Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marka, Katarzyny Niedziela 24. Marca 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Leczenie zespołu stopy cukrzycowej
Cukrzyca źle leczona lub nie rozpoznana powoduje rozwój niekorzystnych zmian w ścianach średnich i dużych tętnic. Skutkiem tych zmian są uszkodzenia tętnic i tętniczek prowadzące do naczyniowych powikłań cukrzycy. Z ich powodu diabetycy częściej niż osoby zdrowe zapadają na choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych. Do najistotniejszych należy zaliczyć: chorobę wieńcową i zagrożenie zawałem i udarem mózgu, neuropatię, nefropatię, retinopatię oraz niedokrwienie kończyn dolnych - tzw. stopę cukrzycową. Zespół stopy cukrzycowej jest szczególnym zagrożeniem dla zdrowia, gdyż grozi choremu amputacją stopy i kalectwem.
Zespół chorobowy, zwany stopą cukrzycową, jest wywołany tzw. późnymi powikłaniami naczyniowymi, głównie miażdżycą dużych tętnic nóg.
Choroba cechuje się: niedostatecznym ukrwieniem stóp, ich deformacją , zmniejszonym odczuwaniem bólu oraz gorszym gojeniem się ran. W krańcowych przypadkach może dojść do nie gojących się owrzodzeń i amputacji stopy. Choroba ta dotyczy w większym stopniu osób z cukrzycą typu 2, nie wymagającą wstrzyknięć insuliny.
Przyczyną objawów zespołu stopy cukrzycowej jest zahamowanie dopływu krwi do stóp, co powoduje niedotlenienie i brak niezbędnych składników dla odżywiania tkankowego.
Jeśli towarzyszy temu uszkodzenie nerwów w kończynie dolnej, spowodowane wcześniejszą neuropatią cukrzycową – tj. uszkodzeniem nerwów obwodowych w przebiegu długo trwającej cukrzycy - to dochodzi do szeregu wtórnych zmian w kończynach dolnych, takich jak: zaniki mięśniowe, zaburzenia w ukształtowaniu stopy (szczególnie jej sklepienia), ograniczenie ruchomości stawów, nieprawidłowy rozkład ciśnienia na stopę. Zmienione są także funkcje fizjologiczne stopy, takie jak wydzielanie potu, odżywianie struktur stopy, prawidłowy metabolizm tkanek.
Powyższe objawy prowadzą do częstych drobnych ran i infekcji stóp.
Gorsze ukrwienie powoduje tworzenie się modzeli (odcisków), deformację i owrzodzenia. Dodatkowym zagrożeniem jest grzybica. Współtowarzysząca zespołowi stopy cukrzycowej neuropatia powoduje, że rany i owrzodzenia goją się znacznie gorzej niż u zdrowych. Nieodpowiednio leczone długotrwałe owrzodzenia i trudno gojące się rany mogą u osób, u których występuje już zmniejszone odczuwanie bólu prowadzić do amputacji kończyny.
Owrzodzenia stopy w cukrzycy są niestety stosunkowo częste.
Z danych amerykańskich wynika np. że wynoszą one u wszystkich chorych na cukrzycę od 4- do 10%. Tzw. nietraumatyczne amputacje kończyn ( tzn. nie wywołane urazem) są u pacjentów z cukrzycą w 85% poprzedzone owrzodzeniami stóp. Według dokumentacji szpitalnej USA - rocznie dokonuje się u pacjentów z cukrzycą około 54 000 amputacji - połowa poniżej kostki, połowa powyżej. Stanowi to połowę ogółu tych zabiegów, spowodowanych chorobami kończyn.
Późne powikłania naczyniowe są nie tylko przyczyną inwalidztwa.
Skracają także życie chorych na cukrzycę. Dlatego ważne są wysiłki, aby ich uniknąć lub zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby. Współczesne osiągnięcia medycyny wykazują, że dzięki lepszemu leczeniu cukrzycy i zapobieganiu miażdżycy tętnic zmniejsza się występowanie zespołu stopy cukrzycowej.
Podstawowym sposobem zapobiegania powikłaniom zespołu stopy cukrzycowej jest eliminacja lub ograniczenie przyczyn choroby.
Niewątpliwie najważniejszą przyczyną zespołu stopy cukrzycowej jest upośledzenie przemiany (spalania) cukru, co objawia się m.in. przecukrzeniem krwi (hiperglikemią). Jednak czynnikiem najgorzej rokującym jest spowodowana cukrzycą neuropatia oraz niedokrwienie i zakażenie, które wywołują groźne dla zdrowia owrzodzenia. Ponadto powstaniu tego zespołu sprzyjaja nadciśnienie tętnicze i nadmiar cholesterolu i trójglicerydów (tłuszczów) we krwi - czynniki miażdżycy tętnic.
Po pierwsze, konieczne jest więc takie leczenie cukrzycy, aby wartości glukozy we krwi były zbliżone do normy.
Poziom glukozy powinien wynosić: na czczo 80–120 mg% , w 1 godzinę po jedzeniu poniżej 160 mg% , przed snem 100–140 mg%.
Stężenie glikowanej hemoglobiny Hb A1c (wskaźnik długoterminowego wyrównania cukrzycy) powinno być niższe niż 6%. Każde leczenie, które umożliwia uzyskanie takich wartości, można uznać za dobre. Oznacza to konieczności regularnego zażywania przepisanych przez lekarza leków - szczególnie w cukrzycy typu II, gdzie dolegliwości są minimalne, a codzienna kontrola glikemii nie jest konieczna i łatwo o lekach zapomnieć. Warto przy tym zwrócić uwagę na nowoczesne pochodne sulfonylomocznika (np. glimepiryd), które są bezpieczniejsze od starszych leków i wystarczy je podawać tylko raz dziennie.
Po drugie, chorzy na cukrzycę muszą często kontrolować ciśnienie tętnicze i od razu rozpocząć leczenie, gdy będzie za wysokie.
Nadciśnienie tętnicze jest bowiem czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju zmian chorobowych zarówno małych, jak i dużych naczyń tętniczych.. Osoby młode z cukrzycą powinny mieć ciśnienie krwi poniżej 120/80 mm Hg, starsze – poniżej 130/85 mm Hg, po 60. roku życia – poniżej 140/90 mm Hg. /1/Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą można uznać za skuteczne tylko wtedy, gdy ciśnienie osiągnie podane powyżej wartości. Normalizacja ciśnienia tętniczego bardzo wyraźnie zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań, a u osób z istniejącymi już powikłaniami spowolnia ich postęp.
U osób z cukrzycą typu 2 ryzyko powikłań naczyniowych zwiększa wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi.
Aby zapobiec wczesnemu rozwojowi miażdżycy tętnic, konieczne jest utrzymanie cholesterolu i trójglicerydów na prawidłowym poziomie: cholesterol całkowity poniżej 200 mg%, trójglicerydy poniżej 170 mg%.Na poziom niebezpiecznych dla tętnic związków tłuszczowych we krwi wpływa nie tylko poziom glukozy we krwi, ale także ilość i jakość spożywanych tłuszczów. Najbardziej niekorzystne są tzw. tłuszcze “twarde” (smalec, słonina, masło, itp. - czyli nie płynne, np. oleje), których chorzy na cukrzycę powinni unikać.
W zapobieganiu powikłaniom cukrzycy istotne znaczenie ma również stosowanie odpowiedniej diety i zdrowego stylu życia.
Ważne jest odpowiednie żywienie, które powinno preferować pokarmy obfite w witaminy ( A, zwłaszcza w postaci beta karotenu, C, E itp.) i antyoksydanty, chroniące tętnice przed uszkodzeniem i miażdżycą. A ponadto podejmowanie aktywności fizycznej (spacery, sport) oraz unikanie nadwagi, nadużywania alkoholu i palenia tytoniu.
Niezmiernie ważna jest samokontrola stóp u osób chorych i odpowiednia profilaktyka.
Zapobieganie owrzodzeniom stóp
oprac mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij