Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Michała, Gabriela Wtorek 29. Września 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
AUGMENTIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje dożylne 600 mg (500 mg + 100 mg); 1200 mg (1000 mg + 200 mg); syrop 31,2 mg/ml (25 mg + 6,2 mg); tabletki 375 mg (250 mg + 125 mg)
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - amoxicillin + clavulanic acid. 1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 500 mg + 100 mg zawiera substancje czynne: 500 mg amoksycyliny w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 1 g + 200 mg zawiera substancje czynne: 1 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 butelka infuzyjna preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego, 2 g + 200 mg zawiera substancje czynne: 2 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Amoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.
Zastosowanie
Zastosowanie
Zapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę. Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów: Bakterie Gram-dodatnie Tlenowe: * Enterococcus faecalis, * Enterococcus faecium, * Streptococcus pneumoniae, * Streptococcus pyogenes, * Streptococcus viridans, * *Staphylococcus aureus, * *koagulazo-ujemne * gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis), * rodzaj Corynebacterium, Bacillus * anthracis, * Listeria monocytogenes, * Nocardia asteroides. UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe. Beztlenowe: * rodzaj Clostridium, * rodzaj Peptococcus, * rodzaj Peptostreptococcus. Bakterie Gram-ujemne Tlenowe: * *Haemophilus influenzae, * *Escherichia coli, * *Proteus mirabilis, * *Proteus vulgaris, * rodzaj *Klebsiella, * *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), * rodzaj *Salmonella, * rodzaj *Shigella, * Bordetella pertussis, * rodzaj Brucella, * *Neisseria gonorrhoeae, * Neisseria * meningitidis, * Vibrio cholerae, * Pasteurella multocida, * Helicobacter pylori, * rodzaj Legionella, * Yersinia enterocolitica. Beztlenowe: * rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis, * rodzaj Fusobacterium. *Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.
Wskazania
Wskazania
Preparaty Augmentin są wskazane do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych wytwarzającymi beta-laktamazy bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę. Zakażenia górnych dróg oddechowych - np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Zakażenia dolnych dróg oddechowych - np. empiryczna terapia zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Zakażenia układu moczowo-płciowego i w obrębie jamy brzusznej - np. zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie narządów płciowych u kobiet (w tym: poronienie septyczne, posocznica połogowa) wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (zwłaszcza Escherichia coli), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp.; preparat w dawce 2 g + 200 mg może być ponadto stosowany w leczeniu rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Zakażenia skóry i tkanek miękkich - wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides. W leczeniu zakażeń stawów - wywołanych przez Staphylococcus aureus może być stosowany preparat wyłącznie w dawce 2 g + 200 mg. Zakażenia w stomatologii – np. ropień okołozębowy wywołany przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacteroides spp. Inne zakażenia Augmentin 1 g + 200 mg i 2 g + 200 mg może być stosowany w zapobieganiu zakażeniom związanym z dużymi zabiegami operacyjnymi w obrębie przewodu pokarmowego, miednicy, głowy i szyi oraz amputacjami kończyn. Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę są podatne na leczenie za pomocą preparatu Augmentin. Zakażenia mieszane wywołane przez drobnoustroje niewrażliwe na amoksycylinę i drobnoustroje wytwarzające beta-laktamazy wrażliwe na Augmentin mogą być leczone za pomocą preparatu Augmentin. W leczeniu ciężkich uogólnionych zakażeń takich, jak zapalenie otrzewnej, zaleca się stosowanie preparatu Augmentin w skojarzeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie należy stosować u osób uczulonych na penicylinę. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli amoxycylinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy poradzić się lekarza co do możliwości stosowania innych preparatów jednocześnie z amoxycyliną. Lek zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie należy stosować preparatu Augmentin, jeśli stwierdzono w przeszłości: * Nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny, cefalosporyny. * Ciężką niewydolność wątroby lub występowanie żółtaczki i(lub) zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin. Preparatu Augmentin nie należy stosować u pacjentów z mononukleozą zakaźną i białaczką limfatyczną, ze względu na zwiększone ryzyko występowania osutek rumieniowatych u tych pacjentów, po leczeniu amoksycyliną. Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin lekarz powinien zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych preparatem Augmentin. Należy monitorować parametry krzepliwości krwi, jeśli jednocześnie podaje się Augmentin i antykoagulanty. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie. Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy kontrolować parametry czynności wątroby i w razie ich pogorszenia rozważyć możliwość odstawienia leku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy ustalić w zależności od stopnia niewydolności. Jeżeli konieczne jest podawanie parenteralne dużych dawek preparatu Augmentin pacjentom na diecie ubogosodowej, wziąć pod uwagę ilość sodu podanego z preparatem. Zachowaj szczególną ostrożność stosując Augmentin: Donoszono o występowaniu ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Niezbędne może być wdrożenie odpowiedniego leczenia adrenaliną; może być konieczne podawanie tlenu, dożylnych kortykosteroidów,utrzymywanie drożności dróg oddechowych, włącznie z intubacją. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi biegunka, należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Tak jak po zastosowaniu innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, również po zastosowaniu preparatu Augmentin notowano rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołane przez toksyny nadmiernie namnożonych w jelicie Clostridium difficile. