Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogny, Apolinarego Wtorek 23. Lipca 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Środki kontrastowe w USG
Badanie USG w zasadzie jako jedyne spośród technik diagnostyki obrazowej do niedawna pozbawione było możliwości korzystania z środków kontrastujących, których podanie zwiększałoby ilość uzyskiwanych informacji. W ostatnich latach ta sytuacja uległa diametralnej zmianie. Dziesiąta dekada XX wieku to okres wprowadzenia na rynki wielu krajów ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK), bezpiecznych i skutecznych substancji poprawiających jakość otrzymywanych obrazów. Choć badania USG z zastosowaniem UŚK uznawane są za nową gałąź ultrasonografii, to narodziny ultrasonograficznych środków kontrastujących datują się na koniec lat 60-tych. Za pionierów uważani są Gramiak i Shah, którzy jako pierwsi uzyskali bardziej dokładny obraz krwi, podając do niej roztwór soli fizjologicznej z pęcherzykami powietrza.
W chwili obecnej rynek ultrasonograficznych środków kontrastujących rozwija się w ogromnym tempie.
W ciągu najbliższych paru lat planowane jest wprowadzenie kilkunastu nowych preparatów. Według poważnych prognoz, w dużej mierze dzięki rozpowszechnieniu wykorzystania środków kontrastujących, do roku 2010 około połowę wszystkich badań obrazowych tkanek miękkich stanowić będą badania ultrasonograficzne.
Uważa się, że w najbliższych latach
dojdzie między innymi do znacznej redukcji wykorzystania badań izotopowych w ocenie zawałów mięśnia sercowego na korzyść echokardiografii z podaniem środków kontrastowych, umożliwiającej odróżnianie tkanki martwej od żywej.
Również w przypadku obrazowania jamy brzusznej,
dzięki zastosowaniu specyficznych tkankowo środków kontrastujących znacząco wzrosną możliwości różnicowania tkanek patologicznych i zdrowych oraz oceny charakteru guzów rozmaitych narządów. Przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny, badania te staną się poważną alternatywą dla tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Fascynująco zapowiada się również rozwój dziedziny terapeutycznych ultrasonograficznych środków kontrastujących, pozwalających na przenoszenie leków.
Poniżej przedstawiono jeden z możliwych podziałów ultrasonograficznych środków kontrastowych:
1) środki kontrastujące dodawane do krwi,
zwane też naczyniowymi środkami kontrastującymi.
Za najprostszy związek należący do omawianej grupy można uznać zwykły dwutlenek węgla, który podawany bezpośrednio do tętnicy zaopatrującej guz, powoduje powstanie wzmocnienia kontrastowego w obrębie jej rozgałęzień.
Do nowoczesnych środków należących do tej grupy zalicza się tzw. preparaty mikropęcherzykowe, działające poprzez tworzenie drobnych pęcherzyków gazu (np. powietrza, fluorku siarki) odbijających ultradźwięki. Zjawisko to występuje głównie dzięki rezonansowi, któremu mikropęcherzyki ulegają pod wpływem ultradźwięków wysyłanych przez przetwornik sondy aparatu, co poprawia jakość uzyskiwanego obrazu, zarówno w prezentacji B, jak i dopplerowskiego.
Zarejestrowane w Polsce ultrasonograficzne środki kontrastujące
znajdują zastosowanie w echokardiografii, salpingografii, w kontrastowania krążenia obwodowego. Pozwalają również na doskonałą wizualizację lewej komory serca i innych narządów.
2) środki kontrastujące specyficzne tkankowo
Należy tu np. grupa preparatów wybiórczo wychwytywanych przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, dzięki czemu zmiany ogniskowe nie zawierające tego układu (układu RES), przedstawiają się w badaniu USG jako obszary o obniżonej echogeniczności (są słabiej widoczne).
3) doustne środki kontrastujące
Umożliwiają one ocenę przewodu pokarmowego oraz poprawiają obraz takich narządów, jak trzustka, tętnice nerkowe, okołoaortalne węzły chłonne, poprzez przemieszczenie lub absorpcję zawartych w nim gazów. Zdecydowanie zmniejszając liczbę badań jamy brzusznej zakończonych niepowodzeniem.
4) terapeutyczne środki kontrastujące
Trwają prace nad zastosowaniem środków kontrastujących do przenoszenia specyficznych leków (np. preparaty przeciwnowotworowe skierowane przeciwko określonym guzom, środki rozpuszczające skrzepliny). Mechanizm ich działania jest następujący: utworzony kompleks UŚK-lek podawany dożylnie, dzięki zawartości środka kontrastującego jest widoczny na ekranie aparatu USG. W chwili stwierdzenia jego obecności np. w obrębie naczyń krwionośnych guza, wysyłany przez sondę sygnał akustyczny o dużej energii uszkadza pęcherzyki, uwalniając sprzężone z nimi leki dokładnie we wnętrzu zmiany i inicjując tam działanie terapeutyczne.
Możliwe kliniczne zastosowania ultrasonograficznych środków kontrastujących:
  • ułatwienie oceny przepływów – skrócenie czasu badań naczyniowych, poprawa jakości uzyskiwanych obrazów - tętnice szyjne, tętnice nerkowe, żyła wrotna, zespolenia wrotno-systemowe, żyły kończyn dolnych
  • obrazowanie jam ciała – serce, jajowody, pęcherz moczowy - diagnostyka odpływów pęcherzowo- moczowodowych
  • poszukiwanie zmian ogniskowych - np. w obrębie wątroby (około jedna trzecia guzów wątroby w badaniu USG ma echogeniczność taką samą, jak zdrowa tkanka), gruczołu krokowego
  • różnicowanie charakteru guzów, rokowanie, ocena skuteczności leczenia, poszukiwanie wznowy procesu rozrostowego, np. guzy wątroby, sutka, gruczołu krokowego
  • ocena mikrokrążenia - zawał serca, choroba niedokrwienna
  • zastosowanie terapeutyczne - terapia guzów, rozpuszczanie skrzeplin
Szansę rozpowszechnienia zastosowania UŚK należy widzieć nie tylko w rozwoju samych preparatów, lecz również w powstawaniu nowych technik ich wykorzystania. Na pytanie, które z omawianych środków i możliwości ich wykorzystania znajdą szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej odpowiedzą już najbliższe lata.
Więcej informacji www.diagnostyka.med.pl
Oprac. Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook