Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Amelii, Filipa Piątek 10. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
BIOPRAZOL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Omeprazolum
Forma leku
Forma leku
kapsułki twarde 10, 20 mg
Zawartość
Zawartość
1 kapsułka twarda Bioprazol zawiera: substancję czynna: 10 mg omeprazolu oraz substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia, glukoza, ftalan hypromelozy, hypromeloza, laktoza bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorofosforan, sodu laurylosiarczan, ftalan dietylu. skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek, erytrozyna, żółcień chinolinowa.
Zastosowanie
Zastosowanie
Preparat Bioprazol zawiera omeprazol, który hamuje aktywność pompy protonowej (H+/K+-ATP-aza) odpowiedzialnej za podstawowa i stymulowana czynność wydzielnicza komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka. Lek ten poprzez zahamowanie wydzielania kwaśnego soku żołądkowego zwiększa pH treści żołądka i zapobiega drażniącemu wpływowi kwasów na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Omeprazol nie działa na receptory acetylocholinowe i histaminowe. Omeprazol wchłania się w jelicie cienkim. W 95% wiąże się z białkami osocza. Lek metabolizowany jest w wątrobie, wydalany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Okres półtrwania omeprazolu w organizmie wynosi od 0,5 do 1,5 godziny. Jednorazowa dawka omeprazolu hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 24 godziny.
Wskazania
Wskazania
* choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori * refluksowe zapalenie przełyku * objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga) - zespół Zollingera-Ellisona * profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej * objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż leczenie może złagodzić objawy i opóŹnić rozpoznanie raka żołądka. Palenie papierosów jest przyczyna mniejszej skuteczności leczenia. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia leku w surowicy krwi oraz wydłużenie okresu pół-trwania, należy zmniejszyć dobowa dawkę leku. Niewydolność nerek nie wpływa w sposób istotny na stężenie leku w surowicy krwi i nie wymaga zmiany dawki.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Bioprazol może powodować działania niepożądane Lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane, jeśli wystąpią, są łagodne i przemijające. Podczas przyjmowania omeprazolu obserwowano zaburzenia: * układ pokarmowy: biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego, * układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie siły mięśniowej, * ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drażliwość, niepokój, pobudzenie lub apatia, parestezje, senność, bezsenność, zaburzenia równowagi, * skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella, * układ moczowy: zapalenie dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, * wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby z żółtaczka lub bez, encefalopatia u pacjentów, u których przed leczeniem stwierdzono ciężkie uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, * układ wewnątrzwydzielniczy: ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), * układ krwionośny: zmniejszenie liczby leukocytów obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych), * inne: nadwrażliwość na światło, złe samopoczucie, reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), nieostre widzenie, zaburzenia smakowe, zmniejszenie stężenia sodu w krwi (hiponatremia). Ponadto opisano nieliczne przypadki wystąpienia bradykardii (zwolnienie czynności serca), tachykardii (przyspieszenie czynności serca), podwyższenia ciśnienia krwi. Związek występowania wymienionych wyżej objawów ze stosowaniem omeprazolu nie jest jednoznacznie udowodniony. U niektórych osób w czasie stosowania leku Bioprazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
nadwrażliwości na omeprazol lub inne składniki preparatu.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Opisywano pojedyncze przypadki przedawkowania omeprazolu u ludzi. Lek w pojedynczej dawce 160 mg był dobrze tolerowany. Zaobserwowane objawy przedawkowania to: niewyraŹne widzenie, dezorientacja, senność, nadmierna potliwość, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, wymioty, suchość jamy ustnej, tachykardia (przyspieszenie czynności serca). Objawy te miały charakter przemijający. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkowanie w każdym przypadku lekarz ustala indywidualnie. Choroba wrzodowa dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka i refluksowe zapalenie przełyku: Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg jeden raz na dobę. Dolegliwości związane z choroba wrzodowa dwunastnicy ustępują zwykle szybciej niż wynikające z wrzodów żołądka. Większość owrzodzeń goi się w ciągu 4 tygodni. W razie niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, u niektórych pacjentów (np. u palaczy tytoniu) terapię należy wydłużyć do 8 tygodni. W przypadkach opornych na leczenie oraz w nawracających owrzodzeniach żołądka lub dwunastnicy, dawkę dobowa omeprazolu można zwiększyć do 40 mg na dobę. Omeprazol w dawce 20 mg na dobę, jest lekiem z wyboru w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku. Zespół Zollingera-Ellisona: U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg jeden raz na dobę. Leczenie kontynuuje się dopóki istnieją wskazania kliniczne. U pacjentów z nasilonymi objawami słabo reagującymi na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawka od 20 mg do 120 mg na dobę. Omeprazol powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori współistniejącego z choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy Schemat trójskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz: * klarytromycynę 250 mg i metronidazol 400 mg 2 razy na dobę przez okres 1 tygodnia lub * amoksycylinę 500 mg i metronidazol 400 mg 3 razy na dobę przez okres 1 tygodnia. Schemat dwuskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz klarytromycynę w dawce 500 mg trzy razy na dobę lub amoksycylinę w dawce 750 - 1000 mg dwa razy na dobę, przez okres 2 tygodni. Stosowanie u dzieci Leku Bioprazol nie podaje się dzieciom do 3 lat. W przypadku konieczności zastosowania leku u dzieci powyżej 3 lat z refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się następujące dawkowanie: * dzieci o masie ciała od 10 kg do 20 kg - 10 mg, * dzieci o masie ciała powyżej 20 kg - 20 mg. Objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga) Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 10-20 mg na dobę - w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych. Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc Zaleca się stosowanie leku Bioprazol w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego operację oraz w tej samej dawce na 2-6 godz. przed operacja w dniu operacji. Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych. Pacjenci w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania. Pacjenci z niewydolnością wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i wydłuża okres półtrwania w osoczu. Z tego powodu lek podaje się w dawce od 10 do 20 mg na dobę. Pacjenci z niewydolnością nerek Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Sposób stosowania: Kapsułkę należy połykać w całości. Pacjenci z zaburzeniami połykania powinni otworzyć kapsułkę i jej zawartość zawiesić, np. w soku owocowym lub innym kwaśnym płynie i wypić. Zawartości kapsułki nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem. W przypadku pominięcia dawki leku Bioprazol: Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P-450, z tego względu istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji z niektórymi lekami. Omeprazol może spowalniać eliminację diazepamu, fenytoiny i warfaryny. Zaleca się obserwację pacjentów przyjmujących warfarynę, fenytoinę lub diazepam, w razie konieczności zmniejszenie dawek, aż do czasu unormowania się wyników laboratoryjnych (para-metry krzepnięcia) lub do ustąpienia objawów klinicznych wynikających z interakcji. Podczas leczenia omeprazolem obserwowano zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu spowodowane zmiana pH treści żołądka. Równoczesne stosowanie omeprazolu i klarytromycyny zwiększa stężenie tych leków w surowicy krwi, co wykorzystuje się w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Opisano zwiększenie o 10% stężenia digoksyny w krwi podczas równoczesnego stosowania omeprazolu. Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami, w szczególności z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których wchłanianie zależy od pH soku żołądkowego jak ketokonazol, estry ampicyliny, sole żelaza.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Omeprazol nie upośledza sprawności psychofizycznej, nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy, nieostre widzenie.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
reumatyzm preparaty na ładne ciało judo skok wzwyż sportowcy biegi na przełaj siatkówka łagodzenie zmarszczek na odporność - szałwia zielarnia szałwia nowości z zielarni - szałwia ziołowe produkty szałwia co na grypę szałwia na kaszel szałwia dla sedniorów - szałwia nowości z zielarni - szałwia w aptekach - aronia nowości z zielarni - aronia nowości z apteki - aronia aronia - cukierki apteka - aronia produkty na odporność - aronia w zielarniach - aronia zioła w cukierkach - aronia w aptekach - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa oczyszczenie organizmu przeciw stresowi - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa przeciw stresowi - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - czarny bez nowości z apteki - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez nowości - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez na wzmocnienie - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe nowości - melisa apteka - melisa ziołowe wspomaganie - melisa dla całej rodziny - melisa ziołowe cukierki - melisa nowości z apteki - melisa przeciw stresowi - waleriana ziołowe produkty - waleriana zioła - waleriana nowości z zielarni - waleriana ziołowe specjały - waleriana właściwości waleriany dla całej rodziny - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe zapasy łyżwiarstwo figurowe dezodorant jazda na snowboardzie siatkówka hokej na lodzie siatkówka toczenie się w plastikowej kuli
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook