Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Emilii, Lucyny Czwartek 30. Czerwca 2022r
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
ACENOCUMAROL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Acenocoumarolum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 4 mg.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - acenocumarol substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, kollidon VA 64, sodu laurylosiarczan, kwas stearynowy. Tabletki 4 mg posiadają z jednej strony kreski dzielące je na 4 części.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Acenocumarol obniża poziom niektórych tzw. czynników krzepnięcia we krwi, syntetyzowanych przez wątrobę. W wyniku tego krew krzepnie znacznie wolniej niż normalnie, co wydatnie redukuje powstawanie zakrzepów krwi. Zakrzep może się pojawiać z różnych przyczyn, np. nierównej powierzchni wewnętrznej naczynia krwionośnego, obniżonej szybkości krążenia krwi lub zwiększonej krzepliwości krwi w związku z chorobą serca lub naczyń. Efekt działania leku występuje nie wcześniej niż po 48 godzinach od chwili podania. Leczenie Acenocumarolem należy rozpoczynać w szpitalu, ponieważ krew pacjenta musi być poddawana często kontroli laboratoryjnej. Podczas dalszego leczenia w domu należy dokonywać regularnych kontroli laboratoryjnych krwi, co jest nieodzownym warunkiem kontynuowania leczenia. Acenokumarol jest doustnym środkiem przeciwzakrzepowym z grupy antagonistów witaminy K, pochodnych kumaryn. Witamina K1 jest niezbędna do syntezy czynników krzepnięcia krwi zespołu protrombiny: II (protrombiny), VII, IX i X. Acenokumarol zaburza cykl ustrojowych przemian witaminy K1, zmniejszając aktywność czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (czynników II, VII, IX i X). Krew krzepnie więc znacznie trudniej, co znacznie zmniejsza możliwość powstania zakrzepów lub zatorów wewnątrz naczyń. Lek stosuje się w: zapobieganiu i leczeniu zakrzepów, przebytym zatorze tętnicy płucnej, przebytym lub czynnym procesie zakrzepowym żylnym, zagrożeniu możliwością zatorów tętniczych w chorobach serca, sztucznej zastawce w sercu, protezach naczyniowych, wrodzonym niedoborze antytrombiny III.
Zastosowanie
Zastosowanie
Zapobieganie powstawania zakrzepom krwi wewnątrz naczyń krwionośnych. Lek może być stosowany profilaktycznie w stanie ostrym, tzn. w razie istniejącego zakrzepu. Lek podaje się wtedy aby zapobiec powstawaniu następnych zakrzepów krwi. Acenocumarol podaje się również pooperacynie pacjentom ze skłonnością do zakrzepów krwi, a także osobom skazanym na dłuższe unieruchomienie, np. z powodu wypadku lub po operacji zastawek serca. Nie należy stosować leku Acenocumarol WZF, jeśli stwierdzono Nadwrażliwość na acenokumarol, związki o podobnej budowie lub którykolwiek składnik leku. Przypadki, w których istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku: skazę krwotoczną, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, uszkodzenie wątroby i nerek znacznego stopnia, krwawienia śródczaszkowe, zwiększoną fibrynolizę np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie płuc, na ośrodkowym układzie nerwowym, gruczole krokowym, pęcherzu moczowym, uprzednio występujące krwawienia po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek powoduje zwiększone krwawienie w razie uszkodzenia naczyń krwionośnych, wątroby, nerek lub wrzodu żołądka. Osoby, u których często występują małe krwawienia, pacjenci z podwyższonym ciśnieniem krwi, poważnym schorzeniem nerek lub wątroby, pacjenci z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, u których pojawia się krwawienie z jelit lub dróg moczowych nie powinni stosować Acenocumarolu. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Acenocumarol stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zatem zasięgnąć porady lekarza w razie zamiaru zażywania innych preparatów jednocześnie z Acenocumarolem. Szczególnie niebezpieczne jest jednoczesne podawanie leków obniżających krzepliwość krwi, jak np. Aspiryny, fenylobutazonu lub cymetydyny. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, stanami zapalnymi, stwierdzonym niedoborem białek C lub S. Podczas stosowania leku Acenocumarol WZF: * należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu leku codziennie o tej samej porze, * nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, * w czasie wizyt u lekarzy (niezależnie od specjalności), należy informować o przyjmowaniu leku, a także o przewidywanym w najbliższym czasie zabiegu, w trakcie którego może zaistnieć ryzyko krwawienia, np. mały zabieg chirurgiczny, usunięcie zęba, * w miejscu wykonywania wstrzyknięć domięśniowych, podskórnych, dożylnych mogą wystąpić krwiaki. Uwaga Jeżeli badanie protrombiny wykaże zmniejszenie wskaźnika Quicka poniżej 25% (= zwiększenie INR powyżej 5) albo zwiększenie wskaźnika Quicka powyżej 60% (= zmniejszenie INR poniżej 2) należy uzgodnić z lekarzem ewentualną zmianę dawkowania. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie Acenocumarolu WZF z jedzeniem i piciem Należy poinformować lekarza o każdej zmianie trybu życia, diety, spożywaniu alkoholu, ponieważ może to wymagać modyfikacji dawkowania leku. Stosowanie leku Acenocumarol WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (szczególnie wytwarzania czynników krzepnięcia) oraz z chorobami nerek. Stosowanie leku Acenocumarol WZF u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, dawki leku powinny być zmniejszone, a kontrola laboratoryjna bardzo dokładna.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
1/100- Krwawienia. Mogą się one pojawiać jako duże siniaki, krwawienia z dziąseł, krew w moczu lub stolcu. W razie pojawienia się dużych krwawień należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 1/1000-, <1/1000- Wypadanie włosów. Lokalne uszkodzenia skóry, wysypka. Zmiany w funkcji wątroby. Jak każdy lek, Acenocumarol WZF może powodować działania niepożądane. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów krwawienia, które mogą wskazywać, że pacjent otrzymał więcej leku niż było mu potrzebne: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł w czasie mycia zębów; niewyjaśnionego pochodzenia siniaki; codzienne, obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany; niezwykle obfite lub nieoczekiwane krwawienie miesiączkowe; krew w moczu; krwiste lub czarne, smoliste stolce; kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty; nagły, ciężki lub nieprzerwany ból głowy. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów: podbiegnięcia krwawe w skórze z tworzeniem pęcherzy, z bliznami lub bez, zazwyczaj zlokalizowane na policzkach, pośladkach, brzuchu, piersiach i czasami na palcach nóg; podbiegnięcia krwawe lub krwiaki podskórne (objaw wskazujący na możliwość istnienia zapalenia naczyń); zażółcone oczy lub skóra (objawy możliwego uszkodzenia wątroby). Wiele objawów niepożądanych ustąpi bez konieczności przerwania leczenia. Należy udać się do lekarza prowadzącego w przypadku utrzymywania się lub odczuwania niepokoju z powodu któregokolwiek z niżej wymienionych objawów: zaburzenia ze strony układu pokarmowego (utrata apetytu, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (pokrzywka, zapalenie skóry). W rzadkich przypadkach może wystąpić krwotoczna martwica skóry. U niektórych osób w czasie stosowania leku Acenocumarol WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Dawka podtrzymująca dla dorosłych ulega znacznym wahaniom. Starsi pacjenci wykazują często zmniejszoną możliwość reakcji na lek ze względu na pogorszone możliwości wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. Zazwyczaj więc wymagają oni zwiększonej dawki. Nawet jeden i ten sam pacjent może wymagać zmiany dawki po dłuższej kuracji. W celu osiągnięcia jednomiernego oddziaływania leku istotne jest, aby stosować Acenocumarol o ściśle określonej porze dnia oraz zachowywać taki sam odstęp czasowy między zażyciem leku a ewentualnymi posiłkami. W przypadku zapomnienia o dawce, jeśli nie minęło więcej niż 8 godzin od zwykłej pory zażywania leku, należy niezwłocznie zażyć tabletkę, jeśli jednak minęło więcej niż 8 godzin trzeba tę zapomnianą dawkę pominąć i zażyć następną o zwykłej porze następnego dnia. Lek Acenocumarol WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu, należy wykonać badania z zakresu krzepnięcia krwi, aby dostosować odpowiednią dawkę do stanu pacjenta. Preparat należy przyjmować w jednej dawce, o tej samej porze. Pełne działanie przeciwzakrzepowe leku osiąga się po 3 do 5 dniach leczenia – należy to uwzględnić w szczególności podczas zmiany z leczenia heparyną na acenokumarol. Jeśli czas tromboplastynowy (kaolinowo – kefalinowy) przed rozpoczęciem leczenia jest w granicach normy, zalecany jest następujący schemat dawkowania (należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza): * pierwszy dzień: 4 do 12 mg - 1 raz na dobę * drugi dzień: 4 do 8 mg - 1 raz na dobę * trzeci dzień i następne – zależnie od wyniku laboratoryjnej kontroli leczenia, zazwyczaj stosowane dawki podtrzymujące mieszczą się w zakresie 1 mg do 8 mg na dobę. Laboratoryjna kontrola leczenia podtrzymującego: Czas protrombinowy określa się rutynowo metodą Quicka raz na dobę aż do pełnej stabilizacji działania leku. Później przerwy między testami można przedłużać. Wartości czasu protrombinowego Quicka należy określać zawsze o tej samej porze. Uwaga: W celu podzielenia tabletki Acenocumarol WZF 4 mg należy ją położyć na twardym podłożu, kreskami do góry i palcami nacisnąć na jej brzegi, po obu stronach kreski (patrz: rysunek). W przypadku zastosowania większej dawki leku Acenocumarol WZF niż zalecana: Może wystąpić przedawkowanie, którego objawem jest krwawienie. W przypadku wystąpienia krwawienia umiarkowanego podaje się doustnie 2 do 5 mg witaminy K1. Nasilone krwawienie powoduje konieczność podania dożylnie witaminy K1 w ilości 1 do 10 mg, powoli (z szybkością 1 mg/min.). Dodatkowe dawki witaminy K1 (do maksymalnej dobowej dawki 50 mg) należy podawać z 4 godzinnymi przerwami. W przypadkach bardzo nasilonego krwotoku wskazana jest transfuzja krwi. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Acenocumarol WZF W przypadku, gdy lek nie zostanie przyjęty o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować opuszczonej dawki, tylko następną o zwykłej porze. Nie wolno podwajać dawek.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje możliwość, że lek oddziałuje na płód. Należy zatem bezwzględnie skonsultować z lekarzem ewentualne stosowanie Acenocumarolu w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku w trakcie karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować acenokumarolu podczas ciąży. Kobiety planujące urodzenie dziecka, powinny zaprzestać przyjmowania leku. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Acenokumarol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Lekarz powinien zalecić podawanie niemowlęciu witaminy K1.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Acenocumarol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty. Podczas przyjmowania acenokumarolu, pacjent nie powinien stosować bez porozumienia z lekarzem żadnych innych leków. Dotyczy to również leków sprzedawanych bez recepty, ponieważ mogą być przyczyną nadmiernego krwawienia lub przeciwnie - mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanego acenokumarolu. Działanie acenokumarolu nasilają: allopurinol, steroidy anaboliczne, leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron), antybiotyki (np. erytromycyna, tetracyklina, chloramfenikol, neomycyna, amoksycylina), fibraty, antagoniści receptorów H2 (cymetydyna), pochodne imidazolu (metronidazol, mykonazol), sulfonamidy, doustne leki przeciwcukrzycowe, hormony tarczycy, sulfinpyrazon, symwastatyna, tamoksyfen. Działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu zmniejszają: barbiturany, glikozydy nasercowe, środki antykoncepcyjne, leki moczopędne o budowie tiazydowej, aminoglutetymid, karbamazepina, gryzeofulwina i ryfampicyna. Podczas jednoczesnego podawania salicylanów, niesteroidowych środków przeciwzapalnych i acenokumarolu, należy często przeprowadzać badania z zakresu krzepnięcia krwi. Doustne środki przeciwzakrzepowe należy odstawić przed rozpoczęciem podawania heparyny. Doustnych środków przeciwzakrzepowych nie należy stosować jednocześnie z urokinazą. W czasie stosowania acenokumarolu należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Osoby stale przyjmujące acenokumarol powinny nosić przy sobie informację o przyjmowaniu tego leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

jędrna skóra krykiet bóle stawów lifting twarzy dżudo kolagen dla seniorów baseball powiększanie piersi ziołowe specjały - szałwia zielarka szałwia na grypę szałwia zioła - szałwia jedzenie lodów szałwia zielarka szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia cukierki verbena szałwia ziołowe produkty - aronia dla całej rodziny - aronia nowości z zielarni - aronia zioła - aronia dla całej rodziny - aronia aronia - cukierki właściwości aronii ziołowe cukierki - aronia nowości z zielarni - pokrzywa produkty z pokrzywy ładne włosy ładna skóra pokrzywa - cukierki ładna cera zioła w cukierkach - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru na odporność - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe specjały - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa produkty z czarnego bzu ziołowe wspomaganie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez w zielarniach - czarny bez w aptekach - czarny bez nowości z apteki - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki nowości z apteki - czarny bez apteka - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe nowości - melisa apteka - melisa ziołowe cukierki - melisa dla sedniorów - melisa na odporność - melisa ziołowe wspomaganie - melisa ziołowe cukierki - melisa na wzmocnienie - melisa apteka - waleriana nowości z apteki - waleriana zioła w cukierkach - waleriana na odporność - waleriana ziołowe specjały - waleriana ziołowe cukierki - waleriana produkty na odporność - waleriana produkty na odporność - waleriana podnoszenia ciężarów krykiet renomowany dezodorant pływanie skoki narciarskie skoki na bungee piłka ręczna łyżwiarstwo figurowe
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.