Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marcelego, Bonawentury Wtorek 14. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
APO-AMLO
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Amlodipinum
Forma leku
Forma leku
tabletki 5, 10 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabletka Apo-Amlo 5 zawiera jako substancję czynną 5 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny, 1 tabletka Apo-Amlo 10 zawiera jako substancję czynną 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny, substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, l
Sposób działania
Sposób działania
Substancją czynną leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 jest amlodypina, która należy do grupy leków zwanych antagonistami kanału wapniowego. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny polega na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Korzystne działanie amlodypiny w dławicy piersiowej polega na rozszerzaniu tętniczek obwodowych, zmniejszeniu zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen oraz na rozszerzaniu tętniczek wieńcowych. Amlodypina poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen, również u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych. Amlodypina wydłuża całkowity czas trwania wysiłku, opóźnia wystąpienie bólu dławicowego oraz zmniejsza częstość napadów dławicy piersiowej.
Wskazania
Wskazania
Lek Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w przewlekłej stabilnej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Częstotliwość występowania działań niepożądanych: bardzo często: więcej niż 1/10; często: od 1/100 do 1/10; niezbyt często: od 1/1000 do 1/100; rzadko: od 1/10 000 do 1/1000; bardzo rzadko: mniej niż 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki. Jak każdy lek, Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: * Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi obwodowej. * Zaburzenia endokrynologiczne: (niezbyt często) powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn. * Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) zwiększone stężenie glukozy we krwi. * Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) zaburzenia snu, drażliwość, depresja; (rzadko) dezorientacja, zmiany nastroju w tym napady lęku. * Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy (szczególnie w początkowym okresie stosowania), senność, zawroty głowy, osłabienie; (niezbyt często) złe samopoczucie, suchość w ustach, drżenie, wrażenia czuciowe tj. mrowienie lub kłucie, nasilone pocenie; (rzadko) zaburzenia smaku; (bardzo rzadko) zaburzenia obwodowego układu nerwowego. * Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia. * Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) szumy uszne. * Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca; (niezbyt często) omdlenie, szybkie bicie serca, bóle w klatce piersiowej, nasilenie objawów dławicy piersiowej (w początkowym okresie stosowania). U pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych odnotowano napady dławicy piersiowej oraz bardzo rzadkie przypadki zawału i arytmii (w tym: skurcze dodatkowe serca, częstoskurcz komorowy, rzadkoskurcz i arytmie przedsionkowe). Dla tych działań niepożądanych bezpośredni związek przyczynowy ze stosowaniem amlodypiny nie został ustalony. * Zaburzenia naczyń: (niezbyt często) niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń. * Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, kaszel. * Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) nudności, niestrawność, ból brzucha; (niezbyt często) wymioty, biegunka, zaparcie, przerost dziąseł; (bardzo rzadko) zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki. * Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby. * Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) obrzęk w okolicach kostek; (często) zaczerwienienie twarzy z napadami gorąca, szczególnie w początkowym okresie stosowania; (niezbyt często) wysypka, świąd, pokrzywka, łysienie, odbarwienie skóry; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy. Odnotowano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, tj. świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy wysiękowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz obrzęk Quinckego. * Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: (niezbyt często) bolesne skurcze mięśni, ból z okolic pleców, bóle mięśni i stawów. * Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) częste oddawanie moczu. * Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) impotencja. * Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 u pacjentów: * z nadwrażliwością na amlodypinę, inne pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, * z ciężkim niedociśnieniem tętniczym, * we wstrząsie, w tym wstrząsie kardiogennym, * z niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 28 dni), * ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. klinicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej), * z niestabilną dławicą piersiową. Zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10, jeśli: * występują zaburzenia czynności lub niewydolność serca. U pacjentów z niewydolnością serca leczenie amlodypiną może spowodować wystąpienie obrzęku płuc. * występuje niewydolność wątroby, gdyż u pacjentów z niewydolnością wątroby amlodypina wydalana jest wolniej. * u pacjentów w podeszłym wieku, podczas zwiększania dawki amlodypiny, * jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Przed przyjęciem leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10 pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli Dawka początkowa w nadciśnieniu tętniczym i w dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę. Jeśli pożądane działanie terapeutyczne nie wystąpi w okresie od 2 do 4 tygodni stosowania leku, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do maksymalnie 10 mg raz na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. U pacjentów z dławicą piersiową amlodypinę można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami przeciwdławicowymi. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat Nie zaleca się stosowania amlodypiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Pacjenci w podeszłym wieku Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie, jednakże należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy zachować ostrożność. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10: Po przedawkowaniu może wystąpić nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych, co może wywołać silne i długotrwale utrzymujące się niedociśnienie tętnicze. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności układu sercowo-naczyniowego. Lekarz może podać lek zwiększający ciśnienie tętnicze (o ile nie ma przeciwwskazań) i w razie potrzeby zalecić podanie glukonianu wapnia we wlewie dożylnym. Zastosowanie hemodializy jest nieskuteczne. W niektórych przypadkach wskazane jest płukanie żołądka. W przypadku pominięcia dawki leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy postępować zgodnie z przepisanym schematem leczenia.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w ocenie lekarza korzyść ze stosowania amlodypiny istotnie przewyższa potencjalne ryzyko. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie ustalono czy amlodypina przenika do pokarmu kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią w trakcie stosowania amlodypiny.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Wpływ innych leków na stężenie amlodypiny w osoczu W badaniach u pacjentów w podeszłym wieku wykazano, że niektóre leki (np. diltiazem - lek przeciwnadciśnieniowy i przeciwarytmiczny) hamują metabolizm amlodypiny, zwiększając jej stężenie w osoczu o około 50% i nasilają jej działanie. Ponieważ leki przeciwgrzybicze ketokonazol i itrakonazol oraz lek przeciwwirusowy rytonawir bardziej niż diltiazem zwiększają stężenie amlodypiny w osoczu, należy zachować ostrożność stosując je jednocześnie z amlodypiną. Należy zachować ostrożność stosując równocześnie z amlodypiną ryfampicynę (lek przeciwgruźliczy) lub ziele dziurawca. Stosowane jednocześnie z amlodypiną mogą zmniejszać jej stężenie w osoczu. Wpływ amlodypiny na stężenie innych leków w osoczu Amlodypina może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych np. leków blokujących receptory ?-adrenergiczne, inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków blokujących receptory ?1-adrenergiczne oraz moczopędnych. U pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka (np. po przebytym zawale mięśnia sercowego) jednoczesne stosowanie leków blokujących kanały wapniowe i leków blokujących receptory β-adrenergiczne może wywołać niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze i (ponowny) zawał mięśnia sercowego. Nie wykazano oddziaływania amlodypiny z atorwastatyną (zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów w osoczu), digoksyną (lek stosowany w niewydolności serca), warfaryną (lek przeciwzakrzepowy) i cyklosporyną (lek zmniejszający odporność organizmu, stosowany po przeszczepieniu narządów). Stosowanie amlodypiny nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona u pacjentów, u których występują zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen na zmarszczki produkty wzmacniające włosy markowy kolagen snooker dla kobiet dbających o zdrowie brydż na rozstępy pchnięcie kulą jedzenie lodów szałwia apteka - szałwia na grypę szałwia lekarz radzi na gardło szałwia zioła w cukierkach - szałwia ziołowe produkty - szałwia zielarz szałwia nowości z apteki - szałwia zioła - aronia nowości - aronia dla całej rodziny - aronia nowości z apteki - aronia zielarnia - aronia na wzmocnienie - aronia produkty z aronii w aptekach - aronia dla całej rodziny - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa właściwości pokrzywy ładne paznokcie nowości z zielarni - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa produkty z pokrzywy ładna skóra ziołowe specjały - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa zielarnia - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez ziołowe specjały - czarny bez produkty z czarnego bzu ziołowe cukierki - czarny bez zielarnia - czarny bez apteka - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe w aptekach - melisa w aptekach - melisa cukierki z ziołami - melisa co dobrego - melisa cukierki z ziołami - melisa cukierki melisowe - cukierki zioła w cukierkach - melisa właściwości melisy produkty na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe cukierki walerianowe - cukierki nowości - waleriana nowości - waleriana apteka - waleriana gra w kręgle tenis stołowy squash judo dezodorant dla każdego produkty dla biegaczy rzut dyskiem golf
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook