Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Tomasza,Pawła Niedziela 7. Marca 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Retinopatia cukrzycowa
Retinopatia cukrzycowa – to choroba oka wywołana długotrwałą cukrzycą, początkowo zagrażająca utratą ostrości widzenia, a później całkowitą utratą wzroku. To zagrożenie dotyczy prawie każdego chorego na cukrzycę.
Retinopatia cukrzycowa (przedproliferacyjna)
Widoczne uszkodzenia drobnych naczyń siatkówki i wylewy krwi z naczyń włosowatych.siatkówki w okolicy żółtej plamki oka - świadczące o poczatku makulopatii cukrzycowej.
Kto i dlaczego jest zagrożony pogorszeniem ostrości widzenia?
Najbardziej zagrożone retinopatią cukrzycową są osoby długotrwale chorujące na cukrzycę. Dotyczy to zarówno chorych na cukrzycę typu I (wymagającą wstrzyknięć insuliny), jak i typu II (nie wymagającą wstrzyknięć insuliny. Statystyki .światowe wskazują, że po 10-15 latach trwania choroby – u 50% chorych stwierdza się objawy retinopatii, zaś po 20-25 latach, aż u 75-90% chorych! Drugim czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek chorego. W tym kontekście można mówić o paradoksie, gdyż postępy w leczeniu cukrzycy owocujące przedłużeniem życia chorych na cukrzycę powodują, iż skutki retinopatii wysuwają się na pierwsze miejsce w statystyce przyczyn nieodwracalnej ślepoty.
Dzięki czemu widzimy?
Aby zobaczyć jakiś przedmiot – światło od niego odbite musi przejść przez źrenicę, soczewkę oka, ciało szkliste i zogniskować się na siatkówce oka. Siatkówka odbiera bodziec świetlny i przetwarza go na sygnał nerwowy – uświadamiany w mózgu, jako obraz przedmiotu. Szczególne znaczenie dla ostrości widzenia ma skupisko komórek siatkówki o średnicy około 1,5 mm wysoce wrażliwych na światło, zwane plamką żółtą oka.
Jak retinopatia zakłóca mechanizm widzenia?
Pod wpływem cukrzycy dochodzi do chorobliwych zmian w siatkówce oka wynikających z uszkodzenia drobnych naczyń dostarczających krew. Krwawienie z tych naczyń do siatkówki i ciała szklistego powoduje obrzęk. Obrzęk stwarza szczególne zagrożenie dla komórek plamki żółtej oka, które są najważniejszą częścią siatkówki z punktu widzenia ostrości wzroku. Dodatkowym zagrożeniem są zaburzenia w dopływie krwi do siatkówki oka powodujące jej niedotlenienie i złe odżywianie. Pogłębia to i przyśpiesza pogarszanie się wzroku.
Jakie są szczegółowe objawy zmian naczyniowych w siatkówce i jak je nazywamy?
Uszkodzenia naczyniowe siatkówki nazywamy mikroangiopatią cukrzycową. Polegają one na:
  • rozszerzeniu naczyń żylnych siatkówki,
  • uszkodzeniu drobnych naczyń, osłabieniu ich ścianek,
  • tworzeniu się mikrotętniaków,
  • zamykaniu się światła tętniczek przed naczyniami włosowatymi siatkówki,
  • powstawaniu nowych naczyń krwionośnych,
  • wylewach krwi wskutek pękania zmienionych naczyń włosowatych.
Jakie są przyczyny powyższych zmian w naczyniach oka?
Podstawową przyczyną zmian naczyniowych jest cukrzyca przez dłuższy czas nie rozpoznana lub źle leczona.
Czym grozi brak leczenia i rozwój zmian naczyniowych dla siatkówki oka ?
Pod wpływem rozwoju choroby dochodzi do zaburzeń krążenia w siatkówce oraz jej niedokrwienia. To zagraża upośledzeniem wzroku, a nawet jego utratą.
Jakie wyróżniamy stadia choroby?
Wyróżniamy dwa stadia retinopatii cukrzycowej – stadium początkowe – zwane retinopatią nieproliferacyjną, i cięższe stadium – późniejsze, zaawansowane, zwane retinopatią proliferacyjną. W tym drugim stadium utrata wzroku jest większa, a nawet może dochodzić do całkowitej ślepoty.
Kiedy pojawia się upośledzenie wzroku?
Zwiastunem jest obrzęk plamki żółtej oka. We wczesnym stadium choroby (nieproliferacyjnym) – duże stężenie glukozy we krwi uszkadza naczynia krwionośne siatkówki Spowodowany tym wyciek z naczyń zbiera się w centralnej części siatkówki, tj. w plamce żółtej powodując jej obrzęk. Obrzęk plamki powoduje utratę ostrości wzroku, czyli tzw. zamazane widzenie. To stadium choroby jest odwracalne, gdyż obrzęk plamki może być leczony przy pomocy lasera.
Jak rozwija się retinopatia?
Wstępnym etapem retinopatii jest tzw. obrzęk plamki oka wywołany przez wspomniane wyżej zmiany naczyniowe: osłabienie drobnych naczyń siatkówki, zwiększenie ich przepuszczalności, rozwój mikronaczyniaków, zamykanie się światła tętniczek. Zmiany naczyniowe – zwane makulopatią - wywołują blokadę krążenia krwi w siatkówce i obrzęk plamki ocznej. Konsekwencją obrzęku jest upośledzenie ostrości wzroku. Jest to najczęstsza przyczyna obniżenia ostrości wzroku sygnalizowana przez chorych na cukrzycę, zwłaszcza typu II. Obrzęk tego typu wraz z upośledzeniem ostrości wzroku stwierdza się u około 10% ogółu chorych na cukrzycę, a wśród osób długotrwale chorujących (ponad 20 lat) odsetek rośnie aż do 30%!
Jakie są symptomy wczesnych zmian naczyniowych siatkówki oka?
Zaniepokoić powinno trudne do wytłumaczenia zamazane widzenie. Może to być skutek przenikania glukozy do soczewki oka. Zmienia to jej kształt, zamazuje ostrość wzroku. Dolegliwość ta zanika powoli, po optymalnym wdrożeniu leczenia.
Uwaga!
Trzeba wiedzieć, że odczuwane symptomy retinopatii, np. zamazane widzenie nie są dobrymi wskaźnikami wczesnego rozpoznania cukrzycy. Tego typu objawy zmian w siatkówce oka rzadko widoczne są przed 15 rokiem trwania cukrzycy.
Jak zatem rozpoznać wczesną fazę obrzęku plamki oka tj. makulopatię?
Obrzęk żółtej plamki oka rozpoznaje się na podstawie dokładnego badania dna oka. Należy zastosować w tym celu badanie przy pomocy tzw. biomikroskopii stereoskopowej, metodzie opierającej się na użyciu zestawu soczewek dających trójwymiarowy obraz oka. Taki obraz pozwala wykryć i określić nasilenie obrzęku siatkówki. Jeżeli stwierdzi się kliniczne objawy obrzęku, wskazane jest wykonanie angiografii fluoresceinowej, która jest podstawowym badaniem pozwalającym na dokładną identyfikację miejsc przecieków naczyniowych powodujących obrzęk.
Na czym polega postęp w diagnostyce niezaawansowania retinopatii?
Obecnie coraz większego znaczenia nabierają metody diagnostyczne oparte na tzw. skaningu (obrazowaniu) laserowym oka. Polega ona na penetrowaniu dna oka wiązką promieniowania podczerwonego, w wyniku którego otrzymuje się barwne przekroje siatkówki, w których kolory odpowiadają właściwościom optycznym poszczególnych jej struktur. Umożliwia to bardzo dokładną ocenę obrzęku plamki. Jest to badanie nieinwazyjne, co pozwala na jego częste wykonywanie.
Co współczesna medycyna oferuje w leczeniu retinopatii?
Zasadą jest kompleksowe leczenie, w którym farmakoterapia, laseroterapia oraz leczenie chirurgiczne wzajemnie się uzupełniają. Należy podkreślić, że niezbędnym warunkiem skuteczności tego leczenia jest rygorystyczna kontrola glikemii - tj. stałe utrzymywanie optymalnych wartości cukru we krwi.
Niektórzy chorzy skarżą się, że przy optymalnym wyrównaniu cukrzycy widzą gorzej, niż przedtem?
Rzeczywiście, po wdrożeniu optymalnego wyrównania glikemii obserwuje się zjawisko pogorszenia się wzroku. Jest to jednak objaw przejściowy, a choroba postępuje już wolniej niż przy cukrzycy niewyrównanej. Ścisła kontrola glikemii redukuje o 60% ryzyko rozwoju retinopatii.
Jakie leki wspomagają leczenie?
Są to leki: 1/ antyagregacyjne (zmniejszają krzepliwość krwi, np. kwas acetylosalicylowy); 2/ fibrynolityczne, zwiększające przepływ przez naczynia; 3/ uszczelniające naczynia niezbędne przy zmianach krwotocznych, np. Calcium Dobesilate, Rutinoscorbin; 4/ o działaniu przeciwkrwotocznym. 5/ Zaleca się również stosowanie antyoksydantów – witamin (A,E i C) i minerałów (cynk, mangan, selen). Warunkiem skuteczności leczenia jest systematyczność i długotrwałe podawanie leków.
Jak skuteczna jest laseroterapia?
Laseroterapia jest najskuteczniejszą metodą leczenia retinopatii. Polega na m.in. na operacyjnym zamykaniu przeciekających naczyń krwionośnych, co zapobiega tworzeniu się nowych patologicznych naczyń skłonnych do pękania i dających wylewy do siatkówki i ciała szklistego. Zastosowana w odpowiednim czasie poprawia widzenie u blisko co drugiego chorego. Hamuje również postęp retinopatii i wielu chorym ratuje wzrok. Jednak szansa na poprawę widzenia istnieje do momentu, gdy chory ma poczucie światła.
Czy leczenie chorób współistniejących z cukrzycą zapobiega utracie wzroku?
Nadmiar lipidów, cholesterolu , otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zaburzenia krzepnięcia krwi przyśpieszają uszkadzanie plamki żółtej oka. Niezbędne jest zatem obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów, np. przy pomocy diety. Pomaga w tym także zwiększenie aktywności fizycznej. Jednak przy nieskuteczności metod naturalnych konieczne jest leczenie farmakologiczne: fibratami, statynami, itp. Leczenie zapobiega rozwojowi patologicznych zmian w siatkówce oka (makulopatii), a tym samym obrzękowi plamki oka i zaburzeniom wzroku.
Kiedy choremu grozi ślepota?
Niebezpieczeństwo utraty wzroku pojawia się w zaawansowanym stadium choroby (proliferacyjnym). W tym stadium pojawiają się nieprawidłowe naczynia krwionośne w siatkówce oka. Są one bardzo delikatne i łatwo pękają, co powoduje krwawienia do ciała szklistego oka. Ciało to, które jest przezroczystą, galaretowata substancją pod wpływem krwawień przestaje przepuszczać światło do siatkówki. Może wtedy dojść do pogorszenia widzenia lub do całkowitej ślepoty. Innym zagrożeniem jest tworzenie się blizn, które mogą „ciągnąć” siatkówkę i powodować jej oderwanie. Ten typ retinopatii może być leczony laserem. Jeśli dojdzie do krwotoku i utraty widzenia – stosuje się wówczas zabieg operacyjny – tzw. witrektomię, dzięki której usuwa się krew z oka. Zabieg ten pozwala często odzyskać wzrok.
O czym powinni pamiętać chorzy na cukrzycę?
Raz w roku niezbędna jest kontrola dna oka u okulisty. Ogląda on oko, przy pomocy specjalnych urządzeń optycznych, bada ciśnienie śródgałkowe. Jeśli istnieją zmiany w dnie oka – wizyty u okulisty powinny być częstsze. Wczesne rozpoznanie zmian umożliwia skuteczne leczenie. Systematyczne badania okulistyczne, wcześnie podjęte leczenie, przy ścisłej kontroli glikemii najlepiej chronią oczy przed retinapatią.
koniec
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
zadbana kobieta - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito najlepszy kolagen - KOLAGEN_cito produkty na odporność - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.