriakson w dawkach 1 g, 500 mg i 250 mg. Dawkowanie w większości zakażeń Dorośli i dzieci powyżej 12 rż. U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, w zależności od ciężkości zakażenia, zwykle stosuje się dawkę 1 g lub 2 g raz na dobę. W najcięższych przypadkach można podać 4 g raz na dobę lub 2 g co 12 godzin. Niemowlęta i dzieci do 12 r.ż. (masa ciała do 50 kg) Zwykle stosuje się dawki od 20 do 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (co 24 godziny). W najcięższych zakażeniach zaleca się stosowanie dawek do 80 mg/kg masy ciała/dobę, całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 g. Dawki od 50 mg/kg masy ciała należy podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut. W zapaleniu opon mózgowych u dzieci zaleca się dawki 100 mg/kg masy ciała na dobę, (maksymalnie 4 g na dobę). Po identyfikacji drobnoustroju i określeniu jego wrażliwości dawkę można odpowiednio zmniejszyć. Noworodki Stosuje się dawki od 20 do maksymalnie 50 mg/kg masy ciała na dobę we wlewie trwającym przynajmniej 60 minut, by uniknąć ryzyka wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami. Dzieciom do 2 miesiąca życia lek należy podawać wyłącznie dożylnie. Dawkowanie w boreliozie: u dzieci i dorosłych podaje się 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (nie więcej niż 2 g) przez 14 dni. Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym Biotrakson 2 g zaleca się stosować przed operacjami, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia. Przed operacjami w obrębie jelita grubego należy równocześnie zastosować lek działający na bakterie beztlenowe. Czas leczenia Czas leczenia zależy od ciężkości zakażenia i wynosi na ogół od 7 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów zakażenia zaleca się podawanie leku jeszcze przez co najmniej przez 2-3 dni. W zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes antybiotyk należy podawać co najmniej 10 dni. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby W niewydolności nerek, gdy czynność wątroby jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania. W przypadku, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, nie należy podawać więcej niż 2 g na dobę. W niewydolności wątroby, gdy czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania. U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek należy kontrolować stężenie ceftriaksonu we krwi i w razie potrzeby odpowiednio redukować dawki; u tych pacjentów nie należy przekraczać dawki 2 g na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania. Biotrakson, po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku i po odpowiednim rozcieńczeniu, może być podawany we wlewie dożylnym trwającym 20–30 minut lub dłużej (60 minut) lub dożylnie w powolnym wstrzyknięciu trwającym 3–5 minut. Biotrakson 2 g można podać we wstrzyknięciu domięśniowym w przynajmniej dwa miejsca głęboko do mięśnia pośladkowego, dzieląc dawkę 2 g lub stosując preparaty zawierające po 1 g ceftriaksonu.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania antybiotyku. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem. W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ceftriakson przenika w małych ilościach do mleka matki. Należy brać to pod uwagę w okresie karmienia.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Trwałość
Trwałość
Substancja przygotowana do wstrzyknięcia jest ważna 12 godzin od momentu zmieszania jej z rozpusz-czalnikiem. Lek należy chronić od światła
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Nie opisano interakcji ceftriaksonu z innymi lekami. W badaniach in vitro obserwowano działanie antagonistyczne ceftriaksonu i chloramfenikolu. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: stosowanie leku może powodować: fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu, fałszywie dodatni wynik testu Coombs’a.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Lek nie ma wpływu na zdolność wykonywania czynności wymagających dużej uwagi (kierowanie pojazdami mechanicznymi, obsługiwanie maszyn).

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
zatrzymaj czas kolagen ceneo piękne ciało wyścigi samochodowe bolą kości na kości wyścigi konne fryzjerzy ziołowe wspomaganie - szałwia ziołowe cukierki - szałwia ładny głos szałwia na kaszel palacza szałwia przeziębienie leki szałwia dla całej rodziny - szałwia cukierki szałwiowe szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia nowości z apteki - aronia na odporność - aronia apteka - aronia na odporność - aronia w zielarniach - aronia dla sedniorów - aronia ziołowe cukierki - aronia właściwości aronii w aptekach - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa nowości - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa właściwości pokrzywy co dobrego - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ziołowe produkty - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej zielarnia - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez zielarnia - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości z apteki - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez zioła - czarny bez produkty na odporność - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe apteka - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe ziołowe specjały - melisa dla sedniorów - melisa przeciw stresowi - melisa ziołowe produkty - melisa w zielarniach - melisa ziołowe cukierki - melisa nowości - melisa dla sedniorów - melisa na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana co dobrego - waleriana ziołowe produkty - waleriana cukierki walerianowe - cukierki ziołowe cukierki - waleriana ziołowe produkty - waleriana cukierki walerianowe - cukierki koszykówka dobry dezodorant rzut młotem skok w dal skok o tyczce skok w dal snooker gra w kości
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.