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100 - Rozwolnienie, wysypka, świąd. - W razie pojawienia się wysypki należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem; podobnie trzeba postąpić w razie uciążliwej biegunki. 1/1000- <1/1000 - Poważniejsze reakcje alergiczne z towarzyszącą gorączką, przejściowe zmiany w obrazie krwi oraz pokrzywka. Działania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj mają niewielkie nasilenie i są przemijające. Reakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń. Sporadycznie opisywano wysypki, świąd, pokrzywkę. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych reakcji leczenie antybiotykiem należy przerwać. Sporadycznie obserwowano również śródmiąższowe zapalenie nerek. Przewód pokarmowy Obserwowano występowanie biegunki, nudności, wymiotów, niestrawności. Kandydozę i związane z antybiotykiem zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelit) - podczas stosowania dożylnego objawy te występują sporadycznie. Wątroba U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności enzymów wątrobowych (ASPAT i/lub ALAT, fosfataza alkaliczna). Rzadko opisywano zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych przypadkach mogą być niewidoczne przez kilka tygodni od momentu ukończenia leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach opisywano zgony. W prawie wszystkich przypadkach zgony miały związek z chorobą podstawową lub innymi równocześnie stosowanymi lekami. Układ krwiotwórczy Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano zaburzenia składu krwi: leukopenię (w tym neutropenię lub agranulocytozę), pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku, małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczną. Również rzadko opisywano wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy. Układ moczowo-płciowy Szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie podawania płynów. Sporadycznie obserwowano bolesność i świąd pochwy z obecnością wydzieliny. Ośrodkowy układ nerwowy Objawy ze strony układu nerwowego obserwowano bardzo rzadko. Była to nadmierna ruchliwość, zawroty głowy, bóle głowy, drgawki, bezsenność i agresja. Drgawki i inne objawy pobudzenia o.u.n. mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki. Miejscowe Sporadycznie opisywano zakrzepowe zapalenie żyły lub ból w miejscu wstrzyknięcia. U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Augmentin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia. Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Ciąża Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią: Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, ale należy pamiętać, że śladowe ilości leku wydzielane do mleka kobiecego mogą u karmionych piersią niemowląt wywołać uczulenie, biegunkę lub grzybicze zakażenie błon śluzowych.
Przechowywanie
Przechowywanie
Zawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci. Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Donoszono o występowaniu u niektórych pacjentów leczonych preparatem Augmentin przedłużonego czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Preparat Augmentin należy ostrożnie stosować u pacjentów otrzymujących leki obniżające krzepliwość krwi. Nie zaleca się równoczesnego podawania preparatu Augmentin z probenecidem. Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych. Równoczesne stosowanie probenecydu z preparatem Augmentin może spowodować zwiększone stężenie i przedłużone utrzymywanie się w surowicy i żółci amoksycyliny. Probenecyd nie hamuje wydzielania kwasu klawulanowego. Równoczesne podawanie allopurynolu i amoksycyliny znacznie zwiększa częstość występowania skórnych reakcji alergicznych u pacjentów otrzymujących jednocześnie te dwa leki. Należy unikać podawania disulfiramu podczas kuracji preparatem Augmentin. Równoczesne podawanie amoksycyliny i digoksyny może zwiększyć wchłanianie tej ostatniej. Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, preparat Augmentin może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, o czym należy uprzedzić pacjentki leczone tym preparatem. Podawanie preparatu Augmentin może fałszować wyniki, oznaczanego metodami nieenzymatycznymi, stężenia cukru w moczu. Podobnie wyniki badań wykrywania urobilinogenu mogą ulec zafałszowaniu. Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nie wykazano wpływu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
dbaj o stawy złote medale piękne paznokcie wspinaczka problemy stawów snooker na kości produkty na piersi najlepsze zioła szałwia na kaszel tabletki szałwia apteka - szałwia w zielarniach - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia w aptekach - szałwia pastylki amolowe szałwia ziołowe specjały - szałwia na wzmocnienie - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe wspomaganie - aronia na wzmocnienie - aronia ziołowe cukierki - aronia dla całej rodziny - aronia ziołowe cukierki - aronia apteka - aronia ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ładne włosy zioła - pokrzywa oczyszczenie organizmu ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa dla sedniorów - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki aloes trawa cytrynowa - cukierki nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa na odporność - czarny bez nowości z apteki - czarny bez w zielarniach - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez co dobrego - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe dla sedniorów - melisa nowości - melisa cukierki melisowe - cukierki przeciw stresowi - melisa w zielarniach - melisa zielarnia - melisa nowości z apteki - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe nowości z zielarni - waleriana cukierki z ziołami - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe co dobrego - waleriana nowości z zielarni - waleriana w aptekach - waleriana w aptekach - waleriana właściwości waleriany skoki ze spadochronem skoki narciarskie bilard produkty dla sportowców kajakarstwo skok w dal nurkowanie z akwalungiem karate
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook