Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bartłomieja, Jerzego Sobota 24. Sierpnia 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Leczenie nawrotów depresji
Prawidłowe leczenie depresji prowadzi zwykle do ustąpienia jej objawów, czyli uzyskaniu tzw. remisji. Od tego momentu wskazane jest kontynuowanie leczenia przez okres do12 miesięcy, stosując ten sam lek, który podawany był w ostrej fazie choroby. Jednak jedną z cech depresji są samoistne nawroty choroby, czyli jej cykliczność.

Słownik pojęć opisujących przebieg depresji
częściowa remisja – to okres gdy wystąpiła poprawa stanu psychicznego, ale nadal utrzymuje się ona w mniejszym nasileniu
pełna remisja - to okres kiedy nie rozpoznaje się już objawów depresji
wyzdrowienie - to długi czas bez nawrotu choroby
nawrót choroby - powrót objawów choroby w okresie remisji, kolejny rzut choroby, to nowy epizod depresji następujący jednak po wyleczeniu poprzedniego rzutu

Leczenie nawrotu depresji, czyli leczenie podtrzymujące
Podjęcie decyzji o wdrożeniu leczenia podtrzymującego jest trudnym wyzwaniem dla lekarza i pacjenta. Musi być rozpatrywane indywidualnie, wymaga świadomego i aktywnego współdziałania chorego. U osób, u których występowały dotąd tylko depresje, leczenie podtrzymujące powinno zostać wdrożone w przypadku, gdy wystąpiły one w czasie krótszym niż pięć lat, przynajmniej trzykrotnie. W przypadku zaburzeń dwubiegunowych wystarczy wystąpienie dwóch epizodów. Wybór leku i dawkowanie będą się różniły w zależności od rodzaju choroby afektywnej. W zaburzeniach jednobiegunowych, leczenie zapobiegawcze polega na długoterminowym stosowaniu tych leków przeciwdepresyjnych. W przypadku zaburzeń dwubiegunowych, zalecane są sole litu. Wreszcie w przypadku zaburzeń ze szczególnie uporczywymi objawami zalecane jest połączone stosowanie soli litu i leków przeciwdepresyjnych.

Czas leczenia podtrzymującego jest ustalany indywidualnie i zależy od:
- częstotliwości występowania i ciężkości przebiegu poprzednich epizodów
- uzyskanej odpowiedzi na leczenie (pełna lub częściowa remisja)
- rodzaju oraz nasilenia ewentualnych objawów ubocznych
- konsekwencji zawodowych czy też społecznych, jakie mogłoby mieć dla pacjenta wystąpienie kolejnego epizodu.

Jak długo ma trwać leczenie podtrzymujące przed nawrotami depresji?
Prawie wszyscy pacjenci zadają pytanie jak długo ma trwać leczenie podtrzymujące? Uważa się powszechnie, że z leczenia podtrzymującego należy się stopniowo wycofywać, aż do całkowitego zaprzestania podawania leków, jeżeli u pacjenta utrzymuje się pełne wyzdrowienie (remisja) przez okres przynajmniej dwóch lat. Jednak ostatnie wyniki badań zdają się potwierdzać opinię, że leczenie profilaktyczne powinno trwać przez całe życie pacjenta.
Zaobserwowano bowiem niepokojące zwiększenie częstości występowania kolejnych rzutów depresji w obecnych stresogennych czasach. Uważa się, że w ostatnich dziesięcioleciach daje się zauważyć np. znaczący wzrost zachorowalności na zaburzenia nastroju, jak również skorelowany z tym wzrost liczby kolejnych rzutów choroby.

Stresogenne zjawiska prowokujące nawroty choroby
Uważa się, że nawroty depresji mogą wywoływać znaczne zmiany stylu życia, pracy, a nawet diety, jakie zachodzą obecnie na świecie. Musimy się przystosować do wydłużonego dnia pracy, zwiększenia zakresu własnych obowiązków i odpowiedzialności, coraz częściej zmuszeni jesteśmy do ostrej konkurencji. Zachwiane zostały stabilne dotąd normy społeczne i rodzinne. Używamy coraz więcej stymulantów, takich jak herbata i kawa, jemy w pracy byle co i byle gdzie. Przepisuje się nam coraz częściej leki o działaniu anorektycznym, kortykosterydów, a także substancji psychostymulujących. Wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują stan przewlekłego napięcia. Deprywacja snu w znaczący sposób narusza równowagę ośrodkowego układu nerwowego, predestynując osoby podatne do wystąpienia u nich zaburzeń nastroju, które w innych warunkach mogłyby się nie uaktywnić. Wyżej wspomniane czynniki mogą również zwiększać możliwość wystąpienia kolejnego rzutu już istniejącej choroby afektywnej.

Wnioski profilaktyczne dla zagrożonych depresją
Udowodniono, że przynajmniej w niektórych przypadkach zmiana stylu życia na mniej intensywny, zmniejszenie spożycia substancji stymulujących i przestrzeganie należnej liczby godzin snu nocnego mogą znacznie zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia czynników wywołujących depresję i jej nawroty, zaś u pacjentów już cierpiących z jej powodu podnieść skuteczność leczenia podtrzymującego.

Przesłanie od Autora dla Czytelnika
Depresja to stan emocjonalny nacechowany smutkiem, mniejszą aktywnością i niemożnością cieszenia się życiem. Jest ona jedną z najczęstszych dolegliwości psychicznych. Całość prezentowanego Państwu na naszych stronach www opracowania przedstawia typowe objawy depresji, jak i jej różne odmiany. W kolejnych rozdziałach opisujemy również sposoby radzenia sobie w przypadku zaistnienia tej choroby, jak i zasady postępowania z osobą cierpiącą na depresję. Charakterystykę depresji wzbogacają autentyczne wypowiedzi pacjentów, opisy ich dolegliwości i trudy w przezwyciężaniu choroby. Autor od lat prowadzi rozległą praktykę prywatną, w której pacjenci depresyjni stanowią większość zgłaszających się.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook