Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Piotra, Juliana Niedziela 1. Sierpnia 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Choroby wątroby w cukrzycy
Wątroba jest największym, bowiem ważącym około 1,5 kg gruczołem ciała. Gruczoł ten jest centralnym narządem przetwarzającym pokarm i „oczyszczającym” krew. Od jego zdrowia zależy metabolizm, tj. przetwarzanie i przyswajanie pokarmów oraz wytwarzanie, magazynowanie i wydalanie wielu ważnych dla życia substancji. Gruczoł ten odgrywa centralną rolę w dostarczaniu innym narządom substancji energetycznych (glikogenu), w przetwarzaniu tłuszczu, ( np. uczestniczy w wytwarzaniu żółci niezbędnej dla ich trawienia), wytwarza znaczną część białek krwi, usuwa toksyny wchłaniane z pożywieniem, wodą i powietrzem.

Wątroba jest silnym i „cierpliwym” organem, ale niestety zbyt często zmuszanym do nadmiernego wysiłku obfitymi i ciężko strawnymi potrawami, różnorodnymi zatruciami pokarmowymi, nadmiarem spożywanego alkoholu, niepożądanym działaniem wielu leków, wirusowymi zakażeniami, itp. Spowodowane tym przewlekłe zapalenia wątroby zagrażają martwicą jej komórek zwanych hepatocytami. Uszkodzenia wątroby z tzw. wtórnym przerostem tkanki łącznej nazywa się marskością, gdyż zniszczone komórki wątroby są zastępowane bezwartościową tkanką łączną lub tłuszczową. Podobne zagrożenie marskością lub martwicą wątroby stwarzają przewlekłe choroby ustrojowe – np. cukrzyca.
Jaki jest wpływ cukrzycy na wątrobę?
Cukrzyca jest zwykle chorobą długotrwałą, na która jesteśmy skazani do końca życia. Wskutek jej wieloletniego przebiegu, u co trzeciej chorującej osoby mogą wystąpić zaburzenia wątroby. Częstą przyczyną zaburzeń jest zakłócenie metabolizmu węglowodanów, przejawiające się nadmiernym gromadzeniem glikogenu w wątrobie oraz nieprawidłowy metabolizm tłuszczów i nadmierne ich gromadzenie się w wątrobie. W obu przypadkach może to prowadzić do stłuszczenia i marskości narządu. Zaburzenia funkcji wątroby prowadzą również do zaburzeń czynności pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Powyższe choroby wątroby i dróg żółciowych wywołuje zarówno cukrzyca typu I (wymagająca wstrzyknięć insuliny), jak i typu II (nie wymagająca wstrzyknięć insuliny) . Ujawnienie się tych współzależności stało się możliwe dzięki upowszechnieniu precyzyjnych testów laboratoryjnych oraz coraz doskonalszych badań ultrasonograficznych.


Wśród zaburzeń i chorób wątroby wywołanych przez cukrzycę można wyróżnić:
  1. ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW
  2. ZABURZENIA PRZEMIANY TŁUSZCZU PO WPŁYWEM CUKRZYCY
  3. CUKRZYCOWĄ KAMICĘ ŻÓŁCIOWĄ
  4. NIEPOŻĄDANE SKUTKI LEKÓW PRZECIWCUKRZYCOWYCH
  5. CHOROBY WYWOŁUJĄCE CUKRZYCĘ
ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW

Jaka jest rola wątroby w przetwarzaniu węglowodanów?
Wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów. Glukoza – podstawowe paliwo organizmu - zostaje wchłonięta do krwi w jelitach. W wątrobie poddawana jest „chemicznemu zagęszczeniu” i przetwarzaniu w substancję zapasową tzw. glikogen. Glikogen gromadzony jest w wątrobie jak w spichrzu, podobnie zresztą jak też częściowo w innych narządach. Gdy we krwi zaczyna brakować glukozy, jest bardzo szybko rozkładany, a wytworzona z niego glukoza jest uwalniana do krwi. Niestety u osób chorych na cukrzycę może dochodzić do nieuzasadnionej nadprodukcji i gromadzenia się glikogenu w wątrobie, co prowadzi do zaburzeń chorobowych.
Dlaczego wątroba wytwarza i gromadzi zbyt dużo glikogenu?
Obecnie uważa się, że jednym z powodów nadprodukcji glikogenu w wątrobie są duże wahania glukozy we krwi, co cechuje zwłaszcza źle kontrolowaną cukrzycę typu 1. Dowodzą tego eksperymenty na zwierzętach, w których udowodniono, że podanie insuliny w sytuacji jej dużego niedoboru wywołuje przedłużone, intensywne tworzenie się glikogenu w wątrobie, utrzymujące się, aż do powrotu glikemii do pozycji wyjściowych, często o wysoce podwyższonych wartościach. Wydaje się, że podobnie wygląda to w organizmie człowieka.
Czy dobra kontrola cukrzycy zapobiega nadprodukcji glikogenu?
Dobra kontrola prowadząca do pełnej normalizacji poziomu cukru może doprowadzić do cofnięcia się opisywanych zmian. Jednak dodatkowym czynnikiem wywołującym nadmierną kumulację glikogenu w wątrobie może być nadmiar pewnego hormonu - kortyzolu. W okresach złego leczenia, długotrwałe podawanie nadmiernej ilości insuliny stymuluje wydzielanie tego hormonu – ten zaś przyczynia się do nadmiernego wątrobowego gromadzenia glikogenu.
Jaki jest wpływ nadmiaru glikogenu na wątrobę?
Nadmiar glikogenu kumuluje się w jądrach komórek wątroby, zwanych hepatocytami, jak i w ich cytoplazmie. Pod wpływem intensywnego napływu glikogenu - jądra komórek wątrobowych ulegają stopniowemu zwyrodnieniu. Zjawisko to dotyczy około 75% przypadków cukrzycy obu typów (typu I i II ), ale może się ono pojawiać także u osób zdrowych w takich chorobach, jak: hepatomegalia, gruźlica, niewydolność krążenia, zawał serca, nadczynność tarczycy, marskość i przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, a także w ostrych chorobach zakaźnych (np. mononukleozie, odrze, błonicy, różyczce. Współistnienie zwyrodnienia jąder komórek wątrobowych pod wpływem glikogenu i późniejszego stłuszczenia tego organu uważa się za typowy obraz uszkodzenia wątroby w przebiegu cukrzycy.
Czy stłuszczenie wątroby wskutek nadprodukcji glikogenu jest odwracalne?
Tak. Pomimo, że nadmierne gromadzenie się glikogenu w wątrobie u dorosłych osób, ze źle leczoną (bądź nieleczoną) cukrzycą występuje aż w blisko 80% przypadków choroby, to zjawisko to szybko się cofa pod warunkiem podjęcia prawidłowego leczenia i właściwego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Wówczas stłuszczenie wywołane nadprodukcją glikogenu nie prowadzi do zapalenia ani marskości narządu.
ZABURZENIA PRZEMIANY TŁUSZCZU PO WPŁYWEM CUKRZYCY

Jaka jest rola wątroby w trawieniu tłuszczu?
Wątroba odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie tłuszczów, zwanych też lipidami. Tłuszcze powstałe w czasie trawienia po dostaniu się do wątroby są zużyte do produkcji wielu potrzebnych organizmowi związków tłuszczowych, przede wszystkim cholesterolu. Cholesterol jest nie tylko znanym nam szkodliwym związkiem powodującym miażdżycę, lecz również surowcem do wytwarzania hormonów, jak tez substancją niezbędną dla pracy komórek nerwowych, itp.
Na czym polegają zaburzenia przemiany tłuszczów (lipidów) w wątrobie w przebiegu cukrzycy?
Cukrzyca, zwłaszcza typu II, (obok nadmiernego spożywania alkoholu i otyłości), jest częstą przyczyną zaburzenia metabolizmu tłuszczów w wątrobie. Skutkiem tych zaburzeń jest nadmierna kumulacja lipidów w hepatocytach, co może doprowadzić do stłuszczenia. Możliwe są też inne choroby wywołane nadmierną kumulacją tłuszczu: tłuszczowe niealkoholowe zapalenie, zapalenie z włóknieniem oraz całkowity nieżyt, czyli marskość wątroby. U chorych powyżej 60 roku życia częstość powyższych powikłań sięga ok. 45% przypadków. Są one jeszcze częstsze w przypadkach ze współistniejącą otyłością, niż u chorych z prawidłową masą ciała. W cukrzycy typu I powikłania te są znacznie rzadsze - występują one z częstością 4,5-17,0% i wiążą się zwykle ze złym wyrównaniem cukrzycy.
Dlaczego nadmiar tłuszczu szkodzi wątrobie?
W warunkach dobrze leczonej cukrzycy - wymiana tłuszczu pomiędzy wątrobą a tkanką tłuszczową ciała jest zrównoważona. Równowaga ta, zależy jednak od wielkości zapasów tłuszczu w tkankach i poziomu insuliny we krwi. Zbyt duże wahania poziomu insuliny we krwi powodują zachwianie tej równowagi. Przykładowo długotrwały, wysoki niedobór insuliny, jaki często ma miejsce w cukrzycy typu I - prowadzi do intensywnego uwalniania tłuszczu z tkanki tłuszczowej. W efekcie dochodzi do wysokiego stężenia kwasów tłuszczowych we krwi i wzmożonego ich wnikania do komórek wątrobowych – hepatocytów. To inicjuje proces stłuszczenia wątroby.
Czy u chorych z cukrzycą typu II występuje podobny mechanizm?
Nie. Pierwotną przyczyną stłuszczenia wątroby u chorych na cukrzycę są zaburzenia metabolizmu tłuszczów oraz nadprodukcja pewnego typu lipidów - VLDL. Współodpowiedzialność za ten stan ponosi ponadto: otyłość, błędy dietetyczne, tj. nadmiar węglowodanów i tłuszczu w diecie, brak ruchu. Chociaż udział tych przyczyn bywa różny u różnych chorych, to wspólnym skutkiem jest, że źle leczona cukrzyca, a zwłaszcza nadmiar cukru we krwi (hiperglikemia) nasila produkcję tłuszczu w wątrobie i proces jej stłuszczenia.
Jaki przebiega początkowy, odwracalny etap stłuszczenia wątroby w cukrzycy?
Stłuszczenie wątroby zwykle obejmuje cały narząd. Proces zaczyna się od pojedynczych komórek - hepatocytów, które niemal w całości wypełniają się kroplami tłuszczu, co „spycha” jądro komórkowe i cytoplazmę na obwód komórki. Zmiana ta, niezależnie od nasilenia, ma charakter odwracalny. Niekiedy zmiany stłuszczeniowe mają charakter ograniczony, dotycząc fragmentu wątroby. Przyczyną takiego ogniskowego stłuszczenia jest prawdopodobnie współistnienie miejscowego niedokrwienia.
Jak zaczyna się martwica wątroby?
Niektóre komórki wątroby ulegają martwicy i pękają, a tłuszcz „wlewa się” pomiędzy ocalałe hepatocyty i tworzy drobne torbiele. W większości przypadków takie miejscowe stłuszczenie nie powoduje znacznych szkód, jednak może prowadzić do włóknienia komórek. Taki stan określa się, jako marskość wrotną ze stłuszczeniem. Mechanizm włóknienia, czyli pobudzenia tkanki łącznej do rozrostu w wątrobie nie został w do końca wyjaśniony, jednak za stymulator uważa się stan zapalny. W początkowej fazie marskości wątroba jest duża, potem zmniejsza się. Możliwa jest jednak nadal regeneracja narządu. W miarę regeneracji wytworzą się nowe pokolenia komórek narządu - hepatocytów, które nie są stłuszczone.
Czy łatwo jest wykryć wczesną fazę martwicy wątroby spowodowaną cukrzyca?
Niestety nie, gdyż widoczne (kliniczne) objawy stłuszczenia i zapalenia wątroby są dyskretne i mało odczuwalne; nierzadko przebiegają bezobjawowo. Nie sposób też wykryć tego typu zmian wątroby przy pomocy standardowych badań laboratoryjnych, bowiem odchylenia od norm, jeżeli w ogóle występują, są zwykle niewielkie. Toteż choroba bywa wykrywana przypadkowo lub z powodu epizodycznego bólu wątroby, uczucia pełności czy dyskomfortu w nadbrzuszu. Potwierdzić ją może dopiero badanie palpacyjne lub wspomniane już USG, czy tomografia komputerowa, lub rezonans magnetyczny.
Jak leczyć stłuszczoną wątrobę u osób z cukrzycą?
Fundamentalną zasadą leczenia wątroby, w tym również u osób chorych na cukrzycę jest eliminacja (lub zminimalizowanie)czynników wywołujących stłuszczenie. Druga zasadą jest poprawne leczenie choroby podstawowej, czyli normalizacja glikemii w cukrzycy. W związku z tym ważnym punktem terapii jest odpowiednia dieta, z ograniczeniem produktów wysokoenergetycznych i tłuszczów. Konieczne jest także zaprzestanie picia alkoholu i stosowania leków mających niekorzystny wpływ na wątrobę (hepatotoksycznych).
Co wiadomo o wpływie diety na zaburzenia metabolizmu tłuszczów w wątrobie?
Jak już wspomnieliśmy - szczególnym zagrożeniem dla wątroby jest dieta obfitująca w węglowodany - tj. zawierająca duże porcje makaronu, ziemniaków, pieczywa, słodyczy, słodkich owoców, itp. Tego typu produkty żywnościowe dostarczają dużo substratów do syntezy tłuszczu w wątrobie. Podobny efekt wywołuje dieta bogatotłuszczowa (duże porcje tłustego mięsa, tłuszczów zwierzęcych (tzw. nasyconych), roślinnych, itp.). Wątroba wskutek tej diety, wytwarza tak duże ilości tłuszczu, że nie jest ich w stanie wydzielić, co prowadzi do jej stłuszczenia. Zastosowanie diety ubogowęglowodanowej, o zmniejszonej zawartości kalorii, prowadzącej do redukcji masy ciała – zmniejsza wytwarzanie tłuszczu przez wątrobę i jest prostym, lecz skutecznym środkiem leczniczym.
Czy znane są lecznicze składniki diety?
Tak, są to np. witaminy z grupy B oraz optymalna ( nie za duża i za mała) ilość pełnowartościowego białka zwierzęcego zawierającego aminokwasy - cholinę i metioninę. Powyższe aminokwasy eliminują zakłócające przemiany tłuszczowe lipoproteiny VLDL z komórek wątroby - hepatocytów.
CUKRZYCOWA KAMICA ŻÓŁCIOWA

Czy cukrzyca powoduje kamicę dróg żółciowych?
Obecnie uważa się, że cukrzyca, zwłaszcza typu 2, sprzyja rozwojowi kamicy żółciowej. Wskazują na to dane epidemiologiczne. Kamica żółciowa występuje u chorych na cukrzycę 2-3 razy częściej niż u zdrowych.
Jak tłumaczy się wpływ cukrzycy na kamicę żółciową?
Skłonność do kamicy żółciowej w cukrzycy przypisuje się pogorszeniu kurczliwości pęcherzyka żółciowego i jego zdolności opróżniania się z żółci. Defekty kurczliwości i opróżniania się pęcherzyka żółciowego, z równoczesnym wzrostem objętości zalegającej w nim żółci potwierdzono ultrasonograficznie i radiologicznie. Za przyczynę tych zaburzeń uważa się uszkodzenie niektórych elementów autonomicznego układu nerwowego zawiadującego mechanizmem kurczliwości. Inną przyczyną jest zaburzenie gospodarki cholesterolem w cukrzycy i nadmierne nasycenie nim żółci.
NIEPOŻĄDANE SKUTKI LEKÓW PRZECIWCUKRZYCOWYCH

Jakie znamy niepożądane skutki leków dla wątroby?
Doustne leki przeciwcukrzycowe, np. pochodne sulfonylomocznika takie, jak: chlorpropamid, tolazamid, tolbutamid mogą niekiedy powodować powstawanie żółtaczki. Zależy to od dawki leku bądź wrażliwości konkretnego pacjenta na lek. Częstość tego niepożądanego działania jest jednak niewielka - największa jest w przypadku chlorpropamidu, bo aż od 0,5 do 1,0%. Przerwanie terapii prowadzi do ustąpienia obserwowanych zmian.
CHOROBY WYWOŁUJĄCE CUKRZYCĘ

Jakie choroby wątroby wywołują cukrzycę?
Upośledzenie funkcji wątroby może wywołać incydentalne objawy cukrzycy. Marskość wątroby powoduje incydentalne objawy u 80% chorych. Pełnoobjawowa cukrzyca (z hiperglikemią przekraczającą 126 mg% glukozy na czczo) i glikozurią (wydalanie glukozy z moczem) pojawia się w 10% tych stanów. Za przyczynę objawów cukrzycy uważa się tzw. obwodową insulinooporność oraz niekorzystny wpływ hormonów – glukagonu, oraz hormonu wzrostu, których obecność zakłóca fizjologiczne mechanizmy samoregulacji poziomu glukozy we krwi.
Jakie choroby towarzyszące cukrzycy mogą pogłębiać jej objawy?
Wspomnieć należy choroby ogólnoustrojowe, np. o podłożu autoimmunologicznym lub metabolicznym, które zaburzają funkcje wielu narządów, w tym wątroby i trzustki. Przykładem może być hemochromatoza, w której odkładanie się złogów żelaza prowadzi do marskości wątroby, z objawami łagodnej cukrzycy.
koniec
podpis
linki sponsorowane, reklamy
wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito kolagen na włosy - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito naturalny kolagen - KOLAGEN_cito renomowany kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na cerę - KOLAGEN_cito na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe snooker - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.