Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Heleny, Ilony Niedziela 18. Sierpnia 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Odmiany choroby - międzynarodowa typologia depresji
Nie odkryliśmy jeszcze wskaźników biochemicznych, neurofizjologicznych ani żadnych innych, które pozwalałyby w jasny i bezsporny sposób rozpoznawać i klasyfikować depresję. Musimy sobie zdawać sprawę, że pojęcie depresja jest oparte na szerokim opisie zaburzeń depresyjnych; od uwarunkowanych biologicznie po zaburzoną w swym rozwoju osobowość i mechanizmy rozwoju depresji. Dlatego aby ujednolicić gąszcz problemów związanych z klasyfikacją tej choroby i by mogli się psychiatrzy z różnych krajów porozumieć, i wreszcie gwoli praktyki w zalecaniu określonych kuracji farmakologicznych wprowadzono międzynarodową klasyfikację, nazywaną w skrócie ICD-10

A) WPROWADZENIE - LISTA TRUDNOŚCI W ROZRÓŻNIANIU TYPÓW DEPRESJI


Obecne klasyfikacje depresji, ze względu na w/w uwarunkowania są stale niedoskonałe i stale ulepszane.
Dlatego budzą nadal sporo kontrowersji. Dotyczy to podziałów na poszczególne podtypy depresji, gdzie nasilenie określonych objawów, po przekroczeniu przez nie określonego natężenia, powoduje zaliczenie depresji do innej grupy diagnostycznej.

Kłopotliwa jest różnorodność przebiegu depresji
Istnieje też wiele odmian tej choroby wyróżnianych na postawie ciężkości przebiegu, czasu trwania, okoliczności ujawniania się, szybkości ustępowania, częstości nawracania lub szybkości odpowiedzi na prowadzone leczenie. Ponadto niekiedy rodzaj (lub podgrupę) depresji wyróżnia się spośród innych faktem pojawiania się w określonych sytuacjach życiowych. Było wielu znakomitych psychiatrów w dziejach tej specjalności, którzy przez całe swe długie i pracowite życie głównie „mnożyli byty” chorób, a w tym i depresji (Leonhard).

Stąd mozaika kryteriów w klasyfikacji depresji
Zróżnicowanie rozpoznań w ostatnich latach, to próby ujednolicenia wiodących objawów i logicznego rozdzielenia objawów dodatkowych w osobne podgrupy. Musimy jednak uświadomić sobie, że zwyczajowo funkcjonują obok siebie rozpoznania tradycyjne jak i nowoczesne, opisowe, jak i odnoszące się do wieku i sytuacji w jakiej znajduje się pacjent.

B) MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA DEPRESJI - ICD-10


(Dziesiątka oznacza tu, że jest to kolejna modyfikacja przyjętej klasyfikacji!)
epizod depresyjny; łagodny, umiarkowany lub ciężki
choroba afektywna dwubiegunowa, zwana dawniej zaburzeniem maniakalno-depresyjnym
nawracające zaburzenie depresyjne
dystymia
inne, bliżej nie określone zaburzenia nastroju

C) OBJAWY SŁUŻĄCE DO ROZPOZNAWANIA DEPRESJI


objawy podstawowe depresji
 • obniżony nastrój
 • anhedonia, czyli brak innych uczuć jak tylko przygnębienie


objawy dodatkowe depresji
 • zaburzenia snu
 • chudnięcie lub tycie
 • dekoncentracja
 • brak poczucia własnej wartości
 • spowolnienie lub niepokój
 • nieuzasadnione zazwyczaj poczucie winy
 • myśli samobójcze


Kryteria dopełniające rozpoznania depresji:
 • gorsze funkcjonowanie w życiu codziennym
 • trwanie dolegliwości co najmniej dwa tygodnie, z ich codziennym występowaniem


Ogólna zasada rozpoznawania depresji
Aby w sposób pewny rozpoznać depresję należy stwierdzić co najmniej dwa lub trzy z pośród objawów podstawowych i od czterech do ośmiu z dodatkowych, z zachowanym warunkiem dwutygodniowego ich trwania.

Przesłanie od Autora dla Czytelnika
Depresja to stan emocjonalny nacechowany smutkiem, mniejszą aktywnością i niemożnością cieszenia się życiem. Jest ona jedną z najczęstszych dolegliwości psychicznych. Całość prezentowanego Państwu na naszych stronach www opracowania przedstawia typowe objawy depresji, jak i jej różne odmiany. W kolejnych rozdziałach opisujemy również sposoby radzenia sobie w przypadku zaistnienia tej choroby, jak i zasady postępowania z osobą cierpiącą na depresję. Charakterystykę depresji wzbogacają autentyczne wypowiedzi pacjentów, opisy ich dolegliwości i trudy w przezwyciężaniu choroby. Autor od lat prowadzi rozległą praktykę prywatną, w której pacjenci depresyjni stanowią większość zgłaszających się.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook