Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Zdzisława Środa 29. Stycznia 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Objawy uboczne farmakoterapii depresji
motto: nie ma skutecznego leczenia bez poznania i zaakceptowania objawów ubocznych farmakoterapii oraz szczególnego nadzoru nad leczeniem.

Terapia przeciwdepresyjna wymaga szczególnego nadzoru
Każdy lek w zbyt wysokiej dawce wykazuje działanie toksyczne. Leki tradycyjne, o dużym potencjale działania leczniczego stosunkowo łatwiej jest przedawkować i wówczas pojawiają się niebezpieczne dla zdrowia objawy uboczne. Do takich leków zaliczamy działające przeciwdepresyjnie tzw. leki trójpierścieniowe.

Najczęstszą przyczyną przerwania przez pacjenta leczenia są nasilone objawy uboczne
Mogą one prowadzić do upośledzenia funkcjonowania społecznego, mogą obniżać jakość życia. O ile na początku leczenia, zwłaszcza gdy objawy depresji są znacznie nasilone, ich obecność nie musi mieć aż tak istotnego znaczenia, o tyle w przypadku leczenia długookresowego stają się one czynnikiem decydującym o zmianie leku. Niektórzy pacjenci nie są np. w stanie zaakceptować nadwagi - wywołanej niepożądanym działaniem leku; inni upośledzenia funkcji seksualnych; inni zaburzenia akomodacji. Przed wyborem leku warto tą sprawę omówić z pacjentem. Tym bardziej, że u jednych pacjentów nasilenie objawu niepożądanego może być bardzo silne, u innych – nieznaczne. Zależy to od indywidualnych zmiennych, których przed podjęciem kuracji nie daje się precyzyjnie zdefiniować.

Więcej o objawach ubocznych leków przeciwdepresyjnychWięcej o objawach ubocznych leków przeciwdepresyjnych
Objawy uboczne najbardziej nasilone są zazwyczaj na początku leczenia. Po kilku tygodniach wyraźnie zmniejsza się ich nasilenie. Często jednak te zmiany są niedostateczne i objawy uboczne utrzymują się przez cały czas leczenia, co może mieć niestety deprymujący wpływ na motywację pacjenta do terapii. Wskutek tego działania uboczne leków przeciwdepresyjnych są częstą przyczyną subiektywnego dyskomfortu u pacjentów i nierzadkim powodem nie stosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego. Przyznać należy, że istnieje wiele powodów dla, których tak się dzieje. Szczególnie istotnym powodem są objawy uboczne jakie towarzyszą przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych „starszej generacji”. Dlatego przed wyborem konkretnego leku warto z pacjentem, jakie może potencjalnie wywołać on objawy uboczne i jaki to może mieć wpływ na czynności życiowe leczonego oraz jakie jest indywidualne ryzyko wystąpienia tych objawów.

Dokuczliwe objawy, jakie często towarzyszą przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych „starszej generacji”
 • suchość w jamie ustnej
 • zaparcia
 • upośledzenie ostrości wzroku
 • przejściowe trudności w oddawaniu moczu
 • spowolnienie psychoruchowe połączone z uczuciem zmęczenia ale może być to również niepokój ze zmęczeniem
 • zawroty głowy, zwłaszcza przy wstawaniu
 • trudności we współżyciu intymnym
 • wzrost masy ciała
 • przyspieszone bicie serca
 • nudności
 • zwiększona potliwość
 • drżenie mięśniowe


Działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych „starszej generacji”
Leki te mają wysoki potencjał leczniczy i łatwo je przedawkować. W takich sytuacjach leki te ujawniają swoje działanie szkodliwe na serce i prowadzą do zaburzeń jego rytmu. Zaawansowany wiek pacjenta może jeszcze powiększyć to niebezpieczeństwo. Dlatego zaczynając terapię przeciwdepresyjną u tych osób dawkę leków trójpierścieniowych należy zaczynać od stosunkowo małych (testowych|) i zwiększać powoli.
Szczególnego rozważenia wymaga podawanie tradycyjnych leków u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, mogą u nich wystąpić: ortostatyczne spadki ciśnienia krwi; wydłużenia przewodzenia w mięśniu sercowym; przyśpieszenia akcji serca. U osób po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego leki te są powinny być przeciwwskazane. Z dużą ostrożnością mogą być w wyrównanej chorobie wieńcowej. Ze względu na swoje działanie są przeciwwskazane u chorych z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania jak również u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego. U chorych na cukrzycę również bezpieczniej stosować leki nowszej generacji. Niewydolność wątroby i nerek może zwalniać eliminację niektórych z nich, co wymaga odpowiedniego dostosowania ich dawkowania .

Zagrożenie dla życia związane z przeciwdepresantami starszej generacji
Leki przeciwdepresyjne „starszej generacji” są powszechnie uznawane za przeciwwskazane dla osób z myślami samobójczymi. Celowo przedawkowane mogą bowiem spowodować zgon! Nie wolno więc lekarzowi w takich przypadkach zapisywać zbyt dużej ilości takiego leku oraz wręczać recepty bezpośrednio choremu. Leki nowszej generacji są pod tym względem bezpieczniejsze. Rodzina chorego powinna jednak wiedzieć, iż w celach samobójczych pacjenci zażywają najczęściej kilka leków lub też wszystkie jakie mają pod ręką.

Dlaczego nie medycyna nie zrezygnowała z leków przeciwdepresyjnych „starszej generacji”.
Leki te cechuje znaczących potencjał terapeutyczny i niekiedy są one środkami działającymi najszybciej a tym samym ratującymi życie pacjenta. Mimo upływu lat, nadal są stosowane i cenione a często pozostają lekami „z wyboru”.

Jakie objawy uboczne towarzyszą przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych „najnowszych generacji”
Tak zwane „nowoczesne leki” – medycznie definiowane jako grupa SSRI (pierwsze litery angielskiej definicji: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny- Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) – aczkolwiek w mniejszym stopniu, wywołują niekiedy różnorodne działania uboczne. Są to zazwyczaj:
 • niepokój i nerwowość
 • bezsenność
 • zaburzenia sfery seksualnej
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe


Czy zawsze objawy uboczne utrudniają leczenie depresji?
Nie zawsze! Stwierdza się przypadki, kiedy specyficzne działanie uboczne leku wspomaga terapię choroby. Przykładowo, uboczne działanie uspakajające może być pomocne w leczeniu bezsenności lub niepokoju depresyjnego. Natomiast stymulujące działanie leku, które u jednych może wywoływać niepokój – wskazane być może u osób, u których w obrazie depresji dominuje apatia i stagnacja. Podobnie leki dające przyrost wagi jako efekt uboczny, będą z zadowoleniem przyjmowane przez pacjentów wychudzonych a przytycie będzie traktowane jako widoczny objaw zdrowienia

Terapia przeciwdepresyjna wymaga szczególnego nadzoru
Już wiemy, że leki antydepresyjne mają liczne działania niepożądane. Leki te łatwo wchodzą w interakcje chemiczne, które mogą zaburzać czynności ważnych narządów: serca, wątroby, nerek , itp. – i wywołać nowe choroby. Dlatego u osób, zażywających różne leki z powodu współistniejących chorób, u których zaszła ponadto konieczność zastosowania nowego leku, rozpoczęcie kuracji zawsze wymaga wnikliwego rozważenia ryzyka interakcji i wysokości dawek. Niemały odsetek niepowodzeń kuracji przeciwdepresyjnych jest wynikiem przyjmowania przez pacjenta zbyt niskich dawek leku. Pacjenci zapominają dość często o zaleceniu, co oczywiście odbija się niekorzystnie na wynikach terapii. Dotyczy to szczególnie osób w starszym wieku. z zaburzeniami pamięci. W takich przypadkach najodpowiedniejsze byłoby stosowanie leku w jednorazowej dawce dziennej. Nie każdy jednak lek może być w ten sposób ordynowany.

Kiedy stosujemy nowoczesne leki antydepresyjne z grupy SSRI?
Zwykle nowoczesne leki z grupy SSRI stosuje się wówczas, kiedy terapia lekami przeciwdepresyjnymi „starszej generacji” okazała się nieskuteczna. Ponadto należy leki z tej grupy stosować u osób z określonymi chorobami i zaburzeniami zdrowia. A w szczególności u osób po incydentach sercowo naczyniowych; w tym szczególnie u osób po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego, w zaawansowanej chorobie wieńcowej, zaburzeniach przewodnictwa mięśnia sercowego, itp. Są również wskazane dla chorych z jaskrą (z zamkniętym kątem przesączania), jak również u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego. U chorych na cukrzycę również jest bezpieczniej stosować leki nowszej generacji. Ponadto leki antydepresyjne z grupy SSRI należy stosować u chorych z niewydolnością wątroby i nerek, u których patologie i dysfunkcje czynności tych narządów mogą ograniczać neutralizację i wydalanie metabolitów po lekach starej generacji.

Przyczyny rezygnacji z terapii lekiem
Decyzja o rezygnacji z leku, ze względu na jego zbyt dokuczliwe działanie niepożądane jest w przeważającej części kwestią indywidualnej, subiektywnej oceny. Ogólnie jednak leki z grupy SSRI wydają się być lepiej tolerowane niż leki trójpierścieniowe „starszej generacji” . Nie mniej istnieje znacząca grupa pacjentów, nie mogąca ich przyjmować, z powodu specyficznych objawów niepożądanych. Przykładowo, leki z grupy SSRI nie zawsze są skuteczne w leczeniu zaburzeń snu a dodatkowo same mogą stanowić przyczynę bezsenności. Generalnie – nowoczesne leki z grupy SSRI powinny być stosowane, czyli być lekiem pierwszego rzutu z wyboru, jeżeli pacjent ma wspomniane wyżej dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, cierpi z powodu otyłości, lub wtedy, gdy niepokój i nerwowość stanowiłaby istotny problem depresji. Słowem, leki z grupy SSRI są alternatywną opcją leczniczą dla tych pacjentów, którzy źle tolerują efekty niepożądane leków „starej generacji”.

Objawy niepożądane a decyzja o zmianie leku
Znalezienie najodpowiedniejszego leku dla konkretnego chorego zaczyna się od wyboru, z dostępnej puli preparatów tego optymalnego, który zdaniem lekarza uwzględnienia swymi wskazaniami wymogi leczenia zdiagnozowanej choroby oraz minimalizuje objawy niepożądane. Podkreślmy na wstępie, że zawsze istnieją znaczące różnice w indywidualnej reakcji pacjentów na dany lek, które często bardzo jest trudno przewidzieć. Generalnie większość objawów niepożądanych stosowanych obecnie leków przeciwdepresyjnych utrzymuje się jednak przez stosunkowo krótki okres! Co więcej, jak wynika z doświadczeń lekarzy praktyków – typowa w przebiegu leczenia depresji jest prawidłowość, że dokuczliwość objawów ubocznych zmniejsza się w miarę poprawy nastroju chorego. Ciekawe i optymistyczne jest, że zależność ta nie musi mieć istotnego związku z rodzajem leku przeciwdepresyjnego. Jeżeli więc z doświadczenia wynika, że dany lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów, nie należy go zmieniać na inny!

Uwaga! Większość leków przeciwdepresyjnych ma opóźniony początek działania
Większość leków przeciwdepresyjnych ma początek działania nieco opóźniony w stosunku do oczekiwań pacjentów. Pierwsze oznaki poprawy pojawiają się w 10 - 14 dniu stosowania leku, natomiast na pełny efekt trzeba poczekać przynajmniej 4 - 6 tygodni. Ta opóźniona odpowiedź na działanie leku jest sprawą naturalną związaną ze zmianami biochemicznymi, jakie musi on wywołać. Opóźnienie początku działania terapeutycznego i w konsekwencji brak szybkiego odczuwania poprawy przez pacjenta może stanowić znaczący problem w akceptacji terapii przez chorego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby lekarz prowadzący uprzedził chorego już na początku terapii o możliwości opóźnionego działaniu leku. Co więcej możemy wymagać od lekarza, aby starał się maksymalnie ułatwić cierpiącemu czas oczekiwania na rozpoczęcie poprawy - np. poprzez przepisanie odpowiednich leków – np. o działaniu nasennym lub małych dawek leku uspakajającego. Bardzo ważne aby lekarz mógł być w tym czasie osiągalny telefonicznie przez pacjenta, aby mógł służyć mu wsparciem i wyjaśnieniem działania preparatu, aby potrafił uspokoić jego lęk.

Z przedstawionych danych wynika jasno, że leczenie depresji musi być prowadzone indywidualnie. Osiąga się to przez:
 • uwzględnienie potrzeb konkretnego pacjenta
 • regularną ocenę stanu klinicznego
 • udzielanie informacji na temat stosowanego leczenia i samej choroby
 • dawanie wsparcia i rad, w miarę potrzeby przez włączanie do terapii krewnych i innych osób
 • należy jasno wytłumaczyć pacjentowi, że przeciwdepresyjne działanie leku występuje dopiero po pewnym czasie oraz że istnieje prawdopodobieństwo przejściowego wystąpienia objawów niepożądanych
 • lekarz prowadzący ma obowiązek wsparcia i zachęcenia pacjenta do przyjmowania pełnej dawki terapeutycznej leku do momentu wyzdrowienia
 • jeżeli lek nie jest dobrze tolerowany, powinno się zastosować inny preparat
 • pacjenci mogą także odnieść znaczące korzyści z psychoterapii, której celem jest polepszenie psychologicznego przystosowania pacjenta
 • lekarz powinien stosować leki w najbardziej efektywny sposób, jednocześnie dbając o to aby dawały jak najmniej objawów ubocznych


Przesłanie od Autora dla Czytelnika
Depresja to stan emocjonalny nacechowany smutkiem, mniejszą aktywnością i niemożnością cieszenia się życiem. Jest ona jedną z najczęstszych dolegliwości psychicznych. Całość prezentowanego Państwu na naszych stronach www opracowania przedstawia typowe objawy depresji, jak i jej różne odmiany. W kolejnych rozdziałach opisujemy również sposoby radzenia sobie w przypadku zaistnienia tej choroby, jak i zasady postępowania z osobą cierpiącą na depresję. Charakterystykę depresji wzbogacają autentyczne wypowiedzi pacjentów, opisy ich dolegliwości i trudy w przezwyciężaniu choroby. Autor od lat prowadzi rozległą praktykę prywatną, w której pacjenci depresyjni stanowią większość zgłaszających się.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
markowy kolagen - KOLAGEN_cito markowy kolagen - KOLAGEN_cito jędrne usta - KOLAGEN_cito preparaty na ładne ciało - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook