Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marcelego, Bonawentury Wtorek 14. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ASENTRA
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Sertraline
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 50 mg lub 100 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 50 mg sertraliny w postaci chlorowodorku. 1 tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze: wodorofosforan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa glikolanu skrobi, hydroksypropyloceluloza, talk, stearynian magnezu, Opadry 03H28758 (hypromeloza, dwutlenek tytanu, talk, glikol propylenowy).
Sposób działania
Sposób działania
Substancją czynną preparatu Asentra jest sertralina, należąca do grupy leków przeciwdepresyjnych hamujących wybiórczo wychwyt zwrotny serotoniny w komórkach nerwowych mózgu.
Wskazania
Wskazania
Sertralina wskazana jest w leczeniu: * zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z towarzyszącymi objawami lęku, * zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych, * lęku napadowego.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W przypadku jakiejkolwiek przewlekłej choroby, zaburzeń metabolicznych, nadwrażliwości na leki lub zażywania jakichkolwiek leków należy o tym poinformować lekarza. Pacjent powinien poinformować lekarza w przypadku chorób wątroby (jeśli będzie to konieczne, lekarz zmniejszy dawki leku lub wydłuży odstępy między nimi), zaistnienia w przeszłości lub okresowych napadów padaczki (należy ograniczyć stosowanie sertraliny u pacjentów z padaczką, do przypadków, w których jest to konieczne). Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. O stosowaniu sertraliny u dzieci brak dostatecznych doświadczeń klinicznych z wyjątkiem leczenia zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (wysypki, pokrzywka), w których stwierdzenie czynnika powodującego reakcję jest niemożliwe, należy przerwać leczenie preparatem Asentra. Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia inhibitorami MAO; także leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć dopiero w dwa tygodnie po zakończeniu leczenia sertraliną. Pacjenci z depresją mogą podjąć próbę samobójczą, dlatego powinni być objęci troskliwą opieką. U pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi może nagle wystąpić zespół maniakalny lub hipomaniakalny. Preparatu Asentra nie należy zażywać jednocześnie z sokiem grejpfrutowym
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Najczęściej wystąpić mogą: nudności, biegunka, luźne stolce, jadłowstręt, niestrawność, drżenie, pobudzenie, bóle głowy, zawroty głowy, nadmierne pocenie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia czynności seksualnych (na przykład opóźniony wytrysk nasienia), zamroczenie, bezsenność, nadmierna senność, osłabienie łaknienia i zmniejszenie masy ciała. Te działania niepożądane są zwykle łagodne i po dłuższym stosowaniu leku ustępują. Rzadkimi objawami niepożądanymi są: drgawki, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia ruchu (takie jak objawy pozapiramidowe i zaburzenia chodu), reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania lub duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, pokrzywka, świąd skóry całego ciała), zaburzenia cyklu miesiączkowego, hiperprolaktynemia (zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi), mlekotok, ginekomastia, wysypki skórne (rzadkie przypadki rumienia wielopostaciowego). Notowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Po zakończeniu leczenia aktywność enzymów wątrobowych ulega normalizacji. Donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia trzustki, zapalenia wątroby, żółtaczki, niewydolności wątroby. Istnieją doniesienia o tachykardii (przyspieszenie czynności serca), bólach w klatce piersiowej, nadciśnieniu tętniczym, obrzękach, omdleniach, kołataniu serca. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, również po podaniu sertraliny donoszono o pojedynczych przypadkach parestezji (uczucie kłucia, mrowienie), objawów depresyjnych, omamów, reakcji agresywnych, niepokoju, manii/hipomanii, stanów lękowych, psychozy, jednak odróżnienie tych działań niepożądanych od objawów choroby podstawowej jest niemożliwe. Po zakończeniu leczenia sertraliną mogą wystąpić w rzadkich przypadkach zawroty głowy, drżenie, stany lękowe, nudności, kołatanie serca. Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek działanie niepożądane, również jeśli nie jest ono wymienione w niniejszej ulotce, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Asentra jest przeciwwskazana u pacjentów nadwrażliwych na sertralinę lub inne składniki preparatu i u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki z grupy środków hamujących enzym monoaminooksydazę (inhibitory MAO).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Nadmierne dawki leku mogą doprowadzić do zespołu serotoninowego objawiającego się nudnościami, wymiotami, pobudzeniem, biegunką, nadmiernym poceniem, drgawkami klonicznymi i hiperrefleksją (wzmożenie odruchów) oraz przyspieszeniem czynności serca. W razie zażycia większej ilości leku od zalecanej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leczenie jest objawowe. Specyficznej odtrutki brak. W przypadku przedawkowania leku należy możliwie jak najprędzej podać węgiel aktywowany oraz wykonać płukanie żołądka. Nie należy wywoływać wymiotów. Należy zapewnić odpowiednie natlenienie krwi i wentylację oraz monitorować rytm serca i czynności życiowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno zmieniać lub przerywać leczenia bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem. Należy zapytać lekarza jak długo będzie trwało leczenie preparatem Asentra. Lek zażywa się raz na dobę, rano lub wieczorem. Ogólny schemat leczenia jest następujący: Depresja Dorośli: dawka początkowa i zwykła dawka lecznicza wynosi 50 mg sertraliny na dobę, rano lub wieczorem. Jeśli leczenie jest nieskuteczne można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę. Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne. Dorośli: dawka początkowa i zwykła dawka lecznicza wynosi 50 mg sertraliny na dobę, rano lub wieczorem. Jeśli leczenie jest nieskuteczne można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę. Dzieci od 6 do 13 lat: dawka początkowa wynosi 25 mg sertraliny raz na dobę, rano lub wieczorem. Dawkę dobową można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać w zależności od potrzeb maksymalnie do 200 mg na dobę. Lęk napadowy Dorośli: dawka początkowa wynosi 25 mg sertraliny raz na dobę, rano lub wieczorem. Po upływie tygodnia można zwiększyć dawkę do 50 mg sertraliny raz na dobę, a następnie można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę. Początek działania leku można stwierdzić po 7 dniach leczenia. Optymalne efekty leczenia występują, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dopiero po 2 do 4 tygodniach leczenia. W leczeniu podtrzymującym, mającym zapobiegać nawrotom dotychczasowych stanów depresyjnych lub wystąpieniu nowych zaburzeń depresyjnych, zaleca się stosowanie minimalnych, skutecznych dawek leku. Dawki te należy okresowo dostosowywać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Dawkowanie u osób w podeszłym wieku Można stosować dawki tej samej wielkości jak u pacjentów młodszych. Lek należy stosować codziennie o tej samej porze z posiłkiem lub bez posiłku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią dotychczas nie badano. Kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę oraz karmiące piersią powinny przed rozpoczęciem zażywania sertraliny zasięgnąć porady lekarskiej. Lek stosuje się tylko w przypadkach gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Kobiety w okresie rozrodczym przyjmujące sertralinę powinny stosować antykoncepcję. W czasie stosowania sertraliny nie należy karmić piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25ºC.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jeśli pacjent zażywa jakiekolwiek leki, również dostępne bez recepty, powinien o tym poinformować lekarza. Może wystąpić zwiększenie stężeń trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych w osoczu po jednoczesnym stosowaniu sertraliny. Lit oraz jego preparaty mogą nasilać działanie serotoninergiczne sertraliny – należy kontrolować stężenia litu w osoczu. Tryptofan, trazodon, fenfluramina i deksfenfluramina nasilają działanie serotoninergiczne sertraliny, dlatego nie należy ich jednocześnie stosować. Po jednoczesnym stosowaniu sertraliny i leków neuroleptycznych lub metoklopramidu mogą wystąpić objawy pozapiramidowe. Opisywano przypadki, w których po jednoczesnym zastosowaniu sertraliny i sumatriptanu wystąpiło osłabienie, brak koordynacji, dezorientacja, pobudzenie – dlatego nie należy ich jednocześnie stosować. Jednoczesne stosowanie leków przeciwpadaczkowych, niektórych antybiotyków (erytromycyny, ryfampicyny) i leków beta-adrenolitycznych może powodować zwiększenie stężenia sertraliny w osoczu. Bardzo rzadko obserwowano napady padaczkowe u pacjentów leczonych jednocześnie sertraliną i tramadolem. Ponieważ sertralina obniża próg drgawkowy, nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania. Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenia sertraliny w osoczu. Nie zaleca się picia alkoholu w czasie stosowania sertraliny. Jednoczesne stosowanie sertraliny z warfaryną powoduje wydłużenie czasu protrombinowego. Jednoczesne stosowanie z cimetydyną powoduje zmniejszenie klirensu sertraliny. U pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Lek może osłabiać sprawność psychofizyczną , zwłaszcza po jednoczesnym spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu niektórych leków. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn przez pacjenta określi lekarz, w zależności od nasilenia choroby podstawowej, reakcji pacjenta na leczenie i od ewentualnych działań niepożądanych leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
szybownictwo tenis stołowy gra w kości lifting skóry wyścigi konne kolagen na cerę kolagen dla seniorów boks na odporność - szałwia pastylki amolowe szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia na kaszel tabletki szałwia na odporność - szałwia na kaszel tabletki szałwia zioła - szałwia na angine szałwia nowości z apteki - aronia zielarnia - aronia produkty na odporność - aronia na odporność - aronia zioła - aronia ziołowe cukierki - aronia nowości - aronia ziołowe wspomaganie - aronia poprawa przemiany materii na wzmocnienie - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa zioła - pokrzywa pokrzywa - cukierki ładne włosy ziołowe cukierki - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa zioła - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez nowości z apteki - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe specjały - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe właściwości głogu dla całej rodziny - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe produkty na odporność - melisa nowości - melisa apteka - melisa nowości z apteki - melisa co dobrego - melisa dla całej rodziny - melisa zielarnia - melisa produkty z melisy co dobrego - waleriana nowości - waleriana dla całej rodziny - waleriana dla całej rodziny - waleriana dla całej rodziny - waleriana właściwości waleriany ziołowe specjały - waleriana w zielarniach - waleriana nurkowanie z akwalungiem paralotniarstwo wędkarstwo szermierka produkty dla biegaczy rugby ranking dezodorant dla biegaczy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook