Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Filipa, Kordylii Piątek 22. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
AGEN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Amlodipinum
Forma leku
Forma leku
tabletki 5, 10 mg
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne * Agen 5: Każda tabletka zawiera 6,935 mg bezylanu amlodypiny, co odpowiada 5 mg amlodypiny (Amlodipinum). * Agen 10: Każda tabletka zawiera 13,870 mg bezylanu amlodypiny, co odpowiada 10 mg amlodypiny (Amlodipinum). Subst
Wskazania
Wskazania
Nadciśnienie tętnicze Agen można stosować w monoterapii oraz w terapii skojarzonej u tych pacjentów, u których nie osiągnięto prawidłowej kontroli ciśnienia krwi po zastosowaniu jednego leku przeciwnadciśnieniowego. Amlodypinę można stosować w skojarzeniu z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne, lekami blokującymi receptory beta-adrenergicznych lub inhibitorami konwertazy angiotensyny. Choroba niedokrwienna serca zapobieganie wystąpienia bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala Amlodypinę można zastosować nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, jednakże bez potwierdzenia występowania tego stanu. Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi preparatami, jako dodatkowy lek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania leku wydłuża się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych antagonistów wapnia. Nie ustalono przedziału zalecanej dawki dobowej u tych pacjentów. Podając amlodypinę pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby, należy zachować nadzwyczajną ostrożność. Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością układu krążenia Zalecana jest szczególna ostrożność podczas stosowaniu amlodypiny u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, u pacjentów z zaporową przerostową kardiomiopatią i u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV stopień wg NYHA).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą niedokrwienną serca, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, obrzęki (szczególnie wokół kostek), nasilone zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w wynikach badań laboratoryjnych związanych ze stosowaniem amlodypiny Zaburzenia krwi i układu chłonnego leukopenia, trombocytopenia, plamica Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hiperglikemia Zaburzenia psychiczne zmiany nastroju Zaburzenia układu nerwowego ból głowy, zawroty głowy, senność, neuropatia obwodowa, omdlenia, osłabione czucie, parestezja, zaburzenia smaku, Zaburzenia oka zaburzenia widzenia Zaburzenia ucha i błędnika szumy uszne Zaburzenia serca często kołatanie serca, uderzenia gorąca niezbyt często zapalenie naczyń Zaburzenia naczyń rzadko niedociśnienie tętnicze Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia niezbyt często duszność, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądkowo-jelitowe często nudności, ból brzucha niezbyt często niestrawność, rozrost dziąseł, zapalenie trzustki, suchość w jamie ustnej, zaburzenia perystaltyki jelit bardzo rzadko zapalenie błony śluzowej żołądka Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych bardzo rzadko cholestaza, żółtaczka, zapalenie wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej niezbyt często zwiększona potliwość, łysienie, przebarwienia skóry rzadko skórne reakcje alergiczne, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wysiękowy wielopostaciowy bardzo rzadko pokrzywka Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości niezbyt często ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców Zaburzenia nerek i dróg moczowych niezbyt często zwiększona częstość oddawania moczu, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy Zaburzenia układu rozrodczego i piersi niezbyt często impotencja, ginekomastia często obrzęk, obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania niezbyt często złe samopoczucie, osłabienie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała Badania bardzo rzadko zwiększona aktywność aminotransferaz
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na amlodypinę, dihydropirydyny lub substancje pomocnicze zawarte w preparacie. * Wstrząs kardiogenny, klinicznie znaczące zwężenie aorty, niestabilna choroba niedokrwienna serca. * Ciąża i okres karmienia piersią.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Opisano niewielką liczbę przypadków umyślnego przedawkowania amlodypiny u ludzi. Dostępne dane wskazują, że przedawkowanie większego stopnia może prowadzić do rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych z odruchową tachykardią i nasilonym, długotrwałym niedociśnieniem tętniczym, mogącym prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci. Postępowanie po przedawkowaniu W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie płukania żołądka. W razie wystąpienia klinicznie istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego na skutek przedawkowania amlodypiny, konieczne jest wspomaganie czynności układu krążenia oraz monitorowanie czynności serca i czynności oddechowej; należy ułożyć pacjenta w pozycji z uniesionymi kończynami dolnymi oraz prowadzić bilans płynów. W celu przywrócenia prawidłowej czynności naczyń i normalizacji ciśnienia tętniczego pomocne mogą być również środki obkurczające naczynia krwionośne w sytuacji, gdy ich zastosowanie nie jest przeciwwskazane. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia w celu zahamowania działania blokującego kanał wapniowy. Dializa nie ma istotnego znaczenia, gdyż amlodypina wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Zwykle dawka początkowa w leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i choroby niedokrwiennej serca, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; możliwe jest jej zwiększenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania amlodypiny w przypadku równoczesnego leczenia tiazydami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne i inhibitorami konwertazy angiotensyny. Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Stosowanie leku u dzieci Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci. Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek Nie wykazano, aby stosowanie amlodypiny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, dlatego u tych pacjentów nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Amlodypina nie poddaje się dializie.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania leku u ludzi w czasie ciąży i karmienia nie zostało dostatecznie udowodnione. Niemniej jednak nie zaobserwowano działań toksycznych leku w badaniach reprodukcyjnych na zwierzętach, z wyjątkiem opóźnienia i wydłużenia porodu u szczurów po zastosowaniu dawki 50-krotnie wyższej niż maksymalna dawka zalecana u ludzi. Uwzględniając fakt, że nie udowodniono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży, jak również to, że niektóre pochodne dihydropirydyny wykazują działanie teratogenne, amlodypiny nie należy podawać w okresie ciąży. Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania amlodypiny.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Amlodypina może być bezpiecznie podawana jednocześnie z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa- lub beta-adrenergiczne, inhibitorami konwertazy angiotensyny, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Badania kliniczne u zdrowych ochotników wykazały, że równoczesne stosowanie amlodypiny i digoksyny nie prowadzi do zmiany stężenia digoksyny w surowicy lub jej klirensu nerkowego. Stwierdzono również, że jednoczesne podawanie z cymetydyną nie wpływa na farmakokinetykę amlodypiny. Dane uzyskane w badaniach in vitro, przeprowadzonych z zastosowaniem ludzkiego osocza, nie wskazują na jakikolwiek wpływ amlodypiny na wiązanie badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny lub indometacyny) z białkami osocza. Jednoczesne podawanie amlodypiny z warfaryną nie miało istotnego znaczenia dla wpływu warfaryny na czas protrombinowy u zdrowych ochotników płci męskiej. Badania farmakokinetyczne z cyklosporyną udowodniły, że amlodypina nie zmienia w sposób znaczący farmakokinetyki tego leku immunosupresyjnego. Podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i syldenafilu, dla każdej z tych substancji obserwowano nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi. Jednoczesne podanie 20 zdrowym ochotnikom 240 ml soku grejpfrutowego i pojedynczej, doustnej dawki 10 mg amlodypiny nie wpłynęło znacząco na farmakokinetykę amlodypiny.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia bólów głowy, zmęczenia lub zawrotów głowy, co może czasem wpływać na czynności wymagające zwiększonej uwagi, koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. w czasie prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn w ruchu lub pracy na wysokości, itp.), zwłaszcza na początku leczenia.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen olx kolagen na paznokcie produkty na gładką skórę akrobacje spadochronowe podnoszenia ciężarów przeciw zmarszczkom markowy kolagen squash najlepsze na kaszel szałwia najlepsze na kaszel szałwia na gardło szałwia zioła - szałwia co dobrego - szałwia dla sedniorów - szałwia najlepsze na grypę szałwia pastylki amolowe szałwia apteka - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe produkty - aronia co dobrego - aronia przeciw stresowi - aronia nowości - aronia dla sedniorów - aronia dla sedniorów - aronia nowości z zielarni - pokrzywa ładna cera w zielarniach - pokrzywa ładna skóra w zielarniach - pokrzywa produkty z pokrzywy zioła w cukierkach - pokrzywa ładne paznokcie ziołowe cukierki - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru ziołowe cukierki - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej co dobrego - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - czarny bez na odporność - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez właściwości czarnego bzu w aptekach - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez zielarnia - czarny bez produkty z głogu produkty na odporność - głóg, głogowe produkty z głogu dla sedniorów - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe produkty z melisy apteka - melisa na odporność - melisa cukierki z ziołami - melisa nowości - melisa apteka - melisa ziołowe cukierki - melisa zielarnia - melisa dla całej rodziny - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana zioła - waleriana produkty na odporność - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe specjały - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe zielarnia - waleriana motocross piłka ręczna produkty dla biegaczy dla piłkarzy żeglarstwo dobry dezodorant karate zielarnie internetowe
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.