Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Ludwika,Luizy Niedziela 25. Sierpnia 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Depresje lekooporne, wywołane upośledzeniami, psychozami
Depresja to stan emocjonalny nacechowany smutkiem, mniejszą aktywnością i niemożnością cieszenia się życiem. Jest ona jedną z najczęstszych dolegliwości psychicznych. Prezentowane Państwu opracowanie przedstawia typowe objawy depresji, jak i jej różne odmiany. W kolejnych rozdziałach opisujemy również sposoby radzenia sobie w przypadku zaistnienia tej choroby, jak i zasady postępowania z osobą cierpiącą na depresję.

Depresja organiczna
Ten typ depresji będzie się charakteryzował licznymi, niekiedy nietypowymi, skargami na dolegliwości cielestne (somatyczne), znacznymi zaburzeniami pamięci, itp. Nierzadko u pacjenta współistnieją przewlekłe choroby i zmiany psychoorganiczne. Wyraźniejsze jest u takich osób zaburzenie koncentracji uwagi i pamięci niż w przeciętnej depresji. Bardziej zaznaczone jest wycofywanie się z kontaktów społecznych i bardziej uporczywe zaburzenia snu. Uważa się, że w populacji wiekowej od 65 do 100 lat depresja występuje prawie u 5% kobiet i 3 % mężczyzn. Badacze amerykańscy są zdania, że osoby takie często, bo aż w 2/3 przypadków, nie są leczone właściwie ze względu na nie rozpoznawanie u nich depresji.

Depresja lekooporna
Większość depresji leczona jest obecnie z dobrym efektem już po zastosowaniu pierwszego spośród dobrze dobranych leków. Faktem jest, iż zdarzają się sytuacje, że i druga, i następna kuracja nie przynosi efektu. Dzieje się tak niekiedy nawet w warunkach leczenia szpitalnego, przy stosowaniu znacznych dawek leków przeciwdepresyjnych. Niekiedy powodem owej lekooporności jest współistnienie u pacjenta innej choroby somatycznej lub psychicznej. W takich sytuacjach należy oczywiście szukać kolejnej, skuteczniejszej metody leczenia.

Przygnębienie i okresowe upośledzenie sprawności psychofizycznej, czyli dystymia
Dystymię, a więc pewną odmianę depresji, rozpoznajemy wtedy jeśli ustalimy, że pacjent przez dłuższy czas cierpi na niezbyt silne obniżenie nastroju, przygnębienie i upośledzenie sprawności psychofizycznej. Dystymię rozpoznaje się zazwyczaj jeśli ciężkość objawów ani czas trwania zaburzenia afektywnego nie pozwalają rozpoznać ani małej ani dużej depresji. Rozpoznanie to niekiedy stawiane jest na podstawie subiektywnych relacji chorego dotyczące jego długo trwającego złego samopoczucia. Obiektywnie w przypadku rozpoznawania dystymii, w zachowaniu pacjenta i jego aktywności zazwyczaj nie widzi się cech depresyjnych. Opisywane zaburzenie może być niekiedy długotrwałym „preludium” do pojawiania się dużej depresji. Może również być zejściem dużej depresji – utrzymującym się stanem przygnębienia, po wyleczeniu z dużej depresji. Nakładanie się na siebie w takiej sytuacji i dystymii, i dużej depresji nazywane bywa niekiedy depresją podwójną.

Psychoza maniakalno-depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Większość omawianych uprzednio form depresji charakteryzowała się jednoznacznym ubytkiem pewnych funkcji psychicznych: energii, aktywności, radości życia. Obserwujemy jednak występowanie choroby gdzie po depresji następuje okresowe zwiększenie owej aktywności, zmiana nastroju na euforię i pojawienie się olbrzymiej energii pacjenta. Stan taki nazywamy w psychiatrii manią i jest on jak gdyby odwrotnością depresji. U niektórych pacjentów stan maniakalny poprzedza wystąpienie depresji a ta następuje po nim, tak jak gdyby nastąpiło u pacjenta „wyładowanie akumulatora energii w uprzedniej erupcji maniakalnej”. Uważa się, że powodem tego typu choroby, nazywanej niekiedy psychozą maniakalno-depresyjną lub chorobą afektywną dwubiegunową są zmiany genetyczne i biochemiczne występujące u pacjentów.

Przesłanie od Autora dla Czytelnika
Depresja to stan emocjonalny nacechowany smutkiem, mniejszą aktywnością i niemożnością cieszenia się życiem. Jest ona jedną z najczęstszych dolegliwości psychicznych. Całość prezentowanego Państwu na naszych stronach www opracowania przedstawia typowe objawy depresji, jak i jej różne odmiany. W kolejnych rozdziałach opisujemy również sposoby radzenia sobie w przypadku zaistnienia tej choroby, jak i zasady postępowania z osobą cierpiącą na depresję. Charakterystykę depresji wzbogacają autentyczne wypowiedzi pacjentów, opisy ich dolegliwości i trudy w przezwyciężaniu choroby. Autor od lat prowadzi rozległą praktykę prywatną, w której pacjenci depresyjni stanowią większość zgłaszających się.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook