Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marii, Urbana Czwartek 2. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ASERTIN 100
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Sertralinum
Forma leku
Forma leku
100 mg tabletki powlekane
Zawartość
Zawartość
Substancją czynną jest: sertralina, 100 mg (w postaci chlorowodorku). substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza 6, hypromeloza 15, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171).
Zastosowanie
Zastosowanie
Asertin 100 należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, będących lekami przeciwdepresyjnymi lub stosowanymi w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. Serotonina jest naturalną substancją występującą w organizmie, która wpływa na nastrój. Niski poziom serotoniny w mózgu wiąże się z występowaniem depresji, a leki te pomagają w przywróceniu prawidłowego poziomu serotoniny w mózgu.
Wskazania
Wskazania
* duże zaburzenia depresyjne; * zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ze względu na brak dostatecznych danych nie zaleca się stosowania leku Asertin 100 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek Asertin 100 nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy pacjenci poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Asertin 100 pacjentom poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek Asertin 100 pacjentowi poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów poniżej 18 lat przyjmujących lek Asertin 100, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Asertin 100 w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lek Asertin 100 stosowany jest równocześnie z lekiem z grupy inhibitorów MAO lub pacjent zacznie stosować lek z grupy inhibitorów MAO zbyt szybko po zaprzestaniu stosowania leku Asertin 100, wystąpić mogą poważne reakcje, które niekiedy prowadziły do zgonu. Obserwowano takie objawy jak pobudzenie, drżenia mięśniowe, sztywność o różnym nasileniu, skurcze mięśni, splątanie (dezorientacja), rozdrażnienie, gorączka, majaczenie i śpiączka. Jeśli pacjent przyjmował lek z grupy IMAO, lek Asertin 100 można zacząć stosować dwa tygodnie po zakończeniu stosowania leku z grupy inhibitorów MAO. Leków z grupy inhibitorów MAO nie należy stosować przez co najmniej dwa tygodnie po zakończeniu leczenia lekiem Asertin 100. Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, aktów autoagresji oraz samobójstw (prób samobójczych). Ryzyko to utrzymuje się do momentu wystąpienia znaczącej remisji. Poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku lub więcej tygodni leczenia. Dlatego też pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji aż do wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, iż ryzyko samobójstwa może wzrastać w początkowych etapach procesu zdrowienia. Inne stany psychiczne, w leczeniu których stosowany jest lek Asertin 100, także mogą łączyć się ze zwiększonym ryzykiem prób samobójczych. Ponadto choroby te mogą współistnieć z tzw. dużą depresją. Dlatego też w przypadku leczenia pacjentów cierpiących na inne zaburzenia psychiczne należy zachować te same środki ostrożności, co w przypadku pacjentów leczonych z powodu dużej depresji. Pacjenci z próbami samobójczymi w wywiadzie i osoby z częstymi myślami samobójczymi przed rozpoczęciem farmakoterapii są bardziej narażone na ryzyko myśli samobójczych lub prób samobójczych i wymagają ścisłej obserwacji podczas leczenia. Ponadto zwiększone ryzyko zachowań samobójczych występuje u młodzieży. W przypadku szybkiego odstawienia leku Asertin 100 mogą wystąpić takie objawy, jak: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie wstrząsu elektrycznego), zaburzenia snu (bezsenność, intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Zazwyczaj objawy są łagodne do umiarkowanych, jednak u niektórych pacjentów mogą być nasilone. Występują zwykle w ciągu pierwszych kilku dni od odstawienia leku, choć bardzo rzadko pojawiają się także doniesienia o wystąpieniu takich objawów u pacjentów, którzy przez nieuwagę pominęli dawkę leku. Najczęściej objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego zaleca się, aby dawki leku Asertin 100 zmniejszać stopniowo w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, zgodnie z potrzebami pacjenta. Jeżeli po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku pojawią się trudne do zniesienia objawy, należy rozważyć wznowienie uprzednio zapisanego dawkowania. W następnej kolejności lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, jednak w sposób bardziej stopniowy. Stosowanie leków z grupy SSRI/SNRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny/selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) wiąże się z występowaniem akatyzji, stanu polegającego na subiektywnym odczuwaniu nieprzyjemnego lub przykrego niepokoju wraz z niemożnością stania lub siedzenia w jednym miejscu. Akatyzja najczęściej występuje w ciągu pierwszych kilku tygodni terapii. U pacjentów z niepokojem psychoruchowym zwiększenie dawki może być szkodliwe. U osób w podeszłym wieku lek Asertin 100 należy stosować tak samo jak u młodszych pacjentów. Stosowanie leku Asertin 100 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby: U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Asertin 100 i/albo stosować mniejsze dawki albo zwiększyć odstęp czasu między dawkami.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Asertin 100 może powodować działania niepożądane. Do częstych działań niepożądanych zalicza się: pobudzenie, ziewanie, drżenia mięśniowe, zmiany popędu płciowego i funkcji seksualnych u mężczyzn, mrowienie, drętwienie, gwałtowne ruchy i ruchy o charakterze skręcającym, zaburzenia widzenia włącznie z zaburzeniami w wyraźnym widzeniu z różnych odległości, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, nudności (odczuwanie mdłości), suchość w jamie ustnej, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, wymioty, zaparcia, wysypka, nieregularne miesiączki, potliwość, zawroty głowy, bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i migrena, niepokój, utrata masy ciała, zmniejszone łaknienie, osłabienie i uczucie zmęczenia. Do niezbyt częstych działań niepożądanych zalicza się: zwiększone łaknienie, manię/hipomanię, euforię (uczucie optymizmu lub radości lub przesadnie dobre samopoczucie), nasilenie depresji, omamy (widzenie, słyszenie lub wyczuwanie rzeczy, których nie ma), rozszerzenie źrenic, podwyższone ciśnienie tętnicze, omdlenie, przyspieszona czynność serca, obrzęki dłoni i stóp, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi takie jak występowanie zasinienia skóry, wypadanie włosów, świąd, bóle stawów, potrzeba częstego oddawania moczu, gorączka, zwiększenie masy ciała, złe samopoczucie. Do rzadkich działań niepożądanych zalicza się: nieprawidłowe wyniki badania krwi, wydłużony czas krwawienia, zmniejszoną liczbę płytek krwi, mlekotok u mężczyzn i kobiet, zmniejszone stężenie sodu we krwi, agresywne zachowanie, splątanie, psychozę, trudności w osiągnięciu i utrzymaniu wzwodu oraz wytrysku i zahamowanie orgazmu, koszmary senne, utrata przytomności, niekontrolowane skurcze mięśni, akatyzja, drgawki, dzwonienie w uszach, skurcz oskrzeli (zaciśnięcie mięśni dróg oddechowych), krwawienie z żołądka, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry i twardówki oka), nadwrażliwość na światło słoneczne, powiększenie sutków u mężczyzn, kurcze mięśni, krwawienie z pochwy, bolesny wzwód, niemożność oddawania moczu i obecność krwi w moczu. Obserwowano również reakcje alergiczne (wysypka, świąd, zaczerwienie, nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w połykaniu oraz obrzęk powiek, twarzy lub warg). W razie wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Odstawienie leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do wystąpienia objawów odstawiennych. Doniesiono o występowaniu: zawrotów głowy, zaburzeń czucia (w tym parestezji i wrażenia wstrząsu elektrycznego), zaburzeń snu (bezsenności i intensywnych snów), pobudzenia lub niepokoju, nudności i (lub) wymiotów, drżenia, splątania, pocenia się, bólów głowy, biegunki, kołatania serca, niestabilności emocjonalnej, drażliwości i zaburzeń widzenia. Zazwyczaj objawy są łagodne do umiarkowanych i ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być nasilone i (lub) przedłużać się. Dlatego też w przypadkach, w których leczenie preparatem Asertin 100 nie jest konieczne, zaleca się stopniowe odstawienie leku poprzez zmniejszanie przyjmowanych dawek. W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny takich jak Asertin 100 obserwowano zespół serotoninowy. Zespół objawów takich jak pobudzenie, drżenia mięśniowe, skurcze lub drgania mięśni, splątanie, biegunka, przyspieszenie czynności serca i gorączka może wskazywać na wystąpienie tego stanu chorobowego. W przypadku wystąpienia tych objawów niepożądanych lub innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Asertin 100 jeśli: * u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku; * pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w schizofrenii i psychozach); * pacjent przyjmuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), na przykład moklobemid (zwany również odwracalnym IMAO), także stosowane w leczeniu depresji lub selegilinę stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Należy zgłosić się natychmiast do lekarza prowadzącego lub do izby przyjęć najbliższego szpitala. Zabrać ze sobą tę ulotkę i pozostałe tabletki, aby lekarz wiedział, jaki lek pacjent zażył.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek Asertin 100 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, jaką dawkę leku należy przyjmować i kiedy lek przyjmować należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub niezależnie od posiłków. Zwykle dawka wynosi 50 mg raz na dobę. Lekarze niekiedy przepisują większą dawkę, do maksymalnie 200 mg na dobę. Lek Asertin 100 można przyjmować rano lub wieczorem. Ważne jest kontynuowanie przyjmowania leku dopóki lekarz nie zaleci inaczej. Lekarz prowadzący zleci zgłaszanie się na regularne wizyty kontrolne. Należy zgłaszać się na wizyty kontrolne, nawet wtedy, gdy pacjent dobrze się czuje. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć lek, gdy tylko sobie o tym przypomni. Następnie powinien stosować lek jak poprzednio. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Podczas stosowania leku Asertin 100 nie należy spożywać alkoholu. Lek Asertin 100 można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ leku Asertin 100 na płód. Noworodki należy poddać obserwacji, gdy matka kontynuuje przyjmowanie leku Asertin 100 w późniejszym okresie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. W okresie ciąży należy unikać nagłego odstawienia leku. U noworodków, których matki przyjmowały leki z grupy SSRI/SNRI w późniejszym etapie ciąży, mogą pojawić się następujące objawy: zaburzenia oddychania, sinica, bezdech, napady drgawek, niestabilność temperatury ciała, trudności z przyjmowaniem pokarmu, wymioty, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zwiększone napięcie mięśniowe, zmniejszone napięcie mięśniowe, wzmożona pobudliwość ruchowa, drżenie, zdenerwowanie, drażliwość, bierność, ciągły płacz, senność i trudności ze snem. Objawy te mogą być skutkiem działania serotonergicznego leku lub objawów odstawiennych. W większości przypadków powikłania tego rodzaju pojawiają się niezwłocznie lub krótko po porodzie (<24 godziny). Lek Asertin 100 może być stosowany w ciąży, tylko wtedy gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają na możliwym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią: Lek Asertin 100 wydziela się do mleka karmiących. Można go stosować w okresie karmienia piersią, tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać bez specjalnych zaleceń. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Wystąpić mogą interakcje niektórych leków z lekiem Asertin 100. Są to takie leki jak: * lit (lekarz prowadzący zleci badania stężenia litu we krwi); * sumatryptan (lek stosowany w migrenowych bólach głowy); * niesteroidowe leki przeciwzapalne takie, jak ibuprofen lub diklofenak oraz kwas acetylosalicylowy, dipyridamol lub tyklopidyna (leki te mogą powodować krwawienie); * warfaryna (lek rozrzedzający krew – lekarz prowadzący zleci badania stężenia warfaryny we krwi); * tolbutamid (lek stosowany w cukrzycy); * fenytoina (lek stosowany w padaczce); * zolpidem (lek nasenny); * cymetydyna (lek stosowany w zgadze). Nie należy stosować jednocześnie leku Asertin 100 i dziurawca zwyczajnego, ponieważ może to spowodować zwiększenie działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent stosuje dziurawiec zwyczajny.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Należy zachować dużą ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi urządzeń mechanicznych, ponieważ lek Asertin 100 może niekiedy powodować niezdolność do koncentracji uwagi lub natychmiastowego reagowania.
Uwagi
Uwagi
Przed rozpoczęciem stosowania leku Asertin 100 należy zasięgnąć porady u lekarza prowadzącego, jeśli: * pacjent myślał kiedykolwiek o samobójstwie lub próbował odebrać sobie życie; * pacjent chorował lub choruje na chorobę psychiczną taką jak schizofrenia; * u pacjenta występują stany maniakalne (omamy, bardzo duże podniecenie, trudności w koncentracji uwagi lub ustaniu czy usiedzeniu w miejscu); * pacjent choruje na padaczkę. Podczas przyjmowania leku Asertin 100 u pacjentów z padaczką mogą wystąpić napady drgawek lub napady takie mogą występować częściej. Z tego powodu lekarz prowadzący będzie częściej przeprowadzał badania kontrolne, aby potwierdzić farmakologiczne opanowanie padaczki. Jeśli napady padaczkowe staną się częstsze niż zazwyczaj lub jeśli napad padaczkowy wystąpi po raz pierwszy, należy przerwać przyjmowanie leku Asertin 100 i natychmiast zgłosić się do lekarza; * u pacjenta występowały lub występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub nieprawidłowe krwawienie; * pacjent przyjmuje dekstrometorfan (lek na kaszel), petydynę i tramadol (na bóle o umiarkowanym i dużym nasileniu). Laktoza jest składnikiem pomocniczym w leku Asertin 100 i w przypadku uczulenia na laktozę nie należy stosować leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
apteki internetowe produkty na odporność gra w kości zatrzymaj czas wzmocnienie dziąseł i zębów rzut oszczepem reumatyzm wzmocnienie włosów na grypę szałwia w aptekach - szałwia dla całej rodziny - szałwia cukierki z ziołami - szałwia na gardło szałwia co dobrego - szałwia ziołowe produkty szałwia apteka - szałwia zioła w cukierkach - aronia przeciw stresowi - aronia ziołowe wspomaganie - aronia nowości - aronia w aptekach - aronia w aptekach - aronia nowości - aronia produkty na odporność - aronia ziołowe wspomaganie - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa ładna skóra nowości z zielarni - pokrzywa zioła - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa co dobrego - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej nowości - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa w aptekach - czarny bez właściwości czarnego bzu ziołowe produkty - czarny bez zielarnia - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez produkty z głogu właściwości głogu właściwości głogu co dobrego - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe apteka - melisa przeciw stresowi - melisa zioła - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe nowości - melisa w zielarniach - melisa produkty z melisy co dobrego - melisa w aptekach - waleriana nowości z apteki - waleriana w aptekach - waleriana dla całej rodziny - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe w aptekach - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana produkty na odporność - waleriana motocross nurkowanie z rurką łyżwiarstwo figurowe łyżwiarstwo figurowe chodzenie po jaskiniach badminton szermierka badminton
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook